پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آشنایی با مجموعه سوپاپ و ساختار بادامک های خودرو
آشنایی با مجموعه سوپاپ و ساختار بادامک های خودرو

آشنایی با مجموعه سوپاپ و ساختار بادامک های خودرو

تبلیغات
آشنایی با مجموعه سوپاپ و ساختار بادامک های خودرو
از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو سایت این بار با مطلب آشنایی با مجموعه سوپاپ و ساختار بادامک ها در خودرو با هم همراه می شویم تا ضمن شناخت بیشتر سیستم سوپاپ، با ساختار بادامک های خودرو نیز آشنا شویم.

  تاکنون قطعات مختلفی از مجموعه ی سوپاپ را شناخته اید. برای آشنایی کامل با دستگاه سوپاپ بهتر است ابتدا انواع سیستم های حرکتی به شرح زیر بیان شود :

  سیستم سوپاپ ایستاده ی دو ردیفه ( T شکل) : در این سیستم هر دو سوپاپ گاز و دود در دو طرف سیلندر به صورت ایستاده قرار می گیرند. بنابراین به دو میل بادامک نیاز است و اتاق احتراق نیز نسبتاً بزرگ است. راندمان حجمی این سیستم حدود ۷۵ درصد است که در موتور های قدیمی از آن استفاده می شد و هم اکنون منسوخ گشته است.

  سوپاپ و بادامک خودرو

  سیستم سوپاپ ایستاده یک ردیفه ( L شکل ) : در این روش هر دو سوپاپ در یک ردیف روی موتور قرار می گیرند راندمان موتور تا حدود ۸۷ درصد افزایش می یابد این سیستم نیز دیگر رایج نیست.

  سوپاپ و بادامک خودرو

  سیستم سوپاپ مختلط ( F شکل ) : در موتور هایی که از این طرح استفاده می کردند سوپاپ گاز را به صورت معلق در سر سیلندر و سوپاپ دود را ایستاده در بلوکه می ساختند. سیلندر، در این سیستم به دلیل حرکت رو به پایین سوخت، بهتر پر می شد.

  سوپاپ و بادامک خودرو

  این روش نیز، به دلیل نیاز به اتاق احتراق نسبتاً بزرگ و داشتن قطعات زیاد، دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد. سیستم سوپاپ معلق ( I شکل ) : در این روش هر دو سوپاپ گاز و دود به صورت معلق در سر سیلندر قرار می گیرند و با این طرح اتاق احتراق کوچک تر ساخته می شود و راندمان افزایش می یابد.

  سوپاپ و بادامک خودرو

  نوع به حرکت در آوردن سوپاپ ها در این سیستم متنوع است :

  میل بادامک زیر : در این طرح میل بادامک در بلوکه قرار دارد و توسط زنجیر یا چرخ دنده به حرکت در می آید. با استفاده از تایپت، میل تایپت و اسبک نیرو به سوپاپ منتقل می گردد. بنابراین، قطعات رابط بین میل بادامک و سوپاپ نسبتاً زیاد است و ضمن کاهش کارایی دستگاه سوپاپ، جرم موتور نیز افزایش می یابد.

  سوپاپ و بادامک خودرو

  میل بادمک رو : در موتور های جدید از طرح میل بادامک رو زیاد استفاده می شود. در این روش، میل بادامک روی سر سیلندر نصب می شود و به وسیله تسمه یا زنجیر به حرکت در می آید، با کم شدن فاصله ی بادامک و سوپاپ، ضمن حذف قطعات واسطه وکاهش وزن موتور، راندمان دستگاه نیز افزایش می یابد. در موتور های میل بادامک رو طرح های متنوعی وجود دارد که رایج ترین آن ها، عبارت اند از :

  • یک میل بادامک و دو میل اسبک و دو ردیف سوپاپ
  • یک میل بادامک و یک ردیف سوپاپ بدون اسبک
  • دو میل بادامک و دو ردیف سوپاپ بدون اسبک  آوانس و ریتارد سوپاپ ها و مفهوم تایمینگ

  اگر سوپاپ ها درست در نقطه ی مرگ بالا و پایین، باز و بسته شوند، قدرت بازده موتور حداکثر نخواهد بود زیرا در این حالت سیلندر کاملاً پر یا تخلیه نمی شود. بنابراین احتراق نیز با تمام قدرت انجام نخواهد گرفت( به خصوص در دور های بالا ). برای ازدیاد راندمان موتور، مدت زمان باز بودن سوپاپ ها را افزایش می دهند.

  سوپاپ و بادامک خودرو

  در مرحله مکش، قبل از آن که پیستون به نقطه ی مرگ بالا برسد، سوپاپ ورودی باز می شود، که به آن زود باز شدن سوپاپ گاز ( آوانس سوپاپ گاز ) می گویند. در این کورس، بعد از عبور پیستون از نقطه ی مرگ پایین، سوپاپ گاز بسته می شود، که به آن دیر بسته شدن سوپاپ گاز ( ریتارد سوپاپ گاز ) می گویند.

  سوپاپ و بادامک خودرو

  بنابراین هرگاه مقدار باز بودن سوپاپ گاز افزایش یابد سیلندر نیز بهتر پر می شود. در ابتدای تخلیه قبل از رسیدن پیستون به نقطه ی مرگ پایین، سوپاپ دود باز می شود، که به آن آوانس سوپاپ دود می گویند. در این مرحله، بعد از عبور پیستون از نقطه ی مرگ بالا سوپاپ دود بسته می شود که به آن ریتارد سوپاپ دود می گویند.

  سوپاپ و بادامک خودرو

  این طرح نیز مقدار باز بودن سوپاپ دود را افزایش می دهد و در نتیجه سیلندر بهتر تخلیه می گردد. به مجموعه ی موارد فوق تایمینگ یا آوانس و ریتارد سوپاپ ها می گویند. یکی از دلایل تنظیم کردن تسمه یا زنجیر تایم دست یابی به زمان بندی دقیق باز و بسته بودن سوپاپ ها ( تایمینگ ) است. مهندسان این صنعت بهترین تایمینگ را نسبت به موتور روی میل بادامک آن طراحی می کنند.

  سوپاپ و بادامک خودرو


  محاسبات دیاگرام های سوپاپ ها و عوامل مؤثر در آن ها  مقدار تایمینگ سوپاپ ها برای طراحان اهمیت ویژه ای دارد آن ها با تغییر زوایای آوانس و ریتارد سوپاپ ها، سعی می کنند به حداکثر قدرت بازده موتور دست یابند. تایمینگ بر اساس مقدار زاویه ی گردش میل لنگ محاسبه می گردد. به وسیله ی بستن صفحه مدرج به میل لنگ و اندازه گیری لحظه ی نشست و برخاست سوپاپ، می توان مقادیر آوانس و ریتارد را مطابق زیر محاسبه نمود.

  سوپاپ و بادامک خودرو

  سوپاپ و بادامک خودرو

  اگر مقدار آوانس سوپاپ گاز deg;۲۱ و ریتارد آن deg;۵۱ باشد، مقدار باز بودن این سوپاپ به صورت زیر محاسبه می گردد :

  deg;۲۵۲= deg;۵۱ deg;۱۸۰ deg;۲۱

  اگر مقدار آوانس سوپاپ دود deg;۵۷ و ریتارد آن deg;۱۵ باشد مقدار باز بودن این سوپاپ به دست می آید :

  deg;۲۵۲= deg;۱۵ deg;۱۸۰ deg;۵۷

  مرحله ی تراکم به دلیل ریتارد سوپاپ گاز کاهش می یابد، یعنی :

  deg;۱۲۹= deg;۵۱- deg;۱۸۰

  مرحله ی قدرت نیز کم تر از ۱۸۰ است به این صورت که :

  deg;۱۲۳= deg;۵۷- deg;۱۸۰

  در این محاسبه، آوانس سوپاپ دود از مدت احتراق کسر می گردد. با توجه به موارد فوق مقدار باز بودن سوپاپ های گاز و دود deg; ۲۵۲ است که موجب افزایش راندمان بوده و با تغییر این مقادیر، مهندسین به کارایی بالاتری از موتور دست می یابند. اگر با دقت به دیاگرام بنگرید، متوجه می شوید که هر دو سوپاپ چند درجه ای از گردش میل لنگ با هم حرکت می کنند. یعنی در انتهای کورس تخلیه سوپاپ دود در حال بسته شدن است که سوپاپ گاز در ابتدای کورس مکش باز می شود و به این لحظه قیچی سوپاپ ها می گویند مانند.

  سوپاپ و بادامک خودرو

  در موتورهای مختلف این مقدار متفاوت است و به صورت زیر محاسبه می گردد :

  قیچی سوپاپ = آوانس سوپاپ گاز ریتارد سوپاپ دود

  یعنی در مثال قبل :

  deg;۳۶= deg;۱۵ deg;۲۱= قیچی سوپاپ ها

  در خودرو های سواری این مقدار معمولا بین deg;۱۵ تا deg;۳۰ است ولی در موتور های پر دور و مسابقه ای قیچی سوپاپ ها بیش تر طراحی می گردد.

  سوپاپ و بادامک خودرو

  عواملی که در مقدار آوانس و ریتارد سوپاپ ها موثر است، عبارت اند از : کم بودن مقدار لقی سوپاپ ( فیلر سوپاپ ) که در این حالت مقدار باز بودن سوپاپ ها، یعنی آوانس و ریتارد هر دو افزایش می یابد. زیاد بودن مقدار لقی سوپاپ ( فیلر )، که در این حالت مقدار آوانس و ریتارد، یعنی باز بودن سوپاپ کاهش می یابد.

  • چسبندگی سوپاپ
  • ضعیف شدن فنر

  سوپاپ و بادامک خودرو

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های اتومبیل
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  نحوه نصب رله چراغ بزرگ ال ٩٠
  آشنایی با دریچه گاز خودرو
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه