پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر پلو پز – آرام پز برقی
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر پلو پز – آرام پز برقی

آموزش تصویری باز کردن و تعمیر پلو پز – آرام پز برقی

تبلیغات
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر پلو پز – آرام پز برقی
از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی، این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری باز کردن و تعمیر پلو پز – آرام پز برقی با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن اجزا و تعمیر پلو پز – آرام پز آشنا شویم.

  نکات ایمنی

  مطابق نکات ایمنی آموزش تصویری باز کردن و تعمیر پلوپز برقی، مسائل ایمنی را رعایت کنید.


  روش باز کردن دسته در پلوپز - آرام پز

  دستگاه نشان داده شده در تصویر زیر به عنوان پلوپز و آرام پز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

  تعمیر پلو پز و آرام پز

  مرحله ۱

  طبق تصویر زیر به وسیله ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب دو عدد پیچ نگهدارنده ی دسته در دستگاه را باز کنید.

  تعمیر پلو پز و آرام پز


  دقت کنید مراقب باشید تا شیشه در، از روی آن نیفتد.


  مرحله ۲

  پس از باز کردن پیچ ها، طبق تصویر زیر دسته را از در پلوپز - آرام پز بردارید. شیشه نیز آزاد می شود. شیشه را در محل امنی نگهداری کنید.

  تعمیر پلو پز و آرام پز


  روش باز کردن دسته های پلوپز - آرام پز برقی

  مرحله ۳

  طبق تصویر زیر به وسیله پیچ گوشتی چهارسوی مناسب پیچ های محکم کننده ی دسته به بدنه ی دستگاه را یک به یک شل و سپس آن ها را کاملا باز کنید و پیچ ها را از روی دسته بردارید.

  تعمیر پلو پز و آرام پز

  مرحله ۴

  بعد از برداشتن دو پیچ دسته، دسته ی پلاستیکی را همراه با عایق حرارتی محافظ دسته از روی بدنه ی دستگاه بردارید.

  تعمیر پلو پز و آرام پز


  روش باز کردن پایه ها و صفحه زیری دستگاه

  مرحله ۵

  به وسیله پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ های محکم کننده ی پایه به بدنه ی دستگاه را باز کنید. بعد از باز کردن پیچ ها، پایه ها و صفحه ی زیری پلوپز - آرام پز را که از انتقال حرارت به خارج از دستگاه جلوگیری می کند بردارید.

  تعمیر پلو پز و آرام پز


  روش نقشه برداری و بازکردن سیم های رابط

  مرحله ۶

  قبل از باز کردن سیم های رابط دستگاه، ابتدا نحوه ی سیم کشی داخل دستگاه را با استفاده از رنگ سیم ها و ارتباط فیزیکی آن ها با اجزای دستگاه را مورد بررسی دقیق قرار دهید. سپس نقشه آن را رسم کنید تا در زمان مونتاژ دستگاه با اشکال مواجه نشوید.

  تعمیر پلو پز و آرام پز

  مرحله ۷

  ارتباط صفحه ی کلید و دو شاخه ی مخصوص پلو پز - آرام پز را طبق تصویر زیر مشخص کنید تا در زمان مونتاژ دستگاه سیم های رابط از نظر طول به طور صحیح اتصال داده شود.

  تعمیر پلو پز و آرام پز

  مرحله ۸

  بعد از برداشتن نقشه ی مدار الکتریکی دستگاه سر سیم های سیم رابط را باز کنید.

  تعمیر پلو پز و آرام پز


  روش باز کردن قاب کلید و چراغ نشان دهنده

  مرحله ۹

  پیچ نگهدارنده ی قاب به بدنه را با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب باز کنید.

  تعمیر پلو پز و آرام پز

  مرحله ۱۰

  بعد از باز کردن پیچ نگهدارنده قاب به بدنه، قاب را طبق تصویر زیر از بدنه جدا کنید.

  تعمیر پلو پز و آرام پز


  مراقب باشید

  هنگام جدا کردن مواظب خار پایین قاب باشید.


  مرحله ۱۱

  همانطور که در تصویر زیر مشاهده می شود محل استقرار کلید دو پل با چراغ نشان دهنده مشخص است. در صورت خرابی کلید یا خرابی چراغ نشان دهنده می توانید پیچ های مربوط به هر کدام را باز کنید یا در صورتی که خاری باشند خار آن ها را آزاد و سپس تعویض کنید.

  تعمیر پلو پز و آرام پز

  روش تنظیم ترموستات بی متالی پلوپز - آرام پز

  مرحله ۱۲

  چنانچه ترموستات بی متالی با تنظیم ثابت که نقطه ی تنظیم آن ها ثابت است از تنظیم خارج شود می توانید به روش های زیر آن ها را مجددا تنظیم کنید.

  روش اول : بدون باز کردن ترموستات می توانید توسط پیچ تنظیم ترموستات، طبق تصویر زیر با پیچ گوشتی مناسب آن را با دقت تنظیم کنید. در این روش اگر ترموستات، دیر قطع می کند پیچ تنظیم را در جهت حرکت عقربه های ساعت و در صورتی که زود قطع می کند در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا ترموستات تنظیم شود.

  تعمیر پلو پز و آرام پز

  روش دوم : در این روش با باز کردن ترموستات از محل خود طبق تصویر زیر می توانید عمل تنظیم را با مشاهده ی فاصله ی بین پلاتین ها دقیق تر انجام دهید.

  تعمیر پلو پز و آرام پز

  در تصویر زیر با استفاده از روش دوم ترموستات تنظیم می شود. این ترموستات دیر تر از زمان معمول مدار را قطع می کند بنابراین زمان عملکرد آن می بایست کاهش یابد.

  تعمیر پلو پز و آرام پز

  برای کاهش زمان عملکرد ترموستات مانند تصویر زیر با پیچ گوشتی دو سو، پیچ را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا زمان عملکرد به مقدار تنظیمی قبلی برسد. عملکرد ترموستات را با بستن مدار و کنترل درجه حرارت مورد بررسی قرار دهید.

  تعمیر پلو پز و آرام پز

  در بعضی از ترموستات ها، عایق بین صفحه حساس به دما که در سمت چپ عایق تصویر قرار دارد و بازوی مربوط به پلاتین متحرک که در سمت راست عایق نشان داده شده است از محل خود خارج می شود. در این حالت باید ترموستات را باز کنید و عایق مربوطه را مجددا در محل خود قرار دهید تا ترموستات درست عمل کند.

  تعمیر پلو پز و آرام پز


  توجه

  عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه بر عکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.

  به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن برسید.

  توجه

  پس از بستن دستگاه دو شاخه ی سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.

  چنانچه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد دستگاه سالم است و می توان آن را مورد استفاده قرار داد.

  جدول عیب یابی، روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی پلوپز - آرام پز برقی

  نوع عیب

  علت

  روش رفع عیب، تعمیر و راه اندازی

  دستگاه روشن نمی شود. پریز برق ندارد. پس از اطمینان از برق دار بودن شبکه برق منزل به رفع عیب یا تعویض پریز اقدام کنید.
  سیم رابط قطع است. سیم رابط را تعویض کنید.
  ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را تنظیم کنید.
  سیم رابط به دوشاخه قطع است. آن را تعمیر یا تعویض کنید.
  کلید خراب است. کلید را تعویض کنید.
  پلاتین های تایمر قطع است. تایمر را تعویض کنید.
  المنت قطع و لامپ نشان دهنده سوخته است. هر دو را تعویض کنید.
  ترموستات معیوب است. ترموستات را تعویض کنید.
  سیم های رابط داخلی قطع است. سیم های رابط داخلی معیوب را تعویض کنید.
  سر سیم ها قطع شده است یا درست اتصال ندارد. سر سیم های قطع شده را تعویض و اتصال را برقرار کنید.
  ترموستات قطع و وصل نمی کند (عمل نمی کند) در حالت قطع یا وصل باقی مانده است. ترموستات معیوب است. ترموستات را تعویض کنید.
  ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را تنظیم کنید.
  سر سیم های رابط به ترموستات قطع شده یا اتصال خوب برقرار نیست. سر سیم های قطع شده را تعویض و اتصال ها را درست بر قرار کنید.
  دستگاه کار می کند اما چراغ نشان دهنده روشن نم شود. چراغ سوخته است. چراغ را تعویض کنید.
  سیم رابط یا سر سیم مربوط به چراغ قطع است. سیم رابط را تعویض کنید.
  برنج خوب نمی پزد. درجه ی ترموستات مناسب انتخاب نشده است. درجه ی ترموستات را مناسب انتخاب کنید.
  ترموستات معیوب است. ترموستات را تعویض کنید.
  نسبت آب با برنج درست نیست. مطابق دستور دستگاه نسبت آب و برنج را رعایت کنید.
  تماس دیگ با صفحه ی گرم کننده خوب برقرار نشده است. نسبت به رفع عیب اقدام کنید تا تماس کامل برقرار شود.
  ترموستات خوب کار نمی کند. (قطع و وصل آن مطابق استاندارد تعریف شده نیست). بعد از پختن پلو، ترموستات عمل نمی کند. ترموستات را تنظیم یا تعویض کنید.
  قبل از پختن کامل برنج ترموستات عمل می کند. ترموستات را تنظیم یا تعویض کنید.
  دستگاه به صورت تراز قرار نگرفته است. دستگاه را به صورت تراز قرار دهید.
  دیگ، درست در جای خود قرار نگرفته است. دیگ را در جای خود به طور صحیح قرار دهید.
  جسم خارجی بین دیگ و صفحه ی گرم کننده قرار دارد. جسم خارجی را بردارید تا تماس دیگ با صفحه ی گرم کننده به طور کامل برقرار شود.
  بدنه ی دستگاه برق دار شده است. سیم رابط به بدنه چسبیده است. اتصال بدنه را رفع کنید.
  در صورتی که دستگاه سیم اتصال زمین دارد، سیم اتصال زمین قطع است و سیم رابط به بدنه چسبیده است. پس از رفع عیب سیم اتصال زمین را وصل کنید.
  المنت، ترموستات یا چراغ نشان دهنده اتصال بدنه دارد. اتصال بدنه را رفع کنید و در صورت خرابی هر کدام از قطعات، نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
  در حالی که ترموستات کار می کند، ته برنج می سوزد. دستگاه تراز نیست. آن را به صورت تراز قرار دهید.
  روغن در پلوپز نریخته اند. برنج را با پلو پز بپزید.
  ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را تنظیم کنید.
  تایمر معیوب است. تایمر را تعویض کنید.
  در پلوپز های مجهز به تایمر، دستگاه قطع نمی کند. موتور تایمر سوخته است. ترموستات را تعویض کنید.
  ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را تنظیم کنید.
  ترموستات معیوب است. ترموستات را تعویض کنید.
  پلاتین های تایمر چسبیده است. تایمر را تعویض کنید.
  دستگاه آرام پز بعد از پخت غذا اتوماتیک نمی کند. ترموستات معیوب است. آن را تعویض کنید.
  تایمر معیوب است. در صورتی که موتور تایمر سوخته یا پلاتین های آن به هم چسبیده اند، تایمر را تعویض کنید.
  سیم های رابط داخلی معیوب است. سیم های رابط معیوب را تعویض کنید.
  ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را تنظیم کنید.
  آب دستگاه پس از جوش آمدن از دیگ سر ریز می شود. میزان آب دستگاه زیاد است. مطابق دستور بهره برداری از دستگاه عمل شود.
  ظرفیت آب و برنج بیش از حد ظرفیت نامی دستگاه است. مطابق دستور ظرفیت دستگاه رعایت شود.
  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  باز شدن بدنه کولرهای ابی
  آموزش روش نصب کولر آبی هوایی | قسمت اول
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه