پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر پلوپز برقی
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر پلوپز برقی

آموزش تصویری باز کردن و تعمیر پلوپز برقی

تبلیغات
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر پلوپز برقی
از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی، این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری باز کردن و تعمیر پلوپز برقی با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن اجزا و تعمیر پلو پز آشنا شویم.

  ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز

  • وسایل لحیم کاری
  • آوومتر، یک دستگاه
  • پلو پز برقی، یک دستگاه
  • انبر دم باریک، یک عدد
  • انبر سیم چین، یک عدد
  • فندک گازی، یک عدد
  • انبر پرس سر سیم، یک عدد
  • پیچ گوشتی تخت، یک سری
  • پیچ گوشتی چهارسو، یک سری
  • وسایل ایمنی و حفاظتی مانند فیوز
  • نقشه مدار الکتریکی دستگاه
  • آچار تخت میلی متری، از شماره ۶ تا ۱۱
  • سر سیم، سیم رابط، کابل، عایق نسوز، به اندازه مورد نیاز
  • میز تعمیر لوازم خانگی همراه با وسایل اندازه گیری، یک دستگاه
  • قطعات یدکی مورد نیاز، قطعات مورد نیاز جهت تعویض به تعداد کافی  نکات ایمنی

  • هنگام درآوردن سیم رابط مانند تصویر زیر عمل کنید و هرگز سیم یا کابل را نکشید.

  تعمیر پلوپز

  • قبل از شروع هرگونه تعمیر دوشاخه ی سیم رابط دستگاه را طبق تصویر به طور کامل از پریز برق بیرون بیاورید تا خطر برق گرفتگی شما را تهدید نکند.

  تعمیر پلوپز

  • استفاده از عایق کاری مضاعف مانند تصویر زیر سبب ایجاد اطمینان خاطر در کار با دستگاه پلوپز خواهد شد. بنابراین در تعمیرات دستگاه از عایق کاری کامل و عایق مرغوب استفاده کنید.

  تعمیر پلوپز

  • در خلال باز کردن مدار نقشه ی دستگاه را به طور کامل ترسیم کنید تا در زمان مونتاژ مدار و راه اندازی آن با اشکال مواجه نشوید.

  تعمیر پلوپز

  • قبل از بستن قاب زیری دستگاه ابتدا مطمئن شوید که تمام اتصال ها طبق نقشه انجام شده و محکم است. سپس دستگاه را آزمایش کنید و قاب آن را ببندید.

  تعمیر پلوپز

  • محکم کردن بیش از حد پیچ ترموستات بی متالی مانند تصویر زیر سبب ترک برداشتن و خرد شدن عایق چینی ترموستات می شود. بنابراین هنگام بستن پیچ های دستگاه، نهایت دقت به عمل آید.

  تعمیر پلوپز

  • چنانچه قطعه یا قطعاتی از دستگاه مانند ترموستات معیوب باشد، پس از تعویض لازم است سایر اجزای اصلی مدار مانند المنت را مورد بازدید، آزمایش و کنترل قرار دهید، خرابی ترموستات یا اجزای دیگر ممکن است در اثر خرابی اجزای اصلی دیگر مانند المنت ایجاد شود.

  تعمیر پلوپز

  • هرگز از اتصال های لحیمی برای دستگاه استفاده نکنید بلکه مانند تصویر زیر به وسیله سر سیم ها و انبر پرس سر سیم و پیچ محکم کننده، اتصال های مطمئن را برقرار سازید.

  تعمیر پلوپز

  روش باز کردن دسته ی در پلوپز - آرام پز

  مرحله ۱

  برای باز کردن دستگاه پلوپز ابتدا مانند تصویر ظرف داخلی و در پلوپز را بردارید.

  تعمیر پلوپز

  مرحله ۲

  طبق تصویر زیر با پیچ گوشتی چهار سوی مناسب پیچ های دسته در پلوپز را باز کنید. پس از باز کردن دسته، شیشه روی در را بردارید. مراقب باشید این شیشه دچار شکستگی نشود.

  تعمیر پلوپز

  تصویر زیر باز شده در پلوپز را نشان می دهد.

  تعمیر پلوپز


  روش باز کردن دسته های پلوپز

  مرحله ۳

  طبق تصویر زیر با پیچ گوشتی چهار سوی مناسب ابتدا دو عدد پیچ مربوط به هر دسته را کمی شل کنید. بازکردن کامل یک پیچ، سبب اعمال فشار به پیچ باز نشده ی دسته می شود و احتمال شکستگی جای پیچ دور دسته وجود دارد.

  تعمیر پلوپز

  مرحله ۴

  بعد از شل کردن هر دو پیچ یک دسته، طبق تصویر زیر هر یک از پیچ ها را به طور کامل باز کنید و دسته را از بدنه جدا سازید.

  تعمیر پلوپز

  در تصویر زیر هر دو دسته باز شده و متعلقات آن نشان داده شده است.

  تعمیر پلوپز


  روش باز کردن پایه ها و صفحه ته پلوپز

  مرحله ۵

  توسط پیچ گوشتی چهار سوی مناسب، پیچ های نگهدارنده ی پایه ها به بدنه ی پلوپز را طبق تصویر زیر باز کنید و پایه ها را از کف پلوپز جدا سازید.

  تعمیر پلوپز

  مرحله ۶

  طبق تصویر زیر صفحه ی ته پلوپز را که منعکس کننده ی حرارت به داخل پلوپز است از بدنه ی پلوپز جدا کنید.

  تعمیر پلوپز


  روش باز کردن ترموستات بی متالی با تنظیم ثابت پلوپز

  مرحله ۷

  بعد از باز کردن پایه ها و برداشتن صفحه ی زیری پلوپز، نقشه ی کامل سیم کشی و ارتباط اجزای الکتریکی را با استفاده از تصویر زیر ترسیم کنید تا در زمان مونتاژ مدار آن را به کار ببرید.

  تعمیر پلوپز

  مرحله ۸

  با پیچ گوشتی چهار سوی مناسب طبق تصویر زیر پیچ نگهدارنده ی سر سیم های المنت و سیم رابط چراغ نشان دهنده را از ترمینال ترموستات باز کنید.

  تعمیر پلوپز

  مرحله ۹

  پیچ نگهدارنده ی سیم رابط کلید به ترموستات را با پیچ گوشتی چهار سوی مناسب باز کنید.

  تعمیر پلوپز

  مرحله ۱۰

  پس از باز کردن سر سیم های رابط از ترمینال های ترموستات، طبق تصویر زیر با پیچ گوشتی چهار سوی مناسب پیچ محکم کننده ی ترموستات به بدنه پلوپز را باز کنید.

  تعمیر پلوپز

  اجزای ترموستات در تصویر زیر نشان داده شده است. همانطور که در شکل نشان داده شده پلاتین های ترموستات در حالت عادی به صورت بسته است.

  تعمیر پلوپز

  مرحله ۱۱

  اجزای ترموستات را در تصویر زیر با ذکر نام هر قطعه مشاهده می کنید. در این مرحله نام اجزا را با قطعه ی اصلی تطبیق دهید و سعی کنید هر جز را با توجه به شکل ظاهری آن، به خاطر بسپارید.

  تعمیر پلوپز

  مرحله ۱۲

  با استفاده از یک فندک یا کبریت به بازوی حساس ترموستات کمی حرارت دهید. حرارت سبب باز شدن پلاتین ها می شود.

  تعمیر پلوپز


  روش باز کردن صفحه المنت

  مرحله ۱۳

  طبق تصویر زیر به وسیله آچار تخت ۷ میلی متری مهره های نگهدارنده سر سیم های رابط ترموستات به المنت را باز کنید.

  تعمیر پلوپز

  مرحله ۱۴

  مهره ی نگهدارنده سر سیم ورودی و سر سیم رابط چراغ نشان دهنده را مانند تصویر زیر با آچار تخت ۷ میلی متری باز کنید.

  تعمیر پلوپز

  مرحله ۱۵

  پس از بازکردن سر سیم ها از دو سر المنت پلوپز به وسیله پیچ گوشتی چهار سوی مناسب پیچ های نگهدارنده ی صفحه المنت به بدنه پلوپز را طبق تصویر زیر باز کنید و پیچ ها را بیرون بیاورید.

  تعمیر پلوپز

  مرحله ۱۶

  پس از باز کردن پیچ ها، صفحه ی المنت و قاب نگهدارنده را طبق تصویر زیر از یکدیگر و از بدنه جدا کنید.

  تعمیر پلوپز


  روش بازکردن دو یا سه شاخه ی مخصوص دستگاه

  مرحله ۱۷

  به وسیله آچار تخت مناسب، مهره های نگهدارنده ی سر سیم های ورودی به دو شاخه ی مخصوص دستگاه را باز کنید.

  تعمیر پلوپز

  مرحله ۱۸

  بعد از باز کردن سر سیم های داخلی دستگاه طبق تصویر زیر به وسیله ی پیچ گوشتی چهار سوی مناسب، پیچ های محکم کننده ی دو شاخه ی مخصوص (ترمینال ورودی) روی بدنه را باز کنید.

  تعمیر پلوپز

  تصویر زیر اجزای باز شده ی دو شاخه مخصوص پلوپز را نشان می دهد. قاب فلزی در داخل دستگاه به وسیله ی پیچ، دوشاخه ی مخصوص را به بدنه محکم می کند.

  تعمیر پلوپز


  روش باز کردن قاب نگهدارنده ی کلید پلوپز

  مرحله ۱۹

  به وسیله پیچ گوشتی چهارسو، پیچ محکم کننده ی قاب به بدنه پلو پز را باز کنید. قسمت پایین قاب با بدنه درگیر و محکم شده است.

  تعمیر پلوپز

  مرحله ۲۰

  بعد از باز شدن پیچ نگهدارنده ی قاب به بدنه، قاب را با دست بگیرید و به آرامی از جای خود بیرون بیاورید.

  تعمیر پلوپز

  تصویر زیر قاب دستگاه را از دو طرف نشان می دهد همانطوری که مشاهده می شود دو سیم مربوط به چراغ نشان دهنده و دو سیم رفت و برگشت کلید روی ترمینال کلید لحیم شده است.

  تعمیر پلوپز


  روش باز کردن چراغ نشان دهنده

  مرحله ۲۱

  بعد از باز کردن قاب به وسیله ی یک پیچ گوشتی چهار سوی مناسب صفحه ی نگهدارنده ی چراغ نشان دهنده روی قاب را باز کنید.

  تعمیر پلوپز

  تصویر زیر چراغ نشان دهنده به همراه نگهدارنده و محل نصب آن را روی قاب به تفکیک نشان می دهد.

  تعمیر پلوپز

  توجه

  عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه بر عکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا درست و صحیح در محل خود قرار گیرند. به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل بازکردن آن شروع کنید و به ابتدای آن برسید.

  توجه

  پس از بستن دستگاه دوشاخه ی سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد دستگاه آن مطمئن شوید. چنانچه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد دستگاه سالم است و می توان آن را مورد استفاده قرار داد.


  جدول عیب یابی، روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی پلوپز برقی

  نوع عیب علت روش رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
  دستگاه روشن نمی شود. پریز برق ندارد. پس از اطمینان از برق دار بودن شبکه برق منزل به رفع عیب یا تعویض پریز اقدام کنید.
  سیم رابط قطع است. سیم رابط را تعویض کنید.
  ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را تنظیم کنید.
  سیم رابط به دوشاخه قطع است. آن را تعمیر یا تعویض کنید.
  کلید خراب است. کلید را تعویض کنید.
  پلاتین های تایمر قطع است. تایمر را تعویض کنید.
  المنت قطع و لامپ نشان دهنده سوخته است. هر دو را تعویض کنید.
  ترموستات معیوب است. ترموستات را تعویض کنید.
  سیم های رابط داخلی قطع است. سیم های رابط داخلی معیوب را تعویض کنید.
  سر سیم ها قطع شده است یا درست اتصال ندارد. سر سیم های قطع شده را تعویض و اتصال را برقرار کنید.
  ترموستات قطع و وصل نمی کند (عمل نمی کند) در حالت قطع یا وصل باقی مانده است. ترموستات معیوب است. ترموستات را تعویض کنید.
  ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را تنظیم کنید.
  سر سیم های رابط به ترموستات قطع شده یا اتصال خوب برقرار نیست. سر سیم های قطع شده را تعویض و اتصال ها را درست بر قرار کنید.
  دستگاه کار می کند اما چراغ نشان دهنده روشن نم شود. چراغ سوخته است. چراغ را تعویض کنید.
  سیم رابط یا سر سیم مربوط به چراغ قطع است. سیم رابط را تعویض کنید.
  برنج خوب نمی پزد. درجه ی ترموستات مناسب انتخاب نشده است. درجه ی ترموستات را مناسب انتخاب کنید.
  ترموستات معیوب است. ترموستات را تعویض کنید.
  نسبت آب با برنج درست نیست. مطابق دستور دستگاه نسبت آب و برنج را رعایت کنید.
  تماس دیگ با صفحه ی گرم کننده خوب برقرار نشده است. نسبت به رفع عیب اقدام کنید تا تماس کامل برقرار شود.
  ترموستات خوب کار نمی کند. (قطع و وصل آن مطابق استاندارد تعریف شده نیست). بعد از پختن پلو، ترموستات عمل نمی کند. ترموستات را تنظیم یا تعویض کنید.
  قبل از پختن کامل برنج ترموستات عمل می کند. ترموستات را تنظیم یا تعویض کنید.
  دستگاه به صورت تراز قرار نگرفته است. دستگاه را به صورت تراز قرار دهید.
  دیگ، درست در جای خود قرار نگرفته است. دیگ را در جای خود به طور صحیح قرار دهید.
  جسم خارجی بین دیگ و صفحه ی گرم کننده قرار دارد. جسم خارجی را بردارید تا تماس دیگ با صفحه ی گرم کننده به طور کامل برقرار شود.
  بدنه ی دستگاه برق دار شده است. سیم رابط به بدنه چسبیده است. اتصال بدنه را رفع کنید.
  در صورتی که دستگاه سیم اتصال زمین دارد، سیم اتصال زمین قطع است و سیم رابط به بدنه چسبیده است. پس از رفع عیب سیم اتصال زمین را وصل کنید.
  المنت، ترموستات یا چراغ نشان دهنده اتصال بدنه دارد. اتصال بدنه را رفع کنید و در صورت خرابی هر کدام از قطعات، نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
  در حالی که ترموستات کار می کند، ته برنج می سوزد. دستگاه تراز نیست. آن را به صورت تراز قرار دهید.
  روغن در پلوپز نریخته اند. برنج را با پلو پز بپزید.
  ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را تنظیم کنید.
  تایمر معیوب است. تایمر را تعویض کنید.
  در پلوپز های مجهز به تایمر، دستگاه قطع نمی کند. موتور تایمر سوخته است. ترموستات را تعویض کنید.
  ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را تنظیم کنید.
  ترموستات معیوب است. ترموستات را تعویض کنید.
  پلاتین های تایمر چسبیده است. تایمر را تعویض کنید.
  دستگاه آرام پز بعد از پخت غذا اتوماتیک نمی کند. ترموستات معیوب است. آن را تعویض کنید.
  تایمر معیوب است. در صورتی که موتور تایمر سوخته یا پلاتین های آن به هم چسبیده اند، تایمر را تعویض کنید.
  سیم های رابط داخلی معیوب است. سیم های رابط معیوب را تعویض کنید.
  ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را تنظیم کنید.
  آب دستگاه پس از جوش آمدن از دیگ سر ریز می شود. میزان آب دستگاه زیاد است. مطابق دستور بهره برداری از دستگاه عمل شود.
  ظرفیت آب و برنج بیش از حد ظرفیت نامی دستگاه است. مطابق دستور ظرفیت دستگاه رعایت شود.
  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  عیب یابی ابگرمکن گازی مخزنی
  آشنایی با اجزا و قطعات آب گرمکن مخزنی گازسوز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه