پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر یاتاقان خودرو
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر یاتاقان خودرو

آموزش تصویری باز کردن و تعمیر یاتاقان خودرو

تبلیغات
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر یاتاقان خودرو
از سری آموزش های تعمیر و نگهداری خودرو این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری باز کردن و تعمیر یاتاقان خودرو با هم همراه می شویم تا با اصول باز کردن و بستن یاتاقان های متحرک و گژن پین و پیستون از سیلندر آشنا شویم.

  اصول باز کردن و بستن یاتاقان های متحرک و گژن پین و پیستون از سیلندر

  برای انجام تعمیرات روی مجموعه ی پیستون، باید آن ها را از داخل سیلندر خارج نمود. به این منظور رعایت اصولی الزامی است که برخی از آن ها به شرح زیرند :

  • متعلقات هر سیلندری یک مجموعه را تشکیل می دهند و به هیچ وجه نباید با یکدیگر جا به جا شوند. همچنین کپه های هر یاتاقان در جای خود، نباید به صورت عکس بسته شوند. به این منظور روی شاتون ها و کپه ها علامت گذاری می شود.

  راهنمای تصویری باز کردن یاتاقان خودرو

  • علامت ها روی یک طرف شاتون و کپه، به صورت شماره یا نقطه حک می گردد ( ترتیب شماره سیلندر رعایت می شود )

  راهنمای تصویری باز کردن یاتاقان خودرو

  • در صورتی که لبه ی سیلندر دارای پله باشد، برای جلوگیری از برخورد رینگ با آن، پله را به طریقی بر طرف می نمایند.

  راهنمای تصویری باز کردن یاتاقان خودرو

  • پیستونی را که باز می شود، در نقطه ی مرگ پایین قرار می دهند.
  • در صورت گیر کردن کپه با چند ضربه چکش پلاستیکی آن را آزاد می کنند.

  راهنمای تصویری باز کردن یاتاقان خودرو

  • برای جلوگیری از خط افتادن دیواره ی سیلندر و محور یاتاقان، روی پیچ های شاتون لاستیک محافظ قرار می دهند.

  راهنمای تصویری باز کردن یاتاقان خودرو

  • برای بستن قطعات فوق پس از انجام تعمیرات، مطابق شماره ی سیلندر، هر پیستون را آماده می کنند و داخل رینگ جمع کن می گذارند.
  • هنگام قرار گرفتن پیستون داخل سیلندر نباید دهانه ی رینگ ها در یک راستا باشند، زیرا این امر به نشت احتراق از سیلندر به کارتر کمک می کند.
  • بنابراین قبل از قرار دادن پیستون داخل رینگ جمع کن، دهانه ی هر یک از دو حلقه ی بالا و پایین رینگ روغنی سه پارچه را با فاصله ی حدود ۲۵ میلی متر ( نسبت به محور گژن پین ) قرار می دهند. در این حالت دهانه ی آن ها نسبت به محور طولی گژن پین زاویه ای حدود ۴۰ deg; خواهند داشت.

  راهنمای تصویری باز کردن یاتاقان خودرو

  • سپس دهانه دو رینگ کمپرس را با زاویه ی deg;۱۸۰ نسبت به یکدیگر در طرفین پیستون قرار می دهند. اگر رینگ روغن پیستون به صورت یک پارچه باشد، دهانه ی هر سه رینگ آن با زاویه ی deg;۱۲۰ ( نسبت به یکدیگر ) قرار می گیرد.

  راهنمای تصویری باز کردن یاتاقان خودرو

  نکته ی دیگر آن که توصیه می گردد، دهانه ی رینگ ها در راستای محور گژن پین نباشد.

  • برای جا زدن پیستون در سیلندر به شماره و علامت روی آن ( به سمت جلوی موتور ) دقت شود.
  • کپه یاتاقان ها نیز بر اساس جهت و شماره روی شاتون قرار می گیرند.

  دستورالعمل باز و بست یاتاقان ها و استفاده از ابزار مخصوص پلاستی گیج

  ابزار های مورد نیاز : ابزارهای عمومی چکش پلاستیکی پلاستی گیج ترک متر فیلر

  نکات ایمنی

  • رنگ پلاستی گیج مورد نظر را مطابق لقی یاتاقان انتخاب نمائید.
  • هیچ گاه پیچ و مهره های یاتاقان را بیش از حد، سفت نکنید.
  • دقت و نظافت در این عملیات اهمیت ویژه ای دارد.


  برای باز و بست یاتاقان های متحرک به روش زیر عمل نمائید:

  مرحله ۱ با رعایت اصولی که در بالا ذکر شد کپه ی یاتاقان ها را باز کنید. ابتدا علامت و شماره ی آن ها را کنترل کنید . یاتاقان را در حالتی قرار دهید که پیستون آن نقطه ی مرگ پایین باشد

  مرحله ۲

  پیچ های کپه را ابتدا شل و سپس باز کنید.

  راهنمای تصویری باز کردن یاتاقان خودرو

  مرحله ۳

  کپه ها را خارج کنید و از طرف دیگر، پیستون را بیرون آورید.

  راهنمای تصویری باز کردن یاتاقان خودرو

  مرحله ۴

  پس از انجام تعمیرات جهت بستن پیستون داخل سیلندر باید میزان لقی یاتاقان اندازه گیری شود. مفهوم لقی آن است که اگر محور را به یک طرف یاتاقان فشار دهیم در طرف دیگر آن حداکثر فاصله ایجاد می شود، که به آن لقی یاتاقان می گویند.

  راهنمای تصویری باز کردن یاتاقان خودرو

  محور میل لنگ را در داخل قشری از روغن شناور می کنند تا اصطکاک خشک ایجاد نگردد، لذا، این لقی را مد نظر قرار می دهند. لقی بیش از حد موجب روغن ریزی زیاد یاتاقان و در نتیجه کاهش فشار روغن و بروز اصطکاک خشک خواهد شد.

  راهنمای تصویری باز کردن یاتاقان خودرو

  در چنین حالتی سر و صدای موتور افزایش می یابد و میل لنگ می کوبد. یاتاقان های متحرک، به دلیل تحمل بار ضربه های ناشی از تغییر جهت شاتون، بیش از یاتاقان های ثابت فرسوده می شوند. از طرف دیگر لقی کم یاتاقان، باعث نازک شدن و در نتیجه شکستن فیلم روغن خواهد شد و سوختن یاتاقان را به همراه خواهد داشت.

  راهنمای تصویری باز کردن یاتاقان خودرو

  برای اندازه گیری لقی یاتاقان که حدوداً از ۰٫۰۲۵ تا ۰٫۰۵ میلی متر است، سه راه وجود دارد:

  • استفاده از پلاستی گیج
  • روش لایه گذاری
  • اندازه گیری قطر محور و یاتاقان

  مرحله ۵

  امروزه رایج ترین روش تعیین میزان لقی، استفاده از پلاستی گیج است به این شرح : نباید سطح یاتاقان ها روغنی باشد، پس سطح محور میل لنگ و یاتاقان ها را توسط پارچه کاملاً خشک کنید. به اندازه ی پهنای یاتاقان از پلاستیک آن جدا کنید و آن را روی محور قرار دهید.

  راهنمای تصویری باز کردن یاتاقان خودرو

  مرحله ۶

  کپه یاتاقان را در محل خود ببندید ( پلاستیک بین محور و یاتاقان قرار می گیرد ). پیچ های کپه را تا گشتاور لازم محکم کنید.

  توجه

  توجه داشته باشید که در این حالت میل لنگ حرکت نکند.

  راهنمای تصویری باز کردن یاتاقان خودرو

  مرحله ۷

  حال پیچ ها را باز و کپه را از محل خود بلند کنید.

  مرحله ۸

  پلاستی گیج یا روی محور میل لنگ یا روی یاتاقان به صورت پهن شده می چسبد. با خط کش مخصوص لقی سنج مقدار پهنای پلاستی گیج را اندازه گیری نمائید.

  راهنمای تصویری باز کردن یاتاقان خودرو

  عدد رو به روی خط مورد نظر، مقدار لقی یاتاقان است.

  مرحله ۹

  پس از انجام مراحل فوق پلاستیک را از روی یاتاقان یا محور پاک کنید. این آزمایش را برای تمام محورهای متحرک و ثابت انجام می دهند. پلاستی گیج برای لقی های مختلف دارای رنگ های متفاوتی است.

  راهنمای تصویری باز کردن یاتاقان خودرو

  برای مثال جهت اندازه گیری لقی ۰٫۰۲۵ میلی متر تا ۰٫۰۷۵ میلی متر از پلاستی گیج سبز رنگ و برای لقی ۰٫۰۵ تا ۰٫۱۵ میلی متر از رنگ قرمز آن استفاده می کنند. همچنین پلاستی گیج زرد برای لقی ۰٫۲۳ میلی متر تا ۰٫۵۱ میلی متر کاربرد دارد. پس از اندازه گیری لقی، میزان حد لهیدگی یاتاقان متحرک را کنترل کنید.

  مرحله ۱۰

  کپه را به همراه یاتاقان روی شاتون نصب و پیچ های آن را تا گشتاور لازم محکم کنید.

  راهنمای تصویری باز کردن یاتاقان خودرو

  مرحله ۱۱

  یکی از مهره های شاتون را شل کنید تا در اثر فشار یاتاقان، کپه از جای خود بلند شود. مقدار برخاست کپه را با فیلر اندازه بگیرید حدود ۰٫۱ میلی متر مجاز است.

  راهنمای تصویری باز کردن یاتاقان خودرو

  مرحله ۱۲

  پس از بررسی های انجام شده، به یاتاقان ها روغن بزنید و آن ها را مطابق شماره و جهت صحیح نصب کنید و پیچ های آن را تا گشتاور مورد نظر محکم نمائید.

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های اتومبیل
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  نحوه نصب رله چراغ بزرگ ال ٩٠
  آشنایی با دریچه گاز خودرو
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه