پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

تبلیغات
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی
از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی، این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن اجزا و تعمیر سماور آشنا شویم.

  ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز

  • آوومتر، یک دستگاه
  • انبر سیم چین ، یک عدد
  • انبر دم باریک ، یک عدد
  • انبر پرس سر سیم ، یک عدد
  • آچار فرانسه ، یک عدد مطابق تصویر (الف)
  • پیچ گوشتی تخت (دوسو) ، یک سری
  • پیچ گوشتی چهار سو ، یک سری
  • آچار یک سر تخت ، یک سر رینگ میلیمتری مطابق (ب)
  • سماور برقی یک دستگاه
  • قطعات یدکی دستگاه نظیر ترموستات بی متالی و ترموستات گازی
  • وسایل کمک آموزشی نظیر پوستر های آموزشی از قطعات انفجاری سمار برقی و ...
  • پیچ گوشتی بکس دار ، یک سری مطابق شکل (ج)
  • وسایل ایمنی و حفاظتی مانند فیوز
  • سرسیم ، سیم رابط ، کابل و عایق نسوز به اندازه کافی
  • جعبه آچار بکس : یک جعبه با بکس های ۴ تا ۱۴ میلی متری شکل (د)
  • انبردست ، یک عدد

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  (الف)

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  (ب)

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  (ج)

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  (د)

  نکات ایمنی

  • قبل از باز کردن سماور برقی دو شاخه ی سیم رابط آن را از پریز برق بیرون بیاورید. برای باز و بستن سماور برقی از ابزار مناسب مانند شکل زیر استفاده کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  • به علت گرمای تولیدی زیاد در این گونه وسایل حتما از عایق مرغوب استفاده کنید تا خطر برق گرفتگی پیش نیاید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  • در شکل زیر از ابزار نامناسب برای باز و بستن پیچ ها استفاده نکنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  • طبق شکل زیر برای سماورهای با المنت فنری در محلی که المنت زاویه ۹۰ درجه دارد و عایق بندی ضعیف می شود باید دقت کنید تا اتصال بدنه ایجاد نشود و برای این منظور از دانه های عایقی مخصوص استفاده کنید. به گونه ای که المنت به هیچ وجه با بدنه تماس نداشته باشد.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  • در تصویر زیر هر چند وقت یکبار سماور را رسوب زدایی کنید تا بلوی ترموستات گازی قابل تنظیم درست عمل کند. اگر آب مخزن سماور تمام شد بلافاصله داخل آن آب نریزید. ابتدا ولوم ترموستات را در وضعیت خاموش قرار دهید. ده دقیقه صبر کنید تا مخزن کمی سرد سپس کمی آب بریزید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  • در تصویر زیر در سماورهای با المنت فنری و عایق از نوع مهره ی چینی می بایست هر چند وقت یکبار به وسیله جوش شیرین ، سرکه یا رسوب گیرهای استاندارد دیگر رسوب زدایی کنید تا گرمای المنت بهتر به اب برسد و ترموستات درست عمل کند.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  • هنگام نصب ترموستات و تعمیر سماور برقی ، لوله مویی ترموستات را به صورت حلقه درآورید و دور از پلاتین ها جا دهید تا سبب اتصال کوتاه بدنه ی دستگاه نشود.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  • هنگام درآوردن سرسیم های سیم رابط ، سر سیم را با دم باریک بگیرید و آن را از محل نصب بیرون بکشید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  • همیشه قبل از باز کردن دستگاه ، دوشاخه ی سیم رابط را کاملا از پریز برق بیرون بیاورید. سپس اقدام به بازکردن دستگاه نمایید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  • ترموستات گازی شکل به علت جوش خوردن پلاتین های آن ، حتی در حالت قطع نیز وصل است. چنین ترموستاتی قابل تعمیر نیست و باید تعویض شود.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  روش بازکردن پایه سماور

  مرحله ۱

  در مخزن سماور را بردارید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  مرحله ۲

  سماور را وارونه کنید. سپس با پیچ گوشتی تخت یا دوسوی مناسب ، پیچ نگهدارنده ی پایه ی سماور به بدنه را بازکنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  مرحله ۳

  پس از باز کردن پیچ ، پیچ و پایه را از بدنه سماور جدا کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  مرحله ۴

  در شکل پایه ی پلاستیکی و پیچ نگه دارنده ی آن از بدنه ی سماور جدا شده است.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  مرحله ۵

  برای جلوگیری از اتصال بدنه پیچ محکم کننده ی پایه به بدنه ی سماور را با لوله ی عایق نسوز عایق بندی کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  مرحله ۶

  زمانی که پیچ روی سماور نصب شده ، عایق روی پیچ را مطابق شکل می پوشاند.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  مرحله ۷

  در مراحل کار قرار گرفتن عایق روی پیچ و پیچ روی پایه را در شکل نشان داده شده است. در زمان مونتاژ ، ابتدا پیچ را در داخل پایه ی پلاستیکی قرار دهید سپس روکش عایق را روی پیچ بکشید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  روش بازکردن ترموستات سماور برقی

  مرحله ۸

  ابتدا پایه را باز کنید سپس به وسیله دم باریک سر سیم های سیم رابط کابل ورودی و ترموستات را از ترمینال ترموستات باز کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  مرحله ۹

  به وسیله ی پیچ گوشتی دو سو و کمک دست دسته ی ولوم ترموستات را بیرون بیاورید. در صورتی که ولوم دارای پیچ است ابتدا پیچ را باز کنید. سپس دسته ی ولوم را از ولوم ترموستات بیرون بیاورید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  مرحله ۱۰

  پیچ های نگه دارنده ی ترموستات به بدنه را با پیچ گوشتی چهارسو مناسب باز کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  مرحله ۱۱

  همزمان با بازکردن پیچ دوم نگه دارنده ی ترموستات ، از طرف قسمت ترمینال، قسمتی از ترموستات که حاوی میکروسوئیچ و فانوسک است با دست بگیرد.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  مرحله ۱۲

  ترمینال های ترموستات را از سماور جدا کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  مرحله ۱۳

  به وسیله ی آچار تخت مناسب ، پیچ محکم کننده ی لوله ی موئی ترموستات را باز کنید. از طرف دیگر نیز لوله ی بلوی ترموستات را از المنت جدا کنید و با انبردست مهره ی محکم کننده ی آن را از داخل بگیرید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  در تصویر زیر ترموستات گازی سماور برقی را مشاهده می کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  مرحله ۱۴

  برای باز کردن جعبه ی ترمینال ترموستات مطابق شکل به وسیله ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب پیچ قاب آن را باز کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  شکل زیر اجزای داخلی و خارجی دستگاه را نشان می دهد. در صورت خرابی هر کدام از اجزا و در صورت موجود بودن یدکی، می توان به تعمیر ترموستات اقدام کرد.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  روش باز کردن المنت سماور برقی

  مرحله ۱۵

  به وسیله دم باریک سر سیم های رابط ترموستات و کابل رابط را از ترمینال المنت بیرون بیاورید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  مرحله ۱۶

  بعد از باز کردن سر سیم های رابط با آچار بکس مناسب ، مهره ی نگه دارنده ی بست فلزی المنت به بدنه سماور را باز کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  مرحله ۱۷

  بعد از باز شدن مهره پیچ المنت ، ابتدا بست فلزی المنت را به بالا بکشید. سپس همزمان با خارج کردن بست فلزی المنت ، المنت را با دست دیگر از داخل سماور بگیرید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  تصویر زیر المنت کامل سماور برقی را نشان می دهد.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  روش باز کردن چراغ نشان دهنده

  مرحله ۱۸

  به وسیله ی آچار تخت مناسب ، مهره ی نگه دارنده ی چراغ نشان دهنده را باز کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  مرحله ۱۹

  بعد از باز شدن مهره نگهدارنده ی چراغ ، سر سیم های رابط چراغ را آزاد کنید تا چراغ از بدنه جدا شود.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر سماور برقی

  توجه

  عملیات بستن قطعات و اجزای سماور برقی بر عکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.

  به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن برسید.

  هنگام سوار کردن قطعات دستگاه از نقشه ی مونتاژ که در مراحل باز کردن آن رسم شده ، استفاده کنید.

  توجه

  پس از بستن دستگاه دو شاخه ی سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.

  چنانچه دستگاه بدون ایجاد اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی باشد ، دستگاه سالم است و می توان آنرا مورد بهره برداری قرار داد.

  جدول عیب یابی ، روش های رفع عیب ، تعمییر و راه اندازی سماور برقی

  نوع عیب

  علت

  روش های رفع عیب ، تعمیر و راه اندازی

  سماور اصلا گرم نمی کند و چراغ نشان دهنده روشن نمی شود. پریز برق ندارد با ولت متر ولتاژ پریز را اندازه گیری کنید. در صورتی که عیب از سیم کشی پریز است آن را رفع و در صورت خرابی پریز آن را عوض کنید.
  دوشاخه و کابل رابط معیوب است ابتدا دوشاخه را از پریز جدا کنید و آوومتر را روی رنج (R*1) قرار دهید. سپس یکی از رابط های اهم متر را به یک سر دو شاخه و رابط دیگر را به انتهای دو سیم کابل رابط در محل ترمینال چینی ، تک به تک اتصال دهید. در صورتی که عقربه اهم متر حرکت نکند دو شاخه را بازدید کنید. چنانچه دو شاخه سالم باشد کابل رابط خراب است و می بایست تعویض شود.
  ترموستات خراب است اهم متر را روی رنج (R*1) قرار دهید و پس از جدا کردن دوشاخه از پریز ، رابط های اهم متر را به دو پایه ی ترموستات متصل کنید. چنانچه با قطع و وصل ترموستات ، عقربه ی اهم متر منحرف نشد ترموستات معیوب است و باید عوض شود.
  سیم های رابط با اتصال های داخلی سماور معیوب است سیم های رابط معیوب را تعویض و اتصال ها را محکم کنید. چنانچه مقوای نسوز یا عایق حرارتی خراب شده است آن ها را تعویض کنید.
  سماور گرم نمیکند اما چراغ نشان دهنده روشن است. المنت قطع است ابتدا دوشاخه را از پریز جدا کنید و دوسر المنت را به اهم متر اتصال داده و مقاومت آن را اندازه بگیرید . در صورت خراب بودن المنت آن را تعویض کنید.
  سیم های رابط قطع است ابتدا سیم های رابط را بازدید کنید. چنانچه عیب قابل رویت در سیم های رابط مشاهده نشد توسط اهم متر سیم های رابط را کنترل کنید تا سیم رابط معیوب مشخص شود . پس از اطمینان از معیوب بودن سیم رابط آن را تعویض کنید.
  سماور گرم می کند اما چراغ نشان دهنده خاموش است. لامپ سوخته است آن را تعویض کنید.
  سیم های رابط چراغ معیوب است به وسیله اهم متر روی رنج (R*1) ، از معیوب بودن سیم رابط مطمئن شوید و سپس آن را تعویض کنید.
  سماور برقی گرم می کند ولی گرمای آن مطلوب نبوده و ترموستات زود به زود قطع و وصل می کند. ولوم ترموستات روی درجه مناسب قرار نگرفته است. ولوم ترموستات را روی درجه مناسب قرار دهید.
  ترموستات تنظیم نیست در ترموستات های گازی ترموستات را تنظیم کنید و در ترموستات های بی متالی قابل تنظیم سر ولوم ترموستات را باز کنید. سپس با پیچ گوشتی تخت مناسب ، پیچ داخل محور یا میله ترموستات را در جهت خلاف حرکت عقربه ساعت بچرخانید تا تنظیم مناسب صورت گیرد.
  در سماور با ترموستات بی متالی صفحه مقوای نسوز یا عایق حرارتی خراب است عایق حرارتی را تعویض کنید تا گرمای المنت کمتر به سمت پایه که ترموستات در آن قرار دارد برسد و ترموستات به موقع عمل کند.
  سماور یکسره کار می کند و اتومات نمی شود. ترموستات خراب است ترموستات را تعویض کنید.
  سیم های رابط به هم اتصال شده است سیم های رابط را تعویض و از لوله عایق نسوز و مرغوب برای عایق کاری استفاده کنید.
  سیم های رابط به هم اتصال شده است سیم های رابط را تعویض و از لوله ی عایق نسوز و مرغوب برای عایق کاری استفاده کنید.
  سماور اتصال بدنه دارد. عایق بندی ضعیف است عایق کاری المنت با بدنه و عایق کاری سیم های رابط را اصلاح کنید.
  المنت اتصال بدنه دارد المنت را تعویض کنید.
  سیم اتصال زمین قطع است پس از رفع عیب ، سیم اتصال زمین را وصل کنید.
  اتصال کابل رابط با بدنه در محل ورود کابل به پایه چنانچه کابل بلند است قسمتی از کابل را که اتصال کرده است ، قطع کنید و در صورتی که کابل کوتاه است آن را تعویض کنید.
  سماور دیرتر به جوش می آید و کیفیت اتومات هم مطلوب است. رسوب ، روی دیواره ی مخزن را پوشانده است. روی المنت رسوب با ضخامت زیاد وجود دارد. یک قاشق غذاخوری جوش شیرین داخل مخزن سماور بریزید و مخلوط آب و جوش شیرین را تا حد جوش گرم کنید تا رسوب ها از بدنه جدا شود یا از مواد رسوب گیر آماده در بازار و طبق دستر کارخانه سازنده ی آن استفاده کنید.
  سماور نشتی آب دارد و هنگام کار اتصال بدنه می شود. در المنت لوله ای ، واشر المنت فرسوده شده است واشر المنت را تعویض کنید.
  تنوره یا مخزن سوراخ شده است محل عیب را شناسایی و برای قلع کاری و مسدود کردن سوراخ ، دستگاه را به سماور ساز دهید.
  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  باز شدن بدنه کولرهای ابی
  آموزش روش نصب کولر آبی هوایی | قسمت اول
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه