پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
راهنمای دوخت اولیه پارچه لباس
راهنمای دوخت اولیه پارچه لباس

راهنمای دوخت اولیه پارچه لباس

تبلیغات
راهنمای دوخت اولیه پارچه لباس
کوک که ساده ترین و ابتدایی ترین دوخت با دست به شمار می آید در انواع گوناگون و به تناسب کار دوخت استفاده می شود.

انگشتانه

به کار بردن انگشتانه در مواقعی که دست دوزی می کنید، ضروری است. به کار بردن انگشتانه به سرعت عمل می افزاید و نوک انگشت را از خراشیدگی محفوظ نگه می دارد.

راهنمای دوخت اولیه پارچه لباس

کوک ساده

این دوخت برای اتصال موقت تکه های لباس کار می رود. طول هر کوک شلال در حدود (0/5 تا 1 سانتی متر) و فواصل آن نیز مساوی شلال است. فواصل شلال های کوک تا لبه ی پارچه را به طور مساوی در نظر بگیرید تا چنان چه خواستید آن را بدوزید، خطوط دوخت تا لبه، صاف و یکنواخت باشد.

کوک ساده

بخیه

این دوخت برای اتصال دائم تکه های لباس و مواقعی که دوام و استحکام دست دوزی مورد لزوم باشد، به کار می آید، این کار به خوبی کار بخیه ی ساده ماشین دوخت است.

انواع کوک با دست

بخیه ی تزیینی

شیوه ی این دوخت بسیار شبیه بخیه ی معمولی است؛ با این تفاوت که در فاصله ی بخیه ها فضایی دوخته نشده و معادل طول بخیه ها باقی می ماند. بخیه ی تزیینی برای شلال دوزی مچ، یقه، جیب و سایر قسمت های لباس به کار می رود. پس از اتمام دوخت لباس و آخرین اتو کشی، با استفاده از الیاف نخ ضخیم، بخیه ی تزیینی را روی آن بدوزید.

انواع کوک با دست

کوک جسته

این کوک به خصوص جهت اتصال لایی به پارچه ی لباس یا ثابت نگه داشتن یقه انگلیسی، آرشال و ... به کار می رود. دوخت جسته در پشت پارچه انجام می گیرد. لایی توسط شلال های کوچک اریب به پارچه ی لباس وصل می گردد. فواصل و طول شلال ها یک سانتی متر است.

انواع کوک با دست

زیگزاگ ساده

این نوع دوخت برای اتصال یک تکه روی قسمت دیگر استفاده می شود. زیگزاگ از چپ به راست دوخته می شود. در هر بار، سوزن را در ضخامت چند تار از پارچه فرو ببرید و خارج سازید. توجه کنید که نخ محکم کشیده نشود.

انواع کوک با دست


انواع دوخت درزها

درز ساده

این نوع درز، ساده ترین دوخت برای اتصال تکه های لباس به یکدیگر است که معمولا توسط ماشین دوخت دوخته می شود و عرض جادرز در حدود (1/5 تا 2 سانتی متر) است. برای دوام بیشتر ابتدا و انتهای آن را دو بار بدوزید.

انواع دوخت درزها

توجه:

پس از دوختن و قبل از آن که ضخامت جادرز را به طرفین باز کنید، روی خط دوخته شده را از سمت پشت اتو نمایید.

انواع دوخت درزها

جادرزها را توسط انگشتان دست چپ کاملا باز کنید و سپس به وسیله ی نوک اتو خط درز را اتو نمایید.
انواع دوخت درزها

دو درزه (درز فرانسوی)

دو درزه مناسب ترین دوخت جهت پارچه های لطیف (خصوصا حریر) است. ابتدا دو لایه ی پشت پارچه را روی هم قرار دهید و درز را سمت روی پارچه بدوزید. جادرز را به یک سمت بخوابانید و اتو نمایید. آن گاه عرض جادرز را به یک اندازه و مساوی (4 میلی متر) قیچی کنید.

انواع دوخت درزها دو درزه ( درز فرانسوی )

سپس پارچه را به طرف پشت برگردانید و دوباره درز بگیرید، به طوری که ضخامت درز اول درست در میان درز دوم واقع شود.

انواع دوخت درزها دو درزه ( درز فرانسوی )

توجه:

تمیز کردن درز قبل از چرخ کردن درز دوم است؛ زیرا، اگر تارهایی از پارچه باقی بماند به دلیل لطافت پارچه، از رو نمایان خواهد شد.

درز دوبله شکسته

ابتدا یک درز ساده بدوزید، سپس درزها را به یک طرف بخوابانید و اتو بزنید. آن گاه عرض جا درز زیرین را (۴ میلی متر) کنید و مقدار اضافی آن را بچینید. سپس لبه ی فوقانی را (تا) نمایید، روی پارچه را کوک بزنید و لب به لب آن را بدوزید. در درزهای دوبله، چنان چه نخ از نوع ضخیم تر انتخاب شود جلوه ی شلال ها بیش تر می شود.

درز دوبله شکسته

درز دوبله خوابیده

درزهای دوبله جهت پوشاک اسپرت استفاده می شود. پس از دوختن درز معمولی، جادرز آن را به یک سمت بخوابانید و اتو کنید. لبه ی درزها را با دوخت پاکدوزی نمایید و سپس در سمت روی پارچه، لبه ی درز را به فاصله ی (۰/۷۵ سانتی متر ) از درز قبلی، روی ضخامت جادرز، چرخ کنید. اگر می خواهید که خیلی ضخیم نشود می توانید همانند تصویر قبلی، سمت داخلی را باریک کرده و سپس بدوزید.

درز دوبله خوابیده


انواع پاکدوزی (لبه دوزی)

پاکدوزی به دوخت های مختلفی اطلاق می شود که مانع از ریشه شدن جادرز پارچه شود. بدیهی است که برای هر پارچه، نوع بخصوصی از پاکدوزی به کار می رود.

پاکدوزی ساده با دست

معمول ترین نوع تمیز دوزی به شمار می رود. پس از اتمام چرخ و اتوی درز، سوزن را به طور مایل و از چپ به راست داخل جا درز فرو ببرید و خارج سازید. بلندی هر پایه ی دوخت را در حدود (۴ میلی متر) بگیرید و پایه ها را معادل (۰/۵ سانتی متر) از هم فاصله دهید.

پاکدوزی ساده با دست

پاکدوزی با دندان موشی

این دوخت برای پوشاکی که نیاز به دوام بیش تر دارد و زیاد پوشیده می شود، به کار می رود. نوع جنس نخ را متناسب با پارچه انتخاب کنید. به طور کلی، نخ های ظریف تر مناسب تر اند؛ زیرا، پس از اتوی مجدد، جادرز در پاکدوزی در سمت روی پارچه دیده نخواهد شد.

پاکدوزی با دندان موشی

پاکدوزی با نوار اریب

با استفاده از نوار اریب آماده می توانید درزها را نوار کنید. این نوع پاکدوزی منحصراً برای پارچه هایی است که دارای ضخامت زیاد هستند و به سرعت نیز ریش می شوند. (مانند: پارچه های تویید درشت)

روش اول: برای دوختی ظریف تر به کار می رود. نوار اریب را با جادرز، درز می گیرید و آن را به سمت پشت بر می گردانید و می دوزید.

پاکدوزی با نوار اریب

روش دوم: برای نوار کردن درز، کافی است ضخامت لبه ی جا درز را در میان (تای) نوار اریب قرار دهید، کوک بزنید و سپس بدوزید.

پاکدوزی با نوار اریب

پاکدوزی توسط قیچی زیگزاگ

مواقعی که لباس تمام آستر می شود (مانند کت، پالتو و ...) می توان درزها را توسط قیچی زیگزاگ تمیز کرد.

پاکدوزی توسط قیچی زیگزاگ

پاکدوزی توسط قیچی زیگزاگ و دوخت ساده

اگر بخواهید دوام پاکدوزی با قیچی را بیش تر کنید، می توانید ابتدا لبه ی جا درز را در فاصله ی (۰/۵ سانتی متر) یک رج بدوزید و سپس لب جا درز را توسط قیچی زیگزاگ بچینید.

پاکدوزی توسط قیچی زیگزاگ و دوخت ساده

پاکدوزی با دوخت ساده ماشین دوخت

این نوع پاکدوزی برای پارچه های پنبه ای و لطیف مورد استفاده قرار می گیرد. برای این تمیز دوزی، پس از چرخ و اتو کردن، لبه ی جادرز را به طرف داخل به عرض (۳ میلی متر) (تو) بگذارید، به طوری که فقط بتوانید روی آن را بدوزید سپس ضخامت جا درزها را با دقت اتو نمایید.

پاکدوزی با دوخت ساده ماشین دوخت

پاکدوزی با دوخت زیگزاگ ماشین دوخت

این کار توسط ماشین دوخت به راحتی انجام می شود. کافی است درجه ی چرخ را روی دوخت زیگزاگ میزان کنید، سپس کناره های جا درزها را زیگزاگ بزنید و لبه ی اضافه ی آن را بچینید.

پاکدوزی با دوخت زیگزاگ ماشین دوخت

پاکدوزی با پایه ی مخصوص و ژیتون یا دکمه مخصوص پاکدوزی ماشین دوخت

معمولا این دوخت برای تمیز کردن پارچه های خیلی لطیف و نازک استفاده نمی شود؛ زیرا، باعث جمع شدن درز می گردد. به طور کلی پارچه هایی با ضخامت معمولی را پاکدوزی می نماید.

پاکدوزی با دوخت زیگزاگ ماشین دوخت پاکدوزی با پایه ی مخصوص و ژیتون یا دکمه مخصوص پاکدوزی ماشین دوخت

پاکدوزی با چرخ های سردوز (اورلوک)

این نوع ماشین های دوخت مخصوص پاکدوزی و تمیز دوزی درزهاست. معمولا همراه پاکدوزی می توان لبه ی درزها را صاف کرد. بعضی از انواع این ماشین های دوخت همراه با پاکدوزی دوخت ساده را نیز انجام می دهند.

پاکدوزی اورلوک

پاکدوزی با چرخ های سردوز ( اورلوک )

اورلوک ۵ نخ پاکدوزی همراه با دوخت ساده

پاکدوزی با چرخ های سردوز ( اورلوک )

چرخ اورلوک (اضافه درز چیده می شود)

چرخ اورلوک ( اضافه درز چیده می شود )


انواع پس دوزی (تودوزی)

پس دوزی یا تودوزی به دوخت هایی اطلاق می شود که برای (تو) گذاشتن لبه ی آستین، دامن، کت و ... استفاده می شود.

تودوزی بالایی زانفیکس

لایی زانفیکس را داخل لبه ی سجاف یا لباس قرار دهید به طوری که یک سانتی متر کم تر از لبه ی سجاف لباس باشد. (می توانید یک لبه ی لایی را قبلا به سجاف بدوزید). آن گاه به آرامی روی آن را اتو کنید. نوجه نمایید لایی زانفیکس بیرون از لبه ی سجاف نباشد؛ زیرا در این صورت به کف اتو می چسبد و آن را کثیف می کند.

تودوزی بالایی زانفیکس

پیچ (رُل)

این نوع دوخت جهت لبه دوزی انواع پارچه های شیفون، ارگانزا و به طور کلی پارچه های لطیف استفاده می شود. لبه ی پارچه را تاب بدهید و لوله کنید؛ به طوری که عرض ضخامت قسمت تاب در حدود (۲ تا ۳ میلی متر) شود. سپس سوزن را از داخل (تای) پارچه رد کنید و هر بار یک تار از پارچه را بگیرید.

انواع پس دوزی ( تودوزی )

نوع دیگر پیچ رُل

لبه ی این دوخت مانند پیچ (رُل) لوله می شود. با سوزن از زمینه ی کار یک تار پارچه را بگیرید سپس از داخل (تای) پارچه رد کنید تا نخ دوخت کاملا مخفی بماند.

نوع دیگر پیچ رُل

پس دوزی مخفی

این نوع پس دوزی در مواردی به کار می رود که دوخت نباید از سمت رو یا از سمت پشت لباس دیده شود. اگر این پس دوزی را برای دوخت لبه ی دامن به کار می برید، در فاصله ی هر چند بخیه، یک بار آن را محکم کنید.

پس دوزی مخفی

این نوع پس دوزی مانند شکل قبلی است. فقط قبل از (تا) کردن لبه ی دامن، لبه را یک بار بدوزید و سپس پس دوزی نمایید.

پس دوزی مخفی

پس دوزی توأم با ماشین دوخت (داخل سجاف)

این دوخت در پس دوزی پارچه های پشمی مورد مصرف قرار می گیرد. ابتدا لبه ی (تو) رفته را در فاصله ی (۰/۵ سانتی متر) از لبه پارچه بدوزید (بخیه ی چرخ معمولی باشد). لبه ی پارچه را با قیچی زیگزاگ، قیچی نمایید و مانند شکل پس دوزی کنید. در این روش، نخ پس دوزی شل دوخته می شود. دوخت از روی پارچه مشخص نمی گردد.

پس دوزی توأم با ماشین دوخت ( داخل سجاف )

در این روش مانند شکل قبلی عمل کنید. فقط لبه ی پارچه را با ماشین دوخت پاکدوزی نمایید.

پس دوزی توأم با ماشین دوخت ( داخل سجاف )

پس دوزی زیگزاگ ساده

لبه ی پارچه را پاکدوزی کنید (در این جا از قیچی زیگزاگ استفاده شده است). پس از (تو) گذاشتن لبه ی پارچه آن را با دقت و از سمت چپ به راست زیگزاگ بزنید. هر بار چند تار از پارچه را بگیرید.

پس دوزی زیگزاگ ساده

پس دوزی زیگزاگ (داخل سجاف)

این روش مانند زیگزاگ ساده بوده، ولی به صورت مخفی است. توجه کنید که نخ آن را محکم نکشید؛ زیرا، دوخت زیگزاگ نباید در سمت روی پارچه نمایان شود.

پس دوزی زیگزاگ ( داخل سجاف )

تودوزی با ماشین دوخت

لبه ی پارچه را پاکدوزی کنید سپس به اندازه ی لازم آن را (تو) بگذارید و کوک بزنید. دوباره آن را (تا) کنید و از پایه ی مخصوص استفاده نمایید.

پس دوزی زیگزاگ ( داخل سجاف ) پس دوزی زیگزاگ ( داخل سجاف )

تودوزی با دوخت ساده ماشین دوخت

بیشترین کاربرد آن در مورد پارچه های نسبتا ظریف است؛ زیرا در مورد پارچه ی ضخیم، به علت (تا) شدن لبه ی سجاف ضخامت زیادی ایجاد می شود. لبه ی پارچه را به مقدار معین (تا) بزنید، اتو کنید، سپس لبه ی (تو) رفته را بدوزید.

تو دوزی با دوخت ساده ماشین دوخت

پاکدوزی با دوخت زیگزاگ ماشین دوخت

لبه ی پارچه را حدود (۲ سانتی متر) (تا) کنید و با درجه ی زیگزاگ لبه را زیگزاگ نمایید. سپس مقدار اضافی را بچینید.

پاکدوزی با دوخت زیگزاگ ماشین دوخت

خط کش پا صاف کن

پا صاف کن ابزاری است که می توان برای صاف کردن لبه ی دامن ها (دامن های ترک و کلوش) از آن استفاده کرد. بعضی از انواع آن توسط گچ یا سنجاق و در مدل های مختلف تهیه می شود. علامت گذاری توسط سنجاق صحیح تر است؛ زیرا ضخامت گچ و نیز زدودن آن از روی بعضی پارچه ها مُیسر نخواهد بود.

پاکدوزی با دوخت زیگزاگ ماشین دوخت

تو دوزی لبه ی دامن کلوش

دوخت لبه ی دامن کلوش، بسته به ضخامت و نوع پارچه متفاوت است، ولی صاف کردن لبه ی آن در تمام کلوش ها، فون زیاد، ترک ها و ... الزامی است. برای این منظور قبل از صاف کردن پایین دامن، حداقل ۲۴ ساعت آن را از قسمت کمر آویزان کنید. سپس توسط پا صاف کن لبه ی دامن، کوتاه ترین قسمت لبه ی دامن را در نظر بگیرید. دور تا دور دامن را مساوی آن علامت بگذارید (با استفاده از پودر پا صاف کن یا سنجاق یا حتی با به کار بردن یک خط کش بلند T). نقاط علامت گذاری شده را بچینید.

تو دوزی لبه ی دامن کلوش

پارچه هایی که با ضخامت متوسط، قابلیت جمع شدن با بخار اتو را دارند، در فاصله ی چند میلی متر از لبه ی پارچه یک رج شلال درشت با ماشین دوخت یا شلال ریز با دست بدوزید (درزهای داخل سجاف باید با درز لباس مماس باشد). نخ شلال را بکشید؛ به طوری که گشادی اضافی (توی) لب دامن کاملا به خُرد برود و صاف و مرتب شود. سپس توسط اتو بخار یا پارچه ی مرطوب خُرد های لب دامن را اتو کنید.

تو دوزی لبه ی دامن کلوش

اگر پارچه ای با ضخامت متوسط قابلیت جمع شدن توسط اتو را نداشته باشد، ابتدا مراحل اولیه ی شکل قبل را انجام دهید. نوار اریبی از آستری تهیه نمایید و به لب دامن خُرد خورده ی پارچه، بدوزید. نوار اریب را به لباس پس دوزی نمایید.

تو دوزی لبه ی دامن کلوش

در مورد پارچه هایی که ضخیم هستند یا نمی توان آن ها را خُرد داد، لبه ی اضافی سجاف را بچینید، نوار اریب را به لب دامن بدوزید و به طرف داخل برگردانید؛ به طوری که چند میلی متر از لب لباس به طرف داخل برگردد. سپس آن را پس دوزی نمایید.

تو دوزی لبه ی دامن کلوش

گوشه های سجاف

طول سجاف را در اندازه ی کافی بچینید. سجاف را به لبه ی درز مورد نظر بدوزید. سپس برای وصل کردن لبه ی آن از یکی از روش های تودوزی استفاده کنید. گوشه های لباس در دامن، کت، بلوز و ... به چندین روش دوخته می شود که عبارتند از:

گوشه های سجاف

روش اول: لب پایین لباس را به طرف داخل برگردانید، کوک بزنید و درز سجاف عمودی رویی را (حدود ۱ تا ۱/۵ سانتی متر) باریک کنید.

گوشه های سجاف

گوشه ی سجاف را (تا) نمایید و آن را با دقت و ریز به طوری که مشخص نباشد، بدوزید.

گوشه های سجاف

روش دوم: سجاف رویی را (تا) نمایید، بدوزید و گوشه ی خارجی را به صورت منحنی بچینید.

گوشه های سجاف

گوشه ی سجاف را (تا) کنید و آن را کوک بزنید. با دقت آن را پس دوزی مخفی نمایید.

گوشه های سجاف

روش سوم: این روش نسبت به روش های دیگر متناسب تر است. ابتدا لب پایین لباس و (تای) سجاف عمودی را روی نقطه ی A بگذارید.
گوشه های سجاف

خط کش را روی نقطه ی A قرار دهید به گونه ای که از نقطه ی B عبور کند و نقطه ی C به دست آید. این سه خط را با صابون علامت بگذارید.

انواع دوخت درزها دو درزه ( درز فرانسوی )

خط A تا C را (تا) کنید و خط C تا B را که علامت گذاشته اید. به اندازه ی (۱ تا ۱/۵ سانتی متر) که اضافه ی درز بگذارید و بقیه ی آن را بچینید.

گوشه های سجاف

سجاف ها را به طرف پشت پارچه برگردانید و روی آن را اتو کنید.

گوشه های سجاف

گوشه ی منحنی سجاف سرخود

در گوشه هایی که سجاف، شکل منحنی یا هلالی دارد و یا به صورت یک سره است، لبه ی خارجی هلالی شکل سجاف را با دست شلال ریز بزنید، شلال را آن قدر جمع کنید تا گشادی اضافی آن صاف و منظم شود. سپس با اتو آن را منظم کنید.

گوشه ی منحنی سجاف سرخود


درزهای منحنی

درزهای منحنی در قسمت های مختلف لباس از قبیل درزهای داخلی یقه، برش های پرنسسی، یقه ب ب و ... استفاده می شود.

درز منحنی یک طرفه

این نوع درز از وسط باز نمی شود؛ مثل حلقه ی دور گردن. پس از چرخ کردن، اضافه ی درز را به گونه ای بچینید که پهنای یکی از درزها (۶ میلی متر) و درز دیگر (۳ میلی متر) کم تر باشد.

درز منحنی یک طرفه

پس از چیدن اضافه درز (زاپاس)، مثلث های کوچکی بچینید. درز باید به یک طرف خوابانده و اتو شود.

درز منحنی یک طرفه

درز منحنی دو طرفه

این درز در برش های منحنی ای که به طرف بیرون است (مثل برش های پرنسسی) کاربرد بیش تری دارد. درز را چرت بزنید، به طرفین باز کنید و اتو نمایید.

درز منحنی دو طرفه

درز یقه ی ب ب و برگردان جیب

این درز در یک قسمت صاف و در قسمت دیگر منحنی است. باید در قسمت منحنی، مانند شکل عمل کنید. به طوری که پهنای یکی از درزها کم تر از درز دیگر باشد و مثلث های کوچکی از آن چیده شود.

درز یقه ی ب ب و برگردان جیب

گوشه ی درزها

در این حالت نیز مانند شکل قبل دو درز را بدوزید و اضافه ها را بچینید.

گوشه ی درزها

گوشه ها را مانند شکل به صورت اریب بچینید.

گوشه ی درزها

درز داخلی صاف

در قسمت های داخلی لباس (مانند درز سجاف ها، یقه ها، مچ ها و ...) استفاده می شود. باید یکی از درزها را به اندازه ی (۶ میلی متر) و درز دیگر را به اندازه ی (۳ میلی متر) کم تر بچینید.

درز داخلی صاف

درز توی لب دامن

عرض درز در قسمت (تای) لب دامن ایجاد ضخامت اضافی می کند؛ از این رو، باید درزها بدین ترتیب کم شود: قسمت های (A تا B) و (C تا D) به اندازه ی (یک دوم درز لباس) چیده شود.

درز توی لب دامن


دوخت ساسون (پنس)

ساسون ها در لباس نقش بسزایی را ایفا می کنند. اهمیت آن به این علت است که به وجود آورنده ی حجم، برش ها و خطوط روی لباس هستند. در این جا چند نکته را که به افزایش کیفیت دوخت ساسون کمک خواهد کرد، ذکر می نماییم:

دوخت ساسون ( پنس )

هنگام دوخت ساسون از قسمت پهن تر شروع کنید و به تدریج ساسون را باریک تر نمایید تا به نوک آن برسد. ابتدای آن را دو بار چرخ کنید تا دوخت محکم شود و در انتها، (۱۰ سانتی متر) از نخ قرقره را باقی بگذارید. انتهای شلال چرخ را چند بار گره بزنید.

دوخت سامون ( پنس )

پس از اتمام دوخت، نخ اضافی را بچینید. در صورتی که ساسون پهن یا پارچه ضخیم باشد (پهنای پنس ضخامت ایجاد می کند)، باید حدود (۲ سانتی متر) از پایین ساسون را رها کنید و بقیه را به صورت مساوی و موازی با دوخت ساسون با فاصله بچینید.

دوخت سامون ( پنس )

پس از اتمام دوخت و چیدن اضافه ساسون، آن را از وسط باز کنید و اتو بزنید. اگر به راحتی صاف نشد و نوک آن پف کرد، به آن خاطر است که در دوخت نوک ساسون دقت کافی به عمل نیامده است.

دوخت سامون ( پنس )

برای دوختن پارچه های کشی یا تریکو، یک نوار راست (۲ سانتی متری) با طولی بلند تر از ساسون آماده کنید و آن را وسط ساسون قرار دهید و بدوزید.

دوخت سامون ( پنس )

پس از دوختن ساسون را اتو کنید.

دوخت سامون ( پنس )

نحوه ی دوختن ساسون در پیراهن

این نوع ساسون یک نوک در بالا تنه و یک نوک در دامن دارد و قسمت پهن ساسون معمولا در کمر قرار می گیرد. یک بار از قسمت پهن در کمر شروع به دوخت کنید تا به نوک باریک ختم شود و یک بار دیگر بر عکس به سمت بالا تنه دوخت شود.

در نوک ساسون ها اضافه ی نخ را چند بار گره زده و اضافه ی آن چیده شود. ناحیه ی پهن ساسون (حدوداً کمر) را چرت بزنید تا بتوانید وسط ساسون را باز کنید. این عمل برای صاف قرار گرفتن ساسون است.

نحوه ی دوختن ساسون در پیراهن

تبلیغات
برچسب ها
منابع
نویسنده
مهتاب حمیدی راد
مهتاب حمیدی راد عضو تیم استپ هلپ

در حال حاضر دانشجو رشته مهندسی صنایع می باشم و در زمینه تولید محتوا فعالیت می کنم
مجموع پست ها: 81 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
مطالب مرتبط
تبلیغات
سایر آموزش های لباس
پرسش و پاسخ
۰ پاسخ
۰ امتیاز
باز شدن بدنه کولرهای ابی
آموزش روش نصب کولر آبی هوایی | قسمت اول
۰ پاسخ
۱ امتیاز
هنگ کردن گوشی سامسونگ
آموزش تصویری ریست فکتوری موبایل سامسونگ Samsung Galaxy A5
۰ پاسخ
۱ امتیاز
سوالتان را بپرسید
تبلیغات