پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کتری برقی با ترموستات بخار داغ
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کتری برقی با ترموستات بخار داغ

آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کتری برقی با ترموستات بخار داغ

تبلیغات
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کتری برقی با ترموستات بخار داغ
از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی، این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کتری برقی با ترموستات بخار داغ با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن اجزا و تعمیر کتری آشنا شویم.

  ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز

  • آوومتر، یک دستگاه
  • انبر دم باریک، یک عدد
  • کتری برقی، یک دستگاه با ترموستات بخار داغ
  • انبر سیم چین، یک عدد
  • انبر پرس سر سیم، یک عدد
  • نقشه ی الکتریکی مدار، یک نسخه
  • میز تعمیر لوازم خانگی همواره با وسایل اندازه گیری، یک دستگاه
  • پیچ گوشتی چهارسو، یک سری
  • سرسیم، سیم رابط، کابل، عایق نسوز، به اندازه مورد نیاز
  • قطعات یدکی دستگاه نظیر ترموستات بخار داغ و المنت
  • وسایل لحیم کاری
  • انبر سیم لخت کن، یک عدد
  • انبردست، یک عدد


  نکات ایمنی

  کلیه نکات ایمنی مانند آموزش تعمیر کتری برقی با ترموستات بخار آب، رعایت گردد.

  روش باز کردن در کتری برقی

  مرحله ۱

  ابتدا سیم رابط را مانند تصویر از پریز یا ترمینال ورودی آن جدا کنید.

  تعمیر کتری برقی

  مرحله ۲

  در مخزن کتری برقی را مانند تصویر از بدنه کتری جدا کنید.

  تعمیر کتری برقی

  بعد از درآوردن درپوش کتری، اجزا داخلی کتری مشاهده می شود. دستگاه تصویر زیر را دقیقا مورد بررسی قرار دهید و قبل از هر اقدامی، نحوه ی باز کردن آن را به صورت نظری تجزیه و تحلیل کنید.

  تعمیر کتری برقی


  روش بازکردن قاب ( ترمینال ) کتری

  مرحله ۳

  با پیچ گوشتی چهار سو پیچ های قاب ترمینال ورودی دستگاه را باز کنید.

  تعمیر کتری برقی

  مرحله ۴

  بعد از باز شدن پیچ ها، قاب ترمینال کتری را از محل آن خارج کنید.

  تعمیر کتری برقی

  تصویر زیر قاب و بدنه ی کتری را به تفکیک نشان می دهد.

  تعمیر کتری برقی


  روش باز کردن المنت و ترموستات محافظ اضافه حرارت

  مرحله ۵

  با پیچ گوشتی چهار سوی مناسب، پیچ های مجموعه ی سه شاخه مادگی و ترموستات بی متالی محافظ در برابر بی آب شدن مخزن را باز کنید.

  تعمیر کتری برقی

  مرحله ۶

  به کمک دم باریک المنت را از کتری بیرون بیاورید.

  تعمیر کتری برقی


  روش باز کردن حلقه ی لاستیکی آب بندی

  مرحله ۷

  به وسیله دم باریک، شیار حلقه ی لاستیکی آب بندی دستگاه را از بدنه ی دستگاه بیرون بیاورید.

  تعمیر کتری برقی


  روش باز کردن ترموستات بخار داغ

  مرحله ۸

  به وسیله پیچ گوشتی، درپوش روی کلید و ترموستات بخار داغ را به سمت بالا حرکت دهید.

  تعمیر کتری برقی

  مرحله ۹

  درپوش روی کلید و ترموستات بخار داغ را بردارید.

  تعمیر کتری برقی

  مرحله ۱۰

  سر سیم رابط بین کلید و ترموستات بخار داغ را از ترمینال ورودی دستگاه و ترموستات محافظ افزایش درجه حرارت در زمان بی آبی دستگاه بیرون بیاورید.

  تعمیر کتری برقی

  در تصویر سر سیم های رابط از ترمینال ورودی دستگاه و ترموستات کاملا جدا شده اند.

  تعمیر کتری برقی

  مرحله ۱۱

  کلید دستگاه را در حالت وصل قرار دهید تا پیچ های مجموعه ی ترموستات و کلید دیده شود. سپس با پیچ گوشتی چهار سوی مناسب پیچ های مجموعه ترموستات و کلید را باز کنید.

  تعمیر کتری برقی

  مرحله ۱۲

  مجموعه ترموستات و کلید را از جای خود بیرون بیاورید.

  تعمیر کتری برقی

  مرحله ۱۳

  بعد از بالا آوردن و در دسترس قرار دادن کلید و ترموستات آن را مطابق تصویر زیر با دست بگیرید و از محفظه آن خارج کنید.

  تعمیر کتری برقی

  تصویر زیر مجموعه کلید و ترموستات بخار داغ را نشان می دهد.

  تعمیر کتری برقی

  تصویر زیر ترموستات بخار داغ در سمت راست تصویر و ترموستات بی متالی محافظ افزایش حرارت المنت را در سمت چپ نشان می دهد.

  تعمیر کتری برقی

  تصویر زیر محل قرار گرفتن ترموستات بی متالی روی المنت را نشان می دهد.

  تعمیر کتری برقی

  در تصویر زیر ترموستات در جای خود قرار گرفته است. در حالت کار چنانچه آب داخل مخزن کم شود، درجه ی حرارت المنت بالا می رود و فرمان قطع برای ترموستات و بی برق شدن مدار المنت را می دهد.

  تعمیر کتری برقی


  توجه

  عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه برعکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا درست و صحیح در محل خود قرار گیرند. به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن برسید.

  توجه

  پس از بستن دستگاه دوشاخه ی سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد دستگاه مطمئن شوید. چنانچه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد دستگاه سالم است و می توان آن را مورد استفاده قرار داد.

  جدول عیب یابی، روش های رفع عیب و تعمیر و راه اندازی کتری برقی

  نوع عیب علت روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
  کتری اصلا گرم نمی کند اما چراغ نشان دهنده روشن است. المنت قطع است المنت را تعویض کنید
  اتصال المنت به کلید قطع است مدار را بررسی و اتصال را برقرار کنید
  سیم رابط داخل دستگاه قطع است سیم رابط معیوب را با اهم متر شناسایی و آن را تعویض کنید
  کتری اصلا گرم نمی کند و چراغ نشان دهنده هم خاموش است. پریز برق ندارد در صورت خرابی پریز یا قطع سیم های آن، نسبت به تعمیر یا تعویض آن اقدام کنید.
  کلید توسط بی متال قطع شده است ترموستات را تعویض کنید زیرا حساسیت خود را از دست داده است.
  سیم رابط یا دو شاخه معیوب است مدار مربوط به سیم های رابط را قسمت به قسمت کنترل کنید در صورت خرابی یا قطع شدگی، نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
  شل بودن اتصال ها اتصال ها را محکم کنید.
  پلاتین های کلید وصل نمی شود و فرسوده شده است کلید را تعویض کنید.
  کتری به طور خودکار خاموش نمی شود در کتری خوب بسته نشده است در کتری را ببندید.
  میله ی عمل کننده بی متال چسبیده است در صورتی که چربی یا جرم سبب چسبندگی میله شده باشد آن را تمیز و در غیر اینصورت تعویض کنید.
  لوله بخار گرفته است (در ترموستات بخار آب) سطح آب زیاد است آب را کم کنید. بعد از خنک شدن کتری لوله ی بخار را وارونه کنید تا تخلیه شود.
  پلاتین های کلید به هم چسبیده و جوش خورده است کلید را تعویض کنید
  صفحه یا نوار بی متال دچار شکستگی یا خوردگی شده است بی متال را تعویض کنید.
  کتری نشتی دارد پیچ نگه دارنده ی المنت شل هستند پیچ ها را محکم کنید. در صورت تداوم نشتی، واشر های آب بندی را تعویض کنید.
  چنانچه کتری از نوع ترموستات با بخار داغ است کتری بیش از حد پر شده است سطح آب را کم کنید تا در زمان جوشیدن، آب سرریز نشود.
  ممکن است منبع یا بدنه اصلی ترک داشته یا سوراخ شده باشد منبع را تعویض کنید.
  بهره گرمایی کتری مطلوب نیست پوشش روی المنت رسوب گرفته است طبق دستورالعمل دستگاه رسوب زدایی کنید.
  المنت خراب است المنت را تعویض کنید.
  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  عیب یابی ابگرمکن گازی مخزنی
  آشنایی با اجزا و قطعات آب گرمکن مخزنی گازسوز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  روشن شدن خودبخود هود کن
  راهنمای عیب یابی و رفع عیب انواع هود آشپزخانه
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه