پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آشنایی با سوئیچ های چراغ های مدار روشنایی خودرو
آشنایی با سوئیچ های چراغ های مدار روشنایی خودرو

آشنایی با سوئیچ های چراغ های مدار روشنایی خودرو

تبلیغات
آشنایی با سوئیچ های چراغ های مدار روشنایی خودرو
از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو، این بار با انواع سوئیچ های مورد استفاده در مدار چراغ های خودرو های سواری با هم همراه می شویم تا ضمن آشنایی با نمونه های مختلف با نحوه عملکرد و ویژگی های آن ها در خودرو آشنا شویم.

  آشنایی با سوئیچ های مدار روشنایی چراغ های روی بدنه ی خودرو

  برای برقرار شدن جریان الکتریکی باتری در مدار چراغ های روشنایی خودرو از سوئیچ های الکتریکی استفاده می شود. این سوئیچ ها از نظر شکل ظاهری و فرم بدنه با یکدیگر متفاوت اند و به صورت متنوعی، برحسب طراحی کارخانه ی سازنده، تولید می شوند و در خودروها مورد استفاده قرار می گیرند.

  آشنایی با سوئیچ های مدار روشنایی چراغ های روی بدنه ی خودرو

  یک نوع سوئیچ روشنایی

  سوئیچ چراغ های روشنایی معمولاً بر روی پنل جلوی راننده و یا روی دسته ی راهنما، که بر روی لوله ی فرمان ( قاب فرمان ) بسته می شود، طراحی می گردد. محل نصب سوئیچ روشنایی به گونه ای انتخاب می شود که قابل دسترسی باشد و راننده خودرو بتواند به سهولت از آن استفاده کند. طراحی قاب سوئیچ به گونه ای است که در هر طرف آن دو عمود خار ایجاد شده و این خارها سوئیچ را در محل نصب خود ثابت نگه می دارد.

  آشنایی با سوئیچ های مدار روشنایی چراغ های روی بدنه ی خودرو

  سوئیچ چراغ بزرگ روی پنل

  در این نوع سوئیچ های مکانیکی با حرکت دادن شستی سوئیچ به طرف پایین (یا جهت فعال شدن سوئیچ، که بر مبنای وضعیت قرار گرفتن افقی یا عمودی سوئیچ در روی پنل جلوی راننده تعیین می شود) قطعه ی فلزی داخل سوئیچ، ضمن برقرار کردن ارتباط با ترمینال های سوئیچ، چراغ های جانبی (پارک) خودرو را روشن می کند. در مرحله دوم حرکت شستی، جریان الکتریکی مدار چراغ های نور پایین خودرو برقرار می شود. از دیگر سوئیچ های قابل نصب در روی پنل جلوی راننده، سوئیچ های نوع چرخشی هستند که با چرخش محور سوئیچ در مرحله اول چراغ های پارک و در مرحله دوم چراغ های نور پایین خودرو روشن می شوند.

  آشنایی با سوئیچ های مدار روشنایی چراغ های روی بدنه ی خودرو

  سوئیچ چراغ های روشنایی نوع چرخشی

  در اکثر خودروهای جدید، سوئیچ چراغ های روشنایی همراه دسته ی راهنما در یک مجموعه طراحی شده اند و در روی قاب فرمان (لوله فرمان) قرار می گیرند. مکانیزم حرکت شستی سوئیچ چرخشی است و در جهت حرکت عقربه های ساعت، ابتدا جریان مدار الکتریکی چراغ های جانبی (پارک) و سپس جریان مدار الکتریکی چراغ های نور پایین خودرو را برقرار می سازد. با این طرح دسترسی راننده به سوئیچ چراغ ها، سریع تر و آسان تر است.

  آشنایی با سوئیچ های مدار روشنایی چراغ های روی بدنه ی خودرو

  سوئیچ چراغ های روشنایی (طرح دسته راهنما)

  تعویض نور پایین به نور بالا در این نوع از سوئیچ ها توسط دسته ی راهنما اجرا می شود. در تصویر زیر شماتیک دسته ی راهنما و عملکرد آن در جهت های مختلف نشان داده شده است. حرکت دسته ی راهنما در جهت فلش زرد رنگ، برای روشن نمودن چراغ های سمت راست و یا سمت چپ خودرو، در جهت فلش قرمز رنگ برای تعویض نور پایین به نور بالا و در جهت فلش سبز رنگ برای روشن کردن موقت نور بالای چراغ ها طراحی شده است.

  آشنایی با سوئیچ های مدار روشنایی چراغ های روی بدنه ی خودرو

  عملکرد دسته ی راهنما

  سوئیچ دیگری که برای تغییر وضعیت نور پایین به نور بالا و عکس آن در مدار الکتریکی چراغ های روشنایی خودرو ها مورد استفاده قرار می گیرد سوئیچ استپ پایی است. تحریک این نوع سوئیچ ها به وسیله ی فشار پای راننده انجام می گیرد، به نحوی که با هر دفعه فشار دادن اهرم سوئیچ وضعیت نور پایین به نور بالا و یا نور بالا به نور پایین تغییر می یابد. این نوع سوئیچ ها به وسیله ی دو عدد پیچ به بدنه خودرو متصل می شود.

  آشنایی با سوئیچ های مدار روشنایی چراغ های روی بدنه ی خودرو

  ترمینال های سوئیچ (فلش زرد) و اهرم فشاری (فلش قرمز) در یک نوع سوئیچ استپ پایی

  سوئیچ چراغ های ترمز از نظر مکانیزم عملکرد به دو نوع تقسیم می شود:

  • سوئیچ های هیدرولیکی
  • سوئیچ های مکانیکی (میکرو سوئیچ)

  سوئیچ های هیدرولیکی در مسیر لوله ی انتقال مایع ترمز (بعد از پمپ اصلی) قرار داده می شود، به طوری که تحت فشار روغن ترمز در هنگام ترمز کردن، ضمن برقرار کردن مدار الکتریکی چراغ های ترمز باعث روشن شدن چراغ ها می شود. امروزه با استفاده از این نوع سوئیچ ها در خودرو به دلیل نداشتن ایمنی کامل (نشتی مایع ترمز، هنگام معیوب شدن سوئیچ) منسوخ شده است.

  آشنایی با سوئیچ های مدار روشنایی چراغ های روی بدنه ی خودرو

  سوئیچ هیدرولیکی مدار ترمز

  سوئیچ نوع مکانیکی (میکرو سوئیچ) چراغ های ترمز در بالای پدال و روی قاب آن بسته می شود. در ساختمان سوئیچ، میله ای به کار رفته است که تحت تاثیر نیروی فنر پشت میله ارتباط دو ترمینال (کنتاکت) داخل سوئیچ را برقرار می کند.

  آشنایی با سوئیچ های مدار روشنایی چراغ های روی بدنه ی خودرو

  میله وسط (فلش قرمز) خارهای آزاد کننده سوکت (فلش زرد) در یک سوئیچ مکانیکی مدار ترمز

  عملکرد سوئیچ مکانیکی به ترتیب زیر است: در حالت عادی میله وسط سوئیچ تحت تاثیر نیروی پدال در داخل سوئیچ قرار گرفته و ارتباط ترمینال های داخل سوئیچ قطع است. هنگام ترمز کردن و در لحظه ی پایین رفتن اهرم پدال ترمز، میله وسط سوئیچ در اثر نیروی فنر پشت میله به سمت بیرون رانده می شود و ارتباط ترمینال های داخل سوئیچ را برقرار می کند. در این وضعیت، با کامل شدن مدار چراغ های ترمز، چراغ ها روشن می شوند.

  آشنایی با سوئیچ های مدار روشنایی چراغ های روی بدنه ی خودرو

  سوئیچ مکانیکی (فلش زرد) محل نصب سوئیچ مکانیکی (فلش قرمز)

  سوئیچ مدار الکتریکی چراغ دنده عقب از نوع مکانیکی فشاری است که در پوسته ی جعبه دنده بسته می شود میله (پلانجر) ای در وسط سوئیچ طراحی شده است که به وسیله نیروی فنر در ابتدای کورس خود قرار می گیرد. پلانجر، در هنگام وضعیت دنده عقب در جعبه دنده ی خودرو، ارتباط ترمینال های الکتریکی داخل سوئیچ را برقرار می کند با این عمل مدار چراغ های دنده عقب کامل می شود و لامپ چراغ ها روشن می گردد. زمانی که جعبه دنده از وضعیت دنده عقب خارج گردد، پلانجر سوئیچ در اثر نیروی فنر به سمت بیرون رانده می شود و ارتباط ترمینال های الکتریکی سوئیچ قطع می گردد. در لحظه ی قطع ارتباط، لامپ چراغ های دنده ی عقب نیز خاموش می شود.

  آشنایی با سوئیچ های مدار روشنایی چراغ های روی بدنه ی خودرو

  سوئیچ چراغ های دنده عقب

  سوئیچ چراغ های راهنما، معمولا در سمت چپ فلکه ی فرمان در روی دسته ی راهنما قرار دارد. برای روشن کردن چراغ های راهنمای سمت راست خودرو دسته ی راهنما را، در جهت حرکت عقربه های ساعت، در وضعیت روشن قرار می دهند. در این حالت لامپ چراغ های راهنما به حالت چشمک زن روشن می شود (دلیل چشمک زدن یا روشن و خاموش شدن چراغ ها وجود اتوماتیک راهنما در مدار الکتریکی است). برای تحریک راهنمای سمت چپ خودرو، دسته ی راهنما درخلاف جهت چرخش عقربه های ساعت در وضعیت روشن قرار می گیرد. در این حالت، پس از کامل شدن مدار مربوط به چراغ های راهنمای سمت چپ، لامپ چراغ ها روشن می شود. در مکانیزم فرمان سوئیچ چراغ های راهنما از حلقه ی پلاستیکی، که دارای زائده ای برای برگرداندن خودکار دسته ی راهنما به وضعیت خاموش آن است، استفاده می شود.

  آشنایی با سوئیچ های مدار روشنایی چراغ های روی بدنه ی خودرو

  دسته راهنمای یک نوع خودرو

  حلقه ی پلاستیکی، که دارای زائده ای برگرداندن خودکار دسته ی راهنما به وضعیت خاموش آن است، استفاده می شود. حلقه ی پلاستیکی یا فیبری روی میله ی فرمان خودرو بسته شده است و به همراه فلکه ی فرمان حرکت می کند و در موقع برگشت (خلاف جهت وضعیت دسته ی راهنما) سوئیچ راهنما را در حالت خاموش قرار می دهد.

  آشنایی با سوئیچ های مدار روشنایی چراغ های روی بدنه ی خودرو

  فیبر برگردان سوئیچ راهنما

  در خودروهایی که چراغ های کوچک در سیستم روشنایی آن ها نصب شده، سوئیچ قطع و وصل چراغ ها از سوئیچ روشنایی آن مستقل است و روی پنل جلوی راننده نصب می شود. فرم این سوئیچ ها، بر مبنای طراحی کارخانه سازنده، با یکدیگر متفاوت اند و در شکل ظاهری گوناگونی ساخته می شوند. در بعضی از سوئیچ ها از لامپ ال ای دی (LED) در ساختمان کلید آن استفاده کرده اند، در نتیجه هنگام فعال بودن سوئیچ، لامپ روشن می شود.

  آشنایی با سوئیچ های مدار روشنایی چراغ های روی بدنه ی خودرو

  سوئیچ چراغ های جانبی (پارک)

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  امیرحسین رضازاده
  امیرحسین رضازاده عضو تیم استپ هلپ

  علاقه مند به برنامه نویسی و خودرو
  مجموع پست ها: 222 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های اتومبیل
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  نحوه نصب رله چراغ بزرگ ال ٩٠
  آشنایی با دریچه گاز خودرو
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه