پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تعویض فیوزهای خودروی پژو ۲۰۶
آموزش تعویض فیوزهای خودروی پژو ۲۰۶

آموزش تعویض فیوزهای خودروی پژو ۲۰۶

تبلیغات
آموزش تعویض فیوزهای خودروی پژو ۲۰۶
وظیفه اصلی فیوزها محافظت از قطعات برقی خودرو است که به آن متصل شده‌اند. برای مثال، اگر شدت جریان زیادی به صورت ناگهانی به سمت رادیوی خودرو روانه شود، فیوز با پریدن و قطع کردن جریان از سوختن رادیو جلوگیری می‌کند؛ در حقیقت، فیوز با قطع کردن جریان برق از اجزا و قطعات محافظت می‌کند. در این آموزش قصد داریم به شما تعویض فیوزهای خودروی پژو ۲۰۶ را بیاموزیم. با اِستپ هِلپ همراه باشید.

تعویض فیوز

یک جعبه فیوز زیر داشبورد در قسمت جلوی راننده و دیگری در محفظه موتور قرار دارد.

آموزش تعویض فیوزهای خودروی پژو ۲۰۶

جعبه فیوز داشبورد

با یک سکه، پیچ را یک چهارم دور بچرخانید. سپس درپوش آن را بردارید تا فیوزها نمایان شوند. فیوزهای یدکی و انبرک A روی قسمت داخلی در جعبه فیوز زیر داشبورد قرار دارند.

آموزش تعویض فیوزهای خودروی پژو ۲۰۶

برداشتن و نصب فیوز

قبل از تعویض فیوز لزوما باید علت اشکال را بیابید و آن را رفع کنید. شماره فیوزها روی جعبه فیوز مشخص شده است. از انبرک A استفاده کنید. همواره یک فیوز معیوب را با یک فیوز سالم مشابه آن جایگزین کنید.

آموزش تعویض فیوزهای خودروی پژو ۲۰۶

جعبه فیوز محفظه موتور

جعبه فیوز در سمت راست محفظه موتور قرار دارد. برای دست یابی به آن، گیره های در جعبه را آزاد کنید و در را بردارید. هنگام بستن در جعبه، از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید. دارنده خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.

جعبه فیوز محفظه موتور با سیستم سازه پویش

آموزش تعویض فیوزهای خودروی پژو ۲۰۶

شماره فیوز

شدت جریان

عملکرد

۱ ۴۰A تغذیه برق سوئیچ استارت
۲ ۲۰A تغذیه برق سیستم های درونی نود جلو
۳ ۲۰A تغذیه برق رابط سیستم های درونی نود جلو
۴ ۲۰A تغذیه برق رابط سیستم های درونی نود جلو
۵ ۱۰A تغذیه رله چراغ های کوچک
۶ رزور
۷ ۴۰A ترمز ABS
۸ ۳۰A ترمز ABS
۹ ۴۰A - MAXI فن دور تند و کند
۱۰ ۷۰A - MAXI تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM
۱۱ ۲۰A تغذیه رله بوق
۱۲ ۳۰A تغذیه استارتر
۱۳ رزور
۱۴ ۳۰A رله برف پاک کن جلو
۱۵ ۱۰A تغذیه اکسیژن سنسور
۱۶ ۴۰A تغذیه رله دوبل
۱۷ ۱۰A تغذیه پمپ سوخت و یونیت موتور
۱۸ ۱۰A تغذیه یونیت موتور

تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM یا در فیوز F10 و یا در فیوز F11 می باشد.


جدول راهنمای رله ها

آموزش تعویض فیوزهای خودروی پژو ۲۰۶

شماره رله

عملکرد

شدت جریان - نوع

RLY1

رله کنترل موتور

۳۰A-1 Contact

RLY2

رله پمپ بنزین

۳۰A-1 Contact

RLY3

رله چراغ کوچک

۳۵A-1 Contact

RLY4

رله بوق

۳۵A-1 Contact

RLY5

رله برف پاک کن جلو

۳۰A-2 Contact

RLY6

رله برف پاک کن جلو

۳۰A-2 Contact


چیدمان رله ها داخل اتاق

آموزش تعویض فیوزهای خودروی پژو ۲۰۶

شماره رله عملکرد رله شدت جریان - نوع
R1 پمپ شیشه شوی جلو ۳۰A- 2 Contact
R2 پمپ شیشه شوی عقب ۳۰A- 2 Contact
R3 گرم کن شیشه عقب و آینه ها ۳۰A- 1 Contact
R4 فن بخاری ۴۰A- 1 Contact
R5 شیشه بالابر عقب ۳۰A- 1 Contact
R6 شیشه بالابر جلو ۳۰A- 1 Contact
R7 --- ---
R8 برف پاک کن عقب ۳۰A- 2 Contact

جعبه فیوز داشبورد

شماره فیوز شدت جریان عملکرد
F21 ـــ رزرو
F22 ۱۰A تغذیه سوئیچ اصلی ( وضعیت دو ) یونیت کیسه هوا و نود مرکزی
F23 ۱۰A تغذیه سوئیچ اصلی ( وضعیت اول) فندک
F24 ۱۰A تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت اول ( تحریک رله بخاری، رادیو، چراغ ترمز، نود جلو، نود مرکزی و جلو آمپر )
F25 ۱۰A تغذیه دایم رادیو
F26 ۲۰A تغذیه نود مرکزی
F27 ۲۰A تغذیه نود مرکزی
F28 ۳۰A تغذیه نود مرکزی و تغذیه اصلی و تحریک رله محرک درب عقب
F29 ۳۰A شیشه بالابر عقب
F30 ۳۰A تغذیه نود مرکزی ( شیشه بالابر جلو )
F31 ۳۰A شیشه گرمکن عقب
F32 ۳۰A تغذیه فن بخاری
F33 ۳۰A استارت موتور
F34 ۱۰A تغذیه سوئیچ اصلی ( وضعیت دو) ایموبیلایزر، کانکتور عیب یابی، جلوآمپر، سنسور فشار گاز کولر، یونیت موتور
F35 ۵A تغذیه سوئیچ اصلی ( وضعیت دو ) - سیستم ضدقفل ترمز ABS
F36 ۱۰A تغذیه باتری ایموبیلایزر، کانکتور عیب یابی، جلو آمپر، تحریک شیشه گرمکن، پمپ شیشه شوی

جعبه فیوز داشبورد (در صورت نصب در خودروی شما)

شماره فیوز شدت جریان عملکرد
F1 - رزرو
F2 ۵A رله فن بخاری
F3 ۵A تغذیه نود جلو FCM، کولر، جلوآمپر
F4 ۱۰A تغذیه موتور برف پاک کن عقب و قفل صندوق عقب
F5 ۵A تغذیه نور زمینه
F6 ۵A تغذیه سیستم ضدقفل ترمز ABS
F7 ۱۰A تغذیه یونیت کیسه هوا
F8 ۵A تغذیه جلوآمپر، ایموبیلازر، دیاگ، ECU
F9 ۵A تغذیه پمپ شیشه شور
F10 ۵A تغذیه نود مرکزی BCM، نمایشگر، شیشه بالابر جلو، سنسور دنده عقب
F11 ۱۰A تغذیه چراغ دنده عقب
F12 ۵A تغذیه سوئیچ چراغ ترمز
F13 ۱۰A تغذیه سوئیچ سه حالته گاز کولر
F14 ۵A تغذیه برق چراغ سقف، صندوق عقب
F15 ۲۰A تغذیه برق فندک
F16 ۱۰A تغذیه برق رادیو پخش
F17 - رزرو
F18 - رزرو
F19 - رزرو
F20 - رزرو
F21 - رزرو
F22 ۱۰A تغذیه شیشه بالابرهای جلو
F23 ۵A تغذیه برق گرم کن آینه
F24 ۳۰A تغذیه برق گرم کن شیشه عقب
F25 ۳۰A تغذیه قفل مرکزی
F26 ۲۰A تغذیه نود مرکزی BCM
F27 ۵A تغذیه رله ها، نمایشگر؛ کولر
F28 ۲۰A تغذیه نود مرکزی BCM
F29 ۵A تغذیه ا یموبیلازر
F30 ۱۰A تغذیه حافظه رادیو پخش
F31 - رزرو
F32 - رزرو
F33 ۴۰A تغذیه فن بخاری
F34 ۴۰A تغذیه شیشه بالابر جلو؛ آینه
F35 ۴۰A تغذیه شیشه بالابر عقب
F36 ۵A رزرو
F37 ۱۰A رزرو

چیدمان رله ها داخل اتاق

آموزش تعویض فیوزهای خودروی پژو ۲۰۶

شماره رله عملکرد رله شدت جریان - نوع
R1 رله فن ۳۵A- 1 Contact
R2 رله جلوآمپر، کولرو نود جلو ۲۰A- 1 Contact
R3 رله ولتاژ ECO ۳۵A- 1 Contact
R4 رله گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبی ۲۰A- 1 Contact
R5 رله پمپ شیشه شور جلو ۲۰A- 2 Contact
R6 رله پمپ شیشه شورعقب ۲۰A- 2 Contact
R7 رله شیشه بالابر جلو ۳۵A- 1 Contact
R8 رله شیشه بالابر عقب ۳۵A- 1 Contact
R9 رله صندوق پران وموتوربرف پاک کن عقب ۲۰A- 2 Contact
R10 رله درب بازکن مرکزی ۲۰A- 2 Contact
R11 رله درب قفل کن مرکزی ۲۰A- 2 Contact

جعبه فیوز داخل موتور (در صورت نصب در خودروی شما)

آموزش تعویض فیوزهای خودروی پژو ۲۰۶

شماره فیوز

شدت جریان

عملکرد

F1 ۴۰A تغذیه برق سوئیچ استارت
F2 ۲۰A تغذیه برق چراغ هاى جلو چپ
F3 ۲۰A تغذیه برق چراغ هاى جلو راست
F4 ۲۰A تغذیه برق کمپرسور کولر
F5 ۵A تغذیه رله چراغ های کوچک
F6 - رزرو
F7 ۴۰A تغذیه سیستم ضد قفل ABS
F8 ۳۰A تغذیه سیستم ضد قفل ABS
F9 ۴۰A - MAXI تغذیه فن دور تند وکند
F10 ۷۰A - MAXI تغذیه نود مرکزی BCM
F11 ۲۰A بوق
F12 ۳۰A استارت
F13 - رزرو
F14 ۳۰A رله برف پاک کن جلو
F15 ۱۰A سنسور اکسیژن
F16 ۴۰A تغذیه رله دوبل
F17 ۱۰A تغذیه پمپ بنزین
F18 ۱۰A تغذیه یونیت موتور

چیدمان رله ها داخل موتور

شماره رله

عملکرد رله

شدت جریان - نوع

R1 رله پمپ بنزین ۳۰A- 1 Contact
R2 رله کنترل موتور ۳۰A- 1 Contact
R3 رله چراغ کوچک ۳۵A- 1 Contact
R4 رله بوق ۳۵A- 1 Contact
R5 رله برف پاک کن جلو ۳۰A- 2 Contact
R6 رله برف پاک کن جلو ۳۰A- 2 Contact
تبلیغات
برچسب ها
منابع
نویسنده
رضا وجدانی
رضا وجدانی عضو تیم استپ هلپ

نا مشخص
مجموع پست ها: 21 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
مطالب مرتبط
تبلیغات
سایر آموزش های اتومبیل
پرسش و پاسخ
۰ پاسخ
۰ امتیاز
نحوه نصب رله چراغ بزرگ ال ٩٠
آشنایی با دریچه گاز خودرو
سوالتان را بپرسید
تبلیغات
محصولات آموزشی
فروشگاه