پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آشنایی با قطعات تشکیل دهنده موتور خودرو [میل بادامک]
آشنایی با قطعات تشکیل دهنده موتور خودرو [میل بادامک]

آشنایی با قطعات تشکیل دهنده موتور خودرو [میل بادامک]

تبلیغات
آشنایی با قطعات تشکیل دهنده موتور خودرو [میل بادامک]
يكی از مهم ترين قسمت های سيستم حركتی سوپاپ، بادامک است معمولا برای هر سوپاپی يک بادامک طراحی می شود، زيرا وظيفه ی بادامک، باز كردن سوپاپ های گاز یا دود است كه هر كدام بايد در زمان خاصی باز و بسته شوند. بنابراين، برای هر سيلندر حداقل دو بادامک وجود دارد.

شكل ميل باداک

میل بادامکمیل بادامکمیل بادامکمیل بادامک

♦ مجموعه ای از بادامک ها در کنار یکدیگر قرار می گیرند و تشکیل میل بادامک را می دهند. زاویه ی قرار گرفتن بادامک ها نسبت به یکدیگر متفاوت است. در نتیجه سوپاپ ها به وسیله تایمینگ (زمان بندی) باز و بسته می شود.
♦ تقریبا در تمام موتورها برای یاتاقان بندی میل بادامک، چند محور طراحی شده است که گاهی قطر آن ها از اندازه بادامک ها بزرگ تر است، برای این که بتوانیم میل بادامک ها را از بوش یاتاقانی خود خارج کنیم.
♦ اما در برخی از موتورها، میل بادامک هایی به کار برده شده که تعداد بیشتری محور داشته و یاتاقان های آن به صورت کپه است در این نوع میل بادامک ها قطر محور را کوچک تر طراحی می کنند مانند تصویر سوم که مشاهده می کنید.
♦ میل بادامک دارای فلانچی برای اتصال چرخ زنجیر یا چرخ تسمه است. هم چنین ممکن است روی میل بادامک شیار محل قرار گرفتن دلکو و دایره ی گریز از مرکز پمپ بنزین یا حتی چرخ دنده ی محرک اویل پمپ نیز وجود داشته باشد.

جنس میل بادامک

میل بادامکمیل بادامک

♦ میل بادامک در معرض ضربه، سایش و فشار زیاد قرار دارد از این رو لازم است از جنس مقاومی ساخته شود تا به راحتی بتواند موارد یاد شده را تحمل کند. معمولاً میل بادامک از آلیاژهای چدن (به دلیل سخت بودن در مقابل سایش) و فولاد (به دلیل مقاومت در برابر ضربه) ساخته می شود و سطوح آن را سخت کاری می کنند.
♦ بر روی میل بادامک فولادی، تایپت غلتک دار استفاده می شود و شکل بادامک های آن کمی متفاوت است.

محل قرارگيری ميل بادامک

نکته
در موتورهای مختلف محل قرارگیری میل بادامک متفاوت است و به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند، که عبارت اند از :

میل بادامک در بلوکه ی سیلندر

میل بادامکمیل بادامک

موتورهایی که میل بادامک آن ها در بلوکه است به میل سوپاپ زیر (میل بادامک زیر) معروف اند و بسته به محل سوپاپ، داری تایپت، میل تایپت و اسبک می باشند. ارتفاع این موتورها کمتر است ولی تعداد قطعات متحرک دستگاه سوپاپ زیاد است.

میل بادامک در سر سیلندر (میل سوپاپ رو)

میل بادامکمیل بادامک

♦ این گونه موتورها به (OHC) معروف اند و در تمام آن ها سوپاپ ها نیز در سر سیلندر قرار دارند. بنابراین از قطعات رابط بین میل بادامک و سوپاپ کاسته می شود حتی ممکن است بین بادامک و سوپاپ فقط تایپت باشد (حذف اسبک، میل اسبک و میل تایپت).
♦ در این موتورها از کم ترین تعداد قطعات متحرک در دستگاه سوپاپ استفاده شده است. بنابراین دقت کار سوپاپ ها افزایش یافته است و بهتر باز و بسته می شوند (لقی و انحراف کم) لذا کارایی موتور نیز بهبود می یابد.

درگیری میل بادامک با میل لنگ

نکته
همان طور که می دانید در تمام موتورها میل بادامک حرکت خود را از میل لنگ می گیرد ولی چگونگی این انتقال حرکت متفاوت به شرح زیر است:

انتقال حرکت به صورت چرخ دنده

میل بادامکمیل بادامک

این نوع انتقال حرکت در بعضی از موتورهایی که میل بادامک آن داخل بلوکه و نزدیک میل لنگ طراحی شده است رواج دارد، به طوری که مستقیما و بدون واسطه ی دیگر، میل لنگ و میل بادامک توسط دو چرخ دنده با یکدیگر متصل می شوند که در تصویر مشاهده می کنید.

انتقال حرکت توسط زنجیر: در مواردی که فاصله ی میل بادامک از میل لنگ زیاد باشد، از زنجیر و چرخ زنجیر استفاده می شود و زنجیر حرکت چرخشی را تقریباً بدون لغزش انجام می دهد.
انتقال حرکت توسط تسمه: از این نوع انتقال نیز برای مواردی که فاصله زیاد است استفاده می شود ولی معایب زنجیر و چرخ زنجیر را ندارد.

چرخ دنده ی میل بادامک

میل بادامکمیل بادامک

♦ چرخ دنده ی میل بادامک معمولا توسط پیچ به آن متصل می شود و یک خار یا پین، موقعیت آن را روی میل بادامک تثبیت می کند.
♦ جنس چرخ دنده ها و چرخ زنجیره ها از پودر فلزاتی چون چدن، فولاد یا آلومینیوم و فیبر فشرده است ولی چرخ تسمه ها که باید سبک باشند از آلومینیوم هستند.
♦ گاهی برای کاهش وزن چرخ دنده ی میل بادامک، بدنه را از آلومینیوم و دنده ها را از پلاستیک می سازند.

ساختار بادامک

میل بادامکمیل بادامک

شکل بادامک ها بسته به طراحی موتور و مقدار زمان باز یا بسته بودن سوپاپ ها و هم چنین میزان ارتفاع بازشدن (برخاست) سوپاپ، متغیر است. بادامک از قسمت های مختلفی تشکیل شده که عبارت اند از:
• دایره ی مبنا.
• شیب باز شدن.
• پهلوی باز شدن.
• نوک (رأس بادامک).
• پهلوی بسته شدن.
• شیب بسته شدن.

بسته شدن سوپاپ

میل بادامکمیل بادامک

♦ وظیفه ی دایره ی مبنا، بسته نگه داشتن سوپاپ است، شیب باز شدن موجب آرام و بی سر و صدا باز کردن سوپاپ می گردد و پهلوی باز شدن، وظیفه ی برخاست سوپاپ را به عهده دارد و نوک بادامک آن را تکمیل می کند.
♦ پهلوی بسته شدن، سوپاپ را می بندد تا به وسیله ی شیب بسته شدن، آرام روی سیت خود بنشیند پس شیب باز و بسته شدن بادامک، در آرام کار کردن موتور و جلوگیری از ضربه ی شدید به دستگاه سوپاپ و سر سیلندر نقشی اساسی ایفا می کند. در نتیجه دوام و عمر موتور افزایش می یابد.

روغن کاری میل بادامک

میل بادامکمیل بادامک

♦ سطح بادامک ها و محورهای یاتاقان میل بادامک سخت کاری می گردد، تا سایش آن کمتر شود. در ضمن روغن کاری آن ها نیز نقش زیادی در زمینه ی کاهش ساییدگی دارد.
♦ محور میل بادامک هایی که در بلوکه هستند به وسیله ی کانال اصلی، روغن کاری می شود. ولی در موتورهای میل بادامک رو (OHC) توسط مدار، روغن وارد شده به سرسیلندر یا توسط لوله ی مخصوص، عملیات روانکاری میل بادامک صورت می پذیرد.

سایش در بادامک ها یا محورهای میل بادامک

میل بادامکمیل بادامک

در برخی خودرو ها، دایره ی مبنا را با پهنای کم تری نسبت به سایر قسمت های بادامک می سازند تا ضمن کم شدن اصطکاک، وزن میل بادامک نیز کاهش یابد. با وجود این، سایش در بادامک ها یا محورهای میل بادامک، اجتناب ناپذیر است.

آشنایی با نسبت دور میل بادامک به میل لنگ

میل بادامکمیل بادامک

♦ در موتور دو زمانه با یک دور گردش میل لنگ هر چهار عمل احتراق صورت می گیرد. ولی در موتورهای چهار زمانه با دو بار گردش میل لنگ تمام سلیندر ها، هر چهار عمل اتو را انجام می دهند.
♦ در نتیجه سوپاپ های گاز و دود آن ها یک بار باز و بسته می شوند. برای انجام این عمل به یک دور گردش میل بادامک نیاز است پس می توان به راحتی نتیجه گرفت که در یک موتور چهار زمانه (بدون در نظر گرفتن تعداد سیلندرهای موتور) با دو دور گردش میل لنگ، یک دور گردش میل بادامک خواهیم داشت. نسبت دور میل بادامک به دور میل لنگ ۱به ۲ (یک دوم) است.

تناسب دور میل بادامک به میل لنگ

میل بادامکمیل بادامک

این عملیات بدون لغزش صورت می گیرد پس برای رسیدن به این تناسب دور، باید قطر یا تعداد دنده ی میل بادامک، دقیقاً دو برابر قطر یا تعداد دنده ی میل لنگ باشد. به این جهت دلکوی موتورهای کاربراتوری حرکت خود را از میل بادامک می گیرد تا در هر چرخش محور آن، یک بار در تمام سیلندرها احتراق صورت گیرد.

تبلیغات
برچسب ها
منابع
نویسنده
فرهنگ نصیری
فرهنگ نصیری

فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
مطالب مرتبط
تبلیغات
سایر آموزش های اتومبیل
پرسش و پاسخ
۰ پاسخ
۰ امتیاز
۰ پاسخ
۱ امتیاز
من تمام پیچ ها و اتصالات رو باز کردم چطور کویل 206 تیپ 5 رو در بیارم ؟
آموزش تعویض شمع موتور TU5 خودروهای پژو ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا
سوالتان را بپرسید
تبلیغات
محصولات آموزشی
فروشگاه