پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر رادیاتور برقی
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر رادیاتور برقی

آموزش تصویری باز کردن و تعمیر رادیاتور برقی

تبلیغات
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر رادیاتور برقی
از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی، این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری باز کردن و تعمیر رادیاتور برقی با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن اجزا و تعمیر رادیاتور آشنا شویم.

  ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز

  • رادیاتور برقی، یک دستگاه
  • قطعات یدکی، به تعداد مورد نیاز جهت تعویض
  • نقشه مدار الکتریکی، یک نسخه
  • فندک گازی، یک عدد
  • آوومتر، یک عدد
  • پیچ گوشتی تخت، یک سری
  • وسایل ایمنی و حفاظتی مانند فیوز
  • سرسیم، سیم رابط، کابل و عایق نسوز، به اندازه ی مورد نیاز
  • انبر سیم چین، یک عدد
  • انبر دم باریک، یک عدد
  • انبر سیم لخت کن، یک عدد
  • انبر پرس سر سیم، یک عدد
  • پیچ گوشتی چهارسو، یک سری
  • آچار دو سر تخت میلیمتری، یک سری
  • آچار شلاقی مناسب پیچ رادیاتور، یک عدد مانند تصویر زیر
  • آچار فرانسه، یک عدد مانند تصویر زیر

  تعمیر رادیاتور برقی

  • آچار یک سر رینگ و یک سر تخت میلی متری مشابه تصویر زیر، یک سری

  تعمیر رادیاتور برقی

  • میز تعویض لوازم خانگی با لوازم اندازه گیری مشابه تصویر زیر را مشاهده می کنید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  یک دستگاه قسمت ۱ و قسمت ۲ پانل میز را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

  تعمیر رادیاتور برقی


  نکات ایمنی

  • همواره سیم اتصال زمین را به قاب فلزی و بدنه ی فلزی رادیاتور وصل کنید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  • چنانچه کابل رابط دو سیمه است، سیم اتصال زمین را به صورت تکی و حداقل با سطح مقطع ۵/۲ میلی متر مربع انتخاب کنید. این سیم را پس از اتصال به بدنه ی فلزی دستگاه و قاب آن به سیم ارت منزل اتصال دهید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  • از ابزار نا مناسب مانند تصویر زیر برای باز و بستن رادیاتور برقی استفاده نکنید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  • برای باز و بستن پیچ و مهره های بزرگ دستگاه، از ابزار بزرگتر و قوی تر مانند آچار شلاقی و آچار فرانسه استفاده کنید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  • در شروع کار و هنگام پیاده کردن قطعات دستگاه، نقشه ی مدار الکتریکی دستگاه را رسم کنید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  • قبل از اندازه گیری مقاومت اهمی المنت و آزمایش مدار با فشار به دکمه ی O-ADJ اهم متر را تنظیم کنید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  • به منظور جلوگیری از ریزش روغن مخزن رادیاتور، هنگام بیرون آوردن المنت دستگاه، طبق تصویر قسمت المنت دار رادیاتور را به سمت بالا بگیرید تا در زمان تعویض المنت روغن داخل رادیاتور تخلیه نشود.

  تعمیر رادیاتور برقی

  • هرگز هر دو کلید رادیاتور را به طور همزمان فشار ندهید زیرا سبب صدمه رساندن به دستگاه می شود و افت ولتاژ شبکه ی برق منزل را در یک لحظه افزایش می دهد.

  تعمیر رادیاتور برقی

  • هرچند وقت یکبار ترموستات دستگاه را آزمایش کنید تا از عملکرد صحیح آن به هنگام کار مطمئن شوید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  • هر چند وقت یکبار کلیه ی قسمت های دستگاه مخصوصا قسمت زیری آن را تمیز کنید تا بهره ی حرارتی دستگاه کاهش نیابد.

  تعمیر رادیاتور برقی

  • قبل از شروع به باز کردن دستگاه دوشاخه ی سیم رابط آن را به طور کامل از پریز برق بیرون بیاورید تا خطر برق گرفتگی به وجود نیاید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  روش باز کردن قاب رادیاتور برقی

  مرحله ۱

  طبق تصویر زیر به وسیله ی پیچ گوشتی تخت مناسب، پیچ محکم کننده ی قاب را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت باز کنید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  مرحله ۲ بعد از بازکردن پیچ نگهدارنده، قسمت بالای قاب را طبق تصویر زیر از مخزن رادیاتور جدا کنید و با حرکت قاب به سمت پایین قلاب پایین قاب را از مخزن پایینی رادیاتور بیرون بیاورید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  قلاب پایین قاب را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

  تعمیر رادیاتور برقی


  روش باز کردن ترمینال رادیاتور برقی

  مرحله ۳

  با پیچ گوشتی تخت مناسب طبق تصویر زیر پیچ محکم کننده ی سر سیم ها به ترمینال را باز کنید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  مرحله ۴

  پس از باز کردن چهار عدد پیچ های محکم کننده ی سر سیم ها به ترمینال، پیچ نگهدارنده ترمینال به قاب رادیاتور را با پیچ گوشتی تخت مناسب باز کنید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  مرحله ۵

  ترمینال چینی و مقوای عایقی زیر آن را بردارید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  مرحله ۶

  چنانچه ترمینال دستگاه خراب باشد، ترمینال سالم را طبق تصویر زیر جایگزین کنید.

  تعمیر رادیاتور برقی


  روش باز کردن ترموستات رادیاتور برقی

  مرحله ۷

  طبق تصویر زیر با دم باریک سر سیم رابط ترموستات به کلید چراغ دار را بیرون بیاورید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  مرحله ۸

  طبق تصویر زیر با پیچ گوشتی پیچ نگهدارنده ی ترموستات به قاب را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و از طرف دیگر مهره مربوط به پیچ را با آچار تخت ۷ میلی متری نگه دارید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  مرحله ۹

  با پیچ گوشتی چهارسو، پیچ های نگهدارنده قاب پلاستیکی به قاب فلزی بدنه را طبق تصویر زیر باز کنید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  مرحله ۱۰

  قاب پلاستیکی را طبق تصویر از روی قاب فلزی بردارید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  مرحله ۱۱

  برای در آوردن ترموستات و دسته آن طبق تصویر زیر از یک طرف قاب فلزی ترموستات را با دست چپ بگیرید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  مرحله ۱۲

  با دست چپ ترموستات را طبق تصویر بالا نگه دارید و همزمان با دست راست سر ولوم ترموستات را طبق تصویر زیر بگیرید و آن را به سمت بیرون بکشید تا از ولوم ترموستات جدا شود.

  تعمیر رادیاتور برقی


  توجه

  در صورتی که سر ولوم پیچ نگهدارنده دارد، ابتدا پیچ آن را شل کنید.


  همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است ترموستات از ولوم، سر ولوم، پیچ و مهره نگهدارنده ی ترموستات به قاب فلزی، بازوی حساس به گرما، عایق های چینی تشکیل می شود.

  تعمیر رادیاتور برقی

  مرحله ۱۳

  برای تنظیم ترموستات، با پیچ گوشتی تخت مناسب طبق تصویر زیر در صورت نیاز پیچ تنظیم کننده درجه حرارت قطع ترموستات را تنظیم کنید. چنانچه پیچ تنظیم در جهت عقربه های ساعت محکم شود درجه حرارت عملکرد ترموستات کم و اگر در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت باز شود درجه حرارت عملکرد ترموستات زیاد می شود یا ترموستات دیرتر قطع می کند.

  تعمیر رادیاتور برقی
  بازکردن کلید رادیاتور برقی

  مرحله ۱۴

  پس از بیرون آوردن سرسیم سیم های رابط به کلید، با پیچ گوشتی تخت مناسب طبق تصویر زیر، خار کلید را به سمت داخل فشار دهید و کلید را از قاب پلاستیکی جدا کنید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  مرحله ۱۵

  کلید دوپل را طبق تصویر زیر از قاب پلاستیکی جدا گنید. چنانچه کلید نیاز به تعویض دارد آن را تعویض کنید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  روش باز کردن در پوش بالایی مخزن روغن

  مرحله ۱۶

  طبق تصویر زیر با آچار شلاقی مناسب، پیچ تخلیه ی روغن را که در قسمت بالای رادیاتور قرار دارد شل کنید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  مرحله ۱۷

  به آرامی درپوش مخزن رادیاتور را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و آن را تا آخرین دنده طبق تصویر زیر باز کنید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  مرحله ۱۸

  طبق تصویر زیر در پوش مخزن رادیاتور را بردارید. در این مرحله دقت کنید تا روغن روی زمین یا اطراف آن نچکد.

