پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تعویض سوئیچ شیشه بالابر خودرو و عیب یابی مدار الکتریکی آن
آموزش تعویض سوئیچ شیشه بالابر خودرو و عیب یابی مدار الکتریکی آن

آموزش تعویض سوئیچ شیشه بالابر خودرو و عیب یابی مدار الکتریکی آن

تبلیغات
آموزش تعویض سوئیچ شیشه بالابر خودرو و عیب یابی مدار الکتریکی آن
از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو، این بار مرحله به مرحله با نحوه تعویض سوئیچ شیشه بالابر خودرو و عیب یابی مدار الکتریکی آن با هم همراه می شویم تا با دستورالعمل و اصول صحیح این عملیات در خودرو آشنا شویم.

  وسایل لازم

  • جعبه ابزار برق خودرو
  • چراغ یا لامپ آزمایش
  • سیم رابط فیوز دار
  • لوازم عایق کاری

  نکته ی ایمنی

  هنگام کار بر روی سیستم های الکتریکی خودرو، برای جلوگیری از ایجاد اتصال کوتاه در مدار الکتریکی، ابتدا کابل اتصال بدنه ی باتری را از ترمینال منفی آن جدا کنید. در تصویر زیر، بازکردن پیچ بست اتصال کابل ترمینال منفی باتری در یک نوع خودرو نشان داده شده است.

  تعویض سوئیچ شیشه بالابر خودرو و آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی آن

  برای پیاده و سوئیچ شیشه بالابر خودرو، به ترتیب زیر اقدام کنید:

  قاب سوئیچ شیشه بالابر را از محل خود در روی رودری جدا کنید. قاب سوئیچ به وسیله ی خار های پلاستیکی دور قاب در داخل شیار های تعبیه شده در روی رودری ثابت نگه داشته می شود. لذا با استفاده از پیچ گوشتی تخت و اهرم کردن آن با احتیاط خارهای قاب را آزاد کنید و آن را از محل خود خارج نمایید. در تصویر زیر، خار کردن سوئیچ شیشه بالابر خودرویی نشان داده شده است.

  تعویض سوئیچ شیشه بالابر خودرو و آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی آن

  سوکت سیم کشی ( دسته ی سیم ) مدار الکتریکی شیشه بالابر را از ترمینال های سوئیچ شیشه بالابر جدا کنید. در تصویر زیر، سوکت دسته سیم با فلش زرد رنگ نشان داده شده است.

  تعویض سوئیچ شیشه بالابر خودرو و آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی آن

  در این خودرو سوئیچ های سیستم شیش بالابر الکتریکی به همراه سوئیچ آیینه ی جانبی خودرو در یک مجموعه طراحی شده است. پس از جدا کردن سوکت دسته ی سیم مدار الکتریکی آیینه ی جانبی خودرو از سوئیچ آن، قاب سوئیچ ها را در محل مناسبی قرار دهید. در تصویر زیر، ترمینال های سوئیچ شیشه بالابر با شماره ی (۱) و ترمینال های سوئیچ آیینه ی جانبی خودرو با شماره ی (۲)، نشان داده شده است.

  تعویض سوئیچ شیشه بالابر خودرو و آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی آن

  در بعضی از خودرو ها سوئیچ شیشه بالابر به وسیله ی دو عدد پیچ در روی رودری بسته می شود. برای باز کردن سوئیچ و خارج نمودن آن از محل خود ابتدا با استفاده از پیچ گوشتی چهارسو پیچ های اتصال بدنه ی سوئیچ به رودری را باز کنید. سپس آن را از محل خود خارج نمایید. در شکل زیر محل پیچ اتصال سوئیچ، با فلش نشان داده شده است.

  img-820-05

  سوکت اتصال سیم کشی مدار به سوئیچ شیشه بالابر را جدا کنید. با توجه به این که شستی های این نوع سوئیچ شیشه بالابر در روی خارهای تعبیه شده در بدنه ی سوئیچ حرکت لولایی می کنند و همواره تحت تاثیر نیروی فنر داخل سوئیچ قرار دارند، لذا معمولاً از همان محل و به سبب مقاومت کم بدنه ی شستی ترک می خورند و می شکنند. برای تعویض شستی معیوب با استفاده از پیچ گوشتی تخت، آن را از روی خارهای بدنه ی سوئیچ جدا و شستی سالم را جایگزین کنید. در تصویر زیر خارج نمودن شستی معیوب سوئیچ شیشه بالابر، دیده می شود.

  img-820-06

  هنگام نصب شستی نو به جهت قرار گرفتن صحیح آن در روی بدنه ی سوئیچ توجه کنید و سپس شستی را به طور مایل در محل خود قرار دهید، به نحوی که امتداد سوراخ شستی در امتداد خار روی بدنه قرار گیرد. با اعمال نیروی مناسب به شستی، آن را در روی خارها سوار کنید و سپس حرکت آزاد و روان شستی سوئیچ را در دو جهت فعال شدن سوئیچ شیشه بالابر آزمایش و بررسی کنید. در تصویر زیر، شستی سوئیچ شیشه بالابر نشان داده شده است.

  img-820-07

  برای آزمایش سالم بودن سوئیچ شیشه بالابر با استفاده از نقشه ی مدار الکتریکی خودرو و کد رنگ سیم ها، ابتدا ترمینال های ورودی سوئیچ و ترمینال خروجی آن را به موتور الکتریکی شیشه بالابر در خودرو شناسایی کنید. سپس به وسیله ی سیم رابط فیوز دار اتصال ترمینال مثبت باتری به ترمینال مثبت ورودی سوئیچ شیشه بالابر را برقرار کنید. ترمینال منفی باتری را به ترمینال منفی اتصال بدنه ی سوئیچ شیشه بالابر وصل کنید. سیم های چراغ ( لامپ ) آزمایش را به ترمینال های خروجی سوئیچ شیشه بالابر متصل کنید. در تصویر زیر نحوه ی اتصال باتری به سوئیچ شیشه بالابر و لامپ آزمایش به طور شماتیک، نشان داده شده است.

  تعویض سوئیچ شیشه بالابر خودرو و آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی آن

  سوئیچ شیشه بالابر را در وضعیت بالا بردن شیشه ی در خودرو قرار دهید و لامپ آزمایش را مشاهده کنید. روشن شدن لامپ دلیل سالم بودن سوئیچ شیشه بالابر و عملکرد صحیح آن است. در صورتی که لامپ آزمایش روشن نشود نشان دهنده ی معیوب بودن سوئیچ شیشه بالابر است و لازم است که سوئیچ تعویض شود. در تصویر زیر نحوه ی آزمایش به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

  img-820-09

  در مرحله ی دوم سوئیچ شیشه بالابر را در وضعیت پایین آوردن شیشه ی در خودرو قرار دهید و لامپ آزمایش را مشاهده نمایید. روشن شدن لامپ دلیل سالم بودن سوئیچ شیشه بالابر و روشن نشدن آن نشان دهنده ی معیوب بودن سوئیچ در وضعیت دوم، یعنی حالت پایین آوردن شیشه است. در تصویر زیر، طریقه ی آزمایش سوئیچ شیشه بالابر به صورت شماتیک، دیده می شود.

  تعویض سوئیچ شیشه بالابر خودرو و آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی آن

  برای آزمایش سالم بودن سیم کشی مدار الکتریکی شیشه بالابر به ترتیب زیر عمل کنید:

  • سوکت اتصال سیم کشی خودرو به سوئیچ شیشه بالابر را جدا کنید.
  • با استفاده از دفترچه ی راهنمای تعمیرات خودرو ترمینال های سوکت را با استفاده از نقشه ی مدار الکتریکی و کد رنگ سیم ها بررسی و شناسایی کنید.

  یکی از سیم های لامپ آزمایش را به ترمینال متصل به سیم قهوه ای ( Br ) و سیم دیگر لامپ را به ترمینال متصل به سیم سیاه ( B ) سوکت وصل کنید. سوئیچ اصلی موتور ( سوئیچ جرقه ) را در وضعیت آی جی ( IG ) قرار دهید. روشن شدن لامپ آزمایش سالم بودن سیم کشی مدار و برقراری جریان الکتریکی باتری از سوئیچ اصلی تا سوئیچ بالابر را نشان می دهد. در تصویر زیر، نحوه ی اتصال لامپ آزمایش به سوکت سیم کشی به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

  تعویض سوئیچ شیشه بالابر خودرو و آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی آن

  سوکت اتصال سیم کشی به موتور الکتریکی شیشه بالابر را جدا کنید. یکی از سیم های لامپ آزمایش را به ترمینال سیم قرمز ( R ) سوکت و سیم دیگر لامپ آزمایش را به ترمینال سیم سبز ( G ) سوکت موتور الکتریکی را وصل کنید و سوئیچ اصلی موتور را در وضعیت آی جی ( IG ) قرار دهید. سپس سوئیچ شیشه بالابر را در وضعیت پایین آوردن و یا بالا بردن شیشه ی در خودرو قرار دهید و به لامپ آزمایش توجه کنید. روشن شدن لامپ دلیل سالم بودن سیم کشی ( دسته ی سیم ) از سوئیچ شیشه بالابر تا موتور الکتریکی است. در تصویر زیر نحوه ی آزمایش به صورت شماتیک، دیده می شود.

  تعویض سوئیچ شیشه بالابر خودرو و آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی آن

  آزمایش سالم بودن سوئیچ شیشه بالابر و سیم کشی مدار الکتریکی را، برای تمامی درهایی که مجهز به مکانیزم شیشه بالابر الکتریکی هستند، مطابق مراحل ذکر شده اجرا کنید. برای آزمایش سالم بودن سیم کشی هر قسمت از مدار الکتریکی و تشخیص برقراری جریان الکتریکی آن می توان از چراغ های آزمایش به ترتیب زیر استفاده نمود:

  1. سیم مثبت را با استفاده از نقشه ی مدار و کد رنگ سیم ها شناسایی کنید. سر سیم یا سوکت اتصال الکتریکی را جدا کنید.
  2. سیم اتصال بدنه ی چراغ آزمایش را به بدنه ی خودرو متصل نمایید و سر سوزنی آن را به سرسیم یا ترمینال سوکت وصل کنید. روشن شدن لامپ چراغ آزمایش نشان دهنده ی وجود جریان الکتریکی در سیم و سالم بودن آن را نشان می دهد. در تصویر زیر، نحوه ی آزمایش و استفاده از چراغ، دیده می شود. ( با این آزمایش می توان سیم مثبت و یا ترمینال مثبت سوکت را بدون استفاده از نقشه ی الکتریکی تشخیص داد ).

  تعویض سوئیچ شیشه بالابر خودرو و آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی آن

  برای اتصال مجدد سیم قطع شده ی مدار الکتریکی، ابتدا روکش عایق دو سر سیم را به اندازه ی لازم به وسیله ی سیم لخت کن جدا کنید. سپس آن ها را به یکدیگر لحیم کاری نمایید. برای عایق کردن قسمت لحیم کاری شده از عایق تیوپی ( لوله ای ) استفاده کنید و آن را به وسیله ی دمنده ی هوای گرم حرارت دهید تا منقبض شود و محل اتصال را کاملاً بپوشاند. در تصویر زیر عایق کاری سیم سوئیچ شیشه بالابر پس از اتصال سیم ها و لحیم کاری آن، نشان داده شده است.

  تعویض سوئیچ شیشه بالابر خودرو و آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی آن

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  امیرحسین رضازاده
  امیرحسین رضازاده عضو تیم استپ هلپ

  علاقه مند به برنامه نویسی و خودرو
  مجموع پست ها: 223 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های اتومبیل
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  نحوه نصب رله چراغ بزرگ ال ٩٠
  آشنایی با دریچه گاز خودرو
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه