پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر | قسمت دوم
آموزش سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر | قسمت دوم

آموزش سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر | قسمت دوم

تبلیغات
آموزش سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر | قسمت دوم
از سری آموزش های بخش تعمیر لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با نحوه سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر با هم همراه می شویم.

  روش باز کردن پمپ آب کولر

  طبق تصویر زیر مقاومت موتور کولر را اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود ۶۱/۹ اهم باشد.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  روی بدنه ی پمپ آّب و مقابل محل خروج سیم های رابط با ماژیک ضد آب مطابق تصویر زیر علامت گذاری کنید تا هنگام مونتاژ قطعات دستگاه با اشکال مواجه نشوید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر مقابل مجرای خروج آب از پمپ، با ماژیک ضد آب علامت گذاری شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  به وسیله ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب مطابق تصویر زیر پیچ های نگه دارنده ی قاب زیر و روی پمپ آّب را باز کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  تصویر زیر پیچ ها و نگه دارنده های پیچ ها را نشان می دهد.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  پس از باز شدن پیچ ها، قاب زیری پمپ را از روی دستگاه بردارید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  تصویر زیر قاب زیری کولر را نشان می دهد که پر از رسوب است.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  در تصویر زیر قاب زیری کولر را که تمیز شده است مشاهده می کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  قاب رویی و پروانه ای کولر را در تصویر زیر مشاهده می کنید. آب توسط این پروانه جا به جا می شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  تصویر زیر قاب و پروانه ی پمپ آب را نشان می دهد که تمیز شده است. در مراحل سرویس تمیز کردن این قاب و پروانه ضروری است.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  طبق تصویر زیر محل تماس پروانه ی پمپ آب را به وسیله ی روغندان روغن کاری کنید تا جرم ها و رسوب های روی محور تمیز شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی پارچه ای محور موتور را با انبردست نگه دارید و پروانه ی پمپ آب را از زیر کم کم بچرخانید تا پروانه ی دستگاه جدا شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  تصویر زیر پروانه ی پمپ آب کولر را نشان می دهد که از محور موتور جدا شده است.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  تصویر زیر درپوش ها و پروانه ی پمپ آب را نشان می دهد.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  تصویر زیر قسمت پمپ آب کولر را نشان می دهد.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  در تصویر زیر خازن دائم کار موتور کولر دستی را که ظرفیت آن ۶ میکروفاراد با %۵ plusmn; خطا و ولتاژ نامی ۴۵۰ ولت و فرکانس کار ۵۰ هرتز است مشاهده می کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر بکس را روی مهره ی پیچ بگذارید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر از یک طرف پیچ های نگه دارنده را با آچار تخت مناسب محکم نگه دارید و از طرف دیگر با آچار بکس مناسب مهره ی پیچ را باز کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  پس از باز شدن مهره های نگه دارنده، مطابق تصویر زیر واشر زیر پیچ را بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  پایه ی پمپ را مانند تصویر زیر از موتور جدا کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  تصویر زیر اجزای پمپ و شیلنگ آب کولر را نشان می دهد. موتور در این مجموعه نشان داده شده است.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  روش باز کردن و آزمایش موتور

  واشرهای تخت فلزی را مانند تصویر زیر از روی پیچ های موتور بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی یک آچار تخت مناسب پیچ موتور را نگه دارید و با آچار تخت مناسب دیگر مهره ی نگه دارنده ی پیچ را باز کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  پیچ باز شده را مطابق تصویر زیر از محل آن بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  • طبق تصویر زیر به وسیله ی روغندان محل تماس محور با بوش موتور را روغن کاری کنید تا رسوب های روی محور به آسانی تمیز شود.
  • پس از روغن کاری به وسیله دستمال پارچه ای روی محور و محل تماس محور با بوش را تمیز کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی روغندان محل تماس محور موتور با بوش درپوش را روغن کاری و سپس به وسیله دستمال پارچه ای محل تماس محور با روش درپوش را تمیز کنید تا محور به راحتی از داخل بوش درپوش خارج شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی چکش آهنی چند ضربه به درپوش موتور بزنید تا درپوش از هسته ی استاتور جدا شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  بوش و نمد دور بوش را مطابق تصویر زیر با روغندان و روغن مقاوم در مقابل رطوبت روغن کاری کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  درپوش را مطابق تصویر زیر از محور موتور بیرون بکشید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی چکش آهنی چند ضربه ی آرام به اطراف درپوش از هسته ی استاتور بزنید تا جدا شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  هسته ی استاتور را از روتور مشابه تصویر زیر بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  هسته و سیم پیچی استاتور موتور کولر دستی که از نوع یک فاز با خازن دائم کار است در تصویر زیر مشاهده می شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  طبق تصویر زیر مقاومت اهمی سیم پیچ اصلی موتور را اندازه بگیرید و این مقاومت باید در حدود ۶۲/۴ اهم اندازه گیری شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  نکته مهم: مقادیر اندازه گیری شده تحت تاثیر تولرانس های قطعات، دستگاه های اندازه گیری و شرایط محیط قرار دارد. طبق تصویر زیر مقاومت اهمی سیم پیچ کمکی موتور را اندازه بگیرید. این مقاومت باید درحدود ۱۴۵/۳ اهم با اهم متر اندازه گیری شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  رسوب روی محور روتور را که در تصویر زیر مشاهده می شود، می توانید با سوهان نرم از روی محور به آرامی و با دقت تمیز کنید، طوری که به محور موتور صدمه ای نرسد.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  در تصویر زیر روتور موتور کولر دستی را مشاهده می کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  تصویر زیر اجزای موتور کولر دستی را نشان می دهد.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  روش باز کردن پوشال های کولر

  بست سیمی که در تصویر زیر با پیچ گوشتی نشان داده شده است، پوشال و نگه دارنده ی شبکه ای آن را به بدنه محکم می کند.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  به وسیله ی دم باریک دو سر بست سیمی را که به هم پیچیده شده است مانند تصویر زیر از یک دیگر باز کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  نگه دارنده های سیمی شبکه را که پوشال را روی بدنه محکم می کند در تصویر زیر مشاهده می کنید. این نگه دارنده ها را مورد بررسی دقیق قرار دهید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  به وسیله ی دم باریک نگه دارنده ی سیمی شبکه را مطابق تصویر زیر کمی صاف کنید تا از سوراخ بدنه کولر بتواند خارج شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  پس از آزاد کردن نگه دارنده ی سیمی شبکه، پوشال و نگه دارنده ی شبکه ای روی پوشال را مطابق تصویر زیر از روی بدنه ی کولر بردارید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  گِلَند کابل را از روی بدنه آزاد کنید و کابل و سرسیم های آن را مانند تصویر زیر از سوراخ تعبیه شده روی بدنه ی کولر بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  روش باز کردن ناودانی از بدنه ی کولر

  ناودانی کولر را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  به وسیله ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب پیچ های نگه دارنده ی ناودانی به بدنه را مطابق تصویر زیر باز کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  بدنه ی کولر را با دست مطابق تصویر زیر کمی به سمت بیرون فشار دهید و با دست دیگر ناودانی را از محل آن بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  ناودانی کولر در تصویر زیر مشاهده می شود، ناودانی را به وسیله شیلنگ آب تمیز کنید تا تمام روزنه های آن باز شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  روش باز کردن شناور و تنطیم کننده ی سطح آّب

  • مطابق تصویر زیر به وسیله ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ نگه دارنده ی نشان دهنده ی سطح آّب تشتک کولر را باز کنید.
  • به وسیله ی شیلنگ آّب و مواد شوینده رسوب های روی بدنه ی کولر را به آرامی با دقت تمیز کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  نشان دهید سطح آب تشتک کولر در تصویر زیر مشاهده می شود. این نشان دهنده را نیز کاملا تمیز کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  روش باز کردن پوشال از درپوش عقب کولر و تعویض پوشال های کولر

  درپوش و پوشال عقب کولر در تصویر زیر مشاهده می شود. پوشال ها طبق مراحل بیان شده از روی در باز می شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  برای نصب پوشال روی کولر حتما باید طبق تصویر زیر از بست سیمی زنگ نزن استفاده کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  پس از باز کردن بست نگه دارنده، پوشال و شبکه ی نگه دارنده ی آن را مانند تصویر زیر با دست بگیرید و از درپوش عقب کولر جدا کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  • درپوش عقب کولر در تصویر زیر مشاهده می شود.
  • درپوش را به وسیله ی شیلنگ آب و مواد شوینده تمیز کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  شبکه ی سیمی را به آرامی مطابق تصویر زیر از روی پوشال بردارید و پوشال های جرم گرفته را در داخل کیسه ی پلاستیکی بگذارید تا محیط زیست را آلوده نکند.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  تصویر زیر پوشال و نگه دارنده ی شبکه ی پوشال مشاهده می شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  نکته: برای بیرون آوردن پوشال و شبکه ی نگه دارنده پوشال های مربوط به طرفین کولر عینا باید مشابه درب عقب عمل کنید. پس از خارج کردن پوشال های قدیمی و تمیز کردن بدنه و درپوش عقب کولر، پوشال های نو را در محل های مربوطه بگذارید و شبکه ها را روی آن ها نصب کنید. توجه: هنگام جدا کردن شبکه های نگه دارنده ی پوشال از روی پوشال و بدنه ی کولر، شبکه ها را به نوعی علامت گذاری کنید تا هنگام مونتاژ کولر با اشکال مواجه نشود.

  روش باز کردن و سرویس دیمر

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی پیچ گوشتی تخت مناسب، خار پلاستیکی قاب دیمر را فشار دهید تا قاب دیمر آزاد شود.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  • مطابق تصویر زیر قاب دیمر را از دیمر جدا کنید.
  • اتصال های دیمر را مورد بازبینی دقیق قرار دهید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  در صورتی که اتصال باز شده وجود دارد مانند تصویر زیر به وسیله ی هویه ی مناسب اتصال باز شده ی دیمر را لحیم کنید.

  راهنمای تصویری سرویس و تعمیر کولر آبی دستی قابل کنترل با دیمر(قسمت دوم)

  توجه: این کار باید با دقت و مهارت انجام شود، چنان چه انجام این کار را در حد توان خود نمی بینید آن را به متخصص مربوطه ارجاع دهید. دستگاه را مجددا مونتاژ کنید. توجه:

  • عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه برعکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا به ترتیب و به طور صحیح در محل خود قرار گیرند.
  • برای بستن قطعات دستگاه باید از آخرین مرحله ی باز کردن آن شروع کنید تا به ابتدای آن برسید.
  • هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه ی مونتاژ مدار الکتریکی که در مراحل باز کردن دستگاه ترسیم کرده اید، استفاده کنید.
  • هنگام جمع کردن موتور، حتما بوش های آن را با روغن ضد رطوبت روغن کاری کنید.
  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  باز شدن بدنه کولرهای ابی
  آموزش روش نصب کولر آبی هوایی | قسمت اول
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه