پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تعمیر نوعی سبزی خردکن جدید
آموزش تعمیر نوعی سبزی خردکن جدید

آموزش تعمیر نوعی سبزی خردکن جدید

تبلیغات
آموزش تعمیر نوعی سبزی خردکن جدید
از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید با هم همراه می شویم تا با نحوه باز کردن قطعات و تعمیر این نوع دستگاه آشنا شویم.

  مرحله ۱

  مطابق تصویر زیر قبل از شروع به باز کردن دستگاه ابتدا دو شاخه ی آن را از برق جدا کنید.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  مرحله ۲

  طبق تصویر زیر از روی قوس تیغه می توان به جهت گردش موتور پی برد. در این حالت موتور در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت می چرخد. برای باز کردن این نوع تیغه ها که دارای قفل خودکار هستند باید تیغه را ۳۰ درجه در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا تیغه جدا شود.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  مانند تصویر زیر تیغه را از جای خود خارج کنید. برای جلوگیری از خطر بریدگی دست، این آزمایش با قاب های محافظ روی تیغه انجام شده است.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  مرحله ۳

  مطابق تصویر زیر اهرم باز کننده ی قلاب محکم کننده ی مخزن به بدنه ی دستگاه را به طرف بالا بکشید تا قلاب سمت چپ آزاد شود.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  مطابق تصویر زیر پس از آزاد شدن قلاب ها، مخزن را به سمت بالا بلند کرده و آن را از بدنه جدا کنید. در این حالت کوپلینگ سر موتور با تیغه به خوبی دیده می شود.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  مرحله ۴

  در تصویر زیر دریچه ی تخلیه با در کشویی از بیرون را مشاهده می کنید. در بعضی از سبزی خردکن ها دریچه ی تخلیه طوری طراحی شده که از داخل دستگاه می توان آن را باز و بسته کرد تا در دستگاه هنگام کار باز نشود.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  در تصویر زیر دریچه ی تخلیه را در داخل دستگاه مشاهده می کنید.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  مرحله ۵

  طبق تصویر زیر برای بررسی چگونگی عملکرد اهرم میکروسوئیچ، می توان به وسیله ی یک پیچ گوشتی حالت فنری بودن آن را آزمایش کرد. هم چنین می توان با فشار دادن قسمت دیگر کانال به طرف بالا، اهرم میکروسوئیچ را بیرون آورد.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  در تصویر زیر اهرم میکروسوئیچ را مشاهده می کنید که از محل خود خارج شده است و بیرون آمدن این اهرم، ضامن فرمان میکروسوئیچ را به حرکت در می آورد.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  مرحله ۶

  مطابق تصویر زیر پس از بررسی چگونگی عملکرد اهرم میکروسوئیچ، مخزن سبزی خردکن را در کناری قرار دهید.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  مرحله ۷

  مانند تصویر زیر به کمک یک پیچ گوشتی برقی چهارسو، پیچ های قاب ضامن فرمان میکروسوئیچ را باز کنید.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  طبق تصویر زیر پس از باز کردن دو عدد پیچ چهارسوی روی قاب ضامن فرمان میکروسوئیچ، قاب را از جای خود خارج کنید.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  در تصویر زیر طرف داخلی قاب و ضامن فرمان میکروسوئیچ به خوبی دیده می شوند.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  مرحله ۸

  مانند تصویر زیر پیچ های اطراف پایه را به وسیله ی یک پیچ گوشتی برقی باز کرده و از جای خود خارج کنید.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  مرحله ۹

  مطابق تصویر زیر پایه ی دستگاه را از دو طرف گرفته و به طرف بالا بکشید تا از بدنه جدا شود.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  در تصویر زیر با باز شدن کف سبزی خردکن می توان موتور، خازن و سیم کشی دستگاه را به خوبی مشاهده کرد.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  مرحله ۱۰

  مطابق تصویر زیر برای خارج کردن و بازدید موتور، ابتدا سیم رابط برق را که به وسیله ی یک محافظ لاستیکی به بدنه ی دستگاه محکم شده جدا کنید. این لاستیک مانند بست رفع کشش برای سیم رابط برق عمل می کند.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  مطابق تصویر زیر پس از آزاد شدن سیم رابط، میکروسوئیچ را از جای خود خارج کنید.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  مرحله ۱۱

  طبق تصویر زیر برای باز کردن رابط پلاستیکی (کوپلینگ) بین شفت و تیغه، باید آن را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت چرخاند تا از شفت موتور جدا شود.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  مطابق تصویر زیر پس از باز شدن کوپلینگ، آن را از شفت موتور جدا کنید.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  تصویر زیر کوپلینگ بین شفت موتور و تیغه ی سبزی خردکن را نشان می دهد که جنس آن از نوعی مواد پلاستیکی مقاوم ساخته شده است.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  در تصویر زیر ساختار کوپلینگ را مشاهده می کنید. هم چنین تیغه ی سبزی خردکن و محل قرار گرفتن کوپلینگ بر روی تیغه نیز به خوبی دیده می شوند.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  تصویر زیر نوع کوپلینگ و زاییده های آن را نشان می دهد که پس از قرار دادن تیغه داخل کوپلینگ، باید آن را ۳۰ درجه چرخاند تا با هم قفل شوند.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  مرحله ۱۲

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی یک پیچ گوشتی دو سوی کوچک، درپوش های لاستیکی روی پیچ های محکم کننده ی موتور به بدنه را بردارید.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  تصویر زیر درپوش لاستیکی آب بندی روی پیچ ها را نشان می دهد.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  مرحله ۱۳

  مطابق تصویر زیر پس از برداشتن درپوش های لاستیکی، چهار پیچ نگهدارنده ی موتور به بدنه را نیز با یک پیچ گوشتی خورشیدی باز کنید.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  مطابق تصویر زیر دقت کنید که در موقع بازکردن آخرین پیچ، حتماً با دست دیگر موتور را نگهدارید و سپس آخرین پیچ را از بدنه ی موتور جدا کنید تا موتور رها نشود.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  مانند تصویر زیر پس از باز شدن تمام پیچ ها و آزاد شدن موتور، آن را از دستگاه جدا کنید. در این حالت موتور و خازن راه اندازی آن به خوبی دیده می شوند.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  تصویر زیر نحوه ی جدا شدن موتور و محل خروج شفت موتور از بدنه ی دستگاه را نشان می دهد.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  در تصویر زیر بدنه ی استیل، محل قرار گرفتن کاسه نمد و جای پیچ های موتور در بدنه ی دستگاه نشان داده شده است. دقت کنید که نحوه ی ساخت بدنه دستگاه به گونه ای است که باعث جلوگیری از لرزش موتور و بالا رفتن مقاومت بدنه می شود.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  تصویر زیر محل قرار گرفتن کاسه نمد در زیر مخزن را نشان می دهد. شماره ی این کاسه نمد ۷-۲۸-۱۴ می باشد. کاسه نمد روی شفت موتور قرار می گیرد و اجازه نمی دهد آب از مخزن دستگاه وارد موتور شود.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  تصویر زیر سیم کشی کامل یک سبزی خردکن برقی را نشان می دهد.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  اجزای سبزی خردکن

  تصویر زیر خازن راه انداز موتور سبزی خردکن را نشان می دهد. مشخصات فنی این خازن برابر است با: ظرفیت: ۱۴ میکرو فاراد فرکانس: ۶۰ / ۵۰ هرتز ولتاژ: ۴۵۰ ولت متناوب

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  تصویر زیر یک میکروسوئیچ سبزی خردکن را نشان می دهد. میکروسوئیچ یک کلید کوچکی است که در داخل بدنه ی دستگاه قرار می گیرد و با موتور به صورت سری قرار می گیرد که با قطع شدن آن، دستگاه از کار می افتد و با وصل آن دستگاه شروع به کار می کند.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  مرحله ۱۴

  مطابق تصویر زیر برای بررسی چگونگی عملکرد میکروسوئیچ، در شرایطی که میکروسوئیچ قطع است دو سر اهم متر را به دو سر دو شاخه ی برق ورودی دستگاه وصل می کنیم. باید اهم متر مدار قطع (عدد ۱) را نشان دهد.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  مانند تصویر زیر در شرایطی که اهم متر مدار قطع را نشان می دهد، اگر دکمه ی میکروسوئیچ را با دست فشار دهیم مدار بسته شده و اهم متر، مقدار مقاومت سیم پیچ موتور را نشان می دهد. در این حالت آزمایش کامل شده و میکروسوئیچ سالم است.

  طریقه ی باز و بسته کردن نوعی سبزی خردکن جدید

  جدول عیب یابی سبزی خرد کن

  ردیف

  عیب

  علت عیب

  ۱

  دستگاه روشن نمی شود. ۱. میکروسوئیچ خراب است. ۲. سیم رابط قطع است. ۳. موتور سوخته است.

  ۲

  دستگاه صدا می دهد. بلبرینگ های موتور معیوب شده اند.

  ۳

  دستگاه لرزش دارد. ۱. دستگاه تراز نیست. ۲. تیغه تاب دارد.

  ۴

  سبزی ها خوب خرد نمی شوند تیغه ی دستگاه کند شده است.

  ۵

  دستگاه بعد از استارت صدای هوم می دهد و حرکت نمی کند. ۱. خازن دستگاه سوخته است. ۲. موتور گیرپاژ کرده است. ۳. تیغه گیر مکانیکی دارد.
  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  باز شدن بدنه کولرهای ابی
  آموزش روش نصب کولر آبی هوایی | قسمت اول
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه