پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
انواع موتور الکتریکی سشوار و طرز کار آن ها
انواع موتور الکتریکی سشوار و طرز کار آن ها

انواع موتور الکتریکی سشوار و طرز کار آن ها

تبلیغات
انواع موتور الکتریکی سشوار و طرز کار آن ها
از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی سایت ، این بار با معرفی انواع موتور الکتریکی سشوار و طرز کار آن ها با هم همراه می شویم تا با عملکرد و انواع موتور الکتریکی در سشوار آشنا شویم.

  سشوار ها دارای سه نوع موتور الکتریکی به شرح زیر هستند : موتور DC با آهنربای دائم مطابق تصویر زیر.

  موتور الکتریکی سشوار

  موتور یونیورسال مطابق تصویر زیر. (اصطلاح بازاری موتور های یونیورسال، موتورهای زغال دار AC است.)

  موتور الکتریکی سشوار

  موتور القایی یک فاز قطب چاکدار مطابق تصویر زیر.

  موتور الکتریکی سشوار

  موتور های DC با آهنربای دائم و طرز کار آن : برای آشنایی بیشتر با موتور DC مورد استفاده در سشوار، در تصویر زیر تصویر کامل موتور و در تصویر بعد قطعات باز شده ی آن را مشاهده می کنید.

  موتور الکتریکی سشوار موتور الکتریکی سشوار

  نام قطعات موتور با توجه به شکل بالا به شرح زیر است :

  ۱_ استاتور که شامل قطب های آهنربای دائم و بوش سر موتور است.

  ۲_ آرمیچر که دارای سه شیار، سیم پیچ، کلکتور سه تیغه، هسته و محور است.

  ۳_ در پوش موتور که نگه دارنده ی بوش، جاروبک و محفظه ی جاروبک است.

  ۴_ زغال ها که جریان DC را به کلکتور هدایت می کنند.

  تصویر زیر یک نمونه آرمیچر موتور DC که مربوط به تصویر قبل است را نشان می دهد. این آرمیچر در اثر اعمال ولتاژ زیاد و کار طولانی مدت، دچار عیب هایی شامل عیب مکانیکی و خرابی دیود های یک سوسازی شده و سوخته است.

  موتور الکتریکی سشوار

  در تصویر زیر استاتور موتور DC را به همراه قطب های آهنربایی، درپوش، بوش و بوش نگه دار مشاهده می کنید. تمام موتور های DC استفاده شده در وسایل خانگی از جمله سشوار، دو قطب دارند.

  موتور الکتریکی سشوار

  نماد مداری موتور DC با آهنربای دائم : نماد موتور DC با آهنربای دائم در مدار الکتریکی مطابق شکل زیر است.

  موتور الکتریکی سشوار

  مشخصات موتور های DC سشوار : تصویر زیر یک موتور DC با آهنربای دائم را نشان می دهد.

  موتور الکتریکی سشوار

  مشخصات دو نوع از این موتور را که در سشوار استفاده می شود، در جدول پایین آمده است.

  موتور الکتریکی سشوار

  تصویر زیر یک موتور DC سشوار را نشان می دهد.

  موتور الکتریکی سشوار

  مشخصات دو نوع از این موتور را در جدول زیر ملاحظه می کنید.

  موتور الکتریکی سشوار

  وسایل یک سوسازی ولتاژ و جریان متناوب برای تغذیه ی موتور DC : مطابق جهت های فلش در تصویر زیر این شیر از یک طرف آب سرد را به داخل مخزن آب گرم کن هدایت می کند و از طرف دیگر مانع ورود آب گرم مخزن به لوله ی آب سرد می شود.

  موتور الکتریکی سشوار

  برای یک سو کردن ولتاژ و جریان متناوب در مدار های الکتریکی، از یک سو کننده ی الکترونیکی ( دیود ) استفاده می شود. در یک طرف دیود روی بدنه نوار سفید رنگی وجود دارد که آن طرف را کاتد می گویند و با حرف K و علامت مشخص می کنند. سر دیگر دیود آند نام دارد و با حرف A و علامت مشخص می شود. جهت جریان الکتریکی همراه از آند به کاتد و مطابق جهت فلش تصویر زیر است.

  موتور الکتریکی سشوار

  به طور کلی نماد و جهت جریان دیود مطابق شکل زیر است. اما در مدار های الکتریکی به صورت موتور الکتریکی سشوار و با حرف D نشان داده می شود.

  موتور الکتریکی سشوار

  با توجه به تصویر زیر و جریان نامی هر دیود، نتیجه می گیریم که ابعاد هر دیود تابع جریان نامی آن است.

  موتور الکتریکی سشوار

  مشخصات دیود تصویر زیر در جدول زیر آن با جریان نامی ۱ آمپر و حداکثر ولتاژ معکوس مختلف آمده است.

  موتور الکتریکی سشوار

  موتور الکتریکی سشوار

  در جدول زیر مشخصات دیود تصویر زیر آن با جریان نامی ۳ آمپر و حداکثر ولتاژ های معکوس مختلف ارائه شده است.

  موتور الکتریکی سشوار

  موتور الکتریکی سشوار


  توجه
  هر دیود که در مدار الکتریکی با تغذیه ی ولتاژ ۲۲۰ ولت قرار می گیرد؛ بایستی حداقل ولتاژ معکوس آن Vm حداکثر ولتاژ شبکه یا ۳۱۵=۲۲۰* radic;۲ ولت باشد. توصیه می شود ولتاژ معکوس دیود بیشتر از این مقدار یعنی برابر ۴۰۰ ولت در نظر گرفته شود.


  روش أزمایش دیود : با استفاده از هویه، دیود را از برد مدار چاپی خارج می کنیم. دیود را طبق تصویر زیر به اهم متر اتصال می دهیم؛ اهم متر باید مقاومت infin; را نشان دهد. توجه داشته باشید اهم متر باید روی ۱۰ R یا R ۱۰۰ باشد.

  موتور الکتریکی سشوار

  پایه های دیود را طبق شکل زیر جا به جا می کنیم؛ در این حالت باید اهم متر به سمت راست منحرف شود و مقاومت کمی را نشان دهد.

  موتور الکتریکی سشوار

  در صورت برقراری شرایط بالا دیود سالم است. در غیر این صورت دیود معیوب است و باید تعویض شود. در برخی از اهم متر های عقربه ای ترمینال های مثبت و منفی اهم متر معکوس است.

  روش های یک سو سازس با دیود برای یک سو کردن ولتاژ و جریان متناوب به وسیله ی دیود، دو روش نیم موج و تمام موج وجود دارد.

  یک سو کننده ی نیم موج : در روش نیم موج مطابق شکل زیر یک دیود ۱D با موتور DC سری می شود.

  موتور الکتریکی سشوار

  اگر شکل موج ولتاژ ورودی مدار مطابق شکل زیر باشد، دیود در نیم سیکل مثبت، جریان الکتریکی را هدایت می کند.

  موتور الکتریکی سشوار

  و جریان عبوری از موتور مشابه شکل موج (a) در شکل زیر است.

  موتور الکتریکی سشوار

  طولانی شدن زمان نیم سیکل مثبت به خاطر اثر سلفی آرمیچر ماشین DC است. در نیم سیکل منفی دیود مسیر جریان را سد می کند و جریان در نیم سیکل منفی صفر می شود. هدایت دیود در نیم سیکل منفی کم تر از ۱۸۰ درجه است عملکرد اثر سلفی آرمیچر در طولانی تر شدن نیم سیکل مثبت، مشابه عملکرد ماشینی است که با سرعت معینی حرکت می کند. اگر در این سرعت ماشین ترمز شود، انرژی ذخیره شده در ماشین سبب ادامه ی حرکت می شود تا این که انرژی ذخیره شده در ماشین صفر شود .


  نکات مهم

  • در روش یک سو سازی نیم موج مقدار جریان موثر عبوری از موتور DC، کم است، بنابراین موتور DC در این حالت با سرعت کم کار می کند.
  • همانطور که فنر در برابر تغییر طول، و جرم در برابر تغییر سرعت از خود عکس العمل نشان می دهد، سلف آرمیچر ماشین DC هم در برابر تغییر مقدار جریان آرمیچر مخالفت می کند و با استفاده از انرژی ذخیره شده در خود سبب طولانی شدن زمان نیم سیکل مثبت در یک سو سازی نیم موج می شود و هدایت دیود در نیم سیکل منفی که جریان مدار صفر می شود کمتر از ۱۸۰ درجه است.
  یک سو کننده ی تمام موج بدون خازن صافی : در مدار شکل زیر عمل یک سو کنندگی ولتاژ و جریان متناوب به وسیله ی چهار دیود انجام می گیرد.

  موتور الکتریکی سشوار

  این چهار دیود مطابق تصویر زیر به صورت پل با یکدیگر اتصال دارند و موتور DC را تغذیه می کنند.

  موتور الکتریکی سشوار

  اگر موج ولتاژ ورودی به یک سو کننده ی پل مطابق نمودار زیر باشد در نیم سیکل مثبت ولتاژ ورودی، علامت ولتاژ نقطه ی A مثبت ( ) و علامت ولتاژ نقطه B منفی ( - ) است،

  موتور الکتریکی سشوار

  در این شرایط، دیود های D1 و D3 جریان الکتریکی را هدایت می کنند و آرمیچر موتور با تغذیه ی جریان یک سو شده می چرخند. در نیم سیکل منفی ولتاژ، علامت ولتاژ در نقطه A منفی ( - ) و علامت ولتاژ B مثبت ( ) است و در این حالت دیود های D2 و D4 هدایت جریان الکتریکی را بر عهده دارند و شکل موج جریان عبوری از موتور به علت اثر سلفی آرمیچر مشابه نمودار زیر می شود.

  موتور الکتریکی سشوار

  در تصویر زیر دیود های یک سو کننده ی پل که روی موتور نصب شده اند برای تغذیه ی موتور DC و دیود های روی کلید به عنوان یک سو کننده ی نیم موج برای برای کاهش سرعت موتور و کاهش گرمای المنت به کار می روند.

  موتور الکتریکی سشوار

  یک سو کننده ی تمام موج با خازن صافی : در مدار شکل زیر یک خازن صافی مشابه خازن C1 شکل بعدی با موتور یا ترمینال خروجی یک سو کننده ی پل (یعنی C و D) موازی شده است.

  موتور الکتریکی سشوار

  موتور الکتریکی سشوار

  وقتی جریان یک سو شده توسط یک سو کننده ی پل، رو به افزایش است، هم زمان با تغذیه ی موتور DC انرژی الکتریکی نیز در خازن ذخیره می شود و وقتی جریان یک سو شده توسط یک سو کننده ی پل رو به کاهش است، خازن انرژی ذخیره شده در خود را به موتور تحویل می دهد. پس با استفاده از خازن صافی و سلف آرمیچر، جریان موتور به صورت نمودار زیر در می آید.

  موتور الکتریکی سشوار

  این شکل موج صاف تر از شکل موج شکل زیر است.

  موتور الکتریکی سشوار


  نکات مهم

  • خازن صافی و سلف آرمیچر سبب صاف شدن موج یک سو شده می شود.
  • خازن صافی در مدار یک سو سازی مانند منبع ذخیره ی آب پشت بام منازل در شبکه های آب رسانی کم فشار است.
  • زمانی که فشار آب زیاد است منبع از آب شبکه پر می شود و زمانی که فشار آب کم است و آب به طبقات بالاتر نمی رسد، آب ذخیره شده در منبع مورد مصرف قرار می گیرد.
  پارازیت گیری در موتور های DC با آهنربای دائم : در موتور های کلکتور دار مانند موتور DC، در زمان جا به جایی تیغه های کلکتور، زیر جاروبک ها، به علت عیب های الکتریکی و مکانیکی ولتاژ با فرکانس خیلی خیلی زیاد توسط آرمیچر تولید می شود که جرقه هایی در سطح کلکتور به وجود می آید. این جرقه ها علاوه بر خوردگی سطح کلکتور، میدان های الکترومغناطیسی ایجاد می کنند که در گیرنده های رادیویی ایجاد اختلال می کنند و روی وسایل صوتی و تصویری اِعوِجاج به وجود می آورند. این پدیده را پارازیت می گویند. یکی از روش های رفع این پارازیت ها، استفاده از خازن های پارازیت گیر است. خازن های پارازیت گیر با آرمیچر، با دو سر ورودی یک سو کننده ی پل و نیز با ورودی مدار سشوار موازی می شوند در تصویر زیر خازن C1 با ظرفیت ۳۳ میکرو فاراد دو وظیفه ی صافی و پارازیت گیری را انجام می دهد و خازن C2 با ظرفیت ۴۷۰۰ پیکو فاراد به عنوان خازن پارازیت گیر استفاده می شود.

  موتور الکتریکی سشوار

  مدار الکتریکی نشان داده شده در زیر مربوط به مدار مونتاژ تصویر بالاست است.

  موتور الکتریکی سشوار

  مقاومت های ۱R و ۲R مقاومت های محدود کننده ی جریان ولتاژ موتور DC است.

  حذف جرقه و پارازیت با VDR : در آرمیچر های DC که با سرعت زیاد می چرخند وقتی کلاف های آرمیچر توسط تیغه های کلکتور و زغال ها اتصال کوتاه می شوند، مقدار ولتاژ لحظه ای القا شده در کلاف ها زیاد است و می تواند جرقه شدیدی روی تیغه های کلکتور ایجاد کند. مخصوصا وقتی که عیب های مکانیکی و الکتریکی در موتور وجود داشته باشد، شدت جرقه زنی آرمیچر بیشتر است. برای جلوگیری از جرقه زنی و متعادل کردن آرمیچر از VDR استفاده می شود. (VDR یک مقاومت تابع ولتاژ است. وقتی ولتاژ دو سر آن کم است مقاومت آن زیاد و وقتی ولتاژ دو سر آن زیاد باشد، نقاومت آن کم می شود و با عبور جریان از خود مدار را محافظت می کند).


  نکات مهم
  در آرمیچری که با VDR حفاظت می شود به تعداد تیغه های کلکتور، VDR استفاده می شود. دو سر هر VDR مطابق تصاویر زیر به دو تیغه ی مجاور کلکتور اتصال دارد و با هر کلاف آرمیچر یک VDR موازی می شود.

  موتور الکتریکی سشوار

  موتور الکتریکی سشوار

  در سرعت زیاد موتور سشوار، کلاف آرمیچر به وسیله ی زغال و تیغه ی کلکتور اتصال کوتاه می شود. به علت اثر سلفی کلاف، ولتاژ زیادی در کلاف اتصال کوتاه شده به وجود می آید. مطابق مدار زیر مقاومت VDR که با دو سر کلاف آرمیچر موازی شده به سرعت کاهش می یابد و جریان ناشی از ولتاژ القاء شده را از خود عبور می دهد. چون در این حالت جرقه ای بین دو تیغه ی کلکتور مجاور هم اتفاق نمی افتد، آرمیچر از نظر الکتریکی و مغناطیسی متعادل می شود و عمر مفید آرمیچر افزایش می یابد.

  موتور الکتریکی سشوار  دیود پل : اخیراً در سشوار های برقی از دیود پل برای یک سو کردن جریان مورد نیاز موتور DC استفاده می شود. این دیود به تنهایی مانند یک مجموعه ی پل دیود چهار تایی عمل می کند و مطابق تصویر زیر دارای چهار پایه است.

  موتور الکتریکی سشوار

  در مجاورت یکی از پایه ها علامت درج شده که آن را پایه ی مثبت می گویند، پایه ای که دقیقاً مقابل این پایه قرار گرفته پایه ی منفی است. دو پایه ی دیگر مخصوص جریان متناوب هستند. در جدول زیر مشخصات یک دیود پل با جریان نامی ۱٫۵ آمپر و حداکثر ولتاژ معکوس مختلف آمده است.

  موتور الکتریکی سشوار

  طرز کار و تغییر جهت گردش موتور DC با آهن ربای دائم : از اثر میدان مغناطیسی قطب ها بر سیم پیچ آرمیچر حامل جریان، حرکت دورانی به وجود می آید و آرمیچر را می چرخاند. برای تغییر جهت گردش در این موتور می توانید سیم های مربوط به تغذیه ی ولتاژ DC را در ترمینال های موتور جا به جا کنید.

  موتور یونیورسال و طرز کار آن : این موتور با دو ولتاژ AC و DC کار می کند و ساختمان آن مانند موتور سری DC است. قدرت و سرعت این موتور نسبت به موتور DC با آهنربای دائم بیش تر است. سشوار هایی که این نوع موتور را دارند از سرعت و هوادهی بیش تری برخوردارند. تصویر زیر یک موتور DC را به همراه پروانه ی دمنده ی هوا نشان می دهد.

  موتور الکتریکی سشوار

  در تصویر زیر قطعات موتور را مشاهده می کنید.

  موتور الکتریکی سشوار

  نماد مداری موتور یونیورسال : نماد مداری موتور یونیورسال در مدار های الکتریکی مطابق شکل زیر است.

  موتور الکتریکی سشوار

  دو سر سیم پیچ قطب ها را با حروف D1 و D2 و دو سر آرمیچر را با حروف A1 و A2 مشخص می کنند.

  طرز کار و تغییر جهت گردش موتور یونیورسال : در موتور های یونیورسال، بوبین های استاتور با آرمیچر سری می شوند و مقدار و جهت جریان به طور هم زمان در آن ها تغییر می کند. در این موتور میدان مغناطیسی استاتور روی آرمیچر حامل جریان اثر می گذارد و نیرویی در آن ایجاد می کند. این نیرو آرمیچر را به چرخش در می آورد. اغلب موتور های یونیورسال برای جهت گردش مشخصی طراحی شده اند و در صورت تغییر این جهت، علاوه بر آن که قادر به انجام عمل مکانیکی مورد نظر نیستند، در کلکتور نیز جرقه ی شدیدی به وجود می آید که سبب سوختن موتور می شود. بنابراین منظور از بحث تغییر جهت گردش، اصلاح مسیر گردش پس از سرویس دستگاه است. برای تغییر جهت گردش آرمیچر باید محل اتصال سر سیم های بوبین استاتور به آرمیچر عوض شود.

  پارازیت گیری در موتور های یونیورسال : در موتور های کلکتور دار مانند موتور یونیورسال به علت خرابی کلکتور مدور نبودن سطح کلکتور و بر آمدگی میکای بین تیغه ها و عیب های مکانیکی و الکتریکی، جرقه هایی در سطح کلکتور به وجود می آید. این جرقه ها میدان های الکترومغناطیسی ایجاد می کنند و پارازیت به وجود می آورند. روش های رفع پارازیت در این موتور ها مشابه موتور های DC با آهنربای دائمی است. در تصویر زیر مدار مونتاژ یک موتور یونیورسال با خازن پارازیت گیر و در شکل مدار های زیر مدار معادل الکتریکی با دو روش آمده است.

  موتور الکتریکی سشوار

  موتور الکتریکی سشوار

  توجه
  طبق استاندارد بین المللی، سازندگان لوازم خانگی برقی موظفند دو حرف اختصاری A.P به معنای پارازیت گیری شده با سه حرف اختصاری N.A.P به معنای پارازیت گیری نشده را روی پلاک مشخصات دستگاه ثبت کنند.


  موتور القایی یک فاز قطب چاکدار و طرز کار آن : این موتور را به اختصار موتور قطب چاکدار می گویند. اجزای این موتور را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

  موتور الکتریکی سشوار

  این اجزا عبارت اند از :

  ۱_ در پوش سمت عقب.

  ۲_ روتور با هادی های اتصال کوتاه شده توسط دو حلقه ی آلومینیومی که در دو طرف روتور قرار دارد. این روتور را قفس سنجابی گویند.

  ۳_ استاتور با دو قطب چاکدار.

  ۴_ درپوش سمت پروانه ی دمنده ی هوا.

  ۵ و ۶_ پیچ و مهره ی محکم کننده درپوش های موتور.

  ۷_ نگهدارنده های موتور روی قاب بدنه.

  موتور قطب چاکدار که در سشوار استفاده می شود دو قطب دارد. چون سرعت این موتور نسبت به موتور های DC و یونیورسال کم است. قطر پروانه ی دمنده ی هوای آن بزرگتر انتخاب می شود. استاتور این موتور شبیه استاتور موتور یونیورسال است با این تفاوت که در انتهای هر قطب آن شیاری تعبیه شده که در آن بوبینی مرکب از یک یا دو دور سیم مسی قرار گرفته است. این بوبین را بوبین اتصال کوتاه یا بوبین قطب چاکدار می گویند. روتور این موتور از نوع قفس سنجابی است. در تصویر زیر موتور قطب چاکدار سشوار با پروانه ی دمنده ی هوا و تصویر بعدی قطعات باز شده ی آن را مشاهده می کنید.

  موتور الکتریکی سشوار

  موتور الکتریکی سشوار

  برای بیان نحوه ی ایجاد میدان مغناطیسی گردان طرز کار موتور با قطب چاکدار از موتور قطب چاکدار تصویر زیر که از ساختمان ساده تری نسبت به موتور بالا برخوردار است، استفاده می شود.

  موتور الکتریکی سشوار

  قطعات و اجزای این موتور در تصویر زیر نشان داده شده است و به قسمت چاکدار استاتور روی تصویر توجه کنید.

  موتور الکتریکی سشوار

  روش ایجاد میدان مغناطیسی گردان در موتور قطب چاکدار : موتور قطب چاکدار یک موتور القایی است. در این موتور برای تولید میدان مغناطیسی گردان، قطب های استاتور به دو قسمت تقسیم می شود. در تصویر زیر قسمت های چاکدار (B و D) و بدون چاک (A و C) نشان داده شده است. در قسمت چاکدار حلقه های اتصال کوتاه شده ای تعبیه شده که نقش سیم پیچی کمکی را در راه اندازی موتور به عهده دارند.

  موتور الکتریکی سشوار

  با افزایش جریان در فاصله ی زمانی ۰ تا t1 که در نمودار زیر نشان داده شد فوران مغناطیسی قسمت بدون چاک هر قطب هسته افزایش می یابد و ولتاژی را در حلقه ی اتصال کوتاه القاء می کند.

  موتور الکتریکی سشوار

  در اثر ولتاژ القایی حلقه اتصال کوتاه، جریانی در حلقه جاری می شود و فوران دومی را در هسته به وجود می آورد. فوران قسمت چاکدار با فوران قسمت بدون چاک موتور مخالفت می کند و در نتیجه فوران برآیند ɸ به دو قسمت ɸ۱ و ɸ۲ تقسیم می شود و از هسته می گذرد.

  موتور الکتریکی سشوار

  بر عکس در فاصله زمانی t1 تا t2 که جریان بوبین در حال کاهش است مانند نمودار زیر، تراکم شار مغناطیسی (فوران مغناطیسی) در قسمت چاکدار زیاد و در قسمت بدون چاک کم است.

  موتور الکتریکی سشوار

  این شرایط باعث می شود تا فوران جدید به روتور وارد شود. جا به جایی میدان مغناطیسی در طی یک نیم سیکل را می توان به عنوان میدان گردان در نظر گرفت. شکل زیر وضعیت فوران مغناطیسی در قسمت دوم (ربع دوم) نیم سیکل را نشان می دهد.

  موتور الکتریکی سشوار

  طرز کار و تغییر جهت گردش موتور قطب چاکدار : میدان مغناطیسی گردان استاتور موتور قطب چاکدار روی روتور حامل جریان القایی اثر می گذارد و نیرویی در آن ایجاد می کند. این نیرو روتور را به چرخش در می آورد. جهت چرخش روتور موتور قطب چاکدار همواره از قسمت بدون چاک به طرف قسمت چاکدار است. برای تعویض جهت گردش روتور در موتور قطب چاکدار باید استاتور را از محل آن بیرون بیاورید و بر عکس جا بزنید. در این صورت جهت گردش میدان مغناطیسی گردان بر عکس شده و روتور نیز در جهت عکس می چرخد مانند شکل های زیر.

  موتور الکتریکی سشوار

  موتور الکتریکی سشوار

  نماد مداری موتور قطب چاکدار : نماد مداری موتور قطب چاکدار در مدار های الکتریکی مطابق شکل زیر است.

  موتور الکتریکی سشوار

  دو سر سیم پیچ قطب این موتور با U1 و U2 مشخص می شود و نماد قطب چاکدار ۴۵ درجه نسبت به سیم پیچ قطب قرار می گیرد.

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  عیب یابی ابگرمکن گازی مخزنی
  آشنایی با اجزا و قطعات آب گرمکن مخزنی گازسوز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه