پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش سرویس و تعمیر کولر آبی دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا
آموزش سرویس و تعمیر کولر آبی دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

آموزش سرویس و تعمیر کولر آبی دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

تبلیغات
آموزش سرویس و تعمیر کولر آبی دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا
از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی، این بار مرحله به مرحله با نحوه سرویس و تعمیر کولر آبی دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا با هم همراه می شویم.

  روش باز کردن، سرویس و راه اندازی کولر دستی

  نکات ایمنی

  هنگام بیرون آوردن پروانه خنک کننده ی موتور پمپ آب کولر دستی مطابق تصویر زیر به وسیله فک های دم باریک، پروانه خنک کننده را به طور یکنواخت از محور بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  شیلنگ آب کولر در تصویر زیر نشان داده شده است مرتباً در قسمت هایی که با دایره محدوده آن ها نشان داده شده است، مورد بازدید و کنترل قرار دهید و در صورت مشاهده ی هر گونه عیب و نقصی سریعاً نسبت به رفع آن اقدام شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  مطابق تصویر زیر سیم رابط برق پمپ آب کولر دستی را به منظور جلوگیری از اتصال بدنه و پیشگیری از خطر برق گرفتگی از داخل ماکارونی نسوز عبور دهید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  پروانه تصویر زیر از نوع پلاستیکی و پره های آن تحت زاویه ی معینی قرار دارد. دقت کنید که پروانه در اثر سقوط و تماس با اجسام گرم مانند سر هویه صدمه ای نبیند.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  هنگام سرویس کولر، صافی آب را که در تصویر زیر مشاهده می شود با مواد شوینده و آب کاملا تمیز کنید تا هنگام کار کولر اشکالی در آبرسانی پمپ آب ایجاد نشود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  روش بازکردن و سرویس پمپ آب کولر

  پمپ آب کولر دستی تصویر زیر را به دقت مورد بررسی قرار دهید و نحوه ی بازکردن صحیح آن را از طریق مشاهده تجزیه و تحلیل کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  به وسیله دم باریک مطابق تصویر زیر پروانه خنک کننده را از محور موتور به دقت و آرامی بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  پس از باز شدن پروانه خنک کننده، از روی محور، به وسیله ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ های نگه دارنده ی درپوش های موتور را مانند تصویر زیر باز کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  به وسیله ی روغندان، محل تماس محور و بوش را در بیرون از درپوش موتور مطابق تصویر زیر روغن کاری کنید تا رسوب های روی محور تمیز شود و هنگام باز کردن درپوش موتور، بوش صدمه نبیند.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  پس از تمیز کردن محور روتور که از درپوش بیرون آمده، درپوش را از روی موتور به وسیله ی دم باریک طبق تصویر زیر بردارید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  بوش را به وسیله ی روغندان و با روغن مقاوم در مطابق رطوبت روغن کاری کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  استاتور را مطابق تصویر زیر با دم باریک بگیرید و از روتور جدا کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  مقاومت اهمی دو سر استاتور را اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود ۱۹۴ اهم اندازه گیری شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  تصویر زیر استاتور و قطب های چاکدار آن را نشان می دهد.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  توجه: چنان چه رسوب های آب و گرد و خاک روی استاتور مشاهده می شود آن را با برس نرم تمیز کنید. تصویر زیر روتور و پایه ی پمپ آب کولر را نشان می دهد.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  روش باز کردن کلید و بازدید و کنترل اجزای کولر

  تصویر زیر سرولوم و کلید چهار وضعیتی و قاب پلاستیکی نگه دارنده ی کلید کولر را نشان می دهد.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  تصویر زیر اجزای کلید را به صورت باز نشان می دهد.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  تصویر زیر پروانه ی کولر را نشان می دهد. دقیقا مورد بازدید قرار دهید، در صورت کثیف بودن آن را تمیز و در صورتی که شکستگی روی آن مشاهده شد آن را تعویض کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  کابل رابط کولر را که در تصویر زیر مشاهده می شود دقیقا مورد بازدید و کنترل قرار دهید، در صورت مشاهده هر گونه عیب نسبت به تعویض آن اقدام کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  خازن ۲/۵ میکروفارادی تصویر زیر کولر را مورد بازدید و آزمایش قرار دهید. در صورت معیوب بودن نسبت به تعویض آن اقدام کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  توجه:

  • یک اهم متر عقربه ا ی را به دو سر خازن اتصال دهید در صورتی که عقربه ی اهم متر روی بی نهایت یا صفر قرار گیرد و حرکتی نکند خازن معیوب است.
  • در صورتی که عقربه ابتدا به سمت صفر متمایل شد و سپس به تدریج به سمت چپ صفحه یا علامت بی نهایت متمایل شد خازن سالم است.

  شیلنگ آب کولر را دقیقا مورد بازدید و کنترل قرار دهید. در صورتی که مطابق تصویر زیر سر شیلنگ ها بدون پارگی و اتصال شیلنگ به سه راهی معیوب نباشد شیلنگ سالم است. شیلنگ را کاملا تمیز کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا


  روش بازکردن موتور سه سرعته کولر دستی

  موتور سه سرعته تصویر زیر را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهید و نحوه ی باز کردن آن را از طریق مشاهده مجموعه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  نگه دارنده های فلزی درپوش سمت پروانه را به وسیله ی پیچ گوشتی تخت مناسب از روی درپوش بلند کنید تا درپوش آزاد شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  به وسیله ی چکش آهنی، چند ضربه ی آرام به اطراف هسته ی استاتور و درپوش عقب موتور بزنید تا از درپوش سمت پروانه استاتور جدا شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  پس از باز شدن درپوش جلویی یا سمت پروانه، روتور را از داخل استاتور بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  به وسیله ی چکش آهنی با دقت چند ضربه ی آرام به درپوش عقب موتور بزنید تا از هسته استاتور جدا شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  واشر فنری را با دم باریک بگیرید و از محل آن بیرون بیاورید. این واشر لقی محوری روتور را می گیرد.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  تصویر زیر اجزای باز شده موتور را همراه پروانه ی دمنده ی هوا نشان می دهد.

  cooler-1005-16-new

  مجددا اجزا و قطعات دستگاه را مونتاژ کنید. توجه:

  • عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه برعکس حالت بازکردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا به ترتیب و به طور صحیح در محل خود قرار گیرند.
  • برای بستن قطعات دستگاه باید از آخرین مرحله ی بازکردن آن شروع کنید تا به ابتدای آن برسید.
  • هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه ی مونتاژ مدار الکتریکی که در مراحل بازکردن دستگاه ترسیم کرده اید، استفاده کنید.
  • هنگام جمع کردن موتور، حتما بوش های آن را با روغن مقاوم در مقابل رطوبت روغن کاری کنید.

  روش آزمایش موتور سه سرعته ی کولر دستی

  مقاومت اهمی بین سر سیم مشترک و بدنه ی موتور که به مقاومت عایقی معروف است را مطابق تصویر زیر اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود ۱۹/۱۸ مگا اهم اندازه گیری شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  مقاومت اهمی بین سر سیم مشترک و بدنه ی موتور که به مقاومت عایقی معروف است را مطابق تصویر زیر اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود ۳۷۶ اهم اندازه گیری شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  توجه: مقادیر اندازه گیری شده به نوع موتور بستگی دارد و برای به دست آوردن مقادیر دقیق باید مقادیر اندازه گیری شده را با مقادیر مربوط به یک موتور مقایسه کرد. مقاومت بین سر سیم مربوط به سیم رابط موتور ( به رنگ آبی ) و ابتدای سیم پیچ کمکی ( به رنگ خاکستری ) را طبق تصویر زیر اندازه بگیرید، این مقادیر در حدود ۳۲۰ اهم اندازه گیری می شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  مقاومت اهمی بین سر سیم مربوط به سیم مشترک موتور ( به رنگ آبی ) و سر سیم مربوط به سیم مشکی موتور که مربوط به دور تند موتور است را اندازه بگیرید. در تصویر بالا برای یک نوع موتور این مقاومت ۱۹۸ اهم طبق تصویر زیر اندازه گیری شده است.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  مقاومت اهمی دو سر ترموستات با تنظیم ثابت که بین سیم آبی و صورتی قرار دارد را طبق تصویر زیر اندازه بگیرید، مقدار این مقاومت باید در حدود ۰/۱ اهم اندازه گیری شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر دستی چهار کلید با پمپ آب مجزا

  جدول عیب یابی، روش های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه اندازی کولر دستی

  نوع عیب

  علت

  روش های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه اندازی

  کولر به برق اتصال دارد، اما اصلا کار نمی کند.

  برق شبکه قطع است.

  اقدامی صورت نگیرد و کلید ها را در وضعیت قطع قرار دهید.

  فیوز اصلی شبکه ی برق منزل قطع است.

  پس از رفع عیب شبکه ی برق منزل، فیوز را وصل کنید.

  کلید ها معیوب هستند.

  کلید ها را تعویض کنید.

  اتصال ها قطع هستند.

  اتصال ها را برقرار کنید.

  سیم های رابط قطع است.

  سیم رابط را تعویض کنید.

  فیوز خط تغذیه ی پریزی که کولر به آن اتصال دارد قطع است.

  پس از رفع عیب مدار الکتریکی و خط تغذیه ی کولر، فیوز را وصل کنید.

  موتور پروانه و پمپ آب هر دو سوخته اند.

  موتور پروانه و پمپ آب را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد سیم پیچ و متخصص مربوطه ببرید.

  کولر کار می کند اما باد آن گرم است.

  در کولر با پمپ آب مجزا، کلید پمپ آب قطع است.

  کلید پمپ آب را وصل کنید.

  پمپ آب کار نمی کند.

  پمپ آب را سرویس یا تعویض کنید.

  اتصال ها قطع است.

  اتصال ها را برقرار کنید.

  سیم های رابط پمپ آب معیوب هستند.

  سیم ها رابط معیوب را تعویض کنید.

  شیلنگ آب بین پمپ آب و ناودانی کولر مسدود است.

  شیلنگ آب را سرویس یا تعویض کنید.

  سوراخ های ناودانی آب کولر مسدود است.

  ناودانی را سرویس تا تعویض کنید.

  آب در تشتک کولر نیست.

  تشتک کولر را تا سطح مشخص شده از آب پر کنید.

  هوادهی کولر مطلوب نیست.

  پوشال ها خیلی کثیف هستند.

  پوشال ها را تعویض کنید.

  پروانه ی توربین برعکس نصب شده است.

  پروانه را به طور صحیح مونتاژ کنید.

  یاتاقان های موتور پروانه معیوب هستند.

  یاتاقان ها را تعویض کنید.

  در کولرهای یک پارچه پمپ آب گیر مکانیکی دارد و سرعت چرخش پروانه را کاهش داده است.

  پمپ آب کولر را سرویس کنید.

  پیچ اتصال پروانه به محور موتور شل شده است.

  پروانه ی توربین را به وسیله ی پیچ محور محکم کنید.

  موتور نیم سوز و معیوب است.

  موتور را تعویض کنید یا برای تجدید سیم پیچی نزد متخصص ببرید.

  پمپ آب کار نمی کند.

  کلید پمپ آب در وضعیت قطع قرار دارد.

  کلید را در وضعیت روشن یا وصل قرار دهید.

  کلید پمپ آب معیوب است.

  کلید پمپ آب را تعویض کنید.

  اتصال های مدار الکتریکی پمپ آب قطع هستند.

  اتصال ها را برقرار کنید.

  سیم های رابط معیوب هستند.

  سیم های رابط معیوب را تعویض کنید.

  پمپ آب معیوب است.

  پمپ آب را سرویس یا تعویض کنید.

  پروانه ی کولر نمی چرخد.

  کلید موتور پروانه در وضعیت قطع قرار دارد.

  کلید را وصل کنید.

  کلید موتور پروانه معیوب است.

  کلید را تعویض کنید.

  اتصال های مدار الکتریکی موتور پروانه قطع هستند.

  اتصال ها را برقرار کنید.

  سیم های رابط موتور پروانه معیوب هستند.

  سیم های رابط معیوب را تعویض کنید.

  پمپ آب گیر مکانیکی دارد.

  پمپ آب کولر را سرویس کنید.

  بوش یاتاقان های موتور پروانه معیوب هستند.

  بوش یا یاتاقان های موتور را تعویض کنید.

  موتور پروانه سوخته است.

  موتور را تعویض یا به منظور سیم پیچی نزد متخصص ببرید.

  موتور صدای هوم می کند اما نمی چرخد.

  سیم پیچ کمکی موتور معیوب است.

  موتور را تعویض یا برای تجدید سیم پیچی نزد متخصص ببرید.

  خازن معیوب است.

  خازن را تعویض کنید.

  بوش های موتور معیوب هستند.

  بوش یا یاتاقان ها را تعویض کنید.

  پمپ آب گیر مکانیکی دارد.

  گیر مکانیکی را برطرف کنید.

  با تغییر وضعیت کلید تبدیل تند و کند کولر به طور معکوس عمل می کند.

  اتصال سرسیم های سیم رابط به کلید جا به جا شده است.

  اتصال سرسیم های رابط موتور به کلید را به طور صحیح برقرار کنید.

  با زدن کلید موتور پروانه، فیوز مینیاتوری قطع می شود.

  سیم رابط موتور معیوب هستند.

  سیم های رابط معیوب را تعویض کنید و پس از رفع عیب مدار فیوز را وصل کنید.

  موتور پروانه سوخته است.

  موتور را تعویض کنید یا برای تعویض سیم پیچی نزد متخصص ببرید.

  بدنه ی کولر برق دارد.

  سیم رابط به بدنه کولر اتصال دارد.

  اتصال بدنه کولر را برطرف کنید.

  پمپ آب کولر اتصال بدنه دارد.

  چنان چه نتوان اتصال بدنه را برطرف کرد، موتور را تعویض یا به منظور سیم پیچی نزد متخصص ببرید.

  موتور پروانه اتصال بدنه دارد.

  موتور را تعویض یا نزد متخصص ببرید.

  کولر هنگام کار، سر و صدا می کند.

  پمپ آب کولر معیوب است یا گیر مکانیکی دارد.

  پمپ آب کولر را سرویس و رفع نقص کنید.

  موتور پروانه درست نصب نشده است.

  موتور پروانه را به طور صحیح نصب کنید.

  یاتاقان های موتور معیوب هستند.

  یاتاقان های معیوب را تعویض کنید.

  موتور نیم سوز است.

  موتور را تعویض کنید.

  آب از پوشال کولر سرریز می شود.

  کولر تراز نصب نشده است.

  کولر را تراز کنید.

  درپوش عقب کولر درست نصب نشده است.

  درپوش کولر را به طور صحیح نصب کنید.

  شیلنگ آب معیوب است یا از محل خود بیرون آمده است.

  شیلنگ آب را در محل خود به طور صحیح نصب کنید.

  کولر هنگام کار قطرات ریز آب را از دریچه ی خروجی هوای کولر به محیط منزل می ریزد.

  پوشال به طور مرتب نصب نشده است.

  پوشال را به طور مرتب نصب کنید.

  درپوش عقب کولر به بدنه ی توربین پوشال چسبیده است و آب توسط پوشال به داخل فن و از آن جا به محیط منزل می ریزد.

  پوشال درپوش عقب را مرتب کنید.

  کولر هنگام کار لرزش شدید دارد.

  یاتاقان های موتور معیوب هستند.

  یاتاقان های موتور را تعویض کنید.

  پمپ آب گیر مکانیکی دارد.

  گیر مکانیکی پمپ آب را برطرف کنید.

  موتور نیم سوز است.

  موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.

  کولر تراز نیست.

  کولر را به طور تراز نصب کنید.

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  باز شدن بدنه کولرهای ابی
  آموزش روش نصب کولر آبی هوایی | قسمت اول
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه