پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو ۴۰۵
آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو ۴۰۵

آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو ۴۰۵

تبلیغات
آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو ۴۰۵
از سری آموزش های تعمیر و نگهداری وسائل نقلیه، این بار با آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو ۴۰۵ با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز و بسته کردن آن ها آشنا شویم.

  نکات ایمنی

  سوئیچ خودرو را در وضعیت خاموش (off) قرار دهید. قبل از انجام هر کاری کابل اتصال بدنه ( منفی ) باتری را جدا نمایید. از پاشیده شدن سوخت جلوگیری به عمل آورید. در نزدیکی محل کار خود تابلوی از ایجاد شعله خودداری نمایید را قرار دهید. از در دسترس بودن کپسول آتش نشانی مناسب اطمینان حاصل نمایید.


  توجه

  در صورتی که قصد پیاده کردن کامل موتور را دارید بهتر است برای سهولت در انجام کار، مجموعه های فوق را پس از پیاده نمود موتور، از روی موتور باز نمایید.


  باز کردن محفظه دریچه گاز

  برای بازکردن محفظه دریچه گاز به ترتیب زیر عمل کنید:

  مرحله ۱

  کابل اتصال بدنه ( منفی ) باتری را جدا کنید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۲

  شلنگ های تهویه بخارات روغن محفظه لنگ ( PCV ) را از محفظه دریچه گاز جدا نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۳

  کانال هوای ارتباطی مابین محفظه هواکش و محفظه دریچه گاز را از روی محفظه دریچه گاز جدا کنید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۴

  اهرم گاز را از اتصال دریچه گاز جدا نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۵

  کانکتورهای حسگر موقعیت دریچه گاز، موتور مرحله ای دور آرام، گرم کن دریچه گاز ( در صورت وجود ) و حسگر دمای هوای ورودی را از محفظه دریچه گاز جدا نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۶

  پیچ های اتصال محفظه دریچه گاز به مانی فولد ورودی ( هوا ) را باز کنید و محفظه دریچه گاز را از مانی فولد ورودی جدا نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  توجه

  برای بستن محفظه دریچه گاز عکس مراحل بازکردن آن عمل کنید . هنگام بستن، از یک اورینگ نو برای آب بندی مابین محفظه دریچه گاز و مانی فولد استفاده نمایید.


  پیاده کردن ریل سوخت پژو ۴۰۵

  مرحله ۷) ریل سوخت یک پارچه با مانی فولد ورودی

  در برخی از موتورها ریل سوخت به همراه مانی فولد ورودی یک مجموعه واقع شده است. برای اطلاع از نحوه بازکردن این نوع ریل سوخت به دستورالعمل پیاده و سوار کردن مانی فولد ورودی رجوع نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  پیاده نمودن ریل سوخت مجزا

  برای پیاده نمودن ریل سوخت مجزا به شیوه زیر عمل نمایید:

  مرحله ۸

  فیوز پمپ بنزین را جدا نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۹

  فشار ریل سوخت را تخلیه نمایید به این منظور موتور را روشن کنید و اجازه بدهید در دور آرام کار کند تا خاموش شود. کابل اتصال بدنه ( منفی ) باتری را جدا نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۱۰

  کانکتورهای انژکتور را جدا نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۱۱

  شلنگ خلاء متصل به رگلاتور سوخت را که در انتهای ریل سوخت نصب شده است جدا نمایید ( در مدل های مجهز به رگلاتور ریل سوخت ).

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۱۲

  شلنگ های تغذیه و برگشت سوخت، ریل سوخت را جدا نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۱۳

  قطعاتی را که مانع از دسترسی آسان به ریل سوخت می شوند باز کنید و پیچ های اتصال ریل سوخت به مانی فولد را باز نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۱۴

  مجموعه ریل سوخت را به همراه انژکتورها بیرون بکشید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  توجه

  برای بستن ریل سوخت عکس مراحل بازکردن عمل کنید و پس از اتمام کار بروز نکردن نشتی سوخت از اتصالات شلنگ های سوخت را، مورد توجه جدی قرار دهید.


  پیاده کردن انژکتورهای پژو ۴۰۵

  برای پیاده کردن انژکتورها به ترتیب زیر عمل کنید:

  مرحله ۱۵

  با بیرون کشیدن فیوز پمپ بنزین و روشن کردن موتور، فشار ریل سوخت را کاهش دهید. کابل اتصال بدنه ( منفی ) باتری را جدا نمایید.

  مرحله ۱۶

  اجزا و قطعاتی نظیر کانال هوای مابین هواکش و محفظه دریچه گاز هم چنین شلنگ های تهویه بخارات روغن محفظه لنگ و غیر آن را که مانع از دسترسی به انژکتورها می شوند را جدا کنید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۱۷

  کانکتورهای انژکتوری را جدا نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۱۸

  دسته سیم انژکتورها، شلنگ سوخت و شلنگ خلاء رگلاتور سوخت را از پایه دسته سیم انژکتورها خارج کنید و پس از باز کردن پیچ های اتصال، پایه دسته سیم انژکتورها را پیاده نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۱۹

  پیچ نگه دارنده بست انژکتورها را باز کنید (تصویر اول) و بست انژکتورها را از محل خود جدا نمایید. ضمن توجه به صدمه نزدن به اورینگ های آب بندی انژکتور، انژکتور را از محل بیرون بکشید (تصویر دوم).

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405 آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  توجه

  برای بستن انژکتورها عکس مراحل باز کردن آنها عمل کنید. هنگام بستن انژکتور، توصیه می شود اورینگ های آب بندی آن را تعویض نمایید. پس از اتمام کار، بروز نکردن نشتی سوخت از اطراف انژکتور را مورد توجه جدی قرار دهید.


  پیاده کردن موتور مرحله ای ( استپرموتور ) پژو ۴۰۵
  برای پیاده کردن موتور مرحله ای ( استپرموتور ) دور آرام به ترتیب زیر عمل کنید :

  مرحله ۲۰

  کابل اتصال بدنه ( منفی ) باتری را جدا کنید. کانکتور موتور مرحله ای دور آرام را جدا نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۲۱

  پیچ های اتصال موتور مرحله ای دور آرام به محفظه دریچه گاز را باز کنید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۲۲

  موتور مرحله ای دور آرام را از روی محفظه دریچه گاز خارج نمایید

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  توجه

  برای بستن موتور مرحل های دور آرام عکس مراحل باز کردن آن عمل کنید.

  پیاده کردن رله دوبل پژو ۴۰۵
  برای پیاده کردن رله دوبل به ترتیب زیر عمل کنید:

  مرحله ۲۳

  کابل اتصال بدنه ( منفی ) باتری را جدا نمایید. کانکتور رله دوبل را بیرون بکشید (طبق تصویر).

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۲۴

  پیچ های اتصال پایه رله دوبل را باز کنید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  توجه

  برای بستن رله عکس مراحل باز کردن آن عمل کنید. قبل از باز کردن هر کدام از حسگرها ابتدا کابل اتصال بدنه ( منفی ) باتری را جدا نمایید.

  پیاده کردن پتانسیومتر دریچه ی گاز ( حسگر موقعیت دریچه گاز ) پژو ۴۰۵

  برای پیاده کردن پتانسیومتر دریچه ی گاز ( حسگر موقعیت دریچه گاز ) به ترتیب زیر عمل کنید:

  مرحله ۲۵

  کانکتور پتانسیومتر دریچه گاز را جدا کنید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۲۶

  پیچ های اتصال پتانسیومتر به محفظه دریچه گاز را باز کنید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۲۷

  پتانسیومتر را از روی محفظه دریچه گاز جدا نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405


  پیاده کردن حسگرهای دمای هوای ورودی پژو ۴۰۵

  برای پیاده کردن حسگرهای دمای هوای ورودی به ترتیب زیر عمل کنید:

  مرحله ۲۸

  پتانسیومتر دریچه گاز را باز نمایید. کانکتور حسگرهای دمای هوای ورودی را جدا نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۲۹

  پیچ های اتصال حسگر به محفظه دریچه گاز را باز کنید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۳۰

  با احتیاط حسگر را از داخل محفظه دریچه گاز خارج نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405


  پیاده کردن حسگرهای فشار مطلق مانی فولد ( MAP ) پژو ۴۰۵

  برای پیاده کردن حسگرهای فشار مطلق مانی فولد ( MAP ) به ترتیب زیر عمل کنید:

  مرحله ۳۱

  کانکتور حسگر را جدا نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۳۲

  شلنگ خلاء متصل به حسگر ام آپی ( MAP ) را جدا نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۳۳

  پیچ اتصال حسگر به محل نصب آن را باز کنید و حسگر را جدا نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۳۴

  در برخی مدل ها حسگرها فشار مطلق مانی فولد و حسگر دمای هوای ورودی در یک مجموعه قرار دارند و مستقیماً بر روی مخزن آرام نصب می شوند. در این مدل ها پس از جدا نمودن کانکتور، حسگر را از محل نصب آن جدا نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405


  پیاده کردن حسگر دمای مایع خنک کننده موتور پژو ۴۰۵

  برای پیاده کردن حسگر دمای مایع خنک کننده موتور به ترتیب زیر عمل کنید:

  مرحله ۳۵

  مایع خنک کننده موتور را تخلیه نمایید. تجهیزاتی نظیر کانال های هواکش و... را، که مانع از دسترسی به حسگر و کانکتور آن می شوند باز نمایید. کانکتور حسگر دمای مایع خنک کننده موتور را جدا کنید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۳۶

  حسگر دمای مایع خنک کننده موتور را باز کنید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405


  پیاده کردن پتانسیومتر سی اُ ( CO ) پژو ۴۰۵
  برای پیاده کردن پتانسیومتر سی اُ ( CO ) به ترتیب زیر عمل کنید:

  مرحله ۳۷

  کانکتور پتانسیومتر را جدا کنید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۳۸

  با باز کردن پیچ اتصال پتانسیومتر آن را از روی بدنه خودرو باز کنید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405


  پیاده کردن حسگر دور موتور پژو ۴۰۵
  برای پیاده کردن حسگر دور موتور به ترتیب زیر عمل کنید:

  مرحله ۳۹

  کانکتور حسگر را جدا نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۴۰

  پیچ اتصال حسگر به گلدانی جعبه دنده را باز کنید و حسگر را خارج نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405


  پیاده کردن حسگر اکسیژن پژو ۴۰۵
  برای پیاده کردن حسگر اکسیژن به ترتیب زیر عمل کنید:

  مرحله ۴۱

  تجهیزاتی نظیر کانال های هواکش و.... را که مانع از دسترسی به حسگر و کانکتور آن می شوند، باز نمایید. کانکتور حسگر اکسیژن را جدا نمایید (مطابق تصویر).

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  مرحله ۴۲

  حسگر اکسیژن را از روی مانی فولد دود باز نمایید.

  آموزش تصویری پیاده و سوار کردن محفظه دریچه گاز، ریل سوخت، حسگرها و عملگرهای الکترونیکی موتور خودرو پژو 405

  توجه

  برای بستن حسگرها عکس مراحل بازکردن آن ها عمل کنید. توجه داشته باشید که حسگرها، قطعات حساسی هستند، لذا در هنگام نصب آن ها نهایت احتیاط را مبذول نمایید.

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  مهران ابن الدین
  مهران ابن الدین عضو تیم استپ هلپ

  دغدغه ایجاد منبع آموزشی که راهگشای بسیاری از مشکلات روزمره مردم و تاثیرگذار در ایجاد و توسعه کسب و کارهای فنی و تجربی باشد، ایده StepHelp و راه اندازی آن را سبب شد. هدفی که هر روز برای بهبود و اثربخشی بهتر آن تلاش می کنم.
  مجموع پست ها: 338 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 5
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های پژو 405
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  نحوه نصب رله چراغ بزرگ ال ٩٠
  آشنایی با دریچه گاز خودرو
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه