پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى
آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

تبلیغات
آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى
از سری آموزش های ساختمان سازی، این بار با آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح کرسی چینی آشنا شویم.

  نقشه کار

  آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

  مرحله ۱

  پس از ساختن و حمل ملات به محل اجراى کار و ریختن در محل کار، با استفاده از کمچه ملات را در محل اجراى دیوار کرسى پهن کنید.

  آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

  مرحله ۲

  با توجّه به نقشه کار، سه قدى ابتداى دیوار کرسى را در محل مناسب قرار داده و با استفاده از تراز به صورت ضربدرى، سطح آن را تراز کنید.

  آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

  مرحله ۳

  سه قدى انتهاى دیوار را نیز با رعایت فاصله ى ۲۰۰/۵ سانتى متر، مطابق نقشه کار در محل خود قرار داده و آن را تراز کنید.

  آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

  مرحله ۴

  عملیات سر و ته بردارى را با دقّت انجام دهید.

  آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

  مرحله ۵

  با استفاده از شمشه و تراز آجرهاى ابتدا و انتها را با یکدیگر تراز کنید.

  آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

  مرحله ۶

  بین اوّلین و آخرین آجر، ریسمان کشى کنید.

  آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

  مرحله ۷

  بقیه آجرها را مطابق نقشه ى کار، در محل خود قرار دهید.

  آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

  مرحله ۸

  شمشه را در ابتداى دیوار کرسى قرار داده و لبه آن را نسبت به طول آن، با استفاده از گونیاى فلزى، گونیا کنید.

  آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

  مرحله ۹

  مطابق نقشه کار، سه قدى پشت کار را در کنار شمشه قرار داده و با استفاده از متر، عرض دیوار را به فاصله ى ۴۵ سانتى متر تنظیم کنید.

  آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

  مرحله ۱۰

  با در نظر گرفتن عرض دیوار کرسى با اندازه ۴۵ سانتى متر پشت کار را نیز مطابق نقشه کار، آجرچینى کرده و فضاهاى داخل دیوار را پر کنید. در این حالت توجّه داشته باشید که دیوار کرسى در راستاى عرض نیز کاملاً تراز باشد.

  آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

  مرحله ۱۱

  ملات رج دوّم را بر روى کار با استفاده از کمچه پهن کنید. براى این که بتوانید ضخامت ملات را به اندازه ۱ سانتى متر تنظیم کنید، مى توانید از شمشه ملات استفاده کنید.

  آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

  مرحله ۱۲

  پس از قرار دادن سه قدیهاى ابتدا و انتهاى کار مطابق نقشه کار، آن ها را به صورت شاقولى تنظیم کنید.

  آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

  مرحله ۱۳

  بین سه قدى هاى ابتدا و انتهاى کار، ریسمان کشى کرده و نماى جلو رج دوّم را مطابق با نقشه کار و به صورت اصولى با رعایت پیوند صحیح آجرى، بر روى رج اوّل قرار دهید.

  آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

  مرحله ۱۴

  مطابق نقشه کار، آجرهاى پشت کار را در محل خود قرار دهید.

  آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

  مرحله ۱۵

  شمشه هاى ابتدا و انتهاى کار را به صورت شاقولى در محل خود با استفاده از گچ، نصب کنید.

  آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

  مرحله ۱۶

  ملات رج سوّم را به صورت اصولى با استفاده از کمچه پهن کنید.

  آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

  مرحله ۱۷

  ریسمان کار را به شمشه متصل کرده و فاصله ارتفاع یک رج ( ۶/۵ سانتى متر از رج قبلى ) را با استفاده از متر تنظیم کنید.

  آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

  مرحله ۱۸

  عملیات آجرچینى را تا ۱۰ رج با رعایت اصول آجرچینى ادامه دهید. توجّه داشته باشید که پیوند رج هاى فرد، مانند رج اوّل و رج هاى زوج مانند رج دوّم مى باشد.

  آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

  مرحله ۱۹

  شمشه هاى ابتدا و انتهاى کار را با دقّت و احتیاط کامل از دیوار کرسى جدا کنید.

  آموزش تصویری ساخت کرسى چینى آجرى

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  سارا ملک
  سارا ملک عضو تیم استپ هلپ

  نا مشخص
  مجموع پست ها: 25 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های ساختمان
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  نحوه نصب رله چراغ بزرگ ال ٩٠
  آشنایی با دریچه گاز خودرو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  فروشگاه