یک سیارک به نام فیروز نادری نام گذاری شد

کانال تلگرام stephelp