پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آشنایی با کاربراتور خودرو
تبلیغات
آشنایی با کاربراتور خودرو
در موتورهای احتراق داخلی (بنزینی) لازم است که قبل از ورود جریان هوا به داخل سیلندرهای موتور، هوا با سوخت، با نسبت معینی، مخلوط گردد.

  این عمل در واحدی به نام کاربراتور انجام می پذیرد در تصویر زیر، نمای ساده یک سیستم سوخت رسانی کاربراتور نشان داده شده است.

  آشنایی با کاربراتور خودرو

  در کاربراتور با استفاده از یک ونتوری، سوخت به صورت ذرات معلق ریزی در می آید که در هوا پخش شده است. به این عمل اتمیزه کردن سوخت گفته می شود. با این روش می توان مخلوطی مناسب به وجود آورد. این مخلوط پس از خروج از محوطه ی ونتوری کاربراتور، توسط مانی فولد گاز هدایت می گردد و از طریق سوپاپ هوا، وارد فضای داخل سیلندرها می شود تا در آنجا محترق گردد.

  اصول کار کاربراتور

  هنگامی که موتور کار می کند، پیستون های آن با سرعت زیاد بالا و پایین می روند. در کورس پایین رفتن، حجم بالای پیستون به طور ناگهانی افزایش می یابد. در نتیجه فشار در بالای پیستون از فشار جو کمتر می گردد. با باز شدن دریچه ی گاز، هوای خارج از طریق فیلتر هوا با سرعت به سمت سیلندرها مکش می شود. هوا پس از عبور از دهانه ی کاربراتور وارد گلوگاه ( ونتوری ) می شود. وقتی مولکول های هوا به این ناحیه می رسند با سرعت عبور نموده و فشار در این ناحیه کاهش می یابد به علت افت فشار در ونتوری کاربراتور، فشار هوا سوخت را از پیاله به ونتوری هدایت می کند. تصویر زیر فشار هوا در قسمت های مختلف لوله ی کاربراتور نشان داده شده است.

  آشنایی با کاربراتور خودرو

  با ورود سوخت از طریق مجاری با اندازه ی معین (ژیگلور) در منطقه کم فشار، سوخت به صورت پودر در می آید و به موتور ارسال می شود. تصویر زیر نمای ساده ی یک کاربراتور است.

  آشنایی با کاربراتور خودرو


  انواع کاربراتور

  کاربراتورها را می توان به سه نوع زیر دسته بندی کرد:

  الف) کاربراتورها از نظر حرکت سوخت ( بنزین )

  آشنایی با کاربراتور خودرو

  1. نزولی: سوخت تحت نیروی جاذبه حرکت می کند و راندمان حجمی موتور بهتر می گردد.
  1. افقی: سوخت به صورت افقی حرکت می کند و راندمان حجمی موتور از نوع نزولی کمتر است.
  1. صعودی: هوا از پایین به بالا حرکت می کند و دارای راندمان حجمی پایینی است و کمتر کاربرد دارد.

  ب) کاربراتور از نظر دهانه

  آشنایی با کاربراتور خودرو

  1. کاربراتور یک دهانه: با یک دهانه و یک ونتوری و یک پیاله ی سوخت.
  1. کاربراتور دو دهانه: دارای دو ونتوری دو سوخت پاش و کی پیاله ی بنزین مشترک است.
  1. کاربراتور چهار دهانه: که از دو کاربراتور دو دهانه تشیکل می شود. برخی از کاربراتورهای چهار دهانه به صورت دو مرحله ای هستند. به طوری که تا دور موتور مشخصی با فشردن پدال گاز فقط دریچه گاز اصلی باز می گردد و سوخت از طریق ژیگلور اصلی ارسال می شود. ولی هنگامی که دور موتور از حد مشخصی بالاتر رود دریچه دیگر نیز باز می شود و دهانه ی دیگر نیز عمل می کند. تصویر زیر کاربراتور چهار دهانه ی دو مرحله ای را نشان می دهد.

  آشنایی با کاربراتور خودرو

  ج) کاربراتورها از نظر ونتوری

  در قسمت (الف) تصویر بالا، کاربراتور ونتوری ثابت و در قسمت (ب) کاربراتور ونتوری متغیر نشان داده شده است.

  آشنایی با کاربراتور خودرو

  1. کاربراتور ونتوری ثابت: که اندازه ی ونتوری آن ثابت و بدون تغییر است و بستگی به شرایط کاری موتور ندارد. در این سیستم هر قدر پدال گاز بیشتر فشرده شود دریچه گاز نیز بیشتر باز شده و هوای بیشتری از ونتوری می گذرد و با شدت یافتن جریان هوای در حال عبور از ونتوری مکش سوخت از ژیگلور اصلی بیشتر می شود و سوخت بیشتری ارسال می گردد. این اصل اساسی اندازه گیری مقدار سوخت در همه ی کاربراتورها هست.
  1. کاربراتور ونتوری متغیر: در این نوع کاربراتور چندین ژیگلور برای شرایط مختلف وجود ندارد. بلکه با تغییر میزان مکش هوا مقدار باز بودن دریچه گاز اندازه ونتوری نیز تغییر نموده و متناسب با شرایط متناسب می گردد. به طوری که اگر مکش هوا بیشتر باشد اندازه ونتوری نیز بزرگتر بوده و هرگاه مکش هوا کمتر شود اندازه ونتوری نیز کوچکتر می شود.

  اجزای اصلی کاربراتور

  همان طور که گفته شد، کاربراتور مخلوط کنی است که می تواند مخلوط احتراق پذیری از هوا سوخت را برای موتورهای احتراق داخلی با سیستم اشتعال الکتریکی آماده نماید. کاربراتور (مخلوط کن) در این نوع موتورها از گلوگاه، نازل سوخت، دریچه ی گاز و مخزن سوخت تشیکل شده است. اجزای یک کاربراتور ساده در تصویر زیر نشان داده شده است. علاوه بر اجزای فوق، از وسایلی چون شیرهای برقی ورودی، اصلی، شتاب، محدود کننده دریچه ی گاز و ... نیز در کاربراتور استفاده می شود.

  آشنایی با کاربراتور خودرو

  از نظر ساختمان می توان اجزای اصلی کاربراتور را به شرح زیر معرفی نمود:

  آشنایی با کاربراتور خودرو

  • گلوگاه کاربراتور که شامل محل نصب هواکش، دریچه ی ساسات و گلوگاه ونتوری ورودی هواست.
  • پیاله ی کاربراتور، که شامل مخزن سوخت، ژیگلورهای دور آرام، اصلی، کمکی و شتاب، راه گاه های سوخت و هوا مدارهای مختلف، مسیر عبور هوا (ونتوری) (بدنه ی اصلی) است.
  • بدنه ی دریچه ی گاز که شامل دریچه ی گاز، بدنه و اتصالات به مانی فولد، و مسیر خروجی سوخت دور آرام و پیچ مخروطی تنظیم دور آرام است.

  این اجزاء، اجزای اصلی در یک کاربراتور ونتوری ثابت است. ولی همین اجزاء در شکل مشابه دیگری در کاربراتورهای ونتوری متغیر نیز وجود دارد.


  مدارهای کاربراتوری ونتوری ثابت

  برای آن که کاربراتورها بتوانند در شرایط گوناگون به نیازهای موتور پاسخ دهند. باید سیستم هایی نسبت هوا و سوخت را متناسب با شرایط مختلف کار موتور تنظیم نمایند. در تصویر زیر چند نوع کاربراتور نشان داده شد است.

  آشنایی با کاربراتور خودرو

  تصویر زیر مدارهای کاربراتور را نشان می دهد، این مدارها عبارت اند از:

  • مدار هوا
  • مدار شناور
  • مدار دور آرام
  • مدار سوخت کمکی
  • مدار شتاب مدار ساسات

  آشنایی با کاربراتور خودرو

  مدار شناور

  این مدار شامل دریچه ی (سوپاپ) ورودی، شناور و پیاله سوخت است. وظیفه ی این سیستم تأمین و تنظیم سوخت در مخزن (پیاله) سوخت کاربراتور است. درون پیاله ی سوخت مسیر سوخت رسانی به مدارهای مختلف کاربراتور قرار دارد. مدار شناور، پیاله ی سوخت و هوای بالای پیاله در تصویر نشان داده شده است. اگر سوخت در پیاله ی سوخت در بیشتر از اندازه معینی باشد به غنی شدن و بالا رفتن مصرف سوخت و سر ریز شدن (فلوت کردن) کاربراتور منجر می شود. اگر سوخت در پیاله ی کمتر از اندازه ی معین باشد باعث رقیق شدن مخلوط سوخت هوا می گردد، که ضمن کاهش قدرت، موتور داغ می کند.

  آشنایی با کاربراتور خودرو

  طرز کار مدار شناور

  در پیاله سوخت کاربراتور شناوری قرار دارد که اهرم آن سوپاپ مخروطی (سوزنی) ورود سوخت به پیاله را به حرکت درمی آورد. لوله ی خروجی پمپ سوخت به مجرای ورودی سوپاپ مرتبط است و سوخت از طریق این سوپاپ وارد پیاله می شود، وقتی این پیاله خالی باشد شناور در سطح پایین تری واقع می شود و سوزن سوپاپ در حالت باز قرار می گیرد و سوخت وارد پیاله می شود تا پیاله پر شود، با پر شدن پیاله، شناور به سمت بالا حرکت می کند و سوپاپ مخروطی آن مجرای ورودی را می بندد. سطح مطلوب سوخت در پیاله به وسیله علامت گذاری کارخانه ی سازنده مشخص شده است. در برخی از کاربراتورها، دریچه ای شیشه ای برای رویت ارتفاع سوخت وجود دارد و توسط آن درستی کار شناور قابل کنترل است. یک مجرا بالای پیاله را به هوای آزاد مرتبط می سازد.

  مدار دور آرام

  این مدار از ژیگلور اصلی در کف پیاله ی کاربراتور شروع می شود و سپس به ژیگلور سوخت دور آرام می رسد. در این مرحله سوخت و هوا مخلوط می شوند و به کانال زیر دریچه ی گاز هدایت می گردند. تصویر زیر مجرای دور آرام زیر دریچه ی گاز را نشن می دهد. هنگامی که در دور آرام موتور دریچه ی گاز بسته است هوای بسیار کمی از ونتوری می گذرد، در نتیجه مکش ونتوری به اندازه ای نیست که سوخت از نازل اصلی پاشیده شود. سیستم دور آرام مخلوط هوا سوخت را برای کار موتور در هنگام بسته بودن دریچه ی گاز تأمین می کند.

  آشنایی با کاربراتور خودرو

  مکش پیستون ها از زیر دریچه ی گاز و مجرای دور آرام هوا و سوخت را از مجرای دور آرام به درون سیلندر می کشد. در مسیر خروج سوخت دور آرام، پیچ برنجی کوچکی با نوک مخروطی و یک فنر تثبیت کننده وجود دارد. در تصویر زیر پیچ مخروطی و فنر تثبیت کننده ی سوخت دور آرام نشان داده شده است.

  آشنایی با کاربراتور خودرو

  این پیچ مانند یک سوپاپ مقدار مخلوط سوخت و هوا را کنترل می نماید و مخلوط را از زیر دریچه ی گاز به موتور ارسال می کند. در بعضی از کاربراتورها ژیگلور برقی (سوپاپ برقی) مدار دور آرام را کنترل می کند تا موقع خاموش کردن موتور مدار دور آرام سریعاً بسته شود و موتور متوقف گردد.


  مدار اصلی

  مدار اصلی از ژیگلور اصلی در کف پیاله ی کاربراتور شروع می شود و پس از مخلوط شدن با هوا در دهانه ی ونتوری پاشیده می گردد. این مدار را می توان به دو مدار (سیستم) تقسیم نمود:

  الف) مدار نیمه بار: هنگامی که دریچه ی گاز کمی باز می شود، لبه ی دریچه ی گاز از نازل دور آرام بالاتر می رود و فشار به نازل درون ونتوری و نازل دیگری بالای دریچه (نازل دور کم) گاز منتقل می شود و مقداری سوخت از طریق مدار اصلی ارسال می گردد. به این ترتیب مخلوط مناسبی برای ایجاد احتراق مطلوب تأمین می شود. تصویر زیر مدار نیمه بار (دور کم) کاربراتور را نشان می دهد.

  آشنایی با کاربراتور خودرو

  ب) مدار تمام بار (قدرت): هنگامی که دریچه ی گاز به اندازه ی کافی باز شود، لبه ی بالایی آن از نازل های دور آرام و دور کم فاصله می یابد و از این مسیرها سوخت خارج نمی شود. زیرا اختلاف فشار در بالا و پایین دریچه ی گاز کم می شود. تصویر زیر مدار تمام بار (قدرت) کاربراتور را نشان می دهد. اما هوای بیشتری از ونتوری می گذرد و به تخلیه ی سوخت بیشتری از طریق مجرای پاشش سوخت در ونتوری (اصلی) منجر شود و ژیگلور اصلی وظیفه ی سوخت رسانی را به عهده می گیرد.

  آشنایی با کاربراتور خودرو

  مدار سوخت کمکی

  برای حرکت با سرعت نسبتاً زیاد و با توان کامل، مخلوط هوا و سوخت باید غنی باشد، سیستم سوخت کمکی این مخلوط را غنی می سازد. این سیستم به صورت های مکانیکی، مکشی یا الکتریکی در انواع کاربراتورها وجود دارد. در تصویر زیر سیستم سوخت کمکی کاربراتور نشان داده شده است.

  آشنایی با کاربراتور خودرو

  مدار شتاب

  هنگامی که دریچه ی گاز باز می شود (فشرده شدن پدال گاز) تا خودرو شتاب پیدا کند، هوای ورودی به کاربراتور به طور ناگهانی افزایش می یابد. اگر بلافاصله سوخت اضافی تأمین نشود، مخلوط هوا سوخت رقیق شده موتور مکث می کند. در این حالت ممکن است شعله پس بزند یا موتور خاموش شود. برای رفع این نقص، یک پمپ برای لحظه ای همزمان با فشار بر پدال گاز فعال می گردد و سوخت اضافی به لوله ی کاربراتور ارسال می کند. مدار شتاب از کف پیاله و ژیگلور اصلی شروع می شود و از طریق کی سوپاپ یک طرفه به سمت پمپ می رود. و با فعال شدن پمپ، از طریق سوپاپ خروجی بالای دهانه ی ونتوری، سوخت را می پاشد. تصویر زیر مدار شتاب کاربراتور را نشان می دهد.

  آشنایی با کاربراتور خودرو

  مدار ساسات

  برای راه اندازی موتور سرد، کاربراتور باید مخلوطی بسیار غنی به موتور برساند. در این حالت باید سوخت بیشتری موجود باشد تا مقدار کافی از آن تبخیر و مخلوطی احتراق پذیر تولید شود. در کاربراتورهای ونتوری ثابت دریچه ای در بالای دهانه کاربراتور قرار گرفته است. که با بسته شدن آن، جریان هوا کم می شود و مکش کاربراتور در هنگام راه اندازی افزایش می یابد. در نتیجه نازل، برای راه اندازی و کارکرد موتور سوخت کافی را تأمین می کند. تصویر زیر دریچه ی ساسات در کاربراتور یک دهانه را نشان می دهد.

  آشنایی با کاربراتور خودرو

  کنترل باز و بسته شدن دریچه ی ساسات در مکانیزم های دستی، خلئی که در تصویر بالا، ترموستاتیکی با المان الکتریکی که در تصویر زیر، حرارتی که در تصویر بعدی نشان داده شده اند. و ترموستاتیکی و کنترل الکترونیکی با اتکا به تغییر درجه ی حرارت موتور امکان پذیر است.

  آشنایی با کاربراتور خودرو

  دریچه ساسات در کاربراتور دو دهانه با راه اندازی بی متال

  آشنایی با کاربراتور خودرو

  دریچه ساسات در کاربراتور دو دهانه با راه اندازی حرارتی

  تبلیغات
  برچسب ها
  نویسنده
  امیرحسین رضازاده
  امیرحسین رضازاده عضو تیم استپ هلپ

  علاقه مند به برنامه نویسی و خودرو
  مجموع پست ها: 222 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های اتومبیل
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  نحوه نصب رله چراغ بزرگ ال ٩٠
  آشنایی با دریچه گاز خودرو
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه