پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آشنایی با طرز کار دستگاه غذاساز
آشنایی با طرز کار دستگاه غذاساز

آشنایی با طرز کار دستگاه غذاساز

تبلیغات
آشنایی با طرز کار دستگاه غذاساز
از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار با راهنمای تصویری آشنایی با طرز کار دستگاه غذاساز با هم همراه می شویم تا ضمن آشنایی با این دستگاه، نکات مهم و ضروری کار با غذاساز را فرا بگیریم.

  طرز کار دستگاه غذاساز

  مانند تصویر زیر دو شاخه را به برق بزنید. اگر ولوم دستگاه روی off باشد دستگاه خاموش است و هیچ چراغی روشن نیست. هم چنین اگر دستگاه بدون یکی از خرد کننده ها مورد استفاده قرار گیرد باز هم به خاطر حفاظت و ایمنی کار نمی کند.

  طرز کار دستگاه غذاساز

  مطابق تصویر زیر ولوم را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا روی ON قرار گیرد. در این حالت دو چراغ روی کلید های فشاری ICE و PULSE به صورت چشمک زن روشن می شوند.

  طرز کار دستگاه غذاساز

  طبق تصویر زیر در نیم دایره ی بالا علامت های ON-OFF و سرعت موتور از مینیمم تا ماکزیمم نوشته شده است که با گرداندن ولوم و قرار دادن نشانه ی آن روی هر یک سرعت ها، دستگاه با همان سرعت تنظیم شده شروع به کار می کند.

  طرز کار دستگاه غذاساز

  طبق تصویر زیر با فشار دادن دکمه ی PULSE، دستگاه شروع به کار کردن می کند و با قطع شدن فشار، دستگاه خاموش می شود. هم چنین با فشار دکمه ی ICE دستگاه به صورت لحظه ای در زمان های کوتاه قطع و وصل می شود که برای خرد کردن یخ به کار می رود.

  طرز کار دستگاه غذاساز

  آماده سازی قسمت همزن دستگاه غذاساز

  در تصویر زیر پارچ همزن، پیمانه ی اندازه گیری، تیغه ی چهار پر جدا شونده و اورینگ لاستیکی جهت آب بندی تیغه نشان داده شده است.

  آماده سازی قسمت همزن دستگاه غذاساز

  مطابق تصویر زیر تیغه ی چهار پر را در جای خود قرار دهید. دو پره ی این تیغه به طرف بالا و دو پره ی دیگر به طرف پایین قرار دارند تا مواد زیر تیغه جمع نشوند.

  آماده سازی قسمت همزن دستگاه غذاساز

  طبق تصویر زیر لاستیک کوپلینگ زیر تیغه ی چهار پر را گرفته و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم و آب بندی شود.

  آماده سازی قسمت همزن دستگاه غذاساز

  مطابق تصویر زیر پس از بستن تیغه ی همزن، پارچ را ۱۸۰ درجه برگردانید تا آماده ی قرار گرفتن روی کوپلینگ دستگاه شود. هم چنین تیغه های استیل همزن را نیز مشاهده می کنید.

  آماده سازی قسمت همزن دستگاه غذاساز

  مطابق تصویر زیر پارچ همزن را روی کوپلینگ دستگاه قرار دهید. توجه کنید که در موقع قرار دادن یا جدا کردن پارچ همزن، حتماً دو شاخه را از پریز بیرون آورده باشید.

  آماده سازی قسمت همزن دستگاه غذاساز

  طبق تصویر زیر پس از قرار دادن پارچ همزن روی کوپلینگ غذاساز، آن را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا پارچ و دستگاه با هم درگیر شده و میکروسوییچ عمل کند و صدای کلیک شنیده شود.

  آماده سازی قسمت همزن دستگاه غذاساز

  مطابق تصویر زیر در پارچ را روی آن قرار دهید. سوراخ وسط در برای همزدن مواد در شرایط خاص می باشد. توجه کنید که هرگز در پارچ را هنگام چرخش تیغه باز نکنید.

  آماده سازی قسمت همزن دستگاه غذاساز

  تصویر زیر درپوش سوراخ وسط مربوط به در پارچ را نشان می دهد. این درپوش به صورت یک پیمانه ساخته شده تا برای اندازه گیری میزان مواد غذایی نیز به کار رود.

  آماده سازی قسمت همزن دستگاه غذاساز

  آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز

  تصویر زیر کاسه ی غذاساز و در آن را نشان می دهد که فرآوری مواد غذایی در این کاسه صورت می گیرد.

  آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز

  در تصویر زیر کاسه ی غذاساز ۱۸۰ درجه چرخانیده شده تا زیر آن دیده شود. در این حالت کوپلینگ در وسط دسته و اهرم اتصال دهنده ی میکروسوییچ در انتهای دسته به خوبی دیده می شوند.

  آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز

  در تصویر زیر طرز کار اهرم اتصال دهنده ی میکروسوییچ به وسیله ی یک پیچ گوشتی نشان داده شده که از بالای دسته به اهرم اتصال دهنده فشار وارد شده است.

  آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز

  مطابق تصویر زیر پس از فشار پیچ گوشتی روی اهرم میکروسوییچ، نوک اهرم اتصال دهنده از زیر دسته خارج می شود. بیرون آمدن این اهرم باعث اعمال فشار به میکروسوییچ شده و مدار وصل می شود.

  آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز

  مطابق تصویر زیر کاسه ی غذاساز را روی بدنه ی اصلی دستگاه قرار دهید.

  آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز

  طبق تصویر زیر پس از قرار گرفتن کاسه ی غذاساز روی بدنه ی اصلی، آن را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا صدای کلیک شنیده شده و کاسه ی غذاساز در جای خود محکم شود.

  آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز

  مطابق تصویر زیر رابط انتقال دهنده ی قدرت موتور به ابزار های مختلف هم چون دیسک ها، تیغه ها و همزن بالونی را در جای خود قرار دهید تا با کوپلینگ وسط کاسه ی غذاساز درگیر شود.

  آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز

  تصویر زیر دو نوع تیغه را که برای کار های مختلف از آن استفاده می شود نشان می دهد. تیغه ی استیل برای خرد کردن گوشت و تیغه ی پلاستیکی برای ورز دادن خمیر به کار می رود. زمان استاندارد مورد نیاز جهت عمل آوری تمامی امور ورز دادن بین ۱۸۰ - ۳۰ ثانیه است.

  آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز

  تصویر زیر طریقه ی قرار دادن تیغه ی استیل در داخل کاسه ی غذاساز را نشان می دهد. پس از اتمام کار اگر مواد غذایی به داخل کاسه یا تیغه چسبیده باشد باید پس از خاموش کردن دستگاه، در را از روی کاسه برداشته و سپس مواد را به وسیله ی کاردک از روی تیغه یا دیواره ی کاسه جدا کنید.

  آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز

  تصویر زیر نحوه ی قرار گرفتن دیسک ورقه زنی قابل تنظیم بر روی نگهدارنده ی ابزار در داخل کاسه ی غذاساز را نشان می دهد.

  آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز

  در تصویر زیر طریقه ی قرار گرفتن دیسک دانه بندی روی نگهدارنده ی ابزار نشان داده شده است.

  آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز

  تصویر زیر نحوه ی درست قرار گرفتن دیسک خلال کننده روی نگهدارنده ی ابزار را نشان می دهد.

  آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز

  مطابق تصویر زیر دیسک ها را به آرامی روی دنده های بالایی نگهدارنده ی ابزار قرار دهید.

  آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز

  تصویر زیر نحوه ی درست قرار گرفتن همزن بالونی را روی نگهدارنده ی ابزار نشان می دهد که برای زدن خامه، تخم مرغ، مایونز و آماده سازی خمیر های کیک اسفنجی مورد استفاده قرار می گیرد.

  آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز

  مطابق تصویر زیر پس از قرار گرفتن همزن بالونی روی نگهدارنده ی ابزار، در کاسه ی غذاساز را روی آن قرار دهید.

  آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز

  مطابق تصویر زیر پس از قرار دادن در کاسه ی غذاساز در جای خود، آن را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا اهرم لبه ی در باعث شود میکروسوییچ وصل شود. در این حالت دو شاخه را به برق بزنید تا دستگاه آماده روشن شدن شود.

  آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز

  آماده سازی پرس مرکبات دستگاه غذاساز

  مطابق تصویر زیر کاسه ی غذاساز و نگهدارنده ی ابزار را روی بدنه ی اصلی دستگاه قرار داده و سپس صافی پرس مرکبات را روی کاسه ی غذاساز بگذارید. توجه کنید که موتور دستگاه در داخل بدنه ی اصلی قرار دارد.

  آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز

  مطابق تصویر زیر پس از قرار گرفتن صافی پرس مرکبات روی کاسه ی غذاساز، دسته ی کاسه را با یک دست گرفته و با دست دیگر صافی را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا صدای کلیک شنیده شده و میکروسوییچ وصل شود.

  آماده سازی پرس مرکبات دستگاه غذاساز

  طبق تصویر زیر مخروط را روی گیربکس وسط صافی قرار دهید تا چرخ دنده های گیربکس به درستی با شیارهای داخل مخروط درگیر شوند.

  آماده سازی پرس مرکبات دستگاه غذاساز

  مطابق تصویر زیر اگر همه ی قطعات به طور صحیح سوار شده باشند، به محض قرار دادن سوییچ روی سرعت حداقل، مخروط شروع به چرخش خواهد کرد.

  آماده سازی پرس مرکبات دستگاه غذاساز

  در تصویر زیر دستگاه به طور کامل نصب شده و برای استفاده از آن باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: ۱. دکمه کنترل را روی حالت سرعت حداقل قرار دهید. ۲. پرتقال یا لیمو را به دو نیم برش دهید. ۳. میوه ی برش خورده را روی مخروط فشار دهید. ۴. پس از آبگیری چند میوه، فشار را متوقف کنید تا تفاله را از روی صافی بردارید.

  آماده سازی پرس مرکبات دستگاه غذاساز

  آماده سازی آبمیوه گیری دستگاه غذاساز

  دو شاخه ی دستگاه را از پریز جدا کنید. تصویر زیر قسمت بالای دستگاه غذاساز را نشان می دهد که برای آماده سازی جهت آبمیوه گیری باید کوپلینگ مربوطه را به آن اضافه کنید.

  آماده سازی آبمیوه گیری دستگاه غذاساز

  مطابق تصویر زیر واحد کوپلینگ آبمیوه گیری با بست های متصل به آن را روی بدنه ی اصلی قرار دهید.

  آماده سازی آبمیوه گیری دستگاه غذاساز

  طبق تصویر زیر پس از قرار دادن کوپلینگ در جای خود، دقت کنید که خار زیر کوپلینگ در شیار روی بدنه به درستی قرار گرفته باشد.

  آماده سازی آبمیوه گیری دستگاه غذاساز

  مطابق تصویر زیر پس از این که کوپلینگ در شیار خود قرار گرفت، آن را محکم با دست گرفته و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

  آماده سازی آبمیوه گیری دستگاه غذاساز

  مطابق تصویر زیر واحد کوپلینگ را به اندازه ای بچرخانید تا بست آن مقابل ولوم کنترل دستگاه قرار گرفته و صدای کلیک از داخل دستگاه شنیده شود که صدای وصل شدن میکروسوییچ است.

  آماده سازی آبمیوه گیری دستگاه غذاساز

  طبق تصویر زیر پس از سوار شدن کوپلینگ، کاسه ی تفاله ی آبمیوه گیری را در جای خود قرار دهید.

  آماده سازی آبمیوه گیری دستگاه غذاساز

  مطابق تصویر زیر پس از قرار دادن کاسه ی تفاله ی آبمیوه گیری روی کوپلینگ، دقت کنید که درست در جای خود قرار گرفته و محکم شده باشد.

  آماده سازی آبمیوه گیری دستگاه غذاساز

  طبق تصویر زیر تیغه و توری را بازدید کنید. در صورتی که شکافی در توری وجود نداشته باشد یا دیسک رنده که در وسط قرار گرفته شل نباشد، می توان آن ها را در جای خود قرار داد.

  آماده سازی آبمیوه گیری دستگاه غذاساز

  مطابق تصویر زیر طرف دیگر تیغه و توری را نیز به دقت بازدید کنید و در صورتی که آسیبی مانند ترک خوردگی در قسمت پایین تیغه و توری وجود نداشت از آن استفاده کنید.

  آماده سازی آبمیوه گیری دستگاه غذاساز

  طبق تصویر زیر تیغه و توری را به آرامی در جای خود قرار دهید. سیستم ساخت زیر تیغه و توری به گونه ای است که دقیقاً در شیار کوپلینگ قرار خواهند گرفت.

  آماده سازی آبمیوه گیری دستگاه غذاساز

  مطابق تصویر زیر پس از قرار گرفتن کامل تیغه و توری در محل خود، درپوش روی کاسه ی تفاله ی آبمیوه گیری را در جای خود قرار دهید.

  آماده سازی آبمیوه گیری دستگاه غذاساز

  طبق تصویر زیر با قرار گرفتن درپوش، بست های دو طرف کوپلینگ را از دو طرف بر روی درپوش قرار داده و آن ها را ببندید.

  آماده سازی آبمیوه گیری دستگاه غذاساز

  مطابق تصویر زیر برای هدایت میوه به داخل دستگاه باید از فشار دهنده ی میوه استفاده کرد. هرگز دست خود و یا شئ دیگری را در لوله ی تغذیه وارد نکنید.

  آماده سازی آبمیوه گیری دستگاه غذاساز

  مطابق تصویر زیر دستگاه آماده ی کار کردن می باشد. دقت کنید که باید زمان عمل آوری تمامی امور خرد کردن از ۳۰ ثانیه تا حداکثر ۹۰ ثانیه باشد.

  آماده سازی آبمیوه گیری دستگاه غذاساز

  مطابق تصویر زیر برای شستن دستگاه در اتمام کار، ابتدا باید دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه را از پریز بیرون آورید. سپس کل مجموعه ی آبمیوه گیری را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا از بدنه جدا شود.

  آماده سازی آبمیوه گیری دستگاه غذاساز

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  عیب یابی ابگرمکن گازی مخزنی
  آشنایی با اجزا و قطعات آب گرمکن مخزنی گازسوز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه