پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش باز کردن و تعمیر ماشین اصلاح برقی قابل شارژ
آموزش باز کردن و تعمیر ماشین اصلاح برقی قابل شارژ

آموزش باز کردن و تعمیر ماشین اصلاح برقی قابل شارژ

تبلیغات
آموزش باز کردن و تعمیر ماشین اصلاح برقی قابل شارژ
ماشین اصلاح قابل شارژ یکی از دستگاه های متداول و پر استفاده برای اصلاح صورت مردان است. تعمیر اغلب این دستگاه ها پیچیدگی خاصی ندارند اما ظرافت و کوچک بودن قطعات آن، دقت زیادی را نیاز دارد تا هنگام باز کردن و بستن قطعات از آسیب های احتمالی به آن ها جلوگیری شود. در این آموزش مرحله به مرحله و با ذکر جزییات کامل و تصاویر هر مرحله، نحوه باز کردن، عیب یابی و تعمیر یکی از انواع ماشین های اصلاح شارژی را با هم فرا می گیریم. با اِستپ هِلپ در این آموزش و سایر آموزش های مرتبط با تعمیر ماشین اصلاح همراه باشید.

مرحله 1 - نکات ایمنی

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

قبل از شروع کار عملی ابتدا دو شاخه ی سیم رابط دستگاه را از پریز برق بیرون بیاورید. برای باز کردن و بستن دستگاه ماشین اصلاح برقی از ابزار مناسب استفاده کنید.
هنگام آزاد کردن خار های پلاستیکی دستگاه، دقت کنید تا خار صدمه ای نبیند. هنگام باز کردن بست فنری نگهدارنده ی موتور به جعبه ی چرخ دنده ها، دقت کنید تا خار نگه دارنده ی آن آسیب نبیند.

مرحله 2

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

چنان چه تصمیم دارید فنر داخل دوک یا دکمه ی متصل به چرخ دنده را عوض کنید دوک متصل به چرخ دنده را با دم باریک محکم نکنید زیرا امکان دارد در اثر فشار بیش از حد بشکند. برای جلوگیری از صدمه دیدن باتری قابل شارژ دستگاه، هرگز باتری ها را در حالت دشارژ یا تخلیه ی کامل قرار ندهید. هر چند وقت یک بار باتری های دستگاه را به طور کامل شارژ کنید.

مرحله 3 - روش باز کردن قاب پلاستیکی بدنه

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

ابتدا دو شاخه ی سیم رابط ماشین اصلاح نشان داده شده در تصویر را از پریز برق بیرون بیاورید. سیم رابط دو طرفه ی دستگاه را از ماشین اصلاح جدا کنید.
پیچ نگهدارنده ی قاب های بدنه را مطابق تصویر سوم با پیچ گوشتی خورشیدی مناسب باز کنید. به وسیله ی انگشت شست مطابق تصویر چهارم، شستی تیغ خط زن را به سمت بالا فشار دهید تا پیچ نگهدارنده ی قاب پلاستیکی بدنه در دسترس قرار گیرد.

دستگاه را دقیقاً مورد بررسی قرار دهید. قبل از هر اقدامی نحوه ی انجام آزمایش و باز کردن دستگاه را به صورت نظری تجزیه و تحلیل کنید.

مرحله 4

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

در تصویر تیغ خط زن از روی پیچ بلند شده است. به وسیله ی پیچ گوشتی خورشیدی یا هر نوع پیچ گوشتی دیگری که با پیچ های دستگاه انطباق دارد، مطابق تصویر اول پیچ محکم کننده ی قاب ها را باز کنید.
قاب پلاستیکی که تیغ خط زن روی آن قرار گرفته را از قاب پلاستیکی که سیستم شارژر و موتور را نگه می دارد، جدا کنید. در تصویر سوم قاب پلاستیکی که تیغ خط زن روی آن قرار دارد از دستگاه جدا شده است. در این حالت می توانید قسمت های داخل دستگاه مانند باتری ها و موتور DC را مشاهده کنید. تصویر چهارم اهرم پلاستیکی درگیر شونده ی دستگاه با تیغ خط زن را نشان می دهد.

مرحله 5

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

باتری های قابل شارژ ماشین را از محل نصب آن که روی کارت کنترل و مدار شارژ دستگاه قرار دارد، مطابق تصویر اول جدا کنید. پیچ های نگهدارنده ی جعبه ی چرخ دنده ها به قاب پلاستیکی بدنه را با پیچ گوشتی خورشیدی مناسب مطابق تصویر دوم باز کنید.

مرحله 6

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

در تصویر اول قاب پلاستیکی بدنه، مجموعه ی مدار کارت کنترل و سیستم شارژ، موتور DC، جعبه ی چرخ دنده ها به صورت جدا شده مشاهده می شود. تصویر دوم باتری ها، مدار کارت کنترل و سیستم شارژ باتری، موتور DC، جعبه ی چرخ دنده ها و متعلقات آن ها را نشان می دهد. در تصویر سوم پشت مدار چاپی کارت کنترل و سیستم شارژر باتری را مشاهده می کنید.

مرحله 7 - روش باز کردن و آزمایش موتور DC

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

بست های فنری محکم کننده ی موتور به محفظه ی چرخ دنده ها را با دم باریک مطابق تصویر اول باز کنید. تصویر دوم دو بست فنری را نشان می دهد که از موتور و جعبه ی چرخ دنده ها جدا شده است. پس از جدا کردن بست های فنری، موتور را با دست یا دم باریک بگیرید و از محل نصب آن بیرون بیاورید.

مرحله 8

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

در تصویر اول مجموعه ی جعبه ی چرخ دنده ها و تیغ ها، موتور DC، مدار شارژ باتری، باتری ها، قاب ها، بست های فنری، پیچ های محکم کننده ی قاب ها را مشاهده می کنید.
در تصویر دوم دکمه ی رابط چرخ دنده و اهرم تیغ خط زن را مشاهده می کنید. با درگیر شدن دکمه ی رابط چرخ دنده به اهرم تیغ خط زن، تیغ خط زن شروع به کار می کند. در تصویر سوم باتری ها، موتور DC و مدار کنترل و شارژ ماشین اصلاح برقی مشاهده می شود.
در تصویر چهارم موتور DC به همراه چرخ دنده ی سر موتور، باتری ها، پشت کارت مدار چاپی شارژ باتری و ملحقات شارژر را مشاهده می کنید.

مرحله 9

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

در تصویر مقدار اهم دو سر موتور در حالی که به مدار شارژ و کنترل اتصال دارد برابر با ۰.۴ اهم اندازه گیری شده است.

مرحله 10 - روش باز کردن محفظه یا جعبه ی چرخ دنده ماشین اصلاح

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

در تصویر اول محفظه یا جعبه ی چرخ دنده ها را مشاهده می کنید. در تصویر دوم پشت جعبه یا محفظه ی چرخ دنده ها که قاب نگهدارنده ی تیغ و شبکه روی آن قرار دارد مشاهده می شود.
مطابق تصویر سوم قاب نگهدارنده ی تیغ و شبکه را با دست بگیرید و آن را از جعبه ی چرخ دنده ها جدا کنید. در تصویر چهارم قاب نگهدارنده ی تیغ و شبکه از جعبه ی چرخ دنده ها جدا شده است.

مرحله 11

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

مطابق تصویر اول به وسیله ی پیچ گوشتی تخت یا دو سوی مناسب، خار پلاستیکی قاب نگهدارنده ی چرخ دنده را آزاد کنید. در تصویر دوم خار پلاستیکی از جای خود بیرون آمده است. خار پلاستیکی طرف دیگر قاب نگهدارنده ی چرخ دنده ها را با پیچ گوشتی دوسو یا تخت مناسب آزاد کنید. پس از آزاد کردن خار پلاستیکی، قاب پلاستیکی نگهدارنده ی چرخ دنده را مطابق تصویر چهارم باز کنید.

مرحله 12

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

قاب زیر تیغ ها و درپوش جعبه ی چرخ دنده ها در تصویر اول مشاهده می شود. قسمت نشان داده شده، سمت مربوط به چرخ دنده ها است. تصویر دوم طرف سمت تیغ و درپوش جعبه ی چرخ دنده ها را نشان می دهد.
در تصویر سوم چرخ دنده های ماشین اصلاح را به همراه دوک و زایده ی مرتبط با تیغ ها، نشان می دهد.

مرحله 13

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

مطابق تصویر اول به وسیله ی دم باریک و با آرامی دوک چرخ دنده ها را بگیرید و بدون آن که آن را فشار دهید از جای خود بیرون بیاورید. مطابق تصویر دوم چرخ دنده سوم را نیز به آرامی با دم باریک بگیرید. تصویر سوم چرخ دنده ها را به صورت جدا شده از محل نصب آن ها نشان می دهد. رابط خط زن را در محل نصب خود مشاهده می کنید.

مرحله 14

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

در تصویر اول طرف دیگر چرخ دنده ها را مشاهده می کنید. محل نصب چرخ دنده ها در تصویر دیده می شود. در تصویر دوم رابط اهرم تیغ خط زن در محل نصب خود مشاهده می شود.
مطابق تصویر سوم رابط چرخ دنده ها و رابط پلاستیکی تیغ خط زن را با دم باریک بگیرید و از محل نصب آن بیرون بیاورید. در تصویر چهارم رابط پلاستیکی (اهرم) تیغ خط زن را نشان می دهد که از محل نصب آن بیرون آمده است.

مرحله 15 - روش باز کردن دوک چرخ دنده ماشین اصلاح

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

در تصویر اول یک چرخ دنده به همراه دوک و زایده ی مرتبط با تیغ را مشاهده می کنید. اهرم چرخ دنده را مطابق تصویر دوم با دست بگیرید و آن را کمی بچرخانید تا خار پلاستیکی آن مقابل شیار چرخ دنده قرار گیرد. بعد از قرار گرفتن خار پلاستیکی مقابل شیار چرخ دنده، آن را به طرف بالا بکشید تا از چرخ دنده جدا شود.

مرحله 16

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

در تصویر اول چرخ دنده، فنر و دوک پلاستیکی را مشاهده می کنید. در صورتی که یکی از سه قسمت معیوب باشد باید آن را تعویض کنید. تصویر دوم قطعات سه چرخ دنده را به صورت جدا شده از هم نشان می دهد.

مرحله 17 - روش باز کردن تیغ و شبکه ماشین اصلاح

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

تصویر اول قاب نگهدارنده ی تیغ و شبکه را نشان می دهد. مطابق تصویر دوم رابط پلاستیکی تیغ نگهدار را به سمت پایین فشار دهید و کمی آن را بچرخانید تا خار نگهدارنده ی آن آزاد شود. در تصویر سوم با چرخاندن رابط صفحه ی پلاستیکی، خار آن آزاد شده است. پس از آزاد شدن خار، نگهدارنده ی تیغ ها را مطابق تصویر چهارم از روی تیغ و شبکه بردارید.

قطعات مربوط به این قسمت بسیار ظریف و حساس است. توجه داشته باشید تا در خلال باز کردن و بستن قطعات، آسیبی به آن ها نرسد.

مرحله 18

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

تصویر اول نگهدارنده ی فلزی تیغ ها را نشان می دهد. تصویر دوم تیغ و شبکه ها را نشان می دهد که در محل نصب قرار دارند. مطابق تصویر سوم به وسیله ی دم باریک مناسب به آرامی تیغ را از روی شبکه بردارید. تصویر چهارم یک تیغ را نشان می دهد که از محل نصب خود باز شده است.

مرحله 19

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

در تصویر اول سه تیغ دستگاه از محل نصب خود از داخل شبکه بیرون آمده است. تصویر دوم سه شبکه ی ماشین اصلاح را نشان می دهد که داخل قاب نگهدارنده ی شبکه و تیغ قرار دارد. مطابق تصویر سوم به وسیله ی دم باریک شبکه زیر تیغ را به آرامی بگیرید و آن را بیرون بیاورید. تصویر چهارم سه شبکه را نشان می دهد که از قاب نگهدارنده ی آن جدا شده است.

مرحله 20

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

در تصویر اول تیغ، شبکه ها، شبکه ی فلزی، نگهدارنده ی تیغ ها و قاب پلاستیکی نگهدارنده ی قطعات ماشین اصلاح مشاهده می شود. تصویر دوم سه تیغ ماشین اصلاح را به همراه شبکه های آن ها نشان می دهد. تصویر سوم طرف دیگر تیغ و شبکه را نشان می دهد. تصویر چهارم تیغ را به همراه شبکه ی آن نشان می دهد.

مرحله 21

ماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقیماشین اصلاح برقی

تصویر اول تیغ را به همراه شبکه ی آن نشان می دهد. تصویر دوم طرف دیگر تیغ و شبکه ی تصویر قبل را نشان می دهد. تصویر سوم تیغ را در داخل شبکه نشان می دهد. ماشین اصلاح را مجددا مونتاژ کنید.

عملیات بستن قطعات و اجزای ماشین اصلاح بر عکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا به ترتیب و به طور صحیح در محل خود قرار بگیرند. به عبارت دیگر برای بستن قطعات ماشین اصلاح باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن برسید.عملیات بستن قطعات و اجزای ماشین اصلاح بر عکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا به ترتیب و به طور صحیح در محل خود قرار بگیرند. به عبارت دیگر برای بستن قطعات ماشین اصلاح باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن برسید.
پس از بستن ماشین اصلاح دوشاخه ی سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد دستگاه مطمئن شوید.
چنان چه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد ماشین اصلاح سالم است و می توان آن را مورد استفاده قرار داد.

جدول عیب یابی، روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی ماشین اصلاح برقی

نوع عیب

علت

طریقه ی رفع عیب

 

 

 

 

 

 

 

کلید در حالت وصل قرار دارد اما ماشین اصلاً کار نمی کند.

 

پریز برق ندارد.

پس از اطمینان از برق دار بودن شبکه ی برق منزل اقدام به رفع عیب و تعمیر و یا تعویض پریز کنید.
سیم رابط معیوب است.سیم رابط را بازدید و در صورتی که قابل تعمیر نیست آن را تعویض کنید.
دو شاخه سیم رابط درست در داخل پریز قرار نگرفته است.اتصال را کاملاً برقرار کنید.
کلید معیوب است.کلید را تعویض کنید.
سیم های رابط داخلی قطع است.سیم های رابط معیوب را تعویض کنید.
بوبین در ماشین های اصلاح برقی با مکانیزم نوسانی یا لرزشی سوخته است.آن را تعویض کنید.
در ماشین های اصلاح موتوردار از نوع چرخشی موتور سوخته است.موتور را تعویض کنید.
در ماشین های اصلاح با سیستم الکترومکانیکی، زغال های موتور کوتاه شده است.زغال ها را تعویض کنید و چنان چه نیاز به تعویض فنر ها دارد آن ها را تعویض کنید.
در ماشین های اصلاح قابل شارژ، باتری یا مدار شارژ معیوب است.آن را تعویض کنید.
 

 

صدای ماشین خیلی زیاد و پس از چند لحظه کار کردن دود از ماشین خارج می شود.

در ماشین هایی که با دو ولتاژ ۱۱۵ و ۲۳۰ ولت کار می کنند کلید انتخاب ولتاژ در وضعیت مناسب قرار ندارد.بلافاصله دستگاه را از پریز جدا کنید، کلید انتخاب ولتاژ را در وضعیت مناسب قرار دهید و چند دقیقه صبر کنید تا ماشین خنک شود.
کلید انتخاب ولتاژ معیوب است.کلید را تعویض کنید.
موتور نیم سوز است.موتور را تعویض کنید.
اتصال کوتاه در سیم های رابط ماشین وجود دارد.سیم های رابط معیوب را تعویض کنید.
بوش های موتور معیوب است.بوش ها را تعویض کنید.
در ماشین اصلاح برقی با مکانیزم لرزنده یا نوسانی بوبین یا بوبین ها نیم سوز شده اند.بوبین ها را تعویض کنید.
 

 

 

ماشین کند کار می کند و قدرت تیغه کم است.

بوش ها معیوب است.بوش ها را تعویض کنید.
چرخ دنده ها خراب است.چرخ دنده ی معیوب را تعویض کنید.
ذرات مو از حرکت تند تیغ جلوگیری می کند.تیغ ها و نگهدارنده ی آن ها را مطابق آموزش های گفته شده تمیز کنید.
در ماشین های با مکانیزم لرزنده فاصله هسته ی متحرک از هسته ی ثابت زیاد است.فاصله هسته ی متحرک را تنظیم کنید.
در شبکه ۱۱۵ ولت کلید ولتاژ روی ۲۳۰ ولت قرار دارد.وضعیت کلید را تغییر دهید.
در ماشین اصلاح با مکانیزم لرزنده فنر ها معیوب اند.فنر ها را تعویض کنید.
 

سرعت تیغ متحرک طبیعی، اما سر و صدای ماشین زیاد است.

چرخ دنده ها خراب است.چرخ دنده ها را تعویض کنید.
در ماشین هایی که با مکانیزم لرزنده فاصله هسته متحرک از هسته ثابت تنظیم نیست.فاصله هسته ها را تنظیم کنید.
نیروی فنر ها در مکانیزم لرزنده تنظیم نیست.توسط پیچ تنظیم بغل ماشین نیروی فنر ها را تنظیم کنید.
در ماشین اصلاح با مکانیزم لرزنده قاب نگهدارنده تیغ ها لقی دارد.لقی آن را رفع کنید.
پس از خاموش کردن ماشین دستگاه روشن است و به کار خود ادامه می دهد.کلید خراب است.کلید را تعویض کنید.
سیم های رابط داخلی ماشین معیوب اند.سیم های رابط معیوب را تعویض کنید.
 

ماشین اتصال بدنه دارد.

موتور اتصال بدنه دارد.موتور را تعویض یا اتصال بدنه را رفع کنید.
بوبین ماشین های اصلاح برقی با مکانیزم لرزنده اتصال بدنه کرده است.بوبین را تعمیر یا تعویض کنید.
سیم های رابط دستگاه به بدنه وصل شده است.سیم های رابط معیوب را تعویض و اتصال بدنه را رفع کنید.
 

 

به محض وصل کلید دستگاه فیوز اصلی منزل عمل می کند.

اتصال کوتاه در سیم رابط وجود دارد.سیم رابط را تعویض کنید.
موتور سوخته است و اتصال کوتاه دارد.موتور را تعویض کنید و سیم های رابط مدار را کنترل کنید تا اگر صدمه دیده اند آن ها را تعویض کنید.
در ماشین های اصلاح الکترومغناطیسی با مکانیزم لرزنده بوبین سوخته است.بوبین یا بوبین ها را تعویض کنید.
خازن های پارازیت گیر سوخته است.آن ها را تعویض کنید.
اتصال کوتاه در سیم های رابط داخلی دستگاه وجود دارد.سیم های رابط معیوب را تعویض کنید.
پریز داخلی ماشین معیوب است.پریز را تعویض کنید.
 

ماشین موی صورت را اصلاح نمی کند.

تیغ ها کند شده است.تیغ را تعویض کنید و هر چند وقت یک بار آن را با روغن مخصوص روغن کاری کنید.
موتور نیم سوز است.موتور را تعویض کنید.
فاصله ی تیغه ها تنظیم نیست.فاصله تیغ ها را تنظیم کنید.
دسته ی انتخاب درجه ی تراشیدن ماشین مناسب نیست و ماشین کثیف است.درجه ماشین را مناسب انتخاب کنید.

ماشین را تمیز کنید.

تبلیغات
برچسب ها
منابع
نویسنده
فرهنگ نصیری
فرهنگ نصیری

فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
مطالب مرتبط
تبلیغات
سایر آموزش های اصول کلی
پرسش و پاسخ
۰ پاسخ
۱ امتیاز
اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
۰ پاسخ
۱ امتیاز
۰ پاسخ
۰ امتیاز
عیب یابی ابگرمکن گازی مخزنی
آشنایی با اجزا و قطعات آب گرمکن مخزنی گازسوز
۰ پاسخ
۰ امتیاز
سوالتان را بپرسید
تبلیغات
محصولات آموزشی
فروشگاه