پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ خودرو
آموزش باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ خودرو

آموزش باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ خودرو

تبلیغات
آموزش باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ خودرو
از سری مقالات بخش خودرو این بار با راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ با هم همراه می شویم تا با رنگ بندی یاتاقان، بستن یاتاقان، عیوب یاتاقان و ویژگی های خودرو آشنا شویم.

  ابزار های مورد نیاز:

  • ترک متر
  • پلاستی گیج
  • چسب آب بندی
  • چکش پلاستیکی
  • ابزار مخصوص کاسه نمد


  نکات ایمنی :

  • موقع استفاده از پلاستی گیج، هیچ گاه میل لنگ را نچرخانید.
  • هنگام جا به جا کردن میل لنگ، به بدنه ی آن ضربه وارد نشود.
  • برای انجام تعمیرات روی میل لنگ یا تعویض یاتاقان ها باید آن ها را از روی موتور پیاده نمائیم. لذا ابتدا متعلقات موتور، از جمله کارتر، سینی جلو و اویل پمپ را از روی آن باز کنید. ( آشنایی با اصول پیاده و سوار کردن میل لنگ آشنا شدید).

  راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ

  اکنون به روش زیر عمل نمائید :

  مرحله ۱

  اگر روی کپه های یاتاقان ها علامتی وجود ندارد، آن ها را شماره بزنید.

  مرحله ۲

  پیستون ها را با روشی که قبلاً ذکر شد، از روی موتور خارج کنید.

  مرحله ۳

  پیچ کپه یاتاقان های ثابت را شل و سپس آن ها را باز کنید.

  راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ

  اگر کپه ی میانی یاتاقان اصلی در طرفین بلوکه دارای پیچ ضامن باشد، آن ها را باز نمائید.

  راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ

  اگر بیرون آوردن کپه ها با سختی همراه است می توانید با استفاده از ضربه ی چکش پلاستیکی، آن ها را خارج کنید.

  راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ

  مرحله ۴

  میل لنگ را بلند کنید و آن را در محل مناسبی قرار دهید.

  راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ

  مرحله ۵

  کاسه نمد انتهایی را از روی میل لنگ، بیرون آورید. بغل یاتاقانی و پوسته ی یاتاقان های روی بلوکه را نیز خارج نمائید.

  راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ

  رنگ بندی یاتاقان

  هر چه در ساخت قطعات دقت داشته باشیم، باز هم توانایی هم اندازه ساختن آن ها کاری بسیار سخت و تقریباً غیر ممکن به نظر می رسد. میل لنگ نمونه ای از این قطعات است، که قطر محور های آن را کاملاً یکسان نمی توان ساخت. بنابراین، برای ابعاد آن تلرانس در نظر می گیرند. از طرف دیگر پس از مدتی کارکرد، محور ها به صورت غیر یک نواخت ساییده می شوند و تفاوت هایی در اندازه ی قطر و میزان لقی آن ها به وجود خواهد آمد. این امر موجب می شود که لقی یاتاقان ها متفاوت باشد، در حالی که برای افزایش کارایی میل لنگ، باید میزان لقی آن ها برابر باشند. یکی از راه های ایجاد لقی یکسان، استفاده از چند نوع یاتاقان با ضخامت های متفاوت است و آن ها را در رنگ های مختلف طبقه بندی می نمایند. در این روش یاتاقان ها به دو دسته ی طرف بلوکه و طرف کپه تقسیم می شوند.

  راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ

  یاتاقان های استاندارد و تعمیری روی بلوکه، فقط به رنگ زرد بوده و یاتاقان های استاندارد و تعمیری طرف کپه به رنگ های آبی، سیاه، سبز و قرمزند. برای تعیین رنگ یاتاقان هر محور دو راه وجود دارد :

  ۱- استفاده از جداول روی بلوکه و میل لنگ کنار بلوکه و میل لنگ

  این نوع موتور ها، بارکد هایی حک شده است، به طوری که از روی حروف و اعداد بارکد ها و با استفاده از جدول راهنما ( در دفترچه ی تعمیراتی موتور می آید )، رنگ یاتاقان مورد نظر به دست می آید. نکته ی مهم آن که این روش فقط برای میل لنگ های استاندارد کاربرد داشته است و در مورد میل لنگ تراش داده شده از روش دوم استفاده خواهد شد.

  راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ

  ۲- استفاده از پلاستی گیج

  با تعیی لقی هر محور می توان رنگ یاتاقان آن را مشخص نمود. برای این کار به شرح زیر عمل می شود: یاتاقان های طرف بلوکه زرد رنگ اند. بنابراین، بر اساس سایز استاندارد و یا تعمیری بودن میل لنگ یک دست یاتاقان زرد روی بلوکه قرار دهید.

  راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ

  در روش پلاستی گیج از یاتاقان های گروه A یعنی رنگ آبی، که مبنای اندازه گیری اند، استفاده می شود. بنابراین توصیه می شود یک دست یاتاقان آبی در دسترس داشته باشید.

  راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ

  پس از نصب یاتاقان های زرد، میل لنگ را روی بلوکه قرار دهید. روی محور ها قطعه ای پلاستی گیج به اندازه ی عرض یاتاقان بگذارید و کپه ها را به همراه یاتاقان های آبی در جای خود تا گشتاور مورد نظر محکم نمائید. سپس کپه ها را باز کنید و میزان له شدن نخ پلاستیکی را توسط خط کش پلاستی گیج اندازه بگیرید.

  راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ

  مقدار لقی ( عرض پلاستی گیج )، گروه یا رنگ یاتاقان را مشخص می کند. با توجه به حالت های زیر، رنگ یاتاقان را انتخاب نمائید :

  • لقی کمتر از ۰.۰۲۵ میلی متر larr; وضعیت محور و یاتاقان را بررسی کنید .
  • لقی بین ۰.۰۲۵ تا ۰.۰۳۸ میلی متر larr; یاتاقان آبی (A)
  • لقی بین ۰.۰۳۹ تا ۰.۰۵۰ میلی متر larr; یاتاقان سیاه (B)
  • لقی بین ۰.۰۵۱ تا ۰.۰۶۲ میلی متر larr; یاتاقان سبز (C)
  • لقی بین ۰.۰۶۳ تا ۰.۰۷۲ میلی متر larr; یاتاقان قرمز (D)

  به این ترتیب لقی بین یاتاقان ها و محور های آن، تقریباً با یکدیگر برابر خواهند بود.

  بستن یاتاقان ها

  پس از عیب یابی میل لنگ و انتخاب یاتاقان های مناسب، برای بستن آن به روش زیر عمل نمائید: مرحله ۱ قطعات میل لنگ را شست و شو دهید و آن ها را خشک کنید. مجاری روغن میل لنگ را حتماً باد بگیرید.

  مرحله ۲

  پوسته ی یاتاقان های اصلی را روی بلوکه نصب کنید و به آن ها روغن بزنید.

  راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ

  مرحله ۳

  میل لنگ را به آرامی روی یاتاقان ها قرار دهید.

  مرحله ۴

  بغل یاتاقان ها را روغن بزنید و طوری قرار دهید که شیار های آن به سمت میل لنگ باشد.

  راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ

  مرحله ۵

  کپه ی یاتاقان ها را آماده کنید و به آن ها روغن بزنید. آن ها را با توجه به جهت و شماره، در جای خود نصب کنید.

  Mil-Lang-66

  نکته

  برآمدگی روی کپه ها به طرف جلوی موتور باشد. توصیه شده است، پیچ کپه ها را چسب آب بندی بزنید و سپس آن ها را تا آخر ببندید. آن گاه توسط ترک متر پیچ ها را تا گشتاور لازم محکم کنید.

  راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ

  مرحله ۶

  با سفت کردن هر یاتاقان میل لنگ را یک دور بگردانید تا از آزاد بودن آن و نصب صحیح یاتاقان و صحت تراش میل لنگ مطمئن شوید. در صورتی که دوران میل لنگ سخت شود، باید آن یاتاقان را مجدداً کنترل نمائید .کپه ای را که دارای بغل یاتاقانی است در آخر ببندید.

  مرحله ۷

  کپه ی انتهایی دارای لاستیک آب بندی چکمه ای است، آن ها را نصب کنید.

  راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ

  مرحله ۸

  پس از طیّ مراحل فوق و بستن میل لنگ، پیچ های ضامن کپه ی میانی طرفین بلوکه را نیز ببندید.

  مرحله ۹

  کاسه نمد انتهای میل لنگ را چسب بزنید و آن را به وسیله ی ابزار مناسب نصب کنید.

  راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ

  عیوب یاتاقان ها

  یاتاقان وظیفه دارد از محور میل لنگ محافظت نماید، که در اصطلاح به آن پیش مرگ می گویند. زیرا تعویض یاتاقان به مراتب ارزان تر از تعمیرات و یا تعویض میل لنگ است، بنابراین زودتر معیوب می گردد. بسیاری از عیوب یاتاقان را می توان از روی ظاهر آن تشخیص داد: در اثر نفوذ ذرات ریز و درشت، روی سطح یاتاقان خط می افتد. اگر ذره در یاتاقان نفوذ کند، مانع از خط افتادن روی محور میل لنگ می شود.

  راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ

  سایش غیر یک نواخت در اثر لقی کم، از عیوب یاتاقان است.

  راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ

  اگر لقی بسیار کم باشد، احتمال ذوب شدن یاتاقان وجود دارد.

  راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ

  ممکن است دوران بالا و بار زیاد، موجب شکستن سطوح یاتاقان شود.

  راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ

  به هر حال اگر روی سطوح یاتاقان آثاری ظاهری چون سوختگی، ترک، سایش و خراش مشاهده شد، باید آن ها را تعویض نمود. اگر عیوب ظاهری مشاهده نشد، باید یاتاقان و محور را از نظر سائیدگی و لقی مورد بررسی قرار داد.

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های اتومبیل
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  نحوه نصب رله چراغ بزرگ ال ٩٠
  آشنایی با دریچه گاز خودرو
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه