پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تصویری نحوه رفو لباس بافتنی
آموزش تصویری نحوه رفو لباس بافتنی

آموزش تصویری نحوه رفو لباس بافتنی

تبلیغات
آموزش تصویری نحوه رفو لباس بافتنی
از سری آموزش های بخش پوشاک این بار مرحله به مرحله با نحوه رفو لباس بافتنی با هم همراه می شویم.

مرحله 1 - نحوه رفو لباس بافتنی

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

♦ قسمت آسیب دیده را بررسی کرده و اطراف آن را تمیز نمایید.
♦ نخ های اضافی را از سوراخ جدا نمایید.

مرحله 2

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

مقداری نخ فراهم نمایید.

در این آموزش برای بهتر نشان دادن کوک ها، از نخی با رنگ متفاوت استفاده شده است، شما باید از نخی با رنگ متناسب استفاده کنید تا کوک ها به خوبی پنهان شوند.

مرحله 3

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

نخ را از سوزن عبور دهید.

مرحله 4

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

♦ دو سر نخ را کنار یکدیگر قرار دهید.
♦ دو سر نخ را به یکدیگر گره بزنید.
♦ برای بزرگ تر شدن گره، گره دیگری نیز بزنید.

سوزن شما باید بین این دو انتها، نخ شده باشد.

مرحله 5

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

از فاصله یک سانتی متری از کنار و نیم سانتی متری از پایین، سوزن را از پشت پارچه وارد نمایید.

دقت کنید که سوزن را فقط از یک لایه از لباس عبور دهید.

مرحله 6

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

♦ سوزن را آنقدر بکشید تا نخ محکم شده و گره به پشت پارچه برسد.
♦ یک کوک صاف بزنید، به طوری که وارد یک لایه از لباس شده و به فاصله ی یک بافت از سوراخ بیرون آید.

مرحله 7

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

سوزن را آنقدر بکشید تا نخ محکم شود؛ اما دقت کنید که پارچه را جمع یا فشرده نکنید.

مرحله 8

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

♦ یک کوک دیگر مقابل سوراخ بزنید، به طوری که ورود و خروج سوزن تنها از یک لایه لباس باشد و نخ از زیر یک ردیف بافت عبور کند.
♦ سوزن را به اندازه ای بکشید که نخ محکم شود و دقت کنید که بافت را جمع یا فشرده نکنید.

سعی کنید نسبت به دانه های بافت ،عمودی کار کنید تا بتوانید یک ردیف مستقیم از کوک ها ایجاد کنید.

مرحله 9

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

♦ به این عمل در امتداد سوراخ ادامه دهید و یکی در میان کوک زنید.
♦ هنگامی که به اندازه یک سانتی متر از سوراخ عبور کردید، سوزن را بکشید تا نخ محکم شود، اما دقت کند که پارچه را جمع یا فشرده نکنید.

این تصویر طریقه عبور سوزن به صورت یکی در میان را نشان می دهد.

مرحله 10

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

سوزن را برگردانید و آن را از زیر گره ها در مسیر مخالف (به سمت محل شروع) و بالای کوک های ردیف قبلی عبور دهید.

مرحله 11

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

سوزن را بکشید تا نخ محکم شود.

برای حرکت در جهت مخالف، باید حالت دایره ای نخ را مشاهده نمایید.

مرحله 12

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

♦ کوک های ردیف دوم را درست مانند ردیف اول، تنها در جهت مخالف بزنید. این بار، از زیر بافت هایی که قبلا از روی آن ها کوک زده اید عبور کنید و بالعکس.
♦ هنگامی که به انتهای این ردیف رسیدید، سوزن را برگردانید و در جهت قبلی کوک زدن را ادامه دهید. عمل کوک زدن را تا یک سانتی متر بعد از سوراخ ادامه دهید.

یادتان باشد که پس از هر کوک، سوزن را بکشید تا نخ محکم شود. اگر در این کار مهارت زیادی ندارید، به آرامی پیش بروید و زمان کافی برای آن صرف کنید.

مرحله 13

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

♦ زمانی که کار دوختن ردیف ها تمام شد، سوزن را در گوشه بالای سوراخ فرو کنید و یک کوک بزنید.
♦ هنگامی که شروع به کشیدن سوزن می کنید، حلقه ای ایجاد می شود. حلقه را با انگشتتان بگیرید.

از محکم کردن نخ در این مرحله خودداری فرمایید.

مرحله 14

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

سوزن را داخل حلقه قرار داده و از درون آن عبور دهید.

مرحله 15

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

نخ را بکشید تا حلقه بسته و یک گره ایجاد شود.

مرحله 16

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

سوزن را با زاویه ای 45 درجه ای نسب به کوک قبلی از زیر یک بافت عبور دهید.

حال شما با زاویه ای 45 درجه ای شروع به دوختن روی کوک های قبلی تان می کنید. درست مثل قبل، یادتان باشد که سوزن را تنها از یک لایه لباس عبور دهید.

مرحله 17

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

سوزن را بکشید تا نخ محکم شود.

مرحله 18

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

♦ یک کوک دیگر با زاویه ی 45 درجه ای از روی دوخت قبلی بزنید.
♦ سوزن را بکشید تا نخ محکم شود.
♦ به همین صورت به دوختن ادامه دهید تا به لبه ی ردیف دوخت قبلی برسید.

مرحله 19

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

هنگامی که به لبه ی کوک ها رسیدید، سوزن را برگردانده و دوخت یک خط دیگر با زاویه ی 45 درجه ای در کنار خطی که به تازگی ایجاد کرده اید را شروع کنید.

مرحله 20

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

به دوختن ادامه دهید، یک کوک از رو و یک کوک از زیر ردیف های بافت.

یادتان باشد که بعد از هر کوک، نخ را بکشید تا محکم شود.

مرحله 21

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

هنگامی که همه ی ردیف های دوختتان را با خطوط کوک های 45 درجه ای پوشاندید، بررسی کنید که بافت کشیده یا فشرده نشده باشد.

در صورت وجود فشردگی یا کشیدگی، می توانید آن را با انگشتتان صاف کنید.

مرحله 22

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

♦ سوزن را در گوشه پایین قسمت دوخته شده فرو ببرید.
♦ سوزن را به سمت داخل لباس بکشید.

مرحله 23

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

♦ در داخل لباس، یک کوک خیلی نزدیک به جایی که سوزن از آن بیرون آمده بزنید.
♦ به آرامی سوزن را بکشید تا یک حلقه ایجاد شود.
♦ حلقه را با انگشتتان بگیرید.
♦ سوزن را داخل حلقه قرار دهید.

مرحله 24

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

♦ سوزن را از حلقه عبور دهید تا گره ای ایجاد شود.
♦ نخ را بکشید تا گره ایجاد شده محکم شود.

مرحله 25

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

♦ سوزن را از زیر گره ای که در مرحله قبل ایجاد کردید عبور دهید، به گونه ای که سوزن مقداری از لباس را نیز بگیرد.
♦ به آرامی سوزن را بکشید تا حلقه ی دیگری ایجاد شود.
♦ سوزن را داخل حلقه قرار دهید.

مرحله 26

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

♦ سوزن را بکشید تا گره ای ایجاد شود.
♦ نخ را بکشید تا محکم شود، در این صورت گره جدید بالای گره ای که از قبل زده اید ایجاد می شود.

مرحله 27

رفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنیرفو لباس بافتنی

نخ های اضافی را ببرید.

در این تصویر میتوانید حاصل کار را با نخ هم رنگ مشاهده کنید.
تبلیغات
برچسب ها
منابع
نویسنده
مهتاب حمیدی راد
مهتاب حمیدی راد عضو تیم استپ هلپ

در حال حاضر دانشجو رشته مهندسی صنایع می باشم و در زمینه تولید محتوا فعالیت می کنم
مجموع پست ها: 81 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
مطالب مرتبط
تبلیغات
سایر آموزش های لباس
پرسش و پاسخ
۰ پاسخ
۰ امتیاز
باز شدن بدنه کولرهای ابی
آموزش روش نصب کولر آبی هوایی | قسمت اول
۰ پاسخ
۱ امتیاز
هنگ کردن گوشی سامسونگ
آموزش تصویری ریست فکتوری موبایل سامسونگ Samsung Galaxy A5
۰ پاسخ
۱ امتیاز
سوالتان را بپرسید
تبلیغات