پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آشنایی با شیشه بالابر الکتریکی خودرو
آشنایی با شیشه بالابر الکتریکی خودرو

آشنایی با شیشه بالابر الکتریکی خودرو

تبلیغات
آشنایی با شیشه بالابر الکتریکی خودرو
از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو، این بار با مطلب آشنایی با شیشه بالابر الکتریکی خودرو با هم همراه می شویم تا با نحوه عملکرد و ویژگی های آن در خودرو آشنا شویم.

  برای حرکت خودکار شیشه ی درهای خودرو از مکانیزم شیشه بالابر الکتریکی استفاده می شود. این دستگاه، پایین آوردن و بالا بردن شیشه ی درهای خورو امکان پذیر می سازد. مکانیزم شیشه بالابر الکتریکی برحسب طراحی کارخانه ی سازنده در روی درهای جلو و یا تمامی درهای خودرو نصب می شود. در تصویر زیر، مکانیزم شیشه بالابر نصب شد در یک نوع از خودروهای سواری، دیده می شود.

  آشنایی با شیشه بالابر الکتریکی خودرو

  ساختمان و اجزای تشکیل دهنده ی سیستم شیشه بالابر الکتریکی

  ساختمان شیشه بالابر الکتریکی خودروهای سواری از اجزای زیر تشکیل یافته است:

  • موتور الکتریکی دی سی ( DC )
  • جعبه دنده ی تعدیل دور
  • مکانیزم اهرم بندی

  در تمامی سیستم های شیشه بالابر الکتریکی خودروهای سواری از یک عدد موتور دی سی ( DC ) استفاده شده است. این موتور نیروی لازم و مورد نیاز بالا بردن و یا پایین آوردن شیشه ی در خودرو را ایجاد می کند. در تصویر زیر، موتور الکتریکی با فلش قرمز رنگ و سوکت اتصال مدار الکتریکی به موتور با فلش آبی رنگ، نشان داده شده است.

  آشنایی با شیشه بالابر الکتریکی خودرو

  جعبه دنده ی تعبیه شده در سیستم شیشه بالابر الکتریکی وظیفه دارد دور موتور الکتریکی را، برحسب نسبت تبدیل چرخ دنده های طراحی شده در جعبه دنده، تعدیل کند و گشتاور خروجی محور جعبه دنده را اقزایش دهد. در تصویر زیر، اجزای داخلی جعبه دنده ی سیستم شیشه بالابر یک نوع خودرو، دیده می شود.

  .آشنایی با شیشه بالابر الکتریکی خودرو

  دنده ی حلزونی متصل به محور خروجی موتور الکتریکی با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است. برای انتقال دور خروجی جعبه دنده ی سیستم شیشه بالابر و ایجاد حرکت خطی به منظور پایین آوردن و یا بالا بردن شیشه های در خودرو، از مکانیزم های مختلفی استفاده می شود. در نوعی از سیستم شیشه بالابرها صفحه ی دندانه داری ( تاج خروسی ) طراحی شده و مورد استفاده قرار گرفته است که وظیفه ی انتقال دور خروجی را ( از جعبه دنده به اهرم بندی ( بازوها ) متصل به نگه دارنده ی شیشه در خودرو ) به عهده دارد. دور موتور الکتریکی از طریق جعبه دنده ی تعدیل دور به دندانه های صفحه ی دنده دار منتقل می شود و صفحه را حول محور خود به حرکت در می آورد. حرکت صفحه به مکانیزم اهرم بندی ( بازوها ) متصل به ریل شیشه منتقل می شود و سپس شیشه ی در را، در جهت بالا رفتن و یا پایین آمدن، جابجا می کند. در تصویر زیر مکانیزم شیشه بالابر یک نوع خودرو، نشان داده شده است.

  آشنایی با شیشه بالابر الکتریکی خودرو

  در ساختمان نوع دیگری از مکانیزم شیشه بالابر الکتریکی از دو ریل فلزی، دو عدد رگلاتور یا تنظیم کننده و چهار عدد قرقره استفاده شده است. در نتیجه گردش موتور الکتریکی از طریق گیربکس تعدیل دور به وسیله ی کابل ( مفتول های فلزی به هم بافته شده ) به رگلاتورهای مکانیزم اهرم بندی بالابر منتقل می شود و آن ها را درجهت بالا رفتن و یا پایین آمدن شیشه ی در خودرو به حرکت در می آورد. در تصویر زیر، قرقره ها ( پولی ) با ( شماره ۱ )، ریل های فلزی ( شماره ی ۲ ) و لوله های قابل انعطاف حاوی کابل ( مفتول های سیمی ب هم بافته شده ) با ( شماره ی ۳ )، نشان داده شده است.

  آشنایی با شیشه بالابر الکتریکی خودرو

  در این نوع مکانیزم اهرم بندی شیشه بالابر خودرو، پایه های نگه دارنده ی شیشه ی در، در روی رگلاتورها به وسیله ی پیچ بسته می شود. در ساختمان پایه های نگه دارنده ی شیشه لاستیک هایی طراحی و تعبیه شده ایت که از تماس سطح شیش با فلز پایه و نگه دارنده و حمل کننده ی شیشه در جلو با فلش نشان داد شد است. در این تصویر شیشه در، در حالت بسته بودن کامل قرار دارد و کابل استفاده شده در مکانیزم بالابر بزرگ نمایی شده است.

  آشنایی با شیشه بالابر الکتریکی خودرو

  در طرح دیگری از مکانیزم کابلی شیشه بالابر الکتریکی از یک عدد ریل، قرقره و رگلاتور استفاده شده است. در این طرح، طول کابل انتقال به کار رفته در مکانیزم بالابر کوتاه تر است وشیشه بالابر جای کمتری را اشغال می کند. پایه های نگه دارنده و حمل کننده ی شیشه دو قسمتی است و به وسیله ی پیچ به یکدیگر متصل می شوند. در این نوع مکانیزم نیز از لاستیک های محافظ برای جلوگیری از انتقال ارتعاشات به شیشه استفاده شده است. در شکل زیر، مکانیزم کابلی تک ریلی شیشه بالابر به کار رفت در خودروهای سواری، نشان داده شده است. در تصویر لاستیک محافظ داخل حمل کننده ی شیشه ی در خودرو با فلش قرمز رنگ، مشخص می باشد.

  آشنایی با شیشه بالابر الکتریکی خودرو

  طرز کار و عملکرد سیستم شیشه بالابر الکتریکی

  در شیشه بالابرهای کابلی دو ریلی از سه قطعه کابل استفاده شده است که ارتباط بین پولی اصلی و رگلاتورهای روی ریل های بالابر را برقرار می سازند. ابتدا و انتهای هر یک از کابل ها به قطعات فلزی کوچکی، که کابل را در محل اتصال ثابت نگه می دارند، متصل اند. در تصویر زیر، محل اتصال کابل پولی اصلی به رگلاتور با فلش قرمز رنگ و محل اتصال کابل رگلاتور دوم با فلش زرد رنگ، نشان داده شده است.

  آشنایی با شیشه بالابر الکتریکی خودرو

  هدایت کابل و تغییر جهت آن در مکانیزم شیشه بالا بر توسط قرقره های تعبیه شده در ریل ها، عملی می شود در تصویر زیر، قرقره ی تعبیه شده در روی ریل ( برای تغییر جهت کابل ) با فلش قرمز رنگ و نحوه ی اتصال لوله ی محافظ کابل به ریل شیشه ی بالابر با فلش زرد رنگ، دیده می شود.

  آشنایی با شیشه بالابر الکتریکی خودرو

  ابتدای کابل اول و انتهای کابل سوم، عکس جهت چرخش یکدیگر دور پولی اصلی در محل های پیش بینی شده، قرار می گیرند. به صورتی که هنگام برقراری جریان الکتریکی مدار شیشه ای بالابر و موتور الکتریکی به پولی اصلی و دوران آن، یکی از کابل ها از روی پولی باز و کابل دیگر به دور پلی پیچیده می شود. برحسب اتصال ضربدری کابل ها، رگلاتورها و به همراه آن ها نگه دارنده های شیشه ی در خودرو هم زمان با هم به سمت پایین آوردن شیشه و یا بالا بردن آن در روی ریل ها حرکت می کنند. جهت حرکت بالابرها، بر مبنای وضعیت قرار گرفتن سوئیچ راه انداز سیستم شیشه بالابر، تعیین می شود. در تصویر زیر، نحوه ی اتصال کابل ها به پلی اصلی سیستم شیشه بالابر به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

  آشنایی با شیشه بالابر الکتریکی خودرو

  در بعضی از شیشه بالابرهای کابلی دو ریلی از دو قطعه کابل برای ارتباط رگلاتورهای روی ریل ها استفاده شده است. یکی از کابل ها به رگلاتور شماره ی ( ۱ ) متصل می شود و پس از عبور از قرقره ی شماره ی ( ۱ ) به دور پولی اصلی می پیچد و با عبور از قرقره ی شماره ی ( ۴ ) به رگلاتور شماره ی ( ۲ ) وصل می شود. کابل دوم نیز رگلاتور شماره ی ( ۲ ) را پس از عبور از قرقره های شماره ی ( ۲ ) و شماره ی ( ۳ ) به رگلاتور شماره ی ( ۱ ) متصل می کند. در تصویر زیر، رگلاتور های مکانیزم شیشه ی بالابر با شماره ی های ( ۱ ) و ( ۲ ) قرمز رنگ و قرقره های استفاده شده با شماره های ( ۱ ) و ( ۲ ) و ( ۳ ) و ( ۴ ) زرد رنگ، مشخص شده اند.

  آشنایی با شیشه بالابر الکتریکی خودرو

  در نوع مکانیزم نیز با بر قرار شدن مدار الکتریکی شیشه بالابر، حرکت موتور الکتریکی از طریق جعبه ی دنده به پولی اصلی منتقل می شود و آن را به چرخش در می آورد. به طوری که دوران پولی از طریق کابل به صورت حرکت خطی به رگلاتور ها منتقل می شود و باعث بالا رفتن و یا پایین آمدن پایه های نگه دارنده ی شیشه ی در خودرو می شود. در تصویر زیر، پولی اصلی مکانیزم شیشه ی بالابر و نحوه ی گردش کابل به دور آن دیده می شود.

  آشنایی با شیشه بالابر الکتریکی خودرو

  مدار الکتریکی شیشه بالابر

  نقشه مدار الکتریکی سیستم با شیشه بالابر یک نوع خودرو، که درهای جلو آن مجهز به بالابر الکتریکی است، در تصویر زیر، نشان داده شده است. در نقشه ی مدار الکتریکی، سوئیچ اصلی موتور ( سوئیچ جرقه ) با X-02، سوئیچ شیشه بالابر در سمت راست با P-01، سوئیچ بالابر در سمت راننده با P-02، موتور الکتریکی بالابر در سمت راست با P-03 ، و سمت چپ با P-04 ، مشخص شده و سیم های به کار رفته در سیم کشی مدار الکتریکی به رنگ های سفید ( w )، قرمز ( R )، سیاه با راه قرمز ( Br )، سبز ( G )،سیاه ( B )، قرمز با راه سیاه ( RB )، سبز با راه سیاه ( GB ) است و یک عدد فیوز ۳۰ آمپر مدار الکتریکی سیستم شیشه بالابر را حفاظت می کند.

  آشنایی با شیشه بالابر الکتریکی خودرو

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  امیرحسین رضازاده
  امیرحسین رضازاده عضو تیم استپ هلپ

  علاقه مند به برنامه نویسی و خودرو
  مجموع پست ها: 222 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های اتومبیل
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  نحوه نصب رله چراغ بزرگ ال ٩٠
  آشنایی با دریچه گاز خودرو
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه