پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه
آموزش باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

آموزش باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

تبلیغات
آموزش باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه
از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه با هم همراه می شویم تا با نحوه باز کردن قطعات و تعمیر این نوع دستگاه آشنا شویم.

  طریقه باز و بسته کردن محفظه ی حاوی الکتروموتور و گیربکس چند کاره

  مرحله ۱

  مطابق تصویر زیر ابتدا به وسیله یک پیچ گوشتی کوچک، درپوش های محافظ مربوط به پیچ های کف و روی دسته را از روی پیچ ها بردارید.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مرحله ۲

  طبق تصویر زیر به وسیله یک پیچ گوشتی چهارسو، پیچ روی دسته را باز کنید.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مرحله ۳

  مانند تصویر زیر پیچ های کف محفظه حاوی الکتروموتور و گیربکس را به وسیله یک پیچ گوشتی چهارسو باز کنید.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مرحله ۴

  مطابق تصویر زیر رابط پلاستیکی منتقل کننده ی نیرو از چرخ دنده گیربکس اصلی به چرخ دنده سرکوپلینگ را از جای خود بردارید.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  در تصویر زیر پس از خارج شدن رابط پلاستیکی منتقل کننده ی نیرو، طرف دیگر آن نیز نشان داده شده است.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مرحله ۵

  طبق تصویر زیر با خارج کردن رابط پلاستیکی، می توان کف محفظه حاوی الکتروموتور و گیربکس را به راحتی جدا کرد.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مرحله ۶

  مطابق تصویر زیر کف محفظه حاوی الکتروموتور را بردارید. در این حالت تمام قسمت های مختلف داخل دستگاه قابل دسترسی می باشند.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  در تصویر زیر طرف دیگر کف پلاستیکی دستگاه را مشاهده می کنید. در این حالت الکتروموتور، گیربکس، بازوها و ضامن قفل کننده دستگاه به خوبی دیده می شوند.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مرحله ۷

  مطابق تصویر زیر مجموعه موتور و گیربکس در سه نقطه به وسیله سه لاستیک لرزه گیر با بدنه تماس دارد. ابتدا لرزه گیر سمت راست را به طرف بالا بکشید تا آزاد شود.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مرحله ۸

  مانند تصویر زیر لرزه گیر سمت چپ را نیز به طرف بالا بکشید تا از روی میله پلاستیکی بیرون بیاید.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مرحله ۹

  طبق تصویر زیر پس از بیرون آوردن دو لرزه گیر جلو، قسمت انتهایی موتور و لرزه گیر با هم آزاد می شوند. در این حالت موتور و گیربکس را از جای خود خارج کنید.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مطابق تصویر زیر پس از خارج کردن موتور از جایگاه مربوطه، قسمت پشت برد سرعت و نمد مخصوص که بین لبه ی برد و بدنه قرار گرفته دیده می شوند.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مرحله ۱۰

  مطابق تصویر زیر پس از آزاد شدن خارهای پلاستیکی، برد آزاد شده ی آن از جای خود بردارید تا از بدنه جدا شود.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  در تصویر زیر پس از برداشتن برد سرعت، طرف دیگر آن نیز به خوبی دیده می شود که در این حالت عیب یابی برد به راحتی صورت می گیرد.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  تصویر زیر نوع دیگری از بست رفع کشش را نشان می دهد و وجود این بست باعث می شود که اگر سیم رابط تحت کشش قرار گیرد، هیچ آسیبی به اتصالات وارد نشود.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مرحله ۱۱

  مطابق تصویر زیر پس از آزاد کردن سیم رابط از شیار های بست رفع کشش، آن را از بدنه جدا کرده و سپس برد را نیز جدا کنید.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  در تصویر زیر پس از برداشتن برد سرعت، بازو های قفل کننده محفظه موتور به کاسه اصلی و اهرم سرعت لحظه ای به خوبی دیده می شوند.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مرحله ۱۲

  مطابق تصویر زیر لاستیک لرزه گیر مربوط به بازوی سمت راست را از جای خود خارج کنید.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  در تصویر زیر طرف دیگر لاستیک لرزه گیر را نیز مشاهده می کنید. در این حالت شیار روی لاستیک لرزه گیر به خوبی دیده می شود و باعث می شود که بازو ها در آن ثابت و محکم قرار گیرند.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  تصویر زیر طریقه ی خارج کردن لاستیک مخصوص لرزه گیر انتهای موتور را نشان می دهد.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مرحله ۱۳

  مطابق تصویر زیر نمد را از شیار بین برد و بدنه بیرون آورید که نوعی عایق صوتی و حرارتی می باشد و برای جلوگیری از پخش شدن صدا و حرارت احتمالی به کار می رود. در این حالت خار های نگهدارنده برد سرعت نیز به خوبی دیده می شوند.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مرحله ۱۴

  مطابق تصویر زیر به وسیله یک پیچ گوشتی دوسو، خار های پلاستیکی را آزاد کنید تا برد آزاد شود.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مرحله ۱۵

  مطابق تصویر زیر لاستیک های لرزه گیر انتهای موتور و بازوی سمت چپ را از جای خود خارج کنید.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مرحله ۱۶

  در تصویر زیر بی متال حرارتی دستگاه را مشاهده می کنید که در صورت کار زیاد یا گرم کردن بیش از حد سیم پیچی موتور، عمل کرده و دستگاه را به طور اتوماتیک قطع می کند. برای دسترسی به بی متال ابتدا بست کمربندی آن را به وسیله یک پیچ گوشتی کوچک باز کنید.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مرحله ۱۷

  مطابق تصویر زیر پس از باز شدن کمربندی روی بی متال حرارتی، به راحتی می توانید آن را از داخل محافظ خارج کنید. در این حالت بالشتک و کلکتور مربوط به آرمیچر به خوبی دیده می شوند.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مرحله ۱۸

  مطابق تصویر زیر بی متال حرارتی را از داخل محافظ بیرون آورید. بی متال در مدار به صورت سری قرار می گیرد و هرگاه بر اثر حرارت اضافی عمل کند، مدار را قطع می کند.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  در تصویر زیر طرف دیگر بی متال حرارتی را مشاهده می کنید. این بی متال در درجه حرارت مدار را قطع می کند.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مرحله ۱۹

  طبق تصویر زیر به وسیله یک پیچ گوشتی دوسو، ورق فنری روی جا زغالی را آزاد کرده و آن را از جای خود خارج کنید.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مطابق تصویر زیر پس از جدا شدن ورق فنری روی جا زغالی، فنر و زغال به راحتی از جای خود خارج می شوند.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  تصویر زیر فنر و زغال مربوطه را در حال بیرون آمدن از جا زغالی نشان می دهد.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مرحله ۲۰

  مطابق تصویر زیر زغال را از جا زغالی خارج کنید. اندازه این زغال هنوز به میزان ۱/ ۳ طول اصلی نرسیده و همچنان قابل استفاده می باشد. در بعضی از موتور ها اندازه طول سیم پشت زغال به گونه ای می باشد که به محض کوتاه شدن زغال، مدار قطع می شود.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مرحله ۲۱

  مطابق تصویر زیر زغال دیگر موتور را نیز باز کرده و مورد بررسی قرار دهید. اگر اندازه آن مانند زغال قبل بود هنوز می تواند کار کند و می توانید آن را در جای خود قرار دهید. در غیر این صورت اگر نیاز به تعویض زغال باشد، باید هر دو طرف را با هم عوض کنید. دقت کنید از زغال هایی استفاده کنید که مشابه زغال اصلی بوده و حتماً نوک آن قوس لازم را داشته باشد.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  تعمیر گیربکس رابط

  در تصویر زیر نوعی گیربکس را مشاهده می کنید که سرعت موتور را به وسیله چرخ دنده های متعددی که در خود دارد کم کرده و قدرت آن را افزایش می دهد. ابتدا با یک پیچ گوشتی مناسب ضامن قفل کننده ی آن را باز کنید.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  مطابق تصویر زیر پس از آزاد شدن ضامن، قاب گیربکس را از دو طرف گرفته و از هم جدا کنید.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  در تصویر زیر با باز شدن قاب گیربکس، چرخ دنده های تغییر سرعت به خوبی دیده می شوند. خراب بودن گیربکس ممکن است در اثر شکستن دنده ها یا سائیدگی و خرابی محل قرار گرفتن شفت باشد و تعویض آن به راحتی امکان پذیر می باشد.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  تصویر زیر گیربکس مربوط به هم زدن تخم مرغ و خمیر را نشان می دهد که به آسانی باز شده و از هم جدا می گردد تا بتوان قسمت های داخلی آن را کاملاً شسته و تمیز کرد.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  در تصویر زیر چرخ دنده شماره ۱ دارای دو ردیف دنده می باشد که روی یکدیگر قرار دارند و چرخ دنده ورز دهنده خمیر با چرخ دنده زیر که کوچک تر از دنده بالایی می باشد درگیر است. چون نیرو از چرخ دنده کوچک به چرخ دنده بزرگ وارد می شود، پس سرعت کم شده و در نتیجه قدرت بالا می رود و بهتر می تواند خمیر را ورز دهد.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  در تصویر زیر چرخ دنده هم زن با چرخ دنده بالایی شماره ۱ درگیر شده و همان سرعت چرخ دنده شماره ۱ را به چرخ دنده همزن منتقل می کند زیرا تعداد دنده های این دو چرخ دنده با هم برابر هستند.

  راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  عیب یابی ابگرمکن گازی مخزنی
  آشنایی با اجزا و قطعات آب گرمکن مخزنی گازسوز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه