پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش باز کردن، بستن و تعمیر استارت خودروی پراید
آموزش باز کردن، بستن و تعمیر استارت خودروی پراید

آموزش باز کردن، بستن و تعمیر استارت خودروی پراید

تبلیغات
آموزش باز کردن، بستن و تعمیر استارت خودروی پراید
استارتر یا استارت نام قطعه‌ ای است که برای راه انداختن موتور درون‌ سوز به کار می‌رود و با چرخاندن موتور باعث روشن شدن آن می‌ شود. استارت در حقیقت یک موتور الکتریکی قدرتمند است که از آرمیچر، زغال و کلکتور، بالشتک، دنده استارت، اتوماتیک استارت و بدنه تشکیل شده است. ما در این آموزش به باز کردن، بستن و تعمیر استارت خودروی پراید می پردازیم. با اِستپ هِلپ همراه باشید.

سیم استارت

سیم استارت

بازدید استارتر

قبل از انجام این بازدید، غلظت الکترولیت باطری را اندازه گیری کرده و دقت کنید که باطری شارژ کامل و یا تقریباً کامل باشد.

الف) هنگام استارت زدن، اتوماتیک استارتر کار نمی کند. در حالیکه سوئیچ را روی موقعیت STA قرار داده اید میزان ولتاژ بین ترمینال S و بدنه را اندازه بگیرید. اگر ولتاژ ۸ ولت و یا بیشتر باشد استارتر بطور دقیق کار نمی کند و اگر کمتر از ۸ ولت باشد سیم ها کار خود را بخوبی انجام نمی دهند.

بازدید استارت پراید

هشدار
در صورت گرم بودن اتوماتیک استارتر، این امکان وجود دارد که حتی با ولتاژ ۸ و یا بیشتر از ۸ ولت، اتوماتیک استارتر کار خود را بخوبی انجام ندهد.

ب) استارتر موتور را نمی چرخاند و یا کند می چرخاند : امکان دارد که عیب و نقص ناشی از استارتر و یا سیم ها باشد. بهمین دلیل تست الف را تکرار کنید. اگر باز هم ولتاژ معادل ۸ ولت و یا بیشتر باشد و یا هنگام کار استارتر چراغها کم نور می شوند، استارتر را باز کرده و با دقت بیشتری آن را آزمایش کنید.

نکته
غلظت روغن موتور تأثیر زیادی بر روی سرعت موتور دارد.


ترتیب پیاده و سوار کردن استارتر

استارتر را به روش زیر پیاده کنید:

 • کابل منفی باطری را قطع کنید.
 • سیم را از استارتر جدا نمایید.
 • پایه را باز کنید.
 • استارتر را باز کنید.

میزان سفتی پیچ های یک و دو ۴.۷ ~ ۳.۲ کیلوگرم متر، جهت سوار نمودن استارتر از روش عکس پیاده کردن استفاده نمائید.

پیاده و سوار کردن استارتر پراید


ترتیب باز و بسته کردن استارتر

استارتر را به ترتیب عددی که در شکل آمده است بازکرده و برای بستن آن از روش عکس بازکردن استفاده نمائید.

ترتیب باز و بسته کردن استارتر پراید

 1. اتوماتیک استارت
 2. پیچ
 3. درپوش عقب
 4. مجموعه نگهدارنده ذغال
 5. دو شاخه
 6. کله قندی استارتر (درپوش جلو)
 7. دنده استارتر
 8. آرمیچر
 9. صفحه تنظیم
 10. بالشتک

سیم پیچ آرمیچر

۱. اتصال بدنه بودن سیم آرمیچر: با استفاده از اهم متر عایق بودن کلکتور و بدنه آرمیچر را امتحان کرده و در صورت وجود اتصال، آرمیچر را تعویض نمایید.

سیم پیچ آرمیچر پراید

۲. دو پهن بودن کلکتور: آرمیچر را روی پایه قرار داده و با استفاده از ساعت اندازه گیری میزان دو پهن بودن کلکتور را اندازه بگیرید. اگر مقدار آن ۰.۰۵ میلیمتر و یا بیشتر باشد، با یک سوهان آن را تعمیر کرده یا تعویض نمائید.

سیم پیچ آرمیچر پراید

هشدار
قبل از انجام این آزمایش ها، توجه داشته باشید که بلبرینگ ها لقی نداشته باشند.

۳. قطر خارجی کلکتور: در صورتی که قطر خارجی کلکتور مطابق با استاندارد نمی باشد، آرمیچر را عوض کنید. (قطر استاندارد: ۳۲ میلی متر، حد استاندار سائیدگی: ۳۱.۴ میلی متر)

سیم پیچ آرمیچر پراید

۴. زیری سطح کلکتور: اگر سطح کلکتور کثیف است با تکه ای پارچه آن را تمیز کرده و یا در صورت زیر بودن آن، به کمک یک سوهان و یا کاغذ سمباده آن را تراش دهید.

سیم پیچ آرمیچر پراید

۵. خانه های کلکتور: اگر عمق شیار خانه های کلکتور معادل ۰.۲ میلی متر و یا کمتر باشد، آن ها را تراش دهید تا میزان آن به حد ۰.۸ ~ ۰.۵ میلی متر برسد.

سیم پیچ آرمیچر پراید


بالشتک

۱. آسیب دیدگی سیم ها: با استفاده از یک اهم متر ارتباط بین بالشتک و ذغال ها را آزمایش کرده و در صورت قطع بودن پوسته را تعویض نمایید.

بالشتک استارتر پراید

۲. اتصال بدنه بودن بالشتک: با استفاده از یک اهم متر عایق بودن بین بالشتک و پوسته را آزمایش کرده و در صورت اتصال پوسته را تعمیر و یا تعویض نمایید.

بالشتک استارتر پراید

۳. نصب بالشتک: در صورت شل بودن بالشتک پوسته را تعویض کنید.


ذغال و نگهدارنده ذغال

۱. ذغال: در صورت سائیده شدن ذغال ها، آن ها را تعویض کنید. (میزان استاندارد ذغال: ۱۷ میلی متر، حد سائیدگی: ۱۱.۵ میلی متر)

ذغال و نگهدارنده ذغال استارتر پراید

۲. فنر ذغال: با استفاده از نیروسنج، نیروی فنر ذغال را اندازه گرفته و در صورت عدم مطابقت آن با استاندارد فنر ذغال را عوض کنید.

ذغال و نگهدارنده ذغال استارتر پراید

توجه

نکته
نیرو را زمانی اندازه بگیرید که فنر ذغال از ذغال جدا شده باشد.

 • حد استاندارد نیرو: ۱.۵۹ ~ ۰.۹ کیلوگرم

۳. نگهدارنده ذغال: با استفاده از یک اهم متر عایق بودن بین صفحه و ذغال های مثبت را آزمایش کرده و در صورت وجود اتصال نگهدارنده را تعمیر و یا تعویض نمایید. در ضمن دقت کنید که ذغال براحتی وارد نگهدارنده ذغال شود.

ذغال و نگهدارنده ذغال استارتر پراید


دنده و کله قندی استارتر

۱. دنده استارتر: دنده استارتر را از نظر وجود هرگونه سائیدگی و یا آسیب دیگر بازدید کرده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید. در صورتی که دنده استارتر آسیب زیادی دیده است، دنده فلایویل را نیز حتماً بازدید کنید.

۲. بوش: بوش را از نظر وجود سائیدگی و یا هر آسیب دیگر بازدید و در صورت لزوم تعویض نمایید.

دنده و کله قندی استارتر پراید

۳. اتوماتیک استارتر: با استفاده از یک اهم متر، اتصال ترمینال های M و S و بدنه را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض کنید.

دنده و کله قندی استارتر پراید

دنده و کله قندی استارتر پراید


آزمایش طرز کار اتوماتیک استارتر

سیم ترمینال M را قطع کرده و آزمایش های زیر را انجام دهید:

الف) آزمایش حرکت دنده استارتر: مطابق شکل زیر باطری را به اتوماتیک استارتر وصل کنید چنان چه دنده استارتر بیرون بزند، اتوماتیک استارتر در حالت عادی خود قرار دارد.

آزمایش طرز کار اتوماتیک استارتر پراید

هشدار
دقت کنید که در این حالت بیش از ده ثانیه برق به اتوماتیک استارتر وصل نباشد.

ب) آزمایش درگیری دنده استارتر: بعد از اتمام آزمایش (الف) سیم را از ترمینال M قطع کنید (دنده سمت چپ نیز باید بیرون زده باشد) اگر دنده استارتر برنگردد واضح است که درگیری دنده کار خود را به خوبی انجام می دهد.

آزمایش طرز کار اتوماتیک استارتر پراید


تنظیم فاصله دنده استارتر

۱. سیم را از ترمینال M قطع کنید.

۲. وقتی باطری بین ترمینال S و بدنه استارتر وصل است دنده استارتر بیرون زده و متوقف می شود. اکنون میزان فاصله بین دنده استارتر و متوقف کننده را اندازه بگیرید.

 • در این حالت استارتر را بیش از ۱۰ ثانیه به باطری وصل نکنید.
 • حد استاندارد فاصله دنده: ۲.۰ ~ ۰.۵ میلی متر

تنظیم فاصله دنده استارتر پراید

۳. در صورت عدم تطابق فاصله دنده استارتر با میزان استاندارد آن، همراه با افزایش و یا کاهش تعداد واشرها بین اتوماتیک استارتر و کله قندی استارتر، تنظیمات لازم را انجام دهید. اگر تعداد واشرها را اضافه کنید، فاصله کوچکتر می شود.

تنظیم فاصله دنده استارتر پراید


آزمایش استارتر بدون بار

۱. بعد از تنظیم فاصله دنده، با استفاده از ولت متر و آمپر متر، تست مدار را انجام دهید.

هشدار
برای استارتر از کابل و یا رابط های محکم استفاده کرده و هر یک از ترمینال ها را کاملاً محکم کنید.

۲. سوئیچ K را بسته و استارتر را روشن کنید تا دور موتور به حد استاندارد آن برسد. اگر آمپر متر و یا ولت متر دارای مشخصات جدول زیر باشد، واضح است که استارتر در حالت عادی خود قرار دارد.

آزمایش استارتر بدون بار

آزمایش استارتر بدون بار

۳. در صورت مشاهده هر گونه حالت غیر عادی، مراحل بازدید را انجام داده و استارتر را آزمایش نمایید.

تبلیغات
برچسب ها
منابع
نویسنده
مهران ابن الدین
مهران ابن الدین عضو تیم استپ هلپ

دغدغه ایجاد منبع آموزشی که راهگشای بسیاری از مشکلات روزمره مردم و تاثیرگذار در ایجاد و توسعه کسب و کارهای فنی و تجربی باشد، ایده StepHelp و راه اندازی آن را سبب شد. هدفی که هر روز برای بهبود و اثربخشی بهتر آن تلاش می کنم.
مجموع پست ها: 338 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 5
مطالب مرتبط
تبلیغات
سایر آموزش های پراید
پرسش و پاسخ
تبلیغات
محصولات آموزشی
فروشگاه