پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
انواع تیغ ماشین اصلاح سر و صورت و تنظیم آن
انواع تیغ ماشین اصلاح سر و صورت و تنظیم آن

انواع تیغ ماشین اصلاح سر و صورت و تنظیم آن

تبلیغات
انواع تیغ ماشین اصلاح سر و صورت و تنظیم آن
از سری مقالات اطلاعات پایه بخش لوازم خانگی این بار با مطلب آشنایی با انواع تیغ ماشین اصلاح سر و صورت و تنظیم آن ، با هم همراه می شویم تا ضمن آشنایی با مدل های مختلف تیغ ماشین اصلاح برقی با نحوه تنظیم آن ها نیز آشنا شویم.

  تیغ های ماشین اصلاح برقی به طور کلی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می شوند که عبارت اند از:

  • تیغ و شبکه
  • تیغ ثابت و متحرک
  • تیغ و توری
  • تیغ خط زن صورت

  تیغ و شبکه

  هر ماشین اصلاح برقی تیغ و شبکه ی مخصوص به خود دارد. در تصویر زیر سه شبکه مشاهده می شود که مربوط به یک ماشین اصلاح برقی است. در زیر هر شبکه یک تیغ قرار می گیرد.

  ماشین اصلاح سه شبکه ای

  تصویر زیر شبکه های سه تایی یک نوع ماشین اصلاح برقی با روزنه های ورود موی صورت به داخل شبکه را نشان می دهد.

  ماشین اصلاح سه شبکه ای

  تصویر زیر یک تیغ به همراه یکی از شبکه های تصویر قبل است.

  ماشین اصلاح سه شبکه ای

  تصویر زیر یک نوع تیغ را نشان می دهد که در داخل شبکه قرار دارد.

  ماشین اصلاح سه شبکه ای

  تیغ و شبکه ی تصویر قبل را به طور جداگانه در تصویر زیر می بینید.

  ماشین اصلاح سه شبکه ای


  انواع تیغ و شبکه
  تیغ و شبکه هر ماشین اصلاح مختص آن ماشین اصلاح است و تنوع آن ها بسیار زیاد است. تصویر زیر چند نوع تیغ و شبکه ی ماشین اصلاح برقی را نشان می دهد.

  انواع تیغ و شبکه ی ماشین اصلاح برقی

  نکات مهم

  • تیغ یا شبکه های یک ماشین اصلاح را با هم جا به جا نکنید چون که هر تیغ با شبکه ی خود جفت و آب بندی شده است.
  • چنان چه تیغ و شبکه ها جا به جا شوند ممکن است حدود دو هفته طول بکشد تا دوباره اصلاحی خوب انجام شود.
  • تیغ و شبکه ی خراب یا صدمه دیده فقط با تیغ و شبکه ی اصلی تعویض شود.


  تصویر زیر داخل شبکه ی چند نوع ماشین اصلاح را همراه با تیغ مربوطه نشان می دهد.

  داخل شبکه ی چند نوع ماشین اصلاح

  در تصویر زیر تیغ های چند نوع ماشین اصلاح برقی را که داخل شبکه ی مربوط قرار گرفته است مشاهده می کنید.

  تیغ های چند نوع ماشین اصلاح برقی


  انواع چرخ دنده و دوک یا توپی های آن
  چرخ دنده و دوک های ماشین اصلاح برقی با توجه به نوع تیغ و شبکه ی آن متنوع است. تصویر زیر چهار جفت چرخ دنده با دوک یا توپی را نشان می دهد.

  چرخ دنده و دوک یا توپی ماشین اصلاح

  تصویر زیر چند نوع چرخ دنده را نشان می دهد. دوک با زایده ی درگیر شونده با تیغ و چرخ دنده ها را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

  چرخ دنده و دوک یا توپی ماشین اصلاح

  تصویر زیر یک نوع شبکه، تیغ، چرخ دنده و دوک مربوطه را نشان می دهد.

  چرخ دنده و دوک یا توپی ماشین اصلاح

  تصویر زیر نوع دیگر تیغ، شبکه، چرخ دنده و دوک با زایده یا پین شیاردار جهت درگیر شدن با تیغ را نشان می دهد.

  چرخ دنده و دوک یا توپی ماشین اصلاح

  تصویر زیر یک نوع دیگر شبکه، تیغ، چرخ دنده و دوک با زایده و خار پلاستیکی جهت درگیر شدن با تیغ را نشان می دهد.

  چرخ دنده و دوک یا توپی ماشین اصلاح

  تصویر زیر یک نمونه ی دیگر شبکه، تیغ، چرخ دنده و دوک با زایده و شیار مخصوص جهت درگیر شدن با تیغ را نشان می دهد.

  چرخ دنده و دوک یا توپی ماشین اصلاح

  اصولاً در ماشین های اصلاح برقی که چرخ دنده دارند معمولاً ممکن است دنده ی چرخ دنده طبق تصویر زیر خراب یا ساییده شود.

  چرخ دنده ماشین اصلاح

  همچنین امکان دارد فنر داخل دوک که به چرخ دنده متصل می شود فرسوده شود و خاصیت انعطاف پذیری اش را از دست بدهد. در چرخ دنده هایی که فنر داخل دوک آن ها سالم است، اگر زایده ی دوک را مانند تصویر زیر به سمت چرخ دنده فشار دهید، دوک به داخل چرخ دنده حرکت می کند.

  دوک ماشین اصلاح

  در صورتی که نیرو برداشته شود دوک آزاد شده و مانند تصویر زیر به جای اول بر می گردد.

  دوک ماشین اصلاح

  توجه
  هر چند وقت یک بار توپی و چرخ دنده ی ماشین اصلاح را با برس مخصوص ماشین اصلاح تمیز کنید تا در انعطاف پذیری دوک مشکلی ایجاد نشود.
  در تصویر زیر یک نوع توپی و چرخ دنده مرتبط با آن را مشاهده می کنید.

  توپی و چرخ دنده ماشین اصلاح

  تصویر زیر اجزای تشکیل دهنده ی چرخ دنده و دوک تصویر قبل را نشان می دهد.

  توپی و چرخ دنده ماشین اصلاح

  تصویر زیر قطعات تشکیل دهنده ی دوک، فنر و چرخ دنده را نشان می دهد.

  توپی و چرخ دنده ماشین اصلاح

  توپی و چرخ دنده ماشین اصلاح

  تیغ ثابت و متحرک

  در تصویر زیر تیغ ثابت و تیغ متحرک و ملحقات آن ها را مشاهده می کنید. تیغه ی فنری برای گرفتن لرزه های قاب زیر تیغ ثابت و محکم کردن آن به بدنه است.

  تیغ ثابت و تیغ متحرک ماشین اصلاح

  در اثر ضربه، پرت کردن، دستکاری بی مورد و لرزش بیش از حد مجاز ماشین، این تیغه از محل نصب خود بیرون می آید و قاب زیر تیغ ثابت را لق کرده و صدای ناهنجار تولید می کند.

  تیغ ثابت و تیغ متحرک ماشین اصلاح


  روش نصب تیغه ی فنری
  در صورتی که تیغه ی فنری از جای خود بیرون بیاید برای نصب مجدد آن باید تیغ ثابت و متحرک و قاب زیر آن را باز کنید. سپس مطابق تصویر زیر تیغه ی فنری را در محل خود قرار دهید.

  روش نصب تیغه ی فنری ماشین اصلاح

  توجه
  قبل از نصب تیغه ی فنریدر محل خود ذرات مو را با دقت توسط برس پاک کنید تا تیغه به طور صحیح در جای خود نصب شود.
  در تصویر زیر تیغه ی فنری به طور صحیح در محل خود قرار گرفته است.

  تیغه ی فنری ماشین اصلاح

  پس از قرار دادن تیغه ی فنری، قاب زیر تیغ ثابت را مطابق تصویر زیر در جای خود قرار دهید و پیچ آن را محکم ببندید تا قاب حرکتی نداشته باشد.

  تیغه ی فنری ماشین اصلاح

  قبل از نصب تیغ متحرک باید نمد مخصوص زیر تیغ را به طور صحیح در جای خود نصب کنید تا از ورود ذرات مو به داخل ماشین جلوگیری شود.

  تیغ متحرک ماشین اصلاح

  پس از نصب صحیح نمد در محل خود، تیغ متحرک را مطابق تصویر زیر نصب کنید، سپس تیغ ثابت را در محل خود قرار دهید و پیچ های آن را محکم ببندید.

  تیغ متحرک ماشین اصلاح


  روش تنظیم دامنه ی حرکت تیغ متحرک
  برای تنظیم دامنه ی حرکت تیغ متحرک و اصلاح صورت به نحو مطلوب از پیچ تنظیم و تغییر فاصله ی هسته ی متحرک استفاده می شود. با تنظیم پیچ مطابق تصویر زیر نیروی فنر ها و دامنه ی حرکت هسته ی متحرک تغییر می کند. چنان چه پیچ تنظیم را در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید بیش از حد شل می شود و ماشین اصلاح با صدای زیاد کار می کند.

  روش تنظیم دامنه ی حرکت تیغ متحرک ماشین اصلاح

  مطابق تصویر به وسیله ی جا به جایی بازوی متصل به هسته ی متحرک، فاصله ی هسته ی متحرک باید طوری تنظیم شود که ضمن داشتن کارایی خوب، هنگام کار، صدایی از دستگاه شنیده نشود.

  روش تنظیم دامنه ی حرکت تیغ متحرک ماشین اصلاح

  مطابق تصویر زیر می توانید با تغییر وضعیت دکمه ی تنظیم به سمت جلو، دسته ی تنظیم کننده ی وضعیت تیغ متحرک را به صورت تصویر بعدی در آورید. در این حالت تیغ متحرک با لبه ی تیغ ثابت منطبق می شود و موی صورت را از ته قطع می کند.

  روش تنظیم دامنه ی حرکت تیغ متحرک ماشین اصلاح

  روش تنظیم دامنه ی حرکت تیغ متحرک ماشین اصلاح

  چنان چه مجدداً دکمه ی تنظیم به عقب کشیده شود، می توان دسته ی تغییر وضعیت تیغ متحرک را به داخل فشار داد تا تیغ متحرک به سمت عقب حرکت کند. در این حالت تیغ ثابت و متحرک از هم فاصله می گیرند و موی صورت را از ته قطع نمی کنند.


  روش روغن کاری و تمیز کردن تیغ ثابت و متحرک
  هر چند وقت یک بار می بایست تیغ ثابت و متحرک را مطابق تصویر زیر با روغن مخصوص ماشین اصلاح برقی، روغن کاری کنید تا از فرسودگی و خوردگی زودرس تیغ ها جلوگیری شود.

  روش روغن کاری و تمیز کردن تیغ ثابت و متحرک

  توجه

  • قبل از روغن کاری تیغ ها طبق تصویر زیر با استفاده از فرچه ی مخصوص، ذرات مو را از روی تیغ ها پاک کنید.
  • هنگام تمیز کردن و روغن کاری تیغ ها حتماً ماشین خاموش باشد.

  روش روغن کاری و تمیز کردن تیغ ثابت و متحرک

  توجه
  هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید، کلاهک پلاستیکی را روی تیغ ها قرار دهید تا لبه های تیز تیغ فرسوده نشود.

  روش روغن کاری و تمیز کردن تیغ ثابت و متحرک


  وسابل جانبی تیغ ثابت و متحرک
  علاوه بر روغن مخصوص و برس تمیز کننده ی تیغ ها، شانه های پلاستیکی با شماره و اندازه های مختلف همراه با تیغ های ثابت و متحرک استفاده می شود. ماشین هایی که با تیغ ثابت و متحرک کار می کنند دارای شانه های پلاستیکی استاندارد مطابق تصویر زیر هستند. از این شانه ها برای مرتب کردن موهای صورت و سر استفاده می شود.

  شانه های ماشین اصلاح

  نحوه ی قرار گرفتن شانه ی پلاستیکی در زیر تیغ ثابت را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

  شانه های ماشین اصلاح

  تیغ و توری

  در نوع دیگر ماشین های اصلاح برای قطع و کوتاه کردن مو از تیغ و توری استفاده می شود. در تصویر زیر تیغ و توری یک نوع ماشین اصلاح را مشاهده می کنید.

  تیغ و توری ماشین اصلاح

  در تصویر زیر یک نوع دیگر تیغ و توری و تیغ خط زن را در ماشین اصلاح با مکانیزم لرزشی نشان می دهد. در این مکانیزم حرکت تیغ به صورت خطی انجام می شود. به عبارت دیگر تیغ حالت رفت و برگشت را دارد.

  تیغ و توری ماشین اصلاح

  تصویر زیر تیغ و توری ماشین اصلاح برقی تصویر قبل را نشان می دهد.

  تیغ و توری ماشین اصلاح

  تصویر زیر یک نوع دیگر تیغ و توری را نشان می دهد.

  تیغ و توری ماشین اصلاح

  تصویر زیر توری سه قسمتی یک نوع ماشین اصلاح با مکانیزم لرزشی را نشان می دهد که هر توری برای اصلاح قسمت های مختلف صورت به کار می رود.

  تیغ و توری ماشین اصلاح

  در تصویر زیر چند نمونه ی مختلف تیغ و توری را مشاهده می کنید.

  تیغ و توری ماشین اصلاح


  توجه
  با مشاهده ی هر نوع فرسودگی در تیغ و توری قبل از استفاده از ماشین اصلاح برقی، نسبت به تعویض تیغ و توری معیوب اقدام کنید.
  در تصویر زیر دو نمونه از یک نوع تیغ و توری ماشین اصلاح برقی را از دو طرف مشاهده می کنید. این تیغ دارای تیغ خط زن دو طرفه است. طرفین تیغ با حروف A و B مشخص شده است.

  تیغ و توری ماشین اصلاح

  تصویر زیر دو طرف دیگر تیغ تصویر قبل را نشان می دهد.

  تیغ و توری ماشین اصلاح


  هشدار
  برای جلوگیری از برخورد توری با اجسام باید در زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، محافظ پلاستیکی را روی توری قرار دهید.
  در تصویر زیر محافظ پلاستیکی توری و برس تمیز کننده ی تیغ و توری یک نوع ماشین اصلاح برقی را مشاهده می کنید.

  تیغ و توری ماشین اصلاح

  در ماشین های اصلاح برقی با توری ثابت، برای استفاده بهتر از ماشین، باید مطابق تصویر زیر تیغ و توری را به طور عمود به صورت قرار داد.

  تیغ و توری ماشین اصلاح

  در تصویر زیر یک نوع ماشین اصلاح برقی را مشاهده می کنید که برای اصلاح بهتر صورت، سر ماشین اصلاح در چهار جهت مختلف حرکت می کند.

  تیغ و توری ماشین اصلاح

  تیغ خط زن صورت

  تیغ خط زن ماشین اصلاح برقی برای خط انداختن موی صورت و مرتب کردن آن استفاده می شود. تصویر زیر نحوه ی استفاده از تیغ خط زن را نشان می دهد.

  تیغ خط زن ماشین اصلاح برقی

  توجه

  • تیغ خط زن فقط مخصوص خط کنار گوش، سبیل و خط ریش ساخته شده است.
  • از تیغ خط زن برای تراشیدن موهای بلند اطراف گردن استفاده نکنید.
  • تیغ خط زن را پس از استفاده با برس تمیز کنید.


  برای استفاده از تیغ خط زن طبق تصویر زیر دکمه ی تیغ خط زن را در وضعیت بالا قرار می دهیم. تیغ خط زن در این وضعیت توسط یک اهرم با سیستم محرک ماشین درگیر می شود و به کار می افتد. خاموش کردن تیغ خط زن با قرار دادن دکمه ی تیغ خط زن در وضعیت پایین انجام می شود.

  تیغ خط زن ماشین اصلاح برقی

  تصویر زیر تیغ خط زن را نشان می دهد که به وسیله ی یک بازوی پلاستیکی با سیستم محرک ماشین درگیر می شود و به کار می افتد.

  تیغ خط زن ماشین اصلاح برقی


  مکانیزم عملکرد تیغ خط زن صورت
  برای آشنایی با مکانیزم تیغ خط زن در ماشین اصلاح برقی، عملکرد چند نوع آن و ارتباط این تیغ با سیستم محرک ماشین اصلاح نشان می دهیم. تصویر زیر تیغ خط زن را نشان می دهد که روی قاب بدنه ی ماشین قرار دارد. با فشار دادن شستی، تیغ خط زن و نگهدارنده ی آن به سمت جلو تغییر وضعیت می دهد.

  تیغ خط زن ماشین اصلاح برقی

  در تصویر زیر تیغ خط زن در وضعیت فعال قرار دارد و با روشن شدن ماشین به کار می افتد. با حرکت تیغ به صورت رفت و برگشت افقی موی صورت را مرتب می کنند.

  تیغ خط زن ماشین اصلاح برقی

  در تصویر زیر اهرم درگیر شونده و رابط پلاستیکی داخل جعبه ی چرخ دنده ها با تیغ خط زن نشان داده شده است.

  تیغ خط زن ماشین اصلاح برقی

  در تصویر زیر اهرم درگیر شونده با تیغ خط زن صورت در یک نوع ماشین اصلاح نشان داده شده است.

  تیغ خط زن ماشین اصلاح برقی

  در تصویر زیر رابط پلاستیکی که برای به حرکت در آوردن تیغ خط زن به کار می رود را مشاهده می کنید.

  تیغ خط زن ماشین اصلاح برقی

  تصویر زیر نوع دیگر تیغ خط زن را نشان می دهد که به وسیله ی شستی فشاری در وضعیت انجام کار قرار می گیرد.

  تیغ خط زن ماشین اصلاح برقی

  در تصویر زیر با فشار دادن شستی، اهرم تیغ خط زن از ضامن خارج می شود و تیغ را آزاد می کند.

  تیغ خط زن ماشین اصلاح برقی

  در تصویر زیر تیغ خط زن آماده ی کار است.

  تیغ خط زن ماشین اصلاح برقی

  تصویر زیر اهرم رابط پلاستیکی موجود در جعبه ی چرخ دنده، مرتبط با تیغ خط زن را نشان می دهد.

  تیغ خط زن ماشین اصلاح برقی

  تصویر زیر یک نوع تیغ خط زن را نشان می دهد که شستی یا دسته ی پلاستیکی آن را باید به صورت خطی جا به جا کرد.

  تیغ خط زن ماشین اصلاح برقی

  برای به کار انداختن تیغ خط زن، شستی پلاستیکی تیغ خط زن را در جهت فلش به سمت بالا حرکت دهید تا تیغ خط زن مطابق تصویر زیر برای انجام کار آماده شود.

  تیغ خط زن ماشین اصلاح برقی

  در تصویر زیر اهرم رابط پلاستیکی موجود در جعبه ی چرخ دنده را مشاهده می کنید که با تیغ خط زن در ارتباط است. در عمل اهرم رابط پلاستیکی و تیغ خط زن طبق تصویر زیر مرتبط می شوند.

  تیغ خط زن ماشین اصلاح برقی

  تصویر زیر یک نوع مخصوص تیغ خط زن را نشان می دهد که با حرکت چرخشی توسط دست، تغییر می کند و تیغ برش، از خط زن پهن به خط زن باریک تبدیل می شود.

  تیغ خط زن ماشین اصلاح برقی

  تبلیغات
  برچسب ها
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  عیب یابی ابگرمکن گازی مخزنی
  آشنایی با اجزا و قطعات آب گرمکن مخزنی گازسوز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه