پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش پیاده کردن، نصب و تعمیر انواع سیستم فرمان کلاچ خودرو
آموزش پیاده کردن، نصب و تعمیر انواع سیستم فرمان کلاچ خودرو

آموزش پیاده کردن، نصب و تعمیر انواع سیستم فرمان کلاچ خودرو

تبلیغات
آموزش پیاده کردن، نصب و تعمیر انواع سیستم فرمان کلاچ خودرو
از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو ، این بار با راهنمای تصویری پیاده کردن، نصب و تعمیر انواع سیستم فرمان کلاچ خودرو ، با هم همراه می شویم تا با دستورالعمل و اصول صحیح این عملیات ها در خودرو آشنا شویم.

  ابزار و وسایل مورد نیاز :

  • ابزارهای عمومی
  • ابزار اندازه گیری
  • لوله و ظرف شفاف
  • مواد شوینده ی مناسب
  • هوای فشرده
  • گریس مخصوص
  • مایع ترمز

  برای بررسی و تنظیم ارتفاع پدال کلاچ به ترتیب زیر عمل کنید: خودرو را ثابت کنید. حداکثر فاصله ی مرکز سطح بالای پدال کلاچ تا سینی جلو یا کف اتاق خودرو را اندازه گیری کنید و مقدار ارتفاع پدال کلاچ را به دست آورید و با مقدار استاندارد مقایسه کنید. در صورت نیاز به تنظیم ارتفاع پدال کلاچ، مهره ی قفل کننده ی (A) را باز کنید و یا چرخاندن پیچ محدودکننده ی حرکت، ارتفاع پدال کلاچ را تنظیم کنید.

  ارتفاع پدال کلاچ

  برای بررسی و تنظیم خلاصی پدال کلاچ به ترتیب زیر عمل کنید: پدال را به آرامی با دست فشار دهید تا مقاومت احساس کنید. مقدار حرکت پدالِ بدون مقاومت میزان خلاصی پدال است، آن را اندازه گیری کنید.

  تنظیم خلاصی کلاچ

  تنظیم خلاصی پدال کلاچ در سیستم فرمان مکانیکی کلاچ نوع سیمی :

  پدال کلاچ را چند بار فشار دهید و آزاد کنید. سیم کلاچ را در تکیه گاه خود صاف کنید.

  تنظیم خلاصی کلاچ

  مطابق شکل زیر اهرم دوشاخه کلاچ و سیم کلاچ را از یکدیگر دور کنید و میزان لقی (A) مابین و بین واسطه و دوشاخه را با استفاده از چرخاندن مهره های تنظیم (B) به مقدار استاندارد تنظیم نمایید. بعد از تنظیم مدار خلاصی و ارتفاع پدال کلاچ را بررسی کنید.

  تنظیم خلاصی کلاچ

  در سیستم فرمان هیدرولیکی کلاچ به ترتیب زیر عمل نمائید: مهره قفل کن (تصویر زیر) را باز کنید و با چرخاندن میله ی فشاری خلاصی را تنظیم نمائید. مهره قفل کن را تا گشتاور مجاز سفت کنید. بعد از تنظیم، مقدار خلاصی و ارتفاع پدال کلاچ را بررسی کنید.

  تنظیم خلاصی کلاچ

  بازرسی نقطه ی شروع درگیری کلاچ : برای بازرسی نقطه ی شروع درگیری کلاچ به ترتیب زیر عمل کنید: اهرم ترمز دستی را بکشید و چرخ ها را ثابت کنید. موتور را روشن کنید و در دور آرام کار کند. پدال کلاچ را فشار دهید و به آرامی اهرم تعویض دنده را در وضعیت دنده عقب یا یک قرار دهید تا دنده ها درگیر شوند. به تدریج پدال را آزاد کنید و فاصله ی مابین نقطه ی درگیری تا حداکثر کورس یا کف اتاق را اندازه گیری کرده و با مقدار استاندارد مقایسه نمایید.

  تنظیم خلاصی کلاچ

  اگر فاصله در حد استاندارد نباشد موارد زیر را انجام دهید : ارتفاع حداکثر پدال را بازرسی کنید. خلاصی پدال را بازرسی کنید. سیم کلاچ را بازرسی کنید. مدار هیدرولیک کلاچ را هواگیری کنید. دیسک و صفحه کلاچ را بازرسی کنید. در صورت آسیب دیدگی سیم کلاچ و غلاف آن که موجب عملکرد نامطلوب سیستم کلاچ می گردد.

  تنظیم خلاصی کلاچ

  تعویض سیم کلاچ

  برای تعویض این قطعه به ترتیب زیر عمل کنید : خودرو را ثابت کنید. مهره ی تنظیم را باز کنید. پین واسطه را از محل نصب خارج کنید. بست یا خار نگه دارنده ی غلاف سیم کلاچ را از محل نصب شده خارج کنید.

  تعویض سیم کلاچ

  پدال کلاچ را ثابت کنید و با حرکت دادن سیم کلاچ به طرف بالا و آن را از انتهای اهرم پدال کلاچ جدا نمایید. سیم کلاچ را محل نصب شده خارج کنید. سیم کلاچ مناسب را انتخاب کنید.

  تعویض سیم کلاچ

  نکته

  مراحل نصب برعکس مراحل پیاده کردن آن است.


  تنظیم های مربوط پدال کلاچ را بعد از نصب سیم کلاچ به طور کامل انجام دهید. عملکرد سیم کلاچ را بعد از تعویض سیم کلاچ کنترل کنید. در صورت بروز عیب در سیستم فرمان هیدرولیکی کلاچ اجزا باید تعمیر شوند و لازم است تا قطعات معیوب تعمیر یا تعویض گردند در ادامه به تشریح روش پیاده و سوار کردن و تعمیر سیستم فرمان هیدرولیکی می پردازیم.

  سیستم فرمان هیدرولیکی کلاچ

  برای پیاده کردن سیلندر اصلی از محل نصب شده به ترتیب زیر عمل کنید: خودرو را ثابت کنید. پیچ هواگیری را باز و روغن سیستم را در ظرف مناسب تخلیه کنید. خار پینِ رابط پدال و میله ی فشاری را جدا کنید.

  سیستم فرمان هیدرولیکی کلاچ

  پین را از محل نصب خارج کنید. لوله ی رابط بین مخزن و سیلندر اصلی را جدا کنید.


  هشدار

  سطوح دارای رنگ به مایع ترمز ( روغن ترمز ) آغشته نگردد، چون موجب خرابی رنگ می شود. در صورت بروز این حالت بلافاصله محل را با آب بشوئید.
  لوله خروجی را باز کنید.

  سیستم فرمان هیدرولیکی کلاچ

  پیچ های اتصال سیلندر به بدنه را باز و آن را از محل نصب شده خارج کنید.

  برای پیاده کردن اجزای سیلندر کلاچ (شکل زیر ) به ترتیب زیر عمل کنید:

  اجزای سیلندر کلاچ

  سیلندر اصلی را مطابق شکل زیر به گیره ببندید.

  اجزای سیلندر کلاچ

  دو شاخه ی رابط را با باز کردن مهره ی ضامن پیاده کنید. گردگیر را به عقب بکشید و با استفاده از خار جمع کن خار حلقه ای را خارج کنید. واشر محدود کننده ی حرکت میله ی فشاری را خارج کنید. میله ی فشاری را از داخل سیلندر خارج کنید. پیستون را توسط هوای فشرده از داخل سیلندر خارج کنید.

  اجزای سیلندر کلاچ

  نکته ایمنی

  برای رعایت ایمنی و جلوگیری از خراب شدن قطعات، مسیر خروج پیستون را با استفاده از پارچه مسدود نمایید.


  برای بازرسی سیلندر اصلی و اجزای آن به ترتیب زیر عمل کنید:

  توجه

  کلیه ی قطعات باز شده را قبل از بازرسی، با مایع شوینده ی مناسب کاملاً از مواد آلاینده پاک و با هوای فشرده خشک کنید.


  سیلندر اصلی را از نظر سایش یا خوردگی بازرسی کنید. در صورت وجود عیب، سیلندر اصلی باید تعویض گردد. به ترتیب پیستون و لاستیک های آب بندی را از نظر سایش، تغییر شکل و ترک بازرسی کنید.

  IMG-522-16

  اگر هر کدام از قطعات معیوب باشد مجموعه ی پیستون و لاستیک های آب بندی را تعویض کنید. میله ی فشاری را جهت اطمینان از نداشتن سایش یا خرابی بررسی کنید. در صورت لزوم میله را تعویض کنید. برای جمع کردن اجزای سیلندر اصلی به ترتیب زیر عمل کنید: قطعات داخلی سیلندر اصلی را در محل های مشخص شده در شکل زیر به گریس لیتیوم با پایه ی گلیکول آغشته کنید و سپس آن را داخل سیلندر نصب نمائید.

  اجزای سیلندر کلاچ

  مجموعه ی میله ی فشاری و خار حلقه ای را نصب کنید. برای نصب سیلندر اصلی به ترتیب زیر عمل کنید: سیلندر اصلی را روی بدنه نصب و پیچ های آن را تا گشتاور مجاز سفت کنید.

  اجزای سیلندر کلاچ

  لوله ی مخزن روغن را نصب و تا گشتاور مجاز سفت کنید. ابتدا مهره ی لوله خروجی روغن را با دست تا انتها ببندید و سپس آن را تا گشتاور مجاز سفت کنید. میله ی فشاری را به پدال کلاچ وصل کنید.

  سیستم فرمان هیدرولیکی کلاچ را به ترتیب زیر هواگیری کنید:

  توجه

  در صورت تعمیر سیستم فرمان کلاچ هیدرولیکی، جهت اطمینان از عملکرد مطلوب آن را هواگیری کنید. عمل هواگیری توسط دو نفر انجام می گردد.
  مخزن پمپ کلاچ را با مایع ترمز ( روغن ترمز ) پر کنید.

  مخزن پمپ کلاچ

  یک سر لوله ی لاستیکی را مطابق شکل زیر به پیچ هواگیری سیلندر پایین کلاچ وصل کنید و انتهای دیگر آن را داخل یک ظرف شفاف، که تا نیمه از مایع ترمز پر شده است، قرار دهید.

  پیچ هواگیری سیلندر کلاچ

  فرد مستقر در خودرو باید به آرامی توسط پدال چندین بار پمپ کند.

  پدال کلاچ

  فرد تعمیرکار، همان طور که پدال فشرده است، پیچ هواگیری را شل کند تا خروج روغن آغاز شود، سپس پیچ را سفت کنید. این عملیات را تکرار نمایید تا در داخل روغن در ظرف شفاف هوا مشاهده نگردد.

  هشدار

  هیچ گاه از مایع ترمز ( روغن ترمز )، که به هنگام هواگیری از سیستم خارج شده است، مجدداً استفاده نکنید.
  عملکرد سیستم کلاچ را بعد از تعمیر کنترل کنید.

  برای پیاده کردن سیلندر پایین کلاچ به ترتیب زیر عمل کنید:

  سیلندر پایین کلاچ

  خودرو را ثابت کنید. پیچ هواگیری را باز کنید و روغن سیستم را در ظرف مناسب تخلیه نمائید. لوله ی رابط بین سیلندر اصلی و سیلندر پایین را باز کنید.

  سیلندر پایین کلاچ

  پیچ های اتصال سیلندر پائین کلاچ به پوسته ی جعبه دنده را باز کنید. نکته: آغشته شدن سطوح رنگ کاری شده به مایع ترمز (روغن ترمز) موجب خرابی رنگ می شود.

  برای بازکردن اجزای سیلندر پائین به ترتیب زیر عمل کنید: سیلندر پائین را توسط گیره مهار کنید. میله ی فشاری را از محل نصب شده خارج کنید. گردگیر را از محل نصب شده خارج کنید. با استفاده از خار جمع کن خار را از محل نصب خارج کنید. پیستون را توسط هوای فشرده از داخل سیلندر پائین خارج کنید.

  سیلندر پایین کلاچ

  نکات ایمنی

  • برای رعایت ایمنی و جلوگیری از خراب شدن قطعات، مسیر خروج پیستون را با استفاده از پارچه مسدود نمایید. برای بازرسی سیلندر پائین کلاچ به ترتیب زیر عمل کنید.
  • کلید قطعات باز شده را قبل از بازرسی با مایع شوینده ی مناسب کاملاً از مواد آلاینده پاک و با هوای فشرده خشک کنید.


  داخل سیلندر پائین را از نظر ساییدگی و خوردگی بررسی کنید.

  سیلندر پایین کلاچ

  در صورت وجود عیب در سیلندر آن را تعویض کنید. پیستون و لاستیک آب بندی را از نظر سایش، ترک و تغییر شکل بازرسی کنید. در صورت معیوب بودن هر کدام از قطعات، مجموعه ی پیستون و لاستیک آب بندی را تعویض کنید. میله ی فشاری را از نظر سایش و خرابی بررسی کنید. در صورت لزوم میله ی فشاری را تعویض کنید.

  برای جمع کردن اجزای سیلندر پایین کلاچ به ترتیب زیر عمل کنید:

  سیلندر پایین کلاچ

  سطوحی از پیستون را، که در شکل زیر مشخص شده است، به گریس لیئیوم با پایه ی گلیکول آغشته کنید.

  سیلندر پایین کلاچ

  پیستون را نصب کنید. گردگیر و میله ی فشاری را نصب کنید.

  برای نصب سیلندر پائین کلاچ به ترتیب عمل کنید: مراحل نصب برعکس مراحل پیاده کردن آن است. سیستم کلاچ را هواگیری کنید. عملکرد سیستم کلاچ را بعد از تعمیر کنترل کنید.

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  مهران ابن الدین
  مهران ابن الدین عضو تیم استپ هلپ

  دغدغه ایجاد منبع آموزشی که راهگشای بسیاری از مشکلات روزمره مردم و تاثیرگذار در ایجاد و توسعه کسب و کارهای فنی و تجربی باشد، ایده StepHelp و راه اندازی آن را سبب شد. هدفی که هر روز برای بهبود و اثربخشی بهتر آن تلاش می کنم.
  مجموع پست ها: 338 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 5
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های اتومبیل
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  نحوه نصب رله چراغ بزرگ ال ٩٠
  آشنایی با دریچه گاز خودرو
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه