پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی هوایی
آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی هوایی

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی هوایی

تبلیغات
آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی هوایی
کولر آبی از اجزای مکانیکی مانند پروانه ی کولر، پولی موتور، شناور و ... تشکیل شده است. برای این که بتوانید کولرتان را به راحتی تعمیر یا سرویس کنید، با اِستپ هِلپ همراه باشید تا به صورت مرحله به مرحله اجزای داخلی کولر آبی و نحوه عملکرد آن ها را کاملاً بشناسید.

اجزای مکانیکی کولر آبی

اجزای مکانیکی کولر آبی هوایی و شرح آن ها عبارت اند از:

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

دریچه هوای خروجی

تصویر زیر دریچه ی هوای خروجی را نشان می دهد. این دریچه دارای دو نوع فلزی و پلاستیکی است. دریچه ی کولر توزیع یکنواخت هوای خنک کولر را در محیط منزل به عهده دارد. به وسیله ی اهرم کنار دریچه می توان زاویه ی وزش هوای خروجی را تغییر داد یا دریچه را بست.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

برای تغییر زاویه ی پره های افقی دریچه، اهرم آن را مطابق تصویر زیر با دست بگیرید و آن را به آرامی به طرف پایین بکشید تا جهت وزش هوای خروجی به طرف پایین متمایل شود.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

در تصویر زیر اهرم حرکت دهنده ی پره های افقی دریچه در وضعیت پایین قرار گرفته و پره های افقی دریچه را کاملاً بسته اند.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

نکته
دریچه ی هوای خروجی باید در زمستان کاملاً بسته شود تا هوای سرد به داخل نفوذ نکند و هوای گرم داخل از طریق دریچه به بیرون انتقال نیابد. همچنین برای کنترل سرمایش اتاق ها اقدام به بستن دریچه می کنند.

مطابق تصویر زیر می توان به وسیله ی دم باریک، زاویه ی پره های عمودی را تغییر داد تا هوای خروجی به طرفین پره های عمودی تغییر کند.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

انواع کانال خارجی و میزان افت هوادهی آن

میزان افت هوادهی کولر با کانال های خارجی نسبت به همان کولری که بدون کانال خارجی است و هوای مرطوب کولر مستقیماً به محیط منزل وارد می شود بستگی به نوع نصب کانال و زانویی آن دارد. کانال خارجی نباید پیچ در پیچ و طولانی باشد و در معرض شدید نور آفتاب نصب شود. اتصال کانال خارجی به کولر به سه روش کلی انجام می شود.

حالت اول: تهویه به سمت بالا

در شکل زیر تهویه به سمت بالا با یک زانویی انجام می شود.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

درصد افت هوادهی کولر با یک متر زانویی در مقایسه با همان کولر که مستقیماً هوای محیط را تهویه می کند در جدول زیر آمده است.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

در شکل زیر تهویه به سمت بالا با یک متر طول کانال و یک زانویی انجام می شود. درصد افت هوادهی کولر با زانویی و کانال به طول یک متر در مقایسه با کولر مشابه که مستقیماً هوای محیط را تهویه می کند در جدول قبل آمده است.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

حالت دوم: تهویه به سمت پایین

در شکل زیر تهویه به سمت پایین با یک زانویی انجام می شود.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

درصد افت هوادهی کولر با یک زانویی در مقایسه با همان کولر که مستقیماً هوای محیط را تهویه می کند در جدول زیر آمده است.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

در شکل زیر تهویه به سمت پایین با یک متر طول کانال و یک زانویی انجام می شود. درصد افت هوادهی کولر با یک متر کانال و یک زانویی در مقایسه با همان کولر که مستقیماً هوای محیط را تهویه می کند در جدول قبل آمده است. اعداد هر ستون را می توانید با ستون بعدی مقایسه کنید و اثر زانویی و زانویی و کانال را مورد بررسی قرار دهید.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

حالت سوم: تهویه به سمت طرفین

در شکل زیر تهویه به سمت طرفین کولر با یک زانویی انجام می شود.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

میزان افت هوادهی کولر با یک زانویی نسبت به کولر مشابه آن که مستقیماً هوای محیط را تهویه می کند در جدول زیر آمده است. درصد افت هوادهی کولر با یک متر کانال و یک زانویی نسبت به کولر مشابه آن که مستقیماً هوای محیط را تهویه می کند در جدول زیر آمده است.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

در شکل زیر تهویه به سمت طرفین کولر با یک متر کانال و یک زانویی انجام می شود.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

پارچه ی برزنت

برای جلوگیری از انتقال لرزش کولر هنگام کار بایستی در حد فاصل بین کانال خارجی و کولر مطابق شکل زیر حتماً از پارچه ی برزنتی استفاده شود. مطابق شکل زیر هنگام نصب برزنت بایستی کانال خارجی و کانال داخلی کولر در امتداد هم قرار گیرند.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

در تصویر زیر کانال خارجی پایین تر از کانال داخلی کولر قرار گرفته است و پارچه ی برزنت در این حالت تحت کشش قرار گرفته و سبب افت هوادهی کولر می شود.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

با کوتاه کردن پایه های چهار پایه ی کولر این نقیصه بر طرف می شود. در تصویر زیر پارچه ی برزنتی جمع شده و کانال خارجی به کانال داخلی کولر تا حدی مماس شده است.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

هشدار

 • برای جلوگیری از اتصال برق و انتقال صدا و لرزش کولر هنگام کار کانال های داخلی و خارجی را به وسیله ی پارچه ی برزنتی به هم اتصال دهید.
 • کانال های خارجی هم قطر کانال داخلی کولر انتخاب شود تا افت هوادهی به وجود نیاید.
 • ارتفاع چهار پایه ی کولر مناسب انتخاب شود تا کانال های خارجی و داخلی در امتداد هم قرار گیرند.
 • فاصله ی کانال های داخلی و خارجی حدوداً ۲۰ سانتی متر انتخاب شود تا هیچ گونه لرزشی از کانال داخلی به کانال خارجی انتقال نیابد.

کانال داخلی کولر

کانال داخلی به قسمتی از کولر گفته می شود که هوای مربوط به وسیله فن به آن دمیده شده و از این کانال به طرف کانال خارجی هدایت می شود. در تصویر زیر قسمت داخلی کانال داخلی و در تصویر بعدی قسمت خارجی کانال داخلی مشاهده می شود.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

بدنه ی کولر

در تصویر زیر بدنه کولر زا مشاهده می کنید. در واقع بدنه ی کولر نقش چهارچوب کولر را دارد. بدنه ی کولر نگهدارنده ی در و پوشال های کانال داخلی، پمپ آب و شناور، سه راهی و لوله های تقسیم آب برای مرطوب نگه داشتن پوشال ها است.

درپوش های کولر

در تصویر زیر درپوش های دو طرف کولر مشاهده می شود. تصویر بعدی یک درپوش کولر را با پوشال و نگهدارنده ی پوشال نشان می دهد. جنس پوشال ها از چوب صنوبر است. پوشال ها نقش مهمی در عمل تبخیر آب و کاهش دمای هوای مکش شده توسط فن و افزایش رطوبت دارند.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

تصویر زیر یک نوع کولر آبی هوایی را نشان می دهد که پوشال های آن از نوع سلولزی و درپوش های آن از نوع شبکه ای است.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

تصویر زیر لایه های سلولزی و نگهدارنده ی پوشال کولر در تصویر بعدی را نشان می دهد.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

پروانه ی کولر

پروانه یا توربین کولر مطابق تصاویر زیر در داخل کانال داخلی قرار دارد و دارای پره های زاویه دار است. هنگامی که پروانه حرکت می کند، هوای مرطوب را به سمت خود می کشد.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

محور پروانه و یاتاقان های نگهدارنده ی آن

 • پروانه مطابق تصویر بالا به وسیله پیچ با سر شش گوش حفره ای روی محور پروانه محکم می شود.
 • دو سر محور پروانه به وسیله دو یاتاقان که در تصاویر قبل نشان داده شده، نگهداری می شود.

در تصویر زیر یاتاقان سمت پولی پروانه مشاهده می شود.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

هشدار

 • دو یاتاقان کولر را هنگام راه اندازی و چند بار در تابستان روغن کاری کنید.
 • برای روغن کاری یاتاقان ها از روغن مقاوم در برابر رطوبت استفاده نشود.
 • یاتاقان های کولر را از راه روغن خور آن روغن کاری کنید.

در تصویر زیر یاتاقان کولر با درپوش پلاستیکی مربوط به راه روغن خور آن مشاهده می شود.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

پولی موتور

پولی یا فلکه ی موتور که در تصویر زیر مشاهده می شود برای انتقال قدرت و حرکت موتور به پروانه ی کولر استفاده می شود. پولی موتور و پولی پروانه بایستی در یک صفحه ی فرضی قرار گیرند. جنس پولی موتور از آلومینیوم خشک یا پلاستیک است و در سه اندازه ی کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارد.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

نکته
هر چه قطر پولی موتور بزرگ تر شود با ثابت ماندن قطر فلکه ی پروانه، سرعت پروانه بیش تر می شود.

پولی یا فلکه پروانه

پولی یا فلکه پروانه از جنس آلومینیوم خشک است و به وسیله ی پیچ با سر شش گوش یا پیچ آلن نمره ۴ میلی متری به محور پروانه محکم می شود. در تصویر زیر یک نوع پولی موتور و یک نوع پولی پروانه می شود.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

هشدار

 • در صورت ثابت ماندن قطر پولی موتور، با کوچک کردن قطر پولی پروانه سرعت پروانه هنگام حرکت بیشتر می شود.
 • هنگام تعویض پولی های معیوب موتور و پروانه دقت کنید که قطر پولی نو با قطر پولی معیوب یکی باشد.
 • در صورتی که پولی تعویض شده با پولی قبلی (معیوب) کاملاً مطابقت نداشته باشد امکان صدمه دیدن موتور کولر حتمی است.

تسمه

تسمه کولر برای انتقال قدرت و حرکت از پولی موتور به پولی پروانه استفاده می شود. برای تنظیم و رگلاژ کردن تسمه بایستی پیچ های پایه ی موتور را شل کرد، سپس پایه ی موتور را طوری جا به جا نمود که تسمه نه شل باشد که روی پولی ها مطابق تصویر دوم کمانه کند نه آنقدر سفت باشد که محور های موتور و پروانه را تحت تنش قرار دهد و بوش و یاتاقان ها را خراب کند و یا سبب سوختن موتور شود. بلکه مانند تصویر زیر تا حدی قابلیت انعطاف داشته باشد.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبیآشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

هشدار

 • برای سفارش تسمه نو، ضخامت و طول تقریبی تسمه معیوب را یادداشت کنید.
 • پولی های موتور و پروانه را دقیقاً در یک راستا قرار دهید، سپس تسمه را نصب کنید.
 • در صورتی که پولی های موتور و پروانه در یک راستا نباشند سبب خوردگی تسمه و خرابی بوش های موتور و یاتاقان های پروانه می شود.

پایه ی الکتروموتور با دو دور مختلف کند و تند

در تصویر زیر پایه ی الکتروموتور پروانه مشاهده می شود.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

پایه ی الکتروموتور نقش مهمی در تنظیم تسمه ی کولر دارد. برای تنظیم تسمه کولر بایستی پیچ های پایه تصویر زیر را شل و پایه را طوری جا به جا کرد تا مطابق تصویر بعدی تسمه از انعطاف قابل قبولی برخوردار شود.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

شناور

شناور وسیله ای برای تنظیم ارتفاع آب تشتک به شمار می رود. در تصویر زیر دو نوع شناور کولر مشاهده می شود. برای این که آب از تشتک سر ریز نشود، بایستی کولر تراز باشد و شناور هم دقیقاً تنظیم شود. البته فشار آب هم در تنظیم شناور نقش عمده ای را ایفا می کند. لذا شناور را بایستی طوری تنظیم کرد که در اثر تغییر فشار آب، سطح آب تشتک از سطح مجاز بالاتر نرود.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

اجزای شناور سمت چپ تصویر بالا در تصویر زیر نشان داده شده است.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

نحوه ی عملکرد شناور

زمانی که سطح آب در تشتک تصویر زیر پایین می آید، گوی و اهرم شناور پایین رفته و شیر شناور باز می شود و آب را وارد تشتک کولر می کند. با بالا آمدن سطح آب گوی شناور و اهرم متصل به آن بالا می آید و شیر متصل به اهرم شناور مجرای ورودی آب را می بندد.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

نحوه ی تنظیم شناور

برای تنظیم شناور های کولر که مشابه شناور تصویر قبل است، می توان با چرخاندن گوی شناور مطابق تصویر زیر و قرار دادن گوی چرخان در وضعیت دلخواه و مناسب، شناور را برای سطح مناسب آب تشتک تنظیم کرد.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

صافی آب

صافی پلاستیکی آب که در تصویر زیر مشاهده می کنید از ورود خرده های پوشال و لجن ته کولر به داخل پمپ و شیلنگ آب جلوگیری می کند.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

صافی آب دارای سوراخی است که شیلنگ آب از طریق آن به پمپ آب متصل می شود. تصویر زیر یک صافی آب کولر را نشان می دهد.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

سه راهی آب

سه راهی آب روی سقف کولر پیچ می شود و مطابق تصویر زیر دارای چهار لوله است.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

از این چهار لوله یک لوله بزرگ است و به شیلنگ وصل می شود. سه لوله ی دیگر که باریک تر است به آب پخش کن ها متصل می شود. محل نصب سه راهی آب روی سقف کولر در تصویر زیر مشاهده می شود. اتصال سه راهی به وسیله ی پیچ خودروی کوچک انجام شود تا آب نشت نکند.

 • در تصویر زیر (سمت راست) یک نوع دیگر سه راهی با آب پخش کن کولر مشاهده می شود.
 • تصویر زیر (سمت چپ) یک نوع دیگر سه راهی کولر را نشان می دهد.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

شیلنگ آب کولر

شیلنگ آب رابط بین سه راهی و پمپ آب کولر است. سر شیلنگ آب باید با بست یا چسب آب بندی به سه راهی و پمپ آب محکم شود تا از محل اتصال بیرون نیاید، زیرا ممکن است آب روی موتور و پمپ بریزد و هر دو را بسوزاند یا سبب اتصال بدنه ی آن ها شود. تصویر زیر شیلنگ آب و اتصال آن را به سه راهی کولر نشان می دهد.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

در تصویر زیر اتصال شیلنگ آب به سه راهی و پمپ آب کولر مشاهده می شود.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

آب پخش کن ها

آب به وسیله ی آب پخش کن هایی که در تصاویر قبل مشاهده می کنید به ناودان های کولر و از آن جا روی پوشال های کولر می ریزد.

ناودانی پوشال ها

 • ناودانی در قسمت بالای در ها و پوشال های کولر قرار دارد. در تصویر زیر ناودانی پلاستیکی یک کولر با پوشال سلولزی مشاهده می شود.
 • تصویر زیر ناودانی فلزی درپوش یک کولر با پوشال معمولی را نشان می دهد.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

لوله و دریچه اطمینان آب

برای نظافت و سرویس کولر در قسمتی از تشتک سوراخی تعبیه شده و لوله ای مشابه تصویر زیر به آن پیچ می شود. در صورت خرابی شناور و تراز نبودن کولر، آب از این لوله سرازیر شده از تشتک کولر خارج می شود. به این لوله، لوله ی سرریز هم گفته می شود.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

تصویر زیر محل نصب لوله و دریچه اطمینان و آب های آلوده ی داخل تشتک کولر را نشان می دهد. اصطلاح بازاری لوله و دریچه ی اطمینان آب، لوله ی سرریز است.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

هشدار

 • برای جلوگیری از تخلیه ی آب تشتک کولر و مصرف بی رویه آب، کولر در محل نصب آن به طور تراز قرار گیرد.
 • برای حفظ سلامتی استفاده کنندگان و بالا بردن کیفیت خنک کنندگی کولر، هر چند وقت یکبار قبل از استفاده از کولر، تشتک آب کولر را از طریق باز کردن لوله و دریچه اطمینان آن تمیز کنید.

گلند کابل

برای عبور کابل چهار رشته به داخل کولر باید از گلند یا نگهدارنده ی کابل استفاده شود. زیرا برخورد کابل به لبه ی تیز سوراخ بدنه ی کولر، سبب زخمی شدن عایق کابل و اتصال بدنه ی کولر و ایجاد اتصال کوتاه در رشته های کابل و خطر برق گرفتگی می شود.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

تصویر زیر یک نوع گلند کابل کولر را در سه حالت مختلف نشان می دهد. گلند کابل در دو نوع لاستیکی و پلاستیکی وجود دارد که نوع پلاستیکی آن در برابر گرما و شرایط جوی مقاوم تر است.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

در تصویر زیر کابل و گلند کابل کولر تصویر بعدی مشاهده می شود.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

نکته
هنگام نصب کولر و کابل کشی آن برای عبور کابل به داخل کولر از گلند کابل مناسب استفاده کنید تا در اثر کشش و جا به جایی کابل، کابل زخمی نشود. زیرا امکان اتصال کوتاه، اتصال بدنه و خطر برق گرفتگی وجود دارد.

چهار پایه ی کولر

برای جلوگیری از زنگ زدگی تشتک آب کولر، بدنه ی کولر را روی چهار پایه ای که از نبشی و ورق مطابق تصویر زیر ساخته می شود، قرار می دهند. پایه ی کولر برای نصب کولر روی زمین یا نصب روی دیوار کاربرد دارد و نقش مهمی در تراز بودن آن هنگام نصب ایفا می کند.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

تصویر زیر نوع دیگر چهار پایه ی کولر را نشان می دهد.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

هشدار

 • چهار پایه ی کولر باید طوری ساخته شود که کولر روی آن کاملاً تراز باشد تا اولاً قطرات آب به طور مساوی بین سطح پوشال درها بریزد، ثانیاً از ریزش آب از اطراف تشتک جلوگیری شود.
 • کولر را روی پایه های لرزان نصب نکنید.
 • تراز نبودن کولر سبب کاهش رطوبت و خنکی هوای خروجی کولر می شود.

ارتفاع پایه بایستی طوری ساخته شود که هنگام نصب کولر و برزنت آن، مطابق تصویر زیر دهنه ی کانال خارجی دقیقاً مقابل دهنه ی کانال داخلی کولر قرار گیرد.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

ارتفاع کانال خارجی باید مناسب باشد تا سبب افت هوادهی و بلند شدن ارتفاع پایه های کولر مانند تصویر زیر نشود.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

ارتفاع بیش از حد کانال خارجی سبب افزایش ارتفاع بیش از حد پایه ی کولر در تصویر زیر شده است که با توجه به قرار گرفتن کولر روی شیروانی و وزش باد های تند خطر ساز است.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

تصویر زیر نحوه ی نصب پایه ی کولر را در روی شیروانی به طور استاندارد نشان می دهد که ارتفاع دو پایه از دو پایه ی دیگر بیش تر است.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

برای جلوگیری از فرو رفتن پایه ها باید از ورق های فولادی که به پایه جوش داده شده است مانند تصویر زیر استفاده شود.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

شیر فلکه کولر

برای کنترل قطع و وصل آب ورودی کولر حتماً از شیر فلکه ی مناسب مانند تصویر زیر استفاده کنید تا امکان سرویس و تعمیر کولر در مواقع لزوم وجود داشته باشد.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

لوله ی رابط شیر فلکه و کولر

لوله ی رابط شیر فلکه و کولر به منظور آب رسانی کولر نصب می شود. جنس این لوله از نوع مسی با قطر یک چهارم اینچ یا از نوع پلاستیکی مانند تصویر زیر است.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

ابتدای این لوله پلاستیکی به شیر فلکه مشابه تصویر زیر و انتهای آن به انتهای شناور کولر مشابه تصویر بعدی اتصال دارد.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

تبدیل یک دوم به یک چهارم اینچ و مهره و بوش برنجی

برای اتصال سیم لوله پلاستیکی یا مسی به شیر فلکه از تبدیل یک دوم به یک چهارم و مهره و بوش برنجی مشابه تصویر زیر استفاده کنید.

آشنایی کامل با اجزای مکانیکی کولر آبی

تبلیغات
برچسب ها
منابع
نویسنده
فرهنگ نصیری
فرهنگ نصیری

فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
مطالب مرتبط
تبلیغات
سایر آموزش های کولر آبی
پرسش و پاسخ
۰ پاسخ
۱ امتیاز
اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
۰ پاسخ
۱ امتیاز
۰ پاسخ
۰ امتیاز
عیب یابی ابگرمکن گازی مخزنی
آشنایی با اجزا و قطعات آب گرمکن مخزنی گازسوز
۰ پاسخ
۰ امتیاز
سوالتان را بپرسید
تبلیغات
محصولات آموزشی
فروشگاه