پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
راهنمای تصویری ازدیاد پیوندی مرکبات
تبلیغات
راهنمای تصویری ازدیاد پیوندی مرکبات
تكثير گونه های مختلف مركبات اگرچه با روش های مختلفی شامل كاشت بذر، قلمه زني، خوابانيدن و پيوند (شاخه يا جوانه) امكان پذير مي باشد اما معمول ترين شيوه در سطح جهانی استفاده از پيوند جوانه و بطور خاص پيوند سپری (T-budding یا Shield) است. در خانواده مرکبات می توان افراد گونه ها و حتی جنس های مختلف را به سهولت و بدون ظهور علائم ناسازگاری به يكديگر پيوند زده و تركيب های مختلفی از پايه و پيوندک را به منظورهای مختلف ايجاد كرد.

مقدمه

تكثير گونه های مختلف مركبات اگرچه با روش های مختلفی شامل كاشت بذر، قلمه زني، خوابانيدن و پيوند (شاخه يا جوانه) امكان پذير مي باشد اما معمول ترين شيوه در سطح جهانی استفاده از پيوند جوانه و بطور خاص پيوند سپری (T-budding یا Shield) است. در خانواده مرکبات می توان افراد گونه ها و حتی جنس های مختلف را به سهولت و بدون ظهور علائم ناسازگاری به يكديگر پيوند زده و تركيب های مختلفی از پايه و پيوندک را به منظورهای مختلف ايجاد كرد.

ازدياد بذری نيز اگرچه شيوه ای ارزان قيمت و ساده در تكثير گياهان محسوب مي شود اما اين روش تكثير تنها براي توليد پايه های مركبات اهميت داشته و به دليل تفرق صفات ايجاد شده در نتاج نمي تواند كاربردی در تكثير رقم داشته باشد. بديهی است در صورتی هم كه گياهان بذری حاصل نمو جنين رويشی (نوسلار) بذور باشند اگرچه كليه اختصاصات درخت مادری در نتاج بروز خواهد كرد اما باز هم خصوصيات نامطلوبی مانند خاردار بودن شاخه ها، ارتفاع زياد درخت و تأخير در آغاز باردهی درخت را در پی خواهد داشت.

بذرگيري

انتخاب بذر مناسب اولين شرط داشتن پايه هايی قوی و سالم است و لذا بايد در اين زمينه دقت كافی را مبذول داشته و بذر را از ميوه های كاملا رسيده ای كه روی شاخه های سالم و قوی قرار دارند جدا كرد. در فرآيند توليد پايه لازم است كليه بذور نامرغوب را حذف كرد و به اين نكته توجه داشت كه عموماً بذرهای درشت از جوانه زنی بهتر و سريعتری نيز برخوردار هستند و رشد نهال های بذری حاصله از چنين بذوری بسيار بهتر از بذرهای ريز است.

براي بذرگيری از مركبات بهتر است از درختانی كه ميوه هايی پر بذر با بذرهای چند جنين دارند استفاده كرد. به اين ترتيب نهال های توليدی كه به عنوان پايه مورد استفاده قرار مي گيرند همگی يک دست بوده و رفتار مشابهی را از نظر نحوه رشد و نمو و داشتن مقاومت ها و حساسيت ها در خزانه و باغ بروز می دهند. از طرف ديگر چون بذر ميوه هايی كه قبل از برداشت دچار ريزش شده اند بيشتر در معرض آلودگی به پوسيدگی قهوه ای قرار دارد بهتر است كه از اين ميوه ها بذرگيری نشود. نكته مهم ديگر اين است كه خود بذرهای موجود در ميوه های پوسيده نيز ممكن است به عوامل قارچی آلوده بوده و در نهايت آلودگی را به نهال بذری منتقل كنند و به همين دليل بايد به منظور كاهش ميزان آلودگی های مزبور همواره از ميوه های سالم روی درخت برای بذرگيری استفاده كرد.

بديهی است كه بهترين زمان برداشت ميوه براي بذرگيری بستگی به زمان رسيدن ميوه ها خواهد داشت. به عنوان مثال ميوه های فلائينگ دراگون و پونسيروس را بايد به ترتيب حدود اواخر شهريور و اواسط مهر، ميوه های نارنج، سيترنج و سيتروملو را اواسط تا اواخر آذر برداشت و بذرگيری كرد. البته تاريخ های مذكور تقريبي بوده و در سال های مختلف و بر حسب شرايط محيط مي تواند نوسان اندكی داشته باشد. براي انجام بذرگيری بايد ابتدا پوست ميوه را از قسمت استوايی آن توسط يک چاقوی تيز به عمق تقريبی يک سانتی متر برش داده و دو نيمه بريده شده را با چرخاندن آنها در جهت عكس يكديگر از هم جدا كرد تا بدين ترتيب صدمه ای به بذرها وارد نشود. در مرحله بعد هر يک از دو نيمه ميوه درون ظرفي فشرده مي شوند تا بذرها به همراه آب ميوه از گوشت جدا شود. با توجه به اينكه تماس طولانی مدت بذر با عصاره ميوه موجب كاهش شديد قوه ناميه تا حدود 50% مي شود، لازم است بذرها پس از خروج از ميوه به مدت 24 ساعت درون آب سرد نگهداری شوند. پس از اين مدت بايد آنها را درون صافی ريخته و با استفاده از جريان آب و مالش بذور بين دو دست، لعاب اطراف بذر را جدا كرد. رطوبت اضافی بذرها با استفاده از آبكش گرفته شده و سپس جهت حذف عوامل قارچی در محلول 3 در هزار كاپتان به مدت حدود 10 دقيقه غرقاب می شوند. روش ديگر ضدعفونی بذر مركبات اين است كه بذور تميز شده را به مدت 10 دقيقه در آبی با دمای 52 درجه سانتي گراد قرار دهيم. در اين شيوه ضمن حذف كليه عوامل قارچی، قوه ناميه بذرها نيز به خوبي حفظ خواهد شد. در مرحله بعد بذرها در شرايط دمای اتاق، تهويه مناسب و دور از تابش مستقيم آفتاب روي صفحه ای مشبك كه با گوني كنفی يا پارچه نخی مفروش شده است پهن مي شوند تا به تدريج و در مدت پنج تا هفت روز خشک شده و آماده انبار كردن شوند. در اين مرحله مي توان آنها را تا فرا رسيدن فصل كشت درون كيسه نايلونی دربسته و در طبقه پايين يخچال (دمای تقريبی سه تا چهار درجه سانتي گراد) نگهداری كرد. لازم به ذكر است كه بذر مركبات فاقد دوره كمون بوده و كاهش بيش از حد رطوبت بذر موجب جدايی لپه ها از يكديگر و از دست رفتن قدرت جوانه زنی می شود. بر اين اساس توصيه می شود كه رطوبت اين بذور در طول مدت انبارداری نبايد به پايين تر از 75% كاهش يابد.

ازدیاد پیوندی مرکباتازدیاد پیوندی مرکبات

شکل1- میوه آماده برای بذرگیری و بذر های تمیز شده


با داشتن اشتراک ویژه ادامه این آموزش و بسیاری از آموزش های مفید دیگر، برای شما قابل مشاهده است.
جهت دریافت اشتراک ویژه در سایت ثبت نام نمایید یا وارد شوید.
جهت خرید مستقیم این مطلب وارد شوید - ۲۰۰۰ تومان
ورود / عضویت راهنما
تبلیغات
برچسب ها
نویسنده
رویا ولی پور
رویا ولی پور

نا مشخص
مجموع پست ها: 16 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
مطالب مرتبط
تبلیغات
سایر آموزش های باغداری
پرسش و پاسخ
تبلیغات
محصولات آموزشی
فروشگاه