پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش عیب یابی مدار الکتریکی چراغ های اخطار سیستم ترمز و در اتومبیل
آموزش عیب یابی مدار الکتریکی چراغ های اخطار سیستم ترمز و در اتومبیل

آموزش عیب یابی مدار الکتریکی چراغ های اخطار سیستم ترمز و در اتومبیل

تبلیغات
آموزش عیب یابی مدار الکتریکی چراغ های اخطار سیستم ترمز و در اتومبیل
از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو، این بار مرحله به مرحله با نحوه عیب یابی مدار الکتریکی چراغ های اخطار سیستم ترمز خودرو های سواری و آزمایش آن ها با هم همراه می شویم تا با دستورالعمل و اصول صحیح این عملیات در خودرو آشنا شویم.

  وسایل لازم

  • مولتی متر
  • سیم رابط

  مدار الکتریکی چراغ های اخطار سیستم ترمز را به همین ترتیب زیر بررسی و عیب یابی کنید: با استفاده از نقشه ی مدار الکتریکی خودرو، فیوز مدار چراغ های اخطار سیستم ترمز را شناسایی نمایید و آن را به وسیله ی مولتی متر آزمایش کنید. در صورت معیوب بودن فیوز، آن را با فیوز سالم تعویض کنید. در تصویر زیر نحوه ی آزمایش فیوز با مولتی متر دیده می شود.

  راهنمای تصویری عیب یابی مدار الکتریکی چراغ های اخطار سیستم ترمز

  لامپ اخطار نصب شده در روی صفحه ها نشان دهنده ها را از محل خود خارج کنید و آن را به وسیله ی مولتی متر آزمایش کنید. در صورت سوختن فیلامان لامپ و یا قطع و بودن اتصال پایه های داخلی لامپ آن را با لامپ سالم تعویض کنید. در تصویر زیر دو نوع از انواع لامپ های استفاده شده در چراغ های اخطار، نشان داده شده است.

  راهنمای تصویری عیب یابی مدار الکتریکی چراغ های اخطار سیستم ترمز

  سوکت اتصال سیم کشی مدار الکتریکی به مخزن مایع ترمز را جدا کنید و به وسیله ی سیم رابط ترمینال های RB و B سوکت را به یکدیگر متصل نمایید. روشن شدن لامپ اخطار روی پنل جلوی راننده ( در حالت روشن بود موتور خودرو ) دلیل سالم بودن سیم کشی مدار الکتریکی است در تصویر زیر نحوه ی آزمایش سیم کشی مدار الکتریکی لامپ اخطار مایع ترمز نشان داده شده است.

  راهنمای تصویری عیب یابی مدار الکتریکی چراغ های اخطار سیستم ترمز

  برای آزمایش سالم بودن سیم کشی داخل مخزن مایع ترمز عملکرد صحیح پلاتین ها به ترتیب زیر عمل کنید: سلکتور مولتی متر را برای اندازه گیری اهم تنظیم کنید. سیم های مولتی متر را به ترمینال های سوکت مخزن متصل کنید. توسط میله ای شناور مخزن را به سمت پایین فشار دهید تا زیر خط Min قرار گیرد. حرکت عقربه مولتی متر و مقدار اهم اندازه گیری دلیل سالم بودن سیم کشی داخل مخزن و مایع ترمز و عملکرد صحیح پلاتین هاست. در تصویر زیر نحوه ی آزمایش نشان داده شده است. برای آزمایش سیم کشی مدار اخطار ترمز دستی به ترتیب زیر عمل کنید:

  • کائوچویی یا سوکت اتصال سوییچ فشاری ترمز دستی را جدا کنید.
  • به وسیله ی سیم رابط، ترمینال های سوکت را به یکدیگر متصل کنید.
  • موتور خودرو را روشن کنید.

  راهنمای تصویری عیب یابی مدار الکتریکی چراغ های اخطار سیستم ترمز

  روشن شدن چراغ اخطار ترمز دستی در روز صفحه ی نشان دهنده های پنل جلوی راننده، دلیل سالم بودن سیم کشی مدار الکتریکی است. در تصویر زیر استفاده از سیم رابط، برای متصل کردن ترمینال های سوکت ( کائوچویی ) سیم کشی مدار به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

  • موتور خودرو را خاموش کنید.
  • سلکتور مولتی تر را برای اندازه گیری اهم تنظیم کنید.
  • سیم های مولتی متر را به ترمینال سوکت یا کائوچویی روی سوییچ فشاری ترمز دستی متصل کنید.
  • اهرم ترمز دستی را در وضعیت ترمز قرار دهید.
  • حرکت عقربه مولتی متر و یا مقدار اندازه گیری شده نشان دهنده سالم بودن سوییچ فشاری مدار لامپ اخطار عملکرد صحیح آن است.

  راهنمای تصویری عیب یابی مدار الکتریکی چراغ های اخطار سیستم ترمز

  اهرم دستی را از وضعیت ترمز آزاد کنید. در این حالت عقربه ی مولتی متر باید به حالت اولیه ی خود برگردد. در غیر این صورت سوییچ فشاری ترمز دستی معیوب است و باید آن را تعویض کنید. در تصویر زیر آزمایش سوییچ فشاری ترمز دستی و نحوه ی اتصال مولتی متر دیده می شود.

  راهنمای تصویری عیب یابی مدار الکتریکی چراغ های اخطار سیستم ترمز

  چراغ اخطار باز بودن درها

  چراغ اخطار باز بودن درهای خودرو برای آگاهی راننده طراحی شده است و در روی صفحه ی نشان دهنده های پنل جلوی راننده، در کنار سایر چراغ های اخطار، نصب می شود. برای راه اندازی مدار الکتریکی چراغ اخطار باز بودن درها، از سوییچ های لای در استفاده شده است. این سوییچ ها هنگام باز شدن در خودرو، اتصال بدنه ی لامپ چراغ را برقرار می کنند و لامپ روشن می شود. در تصویر زیر چراغ اخطار باز بودن درها، در یک نوع خودرو نشان داده شده است.

  راهنمای تصویری عیب یابی مدار الکتریکی چراغ های اخطار سیستم ترمز و در اتومبیل

  چراغ صندوق عقب

  برای تامین روشنایی صندوق عقب خودروها از یک یا دو عدد چراغ استفاده می شود که در داخل صندوق عقب، برحسب طراحی کارخانه ی سازنده ی خودرو، نصب می شود. در مدار الکتریکی چراغ صندوق، از سوییچ نوع فشاری استفاده می شود. این سوییچ هنگام باز شدن در صندوق عقب، مدار را راه اندازی می کند و چراغ صندوق عقب روشن می شود. در تصویر زیر یک نوع طرح چراغ عقب نصب شده در خودرو، دیده می شود.

  راهنمای تصویری عیب یابی مدار الکتریکی چراغ های اخطار سیستم ترمز و در اتومبیل

  اجزای چراغ صندوق عقب عبارتند از:

  • قاب چراغ
  • لامپ
  • تلق یا عدسی چراغ

  تلق چراغ صندوق عقب به وسیله خار تعبیه شده در روی قاب چراغ ثابت نگه داشته می شود. برای پیاده کردن چراغ از روی بدنه صندوق عقب خودرو، تلق چراغ را از روی قاب آن جدا کنید. سپس قاب را به سمت بیرون بکشید تا خارهای نگه دارنده ی قاب از محل خود آزاد شوند. آن گاه با جدا کردن سوکت اتصال سیم کشی از ترمینال روی قاب، آن را آزاد کنید. در تصویر زیر مراحل پیاده کردن چراغ صندوق عقب یک نوع خودرو، نشان داده شده است. تلق چراغ با ( با شماره ی ۱ )، لامپ ( شماره ی ۲ ) و قاب چراغ با ( شماره ی ۳ ) مشخص شده است.

  راهنمای تصویری عیب یابی مدار الکتریکی چراغ های اخطار سیستم ترمز و در اتومبیل

  نمودار الکتریکی مدار چراغ عقب در تصویر زیر نشان داده شده است. در این نمودار چراغ صندوق عقب با L- 02 و سوییچ آن با L- 03 مشخص شده است. مدار الکتریکی چراغ صندوق عقب را فیوز ۱۰ آمپری اتاق خودرو حفاظت می کند.

  راهنمای تصویری عیب یابی مدار الکتریکی چراغ های اخطار سیستم ترمز و در اتومبیل

  راه اندازی مدار الکتریکی چراغ صندوق عقب خودرو ها به دو صورت اجرا می شود:

  • به وسیله ی سوییچ لای در صندوق عقب
  • توسط سوییچ روی چراغ صندوق عقب

  در مدار الکتریکی چراغ صندوق عقب اکثر خودروها یک عدد سوییچ لای در پیش بینی و تعبیه شده است که هنگام بازکردن در صندوق عقب فعال می شود و چراغ روشنایی مدار را روشن می کند. در تصویر زیر یک نوع سوییچ لای در مورد استفاده در خودروها، نشان داده شده است.

  راهنمای تصویری عیب یابی مدار الکتریکی چراغ های اخطار سیستم ترمز و در اتومبیل

  در تعدادی از خودروها نیز چراغ صندوق عقب مجهز به سوییچ یک وضعیتی است، که توسط راننده در حالت روشن شدن لامپ چراغ و یا خاموش شدن آن قرار می گیرد. شکل ظاهری چراغ صندوق عقب خودروها متنوع است و در محل های مختلفی در فضای داخل صندوق نصب می گردد. در تصویر زیر یک نوع طرح چراغ روشنایی صندوق و محل نصب آن، دیده می شود. سوییچ روشن خاموش چراغ با فلش مشخص شده است.

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  امیرحسین رضازاده
  امیرحسین رضازاده عضو تیم استپ هلپ

  علاقه مند به برنامه نویسی و خودرو
  مجموع پست ها: 223 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های اتومبیل
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  نحوه نصب رله چراغ بزرگ ال ٩٠
  آشنایی با دریچه گاز خودرو
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه