پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش باز کردن و تعمیر هواکش با موتور تک فاز القایی
آموزش باز کردن و تعمیر هواکش با موتور تک فاز القایی

آموزش باز کردن و تعمیر هواکش با موتور تک فاز القایی

تبلیغات
آموزش باز کردن و تعمیر هواکش با موتور تک فاز القایی
از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری باز کردن و تعمیر هواکش با موتور تک فاز القایی با هم همراه می شویم تا با نحوه باز و بسته کردن، عیب یابی و رفع عیب این دستگاه آشنا شویم.

  حفاظت و ایمنی هواکش

  • قبل از شروع به باز کردن هواکش مطمئن شوید که سیم های رابط هواکش به برق اتصال ندارد.

  هواکش

  • قیل از باز کردن اتصال های مدار الکتریکی مرتبط با اجزای الکتریکی و الکترومکانیکی هواکش، نقشه ی مونتاژ مدار الکتریکی دستگاه را ترسیم کنید.

  هواکش

  • هنگام باز کردن کلید هواکش دقت کنید تا پین های پلاستیکی کلید صدمه نبینند.

  کلید هواکش

  • هنگام بیرون آوردن قلاب مربوط به اهرم باز و بسته کردن درپوش های هواکش دقت کنید. زیرا امکان دارد فنر متصل به اهرم ناگهان از جای خود خارج شود و به شما و اطرافیان آسیب برساند.

  کلید هواکش

  • چنان چه اهرم کلید شکست، هرگز اقدام به تعمیر آن نکنید و قبل از هرگونه استفاده از هواکش، کلید آن را تعویض کنید.

  کلید هواکش

  • بعد از تعمیر هواکش و قبل از بستن موتور آن، بوش و نمد دور بوش را با روغن شماره ی ۱۰ یا روغن مخصوص روغن کاری کنید.

  بوش هواکش

  نکات مهم

  ۱. قبل از شروع کار نکات ایمنی که در بالا به آن اشاره شد را به دقت مطالعه کنید و به خاطر بسپارید.

  ۲. در تمام مراحل کار، موارد ایمنی مربوط به دستگاه و حفاظت شخصی را رعایت کنید.

  ۳. به هشدار های کار با دستگاه توجه کنید.

  ۴. همواره نکان ایمنی را که قبلاً فرا گرفته اید، عملاً به کار ببرید.

  روش باز کردن قاب جلوی هواکش

  قبل از شروع این مرحله از نکات ایمنی گفته شده مطمئن شوید که سیم های رابط هواکش به برق اتصال ندارد.

  قاب هواکش

  مطابق تصویر زیر خار های پلاستیکی قاب پلاستیکی جلوی هواکش به بدنه را از چهار طرف و با احتیاط با پیچ گوشتی تخت مناسب آزاد کنید.

  قاب هواکش

  تصویر زیر اجزای داخلی و مدار الکتریکی مونتاژ شده دستگاه را نشان می دهد.

  اجزای داخلی هواکش

  قبل از باز کردن اجزای الکتریکی و الکترومکانیکی هواکش، نقشه ی مدار الکتریکی دستگاه را ترسیم کنید تا هنگام مونتاژ و یا سوار کردن دستگاه با اشکال مواجه نشوید.

  روش بازکردن پروانه ی هواکش

  به وسیله ی پیچ گوشتی تخت مناسب، مطابق تصویر زیر پیچ نگهدارنده ی پروانه ی هواکش را باز کنید.

  پروانه هواکش

  مطابق تصویر زیر پروانه ی پلاستیکی هواکش را با دست بگیرید و آن را از کوپلینگ پلاستیکی که روی محور موتور قرار دارد جدا کنید.

  پروانه هواکش

  در تصویر زیر کوپلینگ پلاستیکی را که پروانه ی پلاستیکی هواکش روی آن نصب می شود، مشاهده می کنید.

  پروانه هواکش

  روش باز کردن کوپلینگ یا رابط پروانه و موتور

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی پیچ گوشتی تخت مناسب و اهرم کردن آن به بدنه ی موتور، کوپلینگ یا رابط پلاستیکی پروانه و موتور را به سمت جلو یا بیرون محور فشار دهید.

  کوپلینگ پروانه هواکش

  توجه

  چنان چه رابط پلاستیکی پروانه و موتور (کوپلینگ) به طور محکم روی محور موتور قرار گرفته باشد، از دو پیچ گوشتی تخت مناسب که مقابل یکدیگر در زیر کوپلینگ قرار می گیرد، استفاده کنید تا کوپلینگ راحت تر از محور بیرون بیاید.


  رابط پلاستیکی را پس از جا به جایی مناسب با پیچ گوشتی تخت از روی محور، مطابق تصویر زیر از روی محور بیرون بیاورید.

  کوپلینگ پروانه هواکش

  روش بازکردن خازن موتور هواکش

  در تصویر زیر خازن دائم کار موتور هواکش را مشاهده می کنید. قبل از بازکردن خازن از روی قاب بدنه ی هواکش نقشه ی اتصال سیم های رابط خازن به کلید و موتور را یادداشت کنید.

  خازن موتور هواکش

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب پیچ محکم کننده ی خازن به قاب هواکش را باز کنید.

  خازن موتور هواکش

  روش باز کردن موتور از محل نصب آن

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی پیچ گوشتی چهار سوی مناسب، پیچ های محکم کننده ی موتور به قاب هواکش را باز کنید.

  خازن موتور هواکش

  مطابق تصویر زیر پس از باز کردن چهار عدد پیچ محکم کننده ی موتور به قاب هواکش، موتور را از محل نصب آن بیرون بیاورید.

  خازن موتور هواکش

  روش باز کردن کلید از روی قاب هواکش

  مطابق تصویر زیر و در حالتی که درپوش های هواکش بسته هستند، به وسیله ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب پیچ های نگهدارنده کلید به قاب هواکش را باز کنید.

  خازن موتور هواکش

  پس از باز کردن پیچ های نگهدارنده ی کلید، مطابق تصویر زیر قلاب فلزی را از اهرم پلاستیکی کلید بیرون بیاورید و دقت کنید تا فنر مرتبط با آن از محل خود بیرون نپرد.

  خازن موتور هواکش

  تصویر زیر نقشه ی مونتاژ مدار الکتریکی، اجزای الکتریکی و الکترومکانیکی هواکش تصویر بعدی را به طور کامل نشان می دهد. نقشه ی مونتاژ ترسیمی خود را با توجه به این تصویر مورد مقایسه قرار دهید و اشکال آن را برطرف کنید.

  نقشه مونتاژ مدار هواکش

  هواکش

  روش باز کردن اجزا و قطعات موتور القایی تک فاز

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی آچار تخت ۷ میلی متری و پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ های موتور را باز کنید.

  باز کردن اجزا و قطعات موتور هواکش

  پس از باز کردن پیچ های موتور به وسیله ی چکش آهنی چند ضربه ی آهسته به محل اتصال دو درپوش بزنید تا درپوش های موتور از یکدیگر جدا شوند.

  باز کردن اجزا و قطعات موتور هواکش

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی پیچ گوشتی تخت مناسب درپوش های موتور را در روی هسته ی استاتور به آرامی جا به جا کنید.

  باز کردن اجزا و قطعات موتور هواکش

  درپوش عقب موتور را مطابق تصویر زیر به سمت بالا بکشید تا از هسته ی استاتور جدا شود.

  باز کردن اجزا و قطعات موتور هواکش

  تصویر زیر روتور قفسی موتور القایی تک فاز را نشان می دهد.

  باز کردن اجزا و قطعات موتور هواکش

  برای بیرون آوردن استاتور مطابق تصویر زیر چند ضربه ی آرام به وسیله ی چکش به درپوش سمت پروانه بزنید تا درپوش روی هسته ی استاتور جا به جا شود.

  باز کردن اجزا و قطعات موتور هواکش

  هشدار
  هنگام ضربه زدن مراقب باشید که سیم های ظریف سیم پیچی استاتور ضربه نخورد و آسیب نبیند.


  مطابق تصویر زیر استاتور را از درپوش سمت پروانه جدا کنید.

  باز کردن اجزا و قطعات موتور هواکش

  روش روغن کاری بوش های موتور

  مطابق تصویر زیر بوش و نمد دور بوش را به وسیله ی روغندان و با روغن مخصوص بوش موتور های کوچک روغن کاری کنید. بوش طرف دیگر موتور را نیز با همین روش روغن کاری کنید.

  باز کردن اجزا و قطعات موتور هواکش

  مجدداً دستگاه را مونتاژ کنید.


  توجه

  ۱. عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه برعکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا به ترتیب و به طور صحیح در محل خود قرار گیرند.

  ۲. برای بستن قطعات دستگاه باید از آخرین مرحله ی بازکردن آن شروع کنید تا به ابتدای آن برسید.

  ۳. هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه ی مونتاژ مدار الکتریکی که در مراحل باز کردن دستگاه ترسیم کرده اید، استفاده کنید.

  ۴. هنگام جمع کردن موتور، حتماً بوش های آن را با روغن مخصوص بوش موتور های کوچک روغن کاری کنید.

  ۵. هنگام قرار دادن روتور در محل خود مراقب باشید که روتور به صورت سر و ته جا زده نشود.

  نکات مهم

  ۱. پس از بستن هواکش، دوشاخه ی سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.

  ۲. چنان چه دستگاه بدون اشکال کار کند و شدت جریان آن هنگام کار و تغذیه با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد و سرعت چرخش پروانه و صدای آن عادی باشد، دستگاه سالم است و می توان آن را مورد استفاده قرار داد.

  جدول عیب یابی، روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی هواکش

  روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی علت نوع عیب
  فیوز اصلی منزل را کنترل کنید. در صورتی فیوز عمل کرده است، پس از رفع عیب شبکه برق منزل فیوز را وصل کنید. برق منزل قطع است. هواکش به برق وصل است اما اصلاً کار نمی کند.
  کلید را مورد بازدید قرار دهید. در صورتی که اتصال ها سیم رابط هواکش به کلید قطع است، اتصال ها را برقرار کنید و در صورت معیوب بودن آن کلید را تعویض کنید. کلید روشن و خاموش هواکش که روی دیوار منزل نصب شده معیوب است.
  سیم رابط معیوب را با اهم متر مورد آزمایش قرار دهید، در صورت نیاز نسبت به تعویض آن اقدام کنید. سیم رابط معیوب است.
  کلید معیوب را تعویض کنید. کلید قطع و وصل روی هواکش معیوب است.
  موتور را تعمیر یا تعویض کنید. موتور معیوب یا سوخته است.
  اتصال ها را درست برقرار کنید و قطع شدگی مدار را برطرف کنید. اتصال ها شل شده اند یا مدار قطع است.
  گیر پروانه را بر طرف کنید. پروانه ی هواکش گیر دارد. موتور صدا می کند و پروانه ی هواکش نمی چرخد.
  سیم رابط معیوب را به وسیله اهم متر شناسایی و در صورت نیاز تعویض کنید. سیم رابط داخل دستگاه معیوب است.
  خازن را تعویض کنید. خازن معیوب است.
  بوش ها یا یاتاقان های معیوب را تعویض کنید. بوش ها یا یاتاقان ها معیوب هستند.
  موتور را تعمیر یا تعویض کنید. سیم پیچ اصلی یا کمکی قطع است.
  موتور را باز و رفع گریپاژ کنید. موتور گریپاژ است.
  گیر پروانه را بر طرف کنید. در صورت معیوب بودن پروانه آن را تعویض کنید. پروانه گیر می کند یا پروانه معیوب است. هواکش هنگام کار صدای ناهنجار تولید می کند.
  بوش یا یاتاقان های معیوب را تعویض کنید. بوش ها یا یاتاقان ها موتور خراب است.
  موتور را تعویض کنید. موتور نیم سوز است.
  موتور را باز و جسم خارجی را از داخل موتور بیرون بیاورید. جسم خارجی بین روتور و استاتور وجود دارد.
  هواکش را فوراً خاموش کنید. ولتاژ اعمال شده به موتور زیاد است (به جای فاز و نول، برق دو فاز به موتور اعمال شده است). موتور هنگام کار دود می کند.
  موتور را تعویض یا تعمیر کنید. موتور نیم سوز است.
  خازن را تعویض کنید. خازن معیوب است.
  جهت چرخش موتور را با تغییر سر بندی موتور اصلاح کنید. جهت چرخش موتور بر عکس است. پروانه ی هواکش هنگام راه اندازی باز می شود.
  پیچ را روی محور محکم ببندید. پیچ نگهدارنده پروانه روی محور شل شده است.
  سیم رابط معیوب را به وسیله ی اهم متر شناسایی و نسبت به تعویض آن اقدام کنید. سیم رابط هواکش اتصال کوتاه شده است. هنگام وصل کلید هواکش فیوز عمل می کند.
  قبل از اصلاح ولتاژ، هواکش را راه اندازی نکنید. ولتاژ مدار تغذیه ی هواکش به جای فاز و نول، دو فاز است.
  موتور را تعویض یا تعمیر کنید. موتور سوخته است.
  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  عیب یابی ابگرمکن گازی مخزنی
  آشنایی با اجزا و قطعات آب گرمکن مخزنی گازسوز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه