پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی

آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی

تبلیغات
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
از سری آموزش های تعمیر و نگهداری لوازم خانگی سایت استپ هلپ، این بار با آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر
  برقی با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز و بسته کردن و تعمیر توستر آشنا شویم.


  نکات ایمنی" color="peacoc" style="double"

  ابتدا دوشاخه سیم رابط را از پریز برق به طور کامل بیرون بیاورید، سپس به باز کردن توستر اقدام کنید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  سیم اتصال زمین را همواره به بدنه فلزی دستگاه اتصال دهید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  همانطور که در تصویر نشان داده شده، سیم رابط دستگاه سه سیمه است که یک سیم آن برای اتصال زمین به کار می رود. بنابراین دوشاخه سیم رابط را به پریز ارت دار وصل کنید تا از خطر برق گرفتگی ایمن باشید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  قبل از باز کردن کامل دستگاه نقشه مونتاژ را به طور دقیق ترسیم کنید تا بعد از اتمام تعمیر و هنگام مونتاژ دچار اشکال نشوید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی


  روش باز کردن کارت کنترل سیستم" color="peacoc" style="double"

  مرحله ۱ با اهرم کردن پیچ گوشتی تخت مناسب دسته بالا برنده برش نان را به سمت بیرون فشار دهید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۲ دسته بالا برنده برش نان را از اهرم آن بیرون بیاورید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۳ به وسیله پیچ گوشتی چهارسو، پیچ های نگه دارنده قاب پلاستیکی زیر دستگاه را باز کنید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۴ به وسیله پیچ گوشتی تخت مناسب خار پلاستیکی قاب زیر دستگاه را از بدنه آزاد کنید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۵ بعد از خارج کردن قاب زیری و قسمت داخلی توستر، ولوم پتانسیومتر مطابق تصویر در بدنه دستگاه باقی می ماند، لذا نحوه درآوردن آن را از بدنه توستر مورد بررسی قرار دهید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۶ با انگشت دست خار سر ولوم را به طرف پایین فشار دهید تا سر ولوم از بدنه آزاد شود. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۷ ولوم پتانسیومتر را با دست بگیرید و آن را از بدنه جدا کنید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۸ در تصویر دستگاه باز شده و قسمت های داخلی و کارت الکترونیکی سیستم در دسترس قرار دارد. در این مرحله قسمت داخلی دستگاه به طور کامل در دسترس است، به طوری که می توانید از هر طرف اطلاعات لازم را از روی دستگاه یادداشت کنید و در مرحله مونتاژ مورد استفاده قرار دهید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۹ تصویر زیر نحوه اتصال کارت و المنت را نشان می دهد. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۱۰ تصویر زیر طرف دیگر دستگاه را نشان می دهد که فاقد اتصال های الکتریکی است و فقط صفحه منعکس کننده حرارتی قرار دارد. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۱۱ مطابق تصویر سمت دیگر دستگاه هم صفحه منعکس کننده حرارتی قرار دارد و فاقد هرگونه اتصال الکتریکی است. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۱۲ تصویر زیر نحوه سری شدن المنت های کناری با المنت میانی را نشان می دهد. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۱۳ به وسیله دم باریک سرسیم مربوط به سیم رابط المنت کناری ( سمت چپ ) را از ترمینال خروجی سمت چپ کارت بیرون بیاورید. سرسیم مربوط به سیم رابط المنت سمت راست را هم مطابق تصویر از ترمینال خروجی سمت راست کارت آزاد کنید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۱۴ بعد از آزاد کردن سرسیم های مربوط به سیم رابط المنت از ترمینال های خروجی کارت، کارت را از جای آن بیرون بیاورید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۱۵ با دم باریک سرسیم های سیم رابط را از ترمینال ورودی کارت کنترل الکترونیکی سیستم بیرون بیاورید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی


  روش باز کردن المنت ها" color="peacoc" style="double"

  مرحله ۱۶ طبق تصویر سرسیم اتصال زمین را با دم باریک بگیرید و آن را از ترمینال اتصال زمین که روی بدنه فلزی دستگاه قرار دارد جدا کنید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۱۷ خار فلزی که نگه دارنده صفحه منعکس کننده حرارت است با دم باریک نگه دارید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۱۸ زایده یا خار فلزی را با دم باریک صاف کنید تا صفحه منعکس کننده حرارت از درگیری آن با قسمت دیگر توستر که نگهدارنده خار است آزاد شود. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۱۹ خار یا زایده فلزی طرف دیگر صفحه صیقلی که منعکس کننده حرارت است با دم باریک صاف کنید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۲۰ صفحه صیقلی را با دم باریک بگیرید و از محل درگیر شونده آن آزاد کنید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۲۱ صفحه منعکس کننده حرارتی روی المنت را طبق تصویر بردارید. در این صورت المنت فنری با حفاظ شیشه ای قابل دسترسی است. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۲۲ نحوه قرار گرفتن شبکه سیمی و المنت ها را یادداشت برداری کنید تا در مراحل مونتاژ دستگاه دچار مشکل نشوید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۲۳ خار یا زایده فلزی قاب فلزی روی دستگاه را با دم باریک بگیرید و آن را صاف کنید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۲۴ قاب فلزی را از محل نصب آن بردارید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۲۵ طبق تصویر شبکه سیمی را از محل نصب آن خارج کنید. هنگام خارج کردن شبکه به وضعیت قرار گرفتن آن کاملا توجه داشته باشید تا در هنگام جاگذاری مجدد دچار مشکل نشوید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۲۶ شبکه سیمی دیگر را که از چسبیدن برش نان به المنت جلوگیری می کند با دم باریک بردارید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۲۷ با دم باریک سرسیم های سیم رابط المنت های فنری با حفاظ شیشه ای را از ترمینال المنت میانی باز کنید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۲۸ به وسیله پیچ گوشتی چهار سوی مناسب پیچ های پایه فلزی که نگهدارنده المنت ها است از قاب پلاستیکی زیر دستگاه باز کنید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۲۹ المنت ها را با کمک دو دست بردارید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۳۰ پایه فلزی نگهدارنده المنت ها را با دست به سمت خود بکشید و المنت میانی را از جای خود بیرون بیاورید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی  


  روش باز کردن پایه المنت ها و بالا برنده" color="peacoc" style="double"

  مرحله ۳۱ پایه های نگهدارنده المنت ها را از جای خود بیرون بیاورید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۳۲ پایه نگهدارنده المنت ها و بالا برنده برش نان مطابق تصویر زیر است. وضعیت ظاهری آن را مورد بررسی قرار دهید. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی


  روش درآوردن هسته U شکل" color="peacoc" style="double"

  مرحله ۳۳ تصویر زیر سیم رابط سه رشته ای را که یک رشته برای فاز، یک رشته برای نول و رشته دیگر آن برای اتصال زمین دستگاه است نشان می دهد. در این تصویر هسته U شکل در جای خود قرار دارد. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۳۴ هسته U شکل را به صورت کشویی به سمت راست حرکت دهید تا از جای خود خارج شود. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی
  مرحله ۳۵ هسته U شکل که در تصویر نشان داده شده است نقش مهمی در ایجاد نیروی الکترومغناطیسی برای قفل کردن سیستم بالا برنده برش نان دارد. آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی


  توجه عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه برعکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا درست و صحیح در محل خود قرار گیرند. به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن برسید. هنگام سوار کردن قطعات توستر برقی، از نقشه مونتاژ که در مراحل باز کردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.


  توجه پس از بستن دستگاه دوشاخه سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمین شوید. چنانچه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد دستگاه سالم است و می توان آن را مورد بهره برداری قرار داد.


  جدول عیب یابی، روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی توستر برقی" color="peacoc" style="double"

  معمولا کارخانه های سازنده توستر برقی برای رفع عیب های مختلف هر دستگاه جدول هایی را ارائه می دهند. این جدول ها راهنمای مناسبی برای اجرای مراحل عیب یابی آن دستگاه است.
  نوع عیب علت روش رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
  توستر به برق وصل شده و برش های نان در داخل توستر قرار دارد اما المنت ها گرم نمی کند. پریز برق ندارد. پس از اطمینان از برق دار بودن شبکه برق منزل، به رفع عیب پریز بپردازید و یا از پریز استفاده کنید.
  دوشاخه معیوب است. دوشاخه را تعمیر یا تعویض کنید.
  سیم رابط معیوب است. پس از اندازه گیری اهم سیم رابط، در صورت معیوب بودن سیم رابط، آن را تعویض کنید.
  المنت یا المنت های معیوب را تعویض کنید.
  مکانیزم قفل الکترومغناطیسی بالا برنده برش نان معیوب است و سبب عملکرد دستگاه نمی شود. آن را تعمیر یا تعویض کنید.
  تایمر معیوب است. آن را تعویض کنید.
  در صورت داشتن ترموستات، ترموستات معیوب است. آن را تعویض کنید.
  ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را تنظیم کنید.
  در مداراتی که المنت ها سری نیستند المنت معیوب است. المنت معیوب را تعویض کنید.
  سیم های رابط داخل دستگاه معیوب است. سیم های رابط معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید.
  تایمر یا ترموستات معیوب است. آن ها را تعویض کنید.
  اتصال ها شل یا قطع شده است. اتصال ها را محکم کنید و به ترمیم سیم های رابط قطع شده بپردازید.
  ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را تنظیم کنید.
  کلید دستگاه خراب است. در دستگاه هایی که کلید اصلی قطع و وصل دارند کلید را تعویض کنید.
  سیستم بالا برنده برش نان معیوب است. در صورت امکان آن را تعمیر یا تعویض کنید.
  نان به اندازه کافی برشته نمی شود. مکانیزم قفل الکترومغناطیسی بالا برنده برش نان معیوب است. در صورت امکان آن را تعمیر و در صورت فرسوده بودن قطعات مکانیزم آن را تعویض کنید.
  المنت های میانی یا کناری دستگاه معیوب است. المنت یا المنت های معیوب را تعویض کنید.
  ترموستات قابل تنظیم نیست. ترموستات را تنظیم کنید.
  تایمر دستگاه خراب است. در صورت امکان تایمر را تعمیر یا تعویض کنید.
  توستر دود می کند. خرده های نان داخل دستگاه به المنت چسبیده است. دستگاه را بازدید کنید و خرده های نان را از داخل دستگاه بردارید.
  مکانیزم بالا برنده برش نان معیوب است. مکانیزم بالا برنده برش نان را در صورت امکان تعمیر کنید و در صورتی که قابل تعمیر نباشد به تعویض آن بپردازید.
  ترموستات یا تایمر معیوب است. ترموستات یا تایمر را تعویض کنید.
  ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را تنظیم کنید.
  سیم های رابط داخل دستگاه معیوب است. سیم های معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید.
  یک طرف یا دو طرف نان می سوزد. مکانیزم بالا برنده و قفل کن دستگاه معیوب است. آن را تعمیر یا تعویض کنید.
  تایمر یا ترموستات معیوب است. تایمر یا ترموستات را شناسایی و آن را تعویض کنید.
  ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را تنظیم کنید.
  سیم های رابط داخل دستگاه معیوب است. سیم های معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید.
  بدنه دستگاه برق دار شده است. سیم اتصال زمین دستگاه قطع است. پس از رفع عیب دستگاه، سیم اتصال زمین آن را وصل کنید.
  با وصل دوشاخه ارت دار دستگاه به پریز برق، فیوز شبکه برق منزل عمل می کند. سیم رابط معیوب است. سیم رابط را تعویض کنید.
  کارت کنترل دستگاه معیوب است. کارت کنترل را تعمیر یا تعویض کنید.
  دستگاه اتصال بدنه دارد. اتصال بدنه دستگاه را رفع کنید.
  سیم های رابط داخلی دستگاه معیوب است. سیم های رابط معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید.
  نان پس از برشته شدن به طرف بالا برنمی گردد. قفل الکترومغناطیسی معیوب است. قفل الکترومغناطیسی را در صورت امکان تعمیر یا تعویض کنید.
  مکانیزم بالا برنده برش نان معیوب است. مکانیزم بالا برنده را تعمیر یا تعویض کنید.
  تایمر یا ترموستات معیوب است. آن ها را تعمیر، تنظیم یا تعویض کنید.  [vc_cta_button call_text="حجم: ۲٫۱ مگابایت | تعداد صفحه: ۲۶ | فرمت: PDF" title="دانلود کتاب" color="btn-success" icon="wpb_document_pdf" size="btn-large" css_animation="appear" href="http://www.stephelp.ir/ebooks/tamire.toster_www.StepHelp.ir.zip"

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  مهران ابن الدین
  مهران ابن الدین عضو تیم استپ هلپ

  دغدغه ایجاد منبع آموزشی که راهگشای بسیاری از مشکلات روزمره مردم و تاثیرگذار در ایجاد و توسعه کسب و کارهای فنی و تجربی باشد، ایده StepHelp و راه اندازی آن را سبب شد. هدفی که هر روز برای بهبود و اثربخشی بهتر آن تلاش می کنم.
  مجموع پست ها: 338 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 5
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  دریافت بسته ی خریداری شده
  آموزش های تخصصی
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  عیب یابی ابگرمکن گازی مخزنی
  آشنایی با اجزا و قطعات آب گرمکن مخزنی گازسوز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات