پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
سیستم محرک و مکانیزم کار ماشین اصلاح سر و صورت
سیستم محرک و مکانیزم کار ماشین اصلاح سر و صورت

سیستم محرک و مکانیزم کار ماشین اصلاح سر و صورت

تبلیغات
سیستم محرک و مکانیزم کار ماشین اصلاح سر و صورت
از سری مقالات اطلاعات پایه بخش لوازم خانگی این بار با مطلب سیستم محرک و مکانیزم کار ماشین اصلاح سر و صورت ، با هم همراه می شویم تا ضمن آشنایی با اجزا و قطعات موتور ماشین اصلاح برقی، با نحوه عملکرد و کار این دستگاه نیز آشنا شویم.

  سیستم مکانیزم ماشین اصلاح برقی متنوع است. اما بر حسب نوع ساختمان و تغذیه الکتریکی آن ها به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:

  • سیستم و مکانیزم لرزنده
  • سیستم الکترومکانیکی با موتور یونیورسال
  • سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و سیستم شارژر
  • سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و تغذیه با باتری

  سیستم و مکانیزم لرزنده

  سیستم و مکانیزم لرزنده در دو نوع مختلف ماشین اصلاح برقی به شرح زیر استفاده می شود:

  • ماشین اصلاح با تیغ ثابت و متحرک.
  • ماشین اصلاح با تیغ و توری.

  سیستم و مکانیزم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ ثابت و متحرک: در ماشین اصلاح برقی مشابه تصویر زیر یک بوبین با تغذیه ی ولتاژ AC، یک هسته ی ثابت، یک هسته ی متحرک و دو فنر، یک سیستم لرزنده یا نوسان کننده ی مکانیکی الکترومغناطیسی را به وجود می آورند. در این سیستم بوبین روی هسته ی ثابت قرار دارد و حرکت رفت و برگشت یا نوسانی تیغ متحرک به وسیله ی هسته ی متحرک و دو فنر که با این هسته در ارتباط هستند کنترل می شود.

  سیستم و مکانیزم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ ثابت و متحرک

  اجزای الکترومغناطیسی و الکتریکی مکانیزم لرزنده ماشین اصلاح

  در تصویر زیر اجزای الکترومغناطیسی و الکتریکی مکانیزم لرزنده ماشین اصلاح تصویر قبل را مشاهده می کنید.

  اجزای الکترومغناطیسی و الکتریکی مکانیزم لرزنده ماشین اصلاح

  در تصویر زیر یک ماشین اصلاح برقی دیگر با مکانیزم لرزنده را نشان می دهد.

  IMG-255-4

  اجزای الکتریکی و الکترومغناطیسی ماشین اصلاح تصویر قبل را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

  اجزای الکتریکی و الکترومغناطیسی ماشین اصلاح

  اجزای سیستم الکترومغناطیسی این ماشین اصلاح مانند بوبین، هسته های ثابت و متحرک را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

  اجزای سیستم الکترومغناطیسی ماشین اصلاح


  مکانیزم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ ثابت و متحرک: با اتصال دو شاخه ی سیم رابط ماشین اصلاح برقی مشابه تصویر زیر به پریز برق دار و وصل کلید آن، بوبین برق دار می شود.

  مکانیزم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ ثابت و متحرک

  شار مغناطیسی تولید شده توسط بوبین از هسته ی ثابت عبور می کند و مسیر خود را از طریق هسته ی متحرک مطابق تصویر زیر در نیم سیکل مثبت جریان AC می بندد.

  مکانیزم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ ثابت و متحرک

  در این حالت هسته ی متحرک جذب هسته ی ثابت می شود و بازوی نگه دارنده ی تیغ متحرک به سمت هسته ی ثابت حرکت می کند. در نیم سیکل منفی جریان الکتریکی جهت شار مغناطیسی در هسته ی ثابت و متحرک تغییر می کند و بر عکس جهت شار مغناطیسی در تصویر بالا می شود. چون جریان و ولتاژ هر دو سینوسی هستند، در لحظه ای که جریان الکتریکی بوبین صفر می شود نیروی الکترومغناطیسی بوبین صفر شده و فنر ها سبب برگشت هسته ی متحرک می شوند. در هر سیکل جریان الکتریکی، دو بار نگه دارنده ی تیغ متحرک حرکت رفت و برگشت کامل انجام می دهد.

  مکانیزم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ ثابت و متحرک

  حال اگر تیغ متحرک را مطابق تصویر زیر روی نگهدارنده ی پلاستیکی که با هسته ی متحرک در ارتباط است قرار دهیم، با حرکت هسته ی متحرک تیغ هم حرکت رفت و برگشت افقی (نوسانی) انجام می دهد اگر تیغ ثابت را مطابق تصویر بعدی زیر تیغ متحرک قرار دهیم، تیغ متحرک روی تیغ ثابت حرکت رفت و برگشت یا نوسانی انجام می دهد و چنانچه موی صورت بین آن ها قرار گیرد مو را قطع می کند.

  مکانیزم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ ثابت و متحرک

  مکانیزم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ ثابت و متحرک

  تیغه ی فنری که در تصویر بالا مشاهده می کنید برای جلوگیری از حرکت قاب پلاستیکی زیر تیغ ثابت است.

  توجه
  تنظیم مناسب فنرها و فاصله ی تیغ متحرک از تیغ ثابت امکان اصلاح مطلوب موی سر و صورت را فراهم می کند و سبب می شوند تا ماشین بدون سر و صدای اضافی کار کند.


  سیستم و مکانیزم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ و توری

  ماشین اصلاح برقی با تیغ و توری که با مکانیزم لرزنده کار می کند دارای دو بوبین ( سیم پیچ )، هسته ی ثابت U شکل، هسته ی متحرک و دو فنر است. اجزای نام برده شده را در تصویر زیر مشاهده می کنید. مجموعه ی سیم پیچ ها، هسته ی ثابت، هسته ی متحرک و فنر ها، یک سیستم نوسان کننده ی مکانیکی الکترومغناطیسی را به وجود می آورند. فنر ها حرکت رفت و برگشت یا نوسانی ماشین اصلاح را به عهده دارند.

  سیستم و مکانیزم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ و توری

  اتصال بوبین ها: اتصال بوبین های یک سیستم لرزنده یا تیغ و توری بر حسب ولتاژ ورودی به دو صورت سری و موازی انجام می شود. وقتی ولتاژ ورودی ۲۲۰ است اتصال دو بوبین به صورت سری است و برای ولتاژ ورودی ۱۱۰ اتصال بوبین ها به صورت موازی است.

  نکات مهم

  • اتصال سری بوبین ها برای ولتاژ ورودی ۲۲۰ است.
  • اتصال موازی بوبین ها برای ولتاژ ورودی ۱۱۰ است.
  • اتصال سری و موازی بوبین ها باید طوری انجام شود که شار های مغناطیسی تولید شده توسط هر دو بوبین در هسته در یک جهت باشند و هم دیگر را تقویت کنند.
  • در صورتی که در اتصال سری و موازی بوبین ها، سر بندی به طور صحیح انجام نشود شارهای مغناطیسی بوبین ها یکدیگر را خنثی کرده و سبب افزایش جریان مدار و سوختن بوبین ها می شود.


  در تصویر زیر اتصال بوبین ها به صورت سری انجام شده و مدار الکتریکی برای تغذیه ۲۲۰ است.

  سیستم و مکانیزم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ و توری

  تصویر زیر دو طرف مدار الکترومغناطیسی و مکانیزم لرزنده ی یک نوع ماشین اصلاح برقی را نشان می دهد. اتصال بوبین ها به صورت سری است و مدار الکتریکی برای تغذیه با ولتاژ ۲۲۰ بسته شده است.

  سیستم و مکانیزم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ و توری

  تصویر زیر یک طرف مدار الکترومغناطیسی و مکانیزم لرزنده ی یک نوع ماشین اصلاح برقی را نشان می دهد. طرف دیگر آن هم بدون سیم رابط برای اتصال سری بوبین ها است. برای سری و موازی کردن بوبین ها به منظور تغذیه ی مدار الکتریکی با ولتاژ های ۱۱۰ و ۲۲۰، سر های بوبین ها آزاد است. می توان توسط کلید تغییر وضعیت ولتاژ یا ترمینال های دو وضعیتی، اتصال بوبین ها را متناسب با تغذیه ی ولتاژ ورودی انجام داد.

  سیستم و مکانیزم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ و توری


  سیستم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ و توری
  با استفاده از شکل زیر مکانیزم لرزنده ی ماشین اصلاح برقی شرح داده می شود. با تغذیه ی الکتریکی این نوع ماشین اصلاح با جریان الکتریکی سینوسی شکل از سیم پیچ ها عبور می کند و میدان مغناطیسی ایجاد می کند. شار مغناطیسی تولید شده به وسیله ی سیم پیچ جریان دار از هسته ی U شکل عبور می کند و آن را مغناطیس می کند.

  سیستم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ و توری

  با افزایش جریان سینوسی در سیم پیچ ها، خاصیت مغناطیسی هسته ی U شکل بیشتر شده و هسته ی متحرک را جذب می کند. با جذب هسته ی متحرک یکی از فنر های مکانیزم تصویر زیر فشرده دیگر را باز یا تحت کشش قرار می دهد و رابط پلاستیکی سر مکانیزم و تیغ متصل به آن را در داخل توری به یک طرف می کشد.

  سیستم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ و توری

  چنان چه در این حالت موی صورت از سوراخ های توری بگذرد، مو به وسیله ی تیغ قطع می شود با کاهش جریان سینوسی بوبین ها، خاصیت مغناطیسی هسته ی U شکل کم شده و نیروهای فنر فشرده شده و فنر تحت کشش، رابط پلاستیکی و تیغ متصل به آن را به طرف دیگر حرکت می دهد و به این صورت یک حرکت رفت و برگشت به وجود می آید. با حرکت شستی تیغ خط زن صورت، بازوی حرکتی تیغ خط زن با لرزنده درگیر می شود و تیغ خط زن را به کار می اندازد.

  IMG-255-18

  سیستم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ و توری

  سیستم الکترومکانیکی با موتور یونیورسال

  سیستم الکترومکانیکی ماشین اصلاح برقی با موتور یونیورسال شامل موتور، جعبه دنده، کلید روشن و خاموش، کلید تغییر وضعیت ولتاژ ورودی، ترمینال ورودی، مقاومت های محدود کننده ی جریان و ولتاژ موتور و خازن های پارازیت گیر است. در تصاویر زیر یک نوع سیستم الکترومکانیکی با موتور یونیورسال را مشاهده می کنید.

  سیستم الکترومکانیکی ماشین اصلاح برقی با موتور یونیورسال

  سیستم الکترومکانیکی ماشین اصلاح برقی با موتور یونیورسال

  تصویر زیر قسمت های استاتور، آرمیچر، درپوش با بوش و چرخ دنده ی سر موتور مربوط به یک سیستم الکترومکانیکی با موتور یونیورسال را نشان می دهد.

  سیستم الکترومکانیکی ماشین اصلاح برقی با موتور یونیورسال

  تصویر زیر سیستم الکترومکانیکی ماشین اصلاح برقی را نشان می دهد. در این تصویر خازن های پارازیت گیر، بوبین های استاتور و جاروبک و جاروبک نگه دار را مشاهده می کنید.

  سیستم الکترومکانیکی ماشین اصلاح برقی با موتور یونیورسال

  توجه
  در ماشین اصلاح برقی با موتور یونیورسال که با دو ولتاژ ۱۱۰ و ۲۲۰ تغذیه می شوند، تعداد بوبین های استاتور ۲ یا ۳ عدد است.
  تصویر زیر موتور یونیورسال، کلید، ترمینال ورودی، خازن های پارازیت گیر و مقاومت های محدود کننده ی ولتاژ و جریان موتور یک سیستم الکترومکانیکی را نشان می دهد.

  سیستم الکترومکانیکی ماشین اصلاح برقی با موتور یونیورسال

  نکات مهم
  در موتور های کلکتور دار مانند موتور یونیورسال، بر اثر کلیدزنی، جا به جایی تیغه های کلکتور زیر زغال و عیب های مکانیکی و الکتریکی جرقه هایی در سطح کلکتور به وجود می آید. این جرقه ها میدان الکترومغناطیسی ایجاد می کنند که اثرات مخربی بر امواج رادیویی می گذارند که این پدیده را پارازیت گویند. برای جذب جرقه های سطح کلکتور و پارازیت ها از خازن استفاده می شود.
  در تصویر زیر اجزای مدار الکتریکی و قطعات باز شده ی موتور یونیورسال تصویر قبل را مشاهده می کنید.

  سیستم الکترومکانیکی ماشین اصلاح برقی با موتور یونیورسال

  نکات مهم

  • در خلال باز کردن ماشین اصلاح مشابه تصویر قبل مدار الکتریکی آن را به صورت گسترده قرار دهید و نقشه ی مونتاژ آن را رسم کنید تا هنگام بستن قطعات دستگاه استفاده شود.
  • در ماشین اصلاح برقی با موتور یونیورسال که قدرت مصرفی آن کم است از مقاومت های محدود کننده ی ولتاژ و جریان به صورتی سری با موتور استفاده می شود.


  مکانیزم عملکرد سیستم الکترومکانیکی با موتور یونیورسال
  در موتور های یونیورسال، بوبین های استاتور با آرمیچر سری می شوند و مقدار و جهت جریان به طور هم زمان در آن ها تغییر می کند. در این نوع موتور، میدان مغناطیسی استاتور روی آرمیچر حامل جریان اثر می گذارد و در آن نیرو ایجاد می کند. این نیرو آرمیچر را به چرخش در می آورد. با چرخش آرمیچر، چرخ دنده ی سر آرمیچر نیز به حرکت در می آید. این چرخ دنده که با سه چرخ دنده ی دیگر در ارتباط است، آن ها را به چرخش در می آورد.

  مکانیزم عملکرد سیستم الکترومکانیکی با موتور یونیورسال

  حرکت هر چرخ دنده، دوک یا اهرم مربوط به چرخ دنده را می چرخاند و تیغ متصل به دوک را در زیر شبکه ی خود به گردش در می آورد. چنان چه موی صورت از روزنه های شبکه بگذرد و بین شبکه و تیغ قرار گیرد، توسط تیغ قطع می شود. هر چه تعداد تیغچه یا بازوهای قطع مو در تیغ ماشین اصلاح بیشتر باشد بهره ی عملکرد مکانیزم افزایش می یابد و زمان اصلاح صورت را کاهش می دهد. مکانیزم عملکرد سیستم الکترومکانیکی با موتور یونیورسال

  سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و سیستم منبع تغذیه و شارژر

  این سیستم در دو نوع مختلف ماشین اصلاح برقی با مکانیزم های متفاوت به شرح زیر به کار می رود.

  • مکانیزم لنگ در ماشین اصلاح با تیغ و توری
  • مکانیزم جعبه دنده در ماشین اصلاح با تیغ و شبکه

  سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و مکانیزم لنگ
  ماشین های اصلاح برقی که تیغ و توری و موتور DC دارند با مکانیزم لنگ کار می کنند و برای تغذیه ی الکتریکی سیستم الکترومکانیکی خود، از منبع تغذیه و سیستم شارژ باتری استفاده می کنند. با توجه به مصرف کم انرژی الکتریکی موتورهای DC با آهنربای دائم نسبت به موتورهای یونیورسال و عدم نیاز به مقاومت های محدود کننده ی ولتاژ و جریان و استفاده از سیستم شارژ باتری برای ذخیره کردن انرژی الکتریکی در باتری ماشین های اصلاحی که با این سیستم کار می کنند از مزایا و اطمینان بالاتری نسبت به سایر ماشین های اصلاح برخوردارند. در تصاویر زیر اجزای یک مکانیزم لنگ را در ماشین اصلاح برقی با تیغ و توری نشان می دهد.

  سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و مکانیزم لنگ

  سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و مکانیزم لنگ

  اجزای یک ماشین اصلاح با تیغ و توری و مکانیزم لنگ عبارت اند از:

  • موتور DC با آهنربای دائم و بازوی لنگ.
  • سیستم منبع تغذیه و شارژ باتری.

  موتور DC با آهنربای دائم و بازوی لنگ
  تصویر زیر یک موتور DC با محور لنگ را نشان می دهد.

  سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و مکانیزم لنگ

  در تصویر زیر ترمینال های موتور را مشاهده می کنید.

  سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و مکانیزم لنگ

  تصویر زیر موتور باز شده ی DC را نشان می دهد. جاروبک ها را در این تصویر مشاهده می کنید. به علت داشتن زایده ی لنگ، محور آرمیچر از بوش بیرون نمی آید.

  سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و مکانیزم لنگ

  تصویر زیر بوش، جاروبک ها، آرمیچر و قطب های دائم موتور را نشان می دهد.

  سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و مکانیزم لنگ

  تصویر زیر یک موتور DC با محور لنگ را نشان می دهد.

  سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و مکانیزم لنگ

  تصویر زیر نوع دیگر موتور DC با آهنربای دائم را نشان می دهد.

  سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و مکانیزم لنگ

  در تصویر زیر یک نوع موتور DC با آهنربای دائم و محور لنگ را مشاهده می کنید.

  سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و مکانیزم لنگ

  تصویر زیر یک نوع موتور DC را نشان می دهد که با استفاده از یک قطعه ی پلاستیکی که روی محور موتور نصب شده یک محور لنگ را به وجود آورده است.

  سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و مکانیزم لنگ

  تصویر زیر یک نوع موتور DC را نشان می دهد. مشخصات الکتریکی و مکانیکی دو مدل از موتور تصویر زیر در جدول آمده است.

  سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و مکانیزم لنگ

  جدول سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و مکانیزم لنگ


  سیستم منبع تغذیه و شارژ باتری
  منبع تغذیه و سیستم شارژ باتری ماشین های اصلاح برقی از تنوع زیادی برخوردار است. با توجه به کاربرد قطعات پیشرفته الکترونیک در این سیستم، تعمیر مدارات شارژر و منبع تغذیه ماشین اصلاح توصیه نمی شود، بلکه تعویض آن بهترین اقدام در جهت رفع عیب سریع دستگاه است. در تصویر زیر مدار منبع تغذیه یک نوع ماشین اصلاح را مشاهده می کنید. این مدار مخصوص ماشین اصلاح بدون شارژر است.

  سیستم منبع تغذیه و شارژ باتری

  تصویر زیر مدار منبع تغذیه یک نوع ماشین اصلاح بدون شارژر را نشان می دهد.

  سیستم منبع تغذیه و شارژ باتری

  تصویر زیر مدار تغذیه و شارژ باتری یک نوع ماشین اصلاح برقی را با ترانسفورماتور کاهنده ی ولتاژ نشان می دهد. حداکثر ظرفیت باتری های قابل شارژ در این مدار یک آمپر ساعت است.

  سیستم منبع تغذیه و شارژ باتری

  در تصویر زیر مدار های تغذیه و شارژ باتری یک نوع ماشین اصلاح برقی را مشاهده می کنید.

  سیستم منبع تغذیه و شارژ باتری

  تصویر زیر سیستم منبع تغذیه و شارژ باتری یک نوع ماشین اصلاح برقی را نشان می دهد. روی صفحه ی نمایش دستگاه اطلاعات مربوط به میزان ظرفیت شارژ باقیمانده در باتری ها، اعلام تخلیه ی باتری و عملکرد وضعیت شارژ باتری ها را در زمان شارژ باتری نشان داده می شود.

  سیستم منبع تغذیه و شارژ باتری

  تصویر زیر یک نوع شارژ باتری و منبع تغذیه ماشین اصلاح برقی را نشان می دهد. همان طور که در تصویر مشاهده می شود اطلاعات مربوط به وضعیت شارژ، شارژ باقی مانده و اعلام تخلیه باتری روی صفحه ی نمایش دستگاه نشان داده می شود.

  سیستم منبع تغذیه و شارژ باتری

  تصویر زیر طرف دیگر صفحه ی نمایش سیستم و منبع تغذیه و شارژر را نشان می دهد.

  سیستم منبع تغذیه و شارژ باتری

  تصویر زیر سیستم کنترل، سیستم منبع تغذیه و شارژ باتری یک نوع ماشین اصلاح برقی را نشان می دهد.

  سیستم منبع تغذیه و شارژ باتری

  تصویر قبل مدار های منبع تغذیه و شارژ باتری یک نوع ماشین اصلاح را نشان می دهد. صفحه ی نمایش و سیستم کنترل اتوماتیک ماشین اصلاح در تصویر مشاهده می شود. سوکت ها یا محل ارتباط برد الکترونیکی کنترل سیستم و سیستم منبع تغذیه و شارژر باتری در تصویر زیر مشاهده می شود.

  سیستم منبع تغذیه و شارژ باتری

  تصویر زیر نصب برد الکترونیکی کنترل سیستم را روی سیستم منبع تغذیه و شارژر باتری نشان می دهد.

  سیستم منبع تغذیه و شارژ باتری


  عملکرد مکانیزم لنگ در ماشین اصلاح برقی با موتور DC و تیغ و توری
  با وصل کلید ماشین اصلاح در زمانی که باتری های دستگاه شارژ است یا دو شاخه ی سیم رابط به پریز برق وصل شده است، آرمیچر موتور می چرخد و محور لنگ را به حرکت در می آورد. رابط پلاستیکی متصل به محور لنگ هم شروع به حرکت می کند و چرخ لنگ را به حرکت در می آورد. زایده و فنر روی چرخ لنگ با تیغ در تماس است و حرکت رفت و برگشت چرخ لنگ تیغ را به صورت افقی و به حالت رفت و برگشت داخل توری به حرکت در می آورد. چنان چه موی صورت بین تیغ و توری قرار گیرد مو قطع می شود.

  عملکرد مکانیزم لنگ در ماشین اصلاح برقی با موتور DC و تیغ و توری

  فنر های دو طرف چرخ لنگ برای ضربه گیر مکانیزم و فنر زیر تیغ نگهدار برای گرفتن ضربه های اعمالی از مکانیزم به تیغ است.

  عملکرد مکانیزم لنگ در ماشین اصلاح برقی با موتور DC و تیغ و توری


  ماشین اصلاح با سیستم شارژ باتری و مکانیزم جعبه دنده
  ماشین های اصلاح برقی که تیغ و شبکه و سیستم شارژر دارند با موتور DC و جعبه چرخ دنده کار می کنند. در تصویر زیر یک ماشین اصلاح برقی را مشاهده می کنید که مجهز به شارژر و مکانیزم جعبه دنده است.

  ماشین اصلاح با سیستم شارژ باتری و مکانیزم جعبه دنده

  تصویر زیر قطعات ماشین اصلاح تصویر قبل را نشان می دهد.

  ماشین اصلاح با سیستم شارژ باتری و مکانیزم جعبه دنده

  در تصویر زیر سیستم محرک الکترومکانیکی شامل سیستم منبع تغذیه، شارژ باتری، موتور DC، جعبه چرخ دنده ها و مجموعه ی تیغ و شبکه را مشاهده می کنید.

  ماشین اصلاح با سیستم شارژ باتری و مکانیزم جعبه دنده

  در تصویر زیر سیستم الکترومکانیکی یک نوع ماشین اصلاح برقی با سیستم شارژ و مکانیزم جعبه دنده را نشان می دهد.

  ماشین اصلاح با سیستم شارژ باتری و مکانیزم جعبه دنده

  به طور کلی ماشین اصلاح برقی با سیستم شارژر و مکانیزم جعبه دنده شامل قسمت های زیر است.

  • موتور DC با آهنربای دائم.
  • سیستم منبع تغذیه و شارژر.

  سیستم منبع تغذیه و شارژر باتری ماشین اصلاح برقی با موتور DC و مکانیزم جعبه دنده مشابه سیستم منبع تغذیه و شارژ باتری ماشین اصلاح برقی با موتور DC و مکانیزم لنگ است و موتور DC آن ها نیز از نظر ساختمان مشابهت دارد. فقط تفاوت موتور DC در ماشین اصلاح با مکانیزم چرخ دنده، در قسمت سر محور موتور است که یک چرخ دنده مشابه تصاویر زیر روی آن نصب می شود.

  ماشین اصلاح با سیستم شارژ باتری و مکانیزم جعبه دنده ماشین اصلاح با سیستم شارژ باتری و مکانیزم جعبه دنده

  تصویر زیر یک نوع موتور DC با آهنربای دائم را نشان می دهد که برای سیستم محرک ماشین اصلاح با مکانیزم جعبه دنده به کار می رود.

  ماشین اصلاح با سیستم شارژ باتری و مکانیزم جعبه دنده

  اجزای موتور DC تصویر قبل را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

  اجزای موتور DC


  عملکرد ماشین اصلاح برقی با سیستم شارژ و مکانیزم جعبه دنده
  در این سیستم با وصل کلید ماشین اصلاح انرژی الکتریکی شارژ شده در باتری ها یا انرژی الکتریکی تبدیل شده به وسیله ی مدار منبع تغذیه به ترمینال آرمیچر موتور DC می رسد. از اثر میدان مغناطیسی قطب های دائم موتور بر سیم پیچی آرمیچر حامل جریان، حرکت دورانی به وجود می آید و آرمیچر را می چرخاند. با چرخش آرمیچر، چرخ دنده سر آرمیچر نیز می چرخد.

  عملکرد ماشین اصلاح برقی با سیستم شارژ و مکانیزم جعبه دنده

  وقتی موتور در جای خود نصب می شود، چرخ دنده ی سر موتور طبق تصویر زیر با چرخ دنده های جعبه دنده در گیر می شود و آن ها را می چرخاند. اهرم پلاستیکی تیغ خط زن که زیر چرخ دنده ی ۱ نصب می شود با چرخش چرخ دنده ی ۱ حرکت رفت و برگشت انجام می دهد و چنانچه تیغ خط زن با آن درگیر شود تیغ خط زن را به کار می اندازد.

  عملکرد ماشین اصلاح برقی با سیستم شارژ و مکانیزم جعبه دنده

  با چرخش چرخ دنده های جعبه دنده، دوک های آن ها به حرکت در می آید و تیغ های متصل به آن که در تصویر زیر نشان داده شده است همراه با دوک ها داخل شبکه ی خود می چرخند.

  عملکرد ماشین اصلاح برقی با سیستم شارژ و مکانیزم جعبه دنده

  چنانچه موی صورت از شیار های شبکه عبور کند و به تیغ برسد، توسط تیغ قطع می شود.

  عملکرد ماشین اصلاح برقی با سیستم شارژ و مکانیزم جعبه دنده

  سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و تغذیه ی باتری

  ماشین های اصلاح برقی که با یک یا دو باتری ۱.۵ ولتی کار می کنند دارای موتور DC با آهنربای دائم هستند. اما از نظر نوع مکانیزم کار به دو دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:

  • مکانیزم لنگ در ماشین اصلاح با تیغ و توری
  • مکانیزم جعبه دنده در ماشین اصلاح با تیغ و شبکه

  تفاوت عمده ی سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و تغذیه ی باتری با سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و سیستم شارژر، نداشتن منبع تغذیه و سیستم شارژ باتری است. از نظر عملکرد مکانیزم در دو حالت لنگ و جعبه دنده دقیقاً مشابه هم هستند. در تصویر زیر یک ماشین اصلاح با مکانیزم لنگ و تغذیه دو باتری ۱.۵ ولتی و تصویر بعدی یک ماشین اصلاح با مکانیزم جعبه دنده و تغذیه ی یک باتری ۱.۵ ولتی را مشاهده می کنید.

  سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و تغذیه ی باتری سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و تغذیه ی باتری

  در جدول زیر مشخصات الکتریکی و مکانیکی دو نوع مختلف موتور DC تصویر زیر آمده است.

  سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و تغذیه ی باتری

  جدول سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و تغذیه ی باتری

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  عیب یابی ابگرمکن گازی مخزنی
  آشنایی با اجزا و قطعات آب گرمکن مخزنی گازسوز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه