پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تصویری ساخت پی آجری
آموزش تصویری ساخت پی آجری

آموزش تصویری ساخت پی آجری

تبلیغات
آموزش تصویری ساخت پی آجری
از سری آموزش های ساختمان سازی، این بار با آموزش تصویری ساخت پی آجری با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح پی چینی آشنا شویم.

  نقشه کار

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۱

  پس از ساختن و حمل ملات به محل اجراى کار و ریختن در محل کار، با استفاده از کمچه ملات را در محل اجراى پى پهن کنید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۲

  با توجّه به نقشه کار، سه قدى ابتداى پى را در محل مناسب قرار داده و با استفاده از تراز به صورت ضربدرى، سطح آن را تراز کنید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۳

  سه قدى انتهاى پى را نیز با رعایت فاصله ۲۰۰/۵ سانتى متر، مطابق نقشه کار در محل خود قرار داده و آن را تراز کنید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۴

  عملیات سر و ته بردارى را با دقّت انجام دهید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۵

  با استفاده از شمشه و تراز آجرهاى ابتدا و انتها را با یکدیگر تراز کنید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۶

  بین اولین و آخرین آجر، ریسمان کشى کنید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  دقت کنید

  • آجر مورد استفاده در این حالت باید داراى بر و نبش کاملاً صاف باشد. ترجیحاً از آجرهاى سفال استفاده کنید.
  • ریسمان کار را به قدرى جابه جا کنید تا کاملاً کشیده شده و مماس بر لبه آجرها باشد.
  مرحله ۷

  بقیه آجرها را مطابق نقشه کار، در محل خود قرار دهید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۸

  شمشه را در ابتداى پى قرار داده و لبه آن را نسبت به طول پى، با استفاده از گونیاى فلزى، گونیا کنید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۹

  مطابق نقشه کار، سه قدى پشت کار را در کنار شمشه قرار داده و با استفاده از متر، عرض پى را به فاصله ۵۶/۵ سانتى متر تنظیم کنید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۱۰

  با توجّه به نقشه ى کار، آجرهاى عرض پى را در کنار شمشه قرار دهید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۱۱

  شمشه را در انتهاى پى قرار داده و لبه آن را نسبت به طول پى، با استفاده از گونیاى فلزى، گونیا کنید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۱۲

  با توجّه به نقشه کار، سه قدى پشت کار را در کنار شمشه قرار داده و با استفاده از متر، عرض پى را به فاصله ۵۶/۵ سانتى متر تنظیم کنید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۱۳

  مطابق نقشه کار، سه قدى هاى عرض دیوار را در کنار شمشه قرار دهید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۱۴

  با در نظر گرفتن عرض پى با اندازه ى ۵۶/۵ سانتى متر پشت کار را نیز مطابق نقشه کار، آجر چینى کنید. در این حالت توجّه داشته باشید که پى در راستاى عرض نیز کاملاً تراز باشد.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۱۵

  فضاهاى داخل پى را با توجّه به نقشه کار پر کنید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۱۶

  ملات رج دوّم را بر روى کار با استفاده از کمچه پهن کنید. براى این که بتوانید ضخامت ملات را به اندازه ۱ سانتى متر تنظیم کنید، مى توانید از شمشه ملات استفاده کنید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۱۷

  پس از قرار دادن سه قدى هاى ابتدا و انتهاى کار مطابق نقشه، آن ها را به صورت شاقولى تنظیم کنید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۱۸

  بین سه قدى هاى ابتدا و انتهاى کار، ریسمان کشى کرده و نماى جلو رج دوّم را مطابق با نقشه ى کار و به صورت اصولى با رعایت پیوند صحیح آجرى، بر روى رج اوّل قرار دهید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۱۹

  مطابق نقشه کار، آجرهاى پشت کار را در محل خود قرار داده و فضاهاى داخل پى را پر کنید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۲۰

  شمشه هاى ابتدا و انتهاى کار را به صورت شاقولى در محل خود با استفاده از گچ، نصب کنید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۲۱

  ملات رج سوّم را به صورت اصولى با استفاده از کمچه پهن کنید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۲۲

  ریسمان کار را به شمشه متّصل نموده و فاصله ارتفاع یک رج (۶/۵ سانتى متر از رج قبلى) را با استفاده از متر تنظیم کنید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۲۳

  رج سوّم را مطابق رج اوّل با توجه به نقشه کار آجر چینى کنید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۲۴

  عملیات آجر چینى را تا ۱۰ رج با رعایت اصول آجر چینى ادامه دهید. توجّه داشته باشید که پیوند رج هاى فرد، مانند رج اوّل و رج هاى زوج مانند رج دوّم مى باشد.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  مرحله ۲۵

  شمشه هاى ابتدا و انتهاى کار را با دقّت و احتیاط کامل از پى جدا کنید.

  آموزش تصویری ساخت پی آجری

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  سارا ملک
  سارا ملک عضو تیم استپ هلپ

  نا مشخص
  مجموع پست ها: 25 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های ساختمان
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  باز شدن بدنه کولرهای ابی
  آموزش روش نصب کولر آبی هوایی | قسمت اول
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  هنگ کردن گوشی سامسونگ
  آموزش تصویری ریست فکتوری موبایل سامسونگ Samsung Galaxy A5
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  فروشگاه