  تعمیر رادیاتور برقی

  نکته ایمنی

  توصیه می شود چنانچه تعمیرات را در منزل انجام می دهید، این مراحل در خارج از اطاق انجام گیرد تا محیط آلوده نشود.


  مرحله ۱۹

  طبق تصویر زیر روغن رادیاتور را تخلیه کنید. چنانچه روغن تیره باشد آن را تعویض کنید.

  تعمیر رادیاتور برقی


  روش باز کردن المنت رادیاتور برقی

  مرحله ۲۰

  با دم باریک سر سیم های سیم رابط نصب شده روی ترمینال ترموستات را آزاد کنید.

  تعمیر رادیاتور برقی


  مرحله ۲۱

  پس از باز کردن سر سیم های مربوط به سیم رابط به المنت، توسط دم باریک، سر سیم اتصال زمین را از محل آن خارج کنید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  مرحله ۲۲

  فک های آچار شلاقی در دو طرف پیچ المنت قرار دهید و دهانه آن را تنظیم کنید. دسته ی آچار شلاقی را به سمت پایین (عکس حرکت عقربه های ساعت) فشار دهید تا پیچ المنت باز شود.

  تعمیر رادیاتور برقی

  مرحله ۲۳

  المنت را طبق تصویر زیر با دست از مخزن رادیاتور بیرون بیاورید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  اندازه ی المنت در مقایسه با بدنه ی رادیاتور در تصویر زیر مشاهده می شود.

  تعمیر رادیاتور برقی


  بازکردن پایه های رادیاتور برقی

  مرحله ۲۴

  ابتدا رادیاتور را سر و ته کنید تا پایه ها راحت تر باز شود. با انبردست پیچ نگهدارنده از نوع خروسکی را بگیرید و در جهت عکس عقربه ی ساعت باز کنید.

  تعمیر رادیاتور برقی

  تصویر زیر پایه ی باز شده را نشان می دهد.

  تعمیر رادیاتور برقی


  توجه

  ممکن است در برخی از رادیاتورها از پیچ یا مهره ی نوع دیگر استفاده شده باشد که در این صورت بر اساس نوع پیچ یا مهره عمل کنید.

  توجه

  عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه بر عکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.

  به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن برسید. هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه ی مونتاژ که در مراحل باز کردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.

  توجه

  پس از بستن دستگاه دو شاخه ی سیم رابط را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد دستگاه مطمئن شوید. چنانچه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد دستگاه سالم است و می توان آن را مورد استفاده قرار داد.

  جدول عیب یابی، روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی

  نوع عیب

  علت

  روش رفع عیب

  رادیاتور برقی اصلا روشن نمی شود. پریز برق ندارد. پس از اطمینان از برق دار بودن شبکه برق منزل برای رفع عیب پریز یا تعویض آن اقدام کنید.
  سیم رابط معیوب است. ابتدا دو شاخه را باز و اتصال سیم رابط به دو شاخه را بازدید کنید. چنانچه معیوب است آن را تعمیر کنید. اگر دوشاخه سالم باشد نسبت به رفع عیب یا تعویض سیم رابط اقدام کنید.
  ترموستات معیوب است. در صورتی که ترموستات قابل تنظیم است آن را تنظیم و چنانچه معیوب و حساسیت خود را از دست داده است آن را تعویض کنید.
  هر دو کلید قطع و وصل المنت خراب است. کلید ها را تعویض کنید.
  اتصال مدار در ترمینال برقرار نیست. اتصال مدار را در ترمینال برقرار کنید.
  سیم های رابط ترمینال، ترموستات و کلید معیوب است. سیم های رابط را تعویض کنید.
  دستگاه روشن می شود اما گرم نمی کند. سیم رابط کلیدها یا ترمینال به المنت ها قطع است. سیم رابط معیوب را با استفاده از روش اندازه گیری اهم سیم های رابط شناسایی و آن را تعویض کنید.
  المنت ها قطع است. المنت ها را تعویض کنید.
  هر دو کلید، وصل اما بهره ی گرمایی دستگاه رضایت بخش نیست. ترموستات روی درجه ی حرارت کم تنظیم شده است. درجه ترموستات را روی درجه ی مناسب تنظیم کنید.
  ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را تنظیم کنید.
  ترموستات معیوب است. ترموستات را تعویض کنید.
  یکی از المنت ها قطع است. المنت ها را تعویض کنید.
  ولتاژ شبکه پایین است. در صورتی که افزایش ولتاژ شبکه برق منطقه ای مقدور نباشد ترانسفورماتور افزاینده ی ولتاژ تهیه کنید.
  چنانچه شارژ روغن صورت گرفته، روغن شارژ شده مناسب نیست. از روغن استاندارد جهت شارژ روغن رادیاتور استفاده کنید.
  بدنه ی رادیاتور برق دار است. سیم اتصال (PE) قطع است یا سیم های رابط با المنت اتصال بدنه شده است. نسبت به رفع اتصال بدنه اقدام کنید، سپس سیم اتصال زمین دستگاه را به سیم زمین مطمئن و کم اهم اتصال دهید.
  رادیاتور بیش از حد مجاز گرم می کند. ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را تنظیم کنید.
  ترموستات معیوب است. ترموستات را تعویض کنید.
  اتصال کوتاه در سیم های رابط ترمینال های ترموستات وجود دارد. اتصال کوتاه را رفع کنید.
  به محض راه اندازی دستگاه، فیوز عمل می کند. اتصال بدنه ایجاد شده است. اتصال بدنه را رفع کنید.
  اتصال کوتاه در مدار الکتریکی دستگاه وجود دارد. اتصال کوتاه را رفع کنید.
  بار شبکه ی منزل زیاد است. جربان بار شبکه را کم تر از جریان نامی فیوز زیر کنتور انتخاب کنید.
  از رادیاتور روغن نشت می کند. مجموعه ی المنت به بدنه محکم نشده است. المنت را در جای خود به بدنه محکم کنید.
  واشر آب بندی المنت فرسوده شده است. واشر را تعویض و دستگاه را آب بندی کنید.
  مخزن رادیاتور دچار خوردگی یا سوراخ شده است. در صورت امکان پس از تخلیه ی روغن نسبت به رفع خوردگی و جوش کاری بدنه ی رادیاتور اقدام کنید.
  قسمت پایین رادیاتور گرم تر از قسمت بالای آن است. سطح روغن در رادیاتور کم است. شارژ کامل روغن را تا سطح مطلوب روغن در مخزن از قسمت محفظه بالای مخزن انجام دهید.
  بدنه ی رادیاتور خیلی داغ است و رادیاتور اتومات نمی کند. ترموستات معیوب است و پلاتین های آن جوش خورده است. ترموستات را تعویض کنید.
  اتصال کوتاه در سیم های رابط ترمینال های ترموستات به وجود آمده است. اتصال کوتاه را رفع کنید.
  تنظیم ترموستات به هم خورده است. ترموستات را تنظیم کنید و پیچ تنظیم ترموستات را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. سپس آن را مطابق درجه های تنظیمی آن تنظیم کنید تا عملکرد دستگاه طبیعی شود.
  ترموستات رادیاتور برقی زود به زود عمل می کند. ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را با استفاده از پیچ مخصوص تنظیم آن، تنظیم کنید.
  ترموستات معیوب است و حساسیت تیغه ی بی متالی آن تغییر کرده است. ترموستات را تعویض کنید.
  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  عیب یابی ابگرمکن گازی مخزنی
  آشنایی با اجزا و قطعات آب گرمکن مخزنی گازسوز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه