پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

تبلیغات
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی
از سری آموزش های تعمیر و نگهداری لوازم خانگی، این بار با آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز و بسته کردن و تعمیر کباب پز آشنا شویم.

  نکات ایمنی

  • سرسیم اتصال زمین کباب پز را محکم به بدنه فلزی دستگاه ببندید تا خطر برق گرفتگی در هنگام کار پیش نیاید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  • قبل از شروع به باز کردن و بستن دستگاه، دوشاخه سیم رابط را از پریز برق به طور کامل بیرون بیاورید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  • برای بیرون کشیدن سرسیم از ترمینال سر المنت هرگز سیم رابط را مشابه تصویر مقابل با دست نکشید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  • برای بیرون آوردن سرسیم از ترمینال المنت، ابتدا المنت را با دست بگیرید، سپس با دم باریک مطابق تصویر زیر سرسیم، سیم رابط را محکم نگهدارید و به طرف راست بکشید تا سرسیم بیرون بیاید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  • در هنگام باز و بستن دستگاه از ابزار مناسب مشابه شکل زیر استفاده کنید تا تعمیرات بعدی دستگاه با اشکال مواجه نشود.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  • سیم های رابط دو طرف دستگاه مانند تصویر زیر از داخل لوله عایق نسوز عبور می کند و برای جلوگیری از صدمه دیدن، دور آن را با سیم فنری پیچیده اند. در هنگام تعمیر حتما سیم فلزی را دور لوله عایق حامل سیم های رابط ببندید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  • همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است سیم فلزی دور لوله عایق نسوز و سیم اتصال زمین را به بدنه فلزی دستگاه وصل کنید و از لوله های عایق نسوز برای عایق بندی مضاعف سیم های رابط استفاده کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  • قبل از باز کردن مدار، به یادداشت برداری و رسم نقشه مونتاژ مدار، مطابق تصویر زیر اقدام کنید تا در زمان بستن دستگاه مشکلی ایجاد نشود.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  • در هنگام تعویض سیم رابط و قطعات اصلی دستگاه توجه داشته باشید که چون توان مصرفی دستگاه زیاد است حتما از سیم رابط و دو شاخه ارت دار مرغوب و استاندارد استفاده شود.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی


  روش باز کردن ترموستات قابل تنظیم

  مرحله ۱

  دستگاه را مانند شکل زیر طوری قرار دهید که صفحات آن با هم زاویه ۱۸۰ درجه بسازند.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۲

  با انگشت یک دست، نگهدارنده فنری را به سمت بیرون فشار دهید و با کمک دست دیگر صفحه فلزی که با مواد نچسب روکش شده از روی المنت مطابق تصویر بردارید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۳

  به وسیله پیچ گوشتی چهار سوی مناسب، پیچ بست نگه دارنده المنت را باز کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۴

  با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پی نگه دارنده صفحه صیقلی زیر المنت به بدنه را باز کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۵

  به وسیله پیچ گوشتی چهارسو، پیچ نگه دارنده حس کننده حرارتی مربوط به ترموستات را باز کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۶

  پیچ نگهدارنده بست المنت زیر حس کننده حرارت قرار دارد. این پیچ را با پیچ گوشتی کمی شل کنید و بست را بچرخانید تا المنت آزاد شود. در زمان باز کردن بست المنت مراقب باشید تا المنت صدمه نبیند.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۷

  برای باز کردن پیچ بست المنت از یک طرف مانند شکل زیر با یک دست به وسیله آچار تخت ۷ میلی متری مهره پیچ را محکم بگیرید و با دست دیگر پیچ را با پیچ گوشتی مناسب باز کنید تا بست آزاد شود.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۸

  صفحه نگه دارنده المنت را برگردانید تا سر ولوم تنظیم، رابط سر ولوم و محور ترموستات مشاهده شود.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۹

  حلقه رابط سر ولوم با محور ترموستات را با انگشتان دست از محور ترموستات بیرون بیاورید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۱۰

  اهرم رابط سر ولوم با محور ترموستات را از محل آن بیرون بیاورید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۱۱

  به وسیله دم باریک سرسیم سیم های رابط ترموستات به المنت و سیم فاز به ترموستات را باز کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۱۲

  بعد از باز کردن سرسیم ها از ترمینال ترموستات، طبق تصویر زیر با یک دست مهره پیچ را با آچار تخت ۷ میلی متری بگیرید و با دست دیگر به وسیله پیچ گوشتی چهار سوی مناسب پیچ نگه دارنده ترموستات به پایه آن را باز کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۱۳

  مهره پیچ پایه نگه دارنده ترموستات را مانند تصویر زیر با آچار تخت ۷ میلی متری باز کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی


  روش باز کردن سیم اتصال زمین و رابط بین دو قسمت کباب پز

  مرحله ۱۴

  برای باز کردن المنت باید ابتدا ده مرحله اول مربوط به روش باز کردن ترموستات را انجام دهید، سپس مطابق تصویر زیر سرسیم های سیم رابط المنت را با دم باریک بیرون بکشید تا المنت آزاد شود.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۱۵

  برای باز کردن سیم اتصال زمین و فنر فلزی رابط بین دو قسمت دستگاه، ابتدا با آچار تخت ۷ میلی متری مهره پیچ نگه دارنده را محکم بگیرید سپس با دست دیگر به وسیله پیچ گوشتی چهارسو، پیچ نگه دارنده سرسیم اتصال زمین را باز کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۱۶

  بعد از باز کردن پیچ و مهره مربوط به نگه دارنده سرسیم های اتصال زمین و فنر نگه دارنده، سیم ها و سرسیم های معیوب قابل تعویض هستند.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۱۷

  برای جدا کردن دو قسمت کباب پز از یکدیگر لوله عایق مربوط به سیم های رابط المنت طرف دیگر دستگاه را که روی آن مطابق تصویر زیر فنر استیلی پیچیده شده است به خارج از بدنه فشار دهید تا دو قسمت بدنه از یکدیگر جدا شود.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی


  روش باز کردن المنت طرف دیگر کباب پز

  مرحله ۱۸

  نگهدارنده فنری صفحه فلزی را که روکش نسوز دارد با یک انگشت به سمت پایین فشار دهید و مطابق تصویر با دست دیگر صفحه را به سمت بالا حرکت دهید تا از درگیری با نگهدارنده فلزی آن آزاد شود.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۱۹

  صفحه فلزی با روکش نسوز را از روی دستگاه بردارید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۲۰

  پیچ های نگه دارنده صفحه زیر المنت به بدنه را با پیچ گوشتی چهارسو باز کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۲۱

  سرسیم سیم رابط را با دم باریک بگیرید و سرسیم ها را از ترمینال های المنت بیرون بیاورید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۲۲

  تصویر زیر المنتی را نشان می دهد که سرسیم ها از آن باز شده است.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۲۳

  طبق تصویر پیچ بست روی المنت را با پیچ گوشتی چهارسو باز کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۲۴

  طبق تصویر المنت را با دست بگیرید و آهسته آن را از زیر قلاب فلزی به صورت کشویی بیرون بکشید و صفحه را آزاد کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۲۵

  تصویر زیر المنت را که از صفحه جدا شده نشان می دهد.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی


  روش باز کردن ترمینال

  مرحله ۲۶

  با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ محکم کننده مجموعه ترمینال و سر ولوم ترموستات را از بدنه دستگاه باز کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۲۷

  به وسیله پیچ گوشتی چهارسوی مناسب پیچ قاب روی ترمینال را باز کنید.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  مرحله ۲۸

  سرسیم، سیم های رابط به ترمینال را مطابق تصویر به کمک دم باریک باز کنید. چون کابل رابط سه سیمه است، ترمینال سه خانه روی دستگاه نصب شده است.

  آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کباب پز برقی

  توجه

  عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه کباب پز برقی برعکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا درست و صحیح در محل خود قرار گیرند. به عبارت دیگر برای بستن قطعات و اجزای دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن برسید. هنگام سوار کردن قطعات کباب پز برقی از نقشه مونتاژی که در مراحل باز کردن دستگاه رسم شده است استفاده کنید.


  توجه

  پس از بستن دستگاه کباب پز برقی، دو شاخه سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید. چنانچه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد، دستگاه سالم است و می توان آن را مورد بهره برداری قرار داد.


  جدول عیب یابی، روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی کباب پز برقی

  معمولا کارخانه های سازنده کباب پز برقی برای رفع عیب های مختلف هر دستگاه جدول هایی را ارائه می دهند. این جدول ها راهنمای مناسبی برای اجرای مراحل عیب یابی آن دستگاه است.
  نوع عیب علت روش رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
  دوشاخه دستگاه کاملا به پریز اتصال دارد اما دستگاه گرم نمی کند و چراغ نشان دهنده نیز خاموش است. پریز برق ندارد. پس از اطمینان از برق دار بودن شبکه برق منزل نسبت به رفع عیب پریز یا تعویض آن اقدام کنید.
  دوشاخه خراب است. پس از باز کردن و بازدید نسبت به تعمیر یا تعویض آن اقدام کنید.
  سیم رابط معیوب است. سیم رابط معیوب را تعویض کنید.
  کلید معیوب است. کلید را تعویض کنید.
  المنت و چراغ نشان دهنده معیوب اند. المنت و المنت های معیوب و چراغ نشان دهنده را تعویض کنید.
  ترموستات معیوب است. ترموستات را تعویض کنید.
  ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را از طریق پیچ تنظیم ترموستات که داخل محور ( ولوم ) ترموستات قرار دارد تنظیم کنید.
  اتصال ها شل یا قطع شده است. پیچ محکم کننده اتصال ها را محکم و سیم های رابط قطع شده را ترمیم کنید.
  سیم های رابط داخل دستگاه معیوب است. سیم رابط معیوب را به وسیله اهم متر شناسایی و آن را تعویض کنید.
  بدنه دستگاه برق دار شده است. سیم اتصال زمین دستگاه قطع است. پس از رفع عیب دستگاه سیم اتصال زمین دستگاه را وصل کنید.
  به محض روشن شدن دستگاه فیوز عمل می کند. دستگاه اتصال بدنه دارد. اتصال بدنه دستگاه را رفع کنید.
  سیم رابط معیوب است. سیم رابط را تعویض کنید.
  دوشاخه معیوب است. دوشاخه را تعمیر یا تعویض کنید.
  سیم های رابط داخل دستگاه معیوب است. سیم های رابط معیوب را به وسیله اهم متر شناسایی و آن را تعویض کنید.
  المنت یا چراغ نشان دهنده معیوب است. آن را تعویض کنید.
  اتصال ها قطع یا شل است. قسمت های قطع شده را ترمیم و کلیه پیچ های محکم کننده اتصال ها را سفت کنید.
  کلید معیوب است. کلید را تعویض کنید.
  چراغ نشان دهنده روشن است اما المنت ها گرم نمی کند. المنت معیوب است. المنت معیوب را تعویض کنید.
  سیم های رابط داخل دستگاه قطع است. سیم رابط معیوب را به وسیله اهم متر شناسایی و آن را تعویض کنید.
  اتصال های المنت ها شل یا قطع شده است. قطع شدگی ها را ترمیم و پیچ های محکم کننده را سفت کنید.
  گرمای تولیدی المنت ها کم است. ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را تنظیم کنید.
  دستگاه اتومات نمی کند. ترموستات معیوب است. ترموستات را تعویض کنید.
  ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را تنظمیم کنید.
  سیم های رابط داخل دستگاه معیوب است. سیم های معیوب را به وسیله اهم متر شناسایی و آن را تعویض کنید.
  ترموستات دستگاه پی در پی عمل می کند و گرمای تولیدی دستگاه کم است. ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را تنظیم کنید.
  درجه ترموستات کم است. درجه ترموستات را مناسب انتخاب کنید.
  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  مهران ابن الدین
  مهران ابن الدین عضو تیم استپ هلپ

  دغدغه ایجاد منبع آموزشی که راهگشای بسیاری از مشکلات روزمره مردم و تاثیرگذار در ایجاد و توسعه کسب و کارهای فنی و تجربی باشد، ایده StepHelp و راه اندازی آن را سبب شد. هدفی که هر روز برای بهبود و اثربخشی بهتر آن تلاش می کنم.
  مجموع پست ها: 338 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 5
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  باز شدن بدنه کولرهای ابی
  آموزش روش نصب کولر آبی هوایی | قسمت اول
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه