پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
مدار الکتریکی انواع هواکش خانگی
مدار الکتریکی انواع هواکش خانگی

مدار الکتریکی انواع هواکش خانگی

تبلیغات
مدار الکتریکی انواع هواکش خانگی
از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار با مدار الکتریکی انواع هواکش خانگی با هم همراه می شویم تا با نقشه و قطعات الکتریکی این نوع هواکش ها آشنا شویم.

  هواکش های خانگی دارای مدار های الکتریکی متنوع هستند، اما موتور های الکتریکی آن ها از نوع تک فاز با خازن دائم کار یا با قطب چاکدار است.

  مدار الکتریکی هواکش با موتور تک فاز و خازن دائم کار

  اجزای الکتریکی و الکترومکانیکی هواکش تصویر زیر را در تصویر بعدی مشاهده می کنید.

  مدار الکتریکی هواکش با موتور تک فاز و خازن دائم کار

  مدار الکتریکی هواکش با موتور تک فاز و خازن دائم کار

  شکل زیر مدار الکتریکی این هواکش را نشان می دهد. در این شکل موتور M از نوع تک فاز با خازن دائم کار، فیوز F برای حفاظت خط تغذیه ی هواکش و کلید S1 برای قطع و وصل خط تغذیه هواکش به منظور کنترل اصلی مدار و ایجاد ایمنی به هنگام سرویس و تعمیر هواکش است و بر روی دیوار منزل نصب می شود. کلید S2 برای روشن و خاموش کردن هواکش از روی دستگاه و از طریق کشیدن نخ متصل به اهرم پلاستیکی است.

  مدار الکتریکی هواکش با موتور تک فاز و خازن دائم کار

  چنان چه پس از سرویس و تعمیر هواکش جهت چرخش روتور و پروانه ی آن عوض شود، هوای بیرون را به داخل منزل هدایت می کند. برای اصلاح جهت چرخش روتور و پروانه، باید مطابق شکل های زیر مدار را وصل کنید.

  مدار الکتریکی هواکش با موتور تک فاز و خازن دائم کار

  مدار الکتریکی هواکش با موتور تک فاز و قطب چاکدار

  در تصویر زیر اجزای الکترومکانیکی یک نوع هواکش را با قاب پلاستیکی که موتور تک فاز قطب چاکدار دستگاه روی آن نصب می شود، مشاهده می کنید.

  IMG-430-4

  مدار الکتریکی هواکش تصویر قبل در شکل زیر آمده است.

  IMG-430-5

  مدار الکتریکی هواکش آشپزخانه با موتور تک فاز قطب چاکدار سه دور

  تصویر زیر یک نوع هواکش آشپزخانه را نشان می دهد.

  IMG-430-6

  مدار الکتریکی تصویر بالا مشابه شکل زیر است.

  شرح مدار

  با وصل فیوز مینیاتوری F در حالتی که کلید S3 در وضعیت (۱به۲) و کلید S4 در وضعیت (۲به۴) و کلید S2 در وضعیت وصل قرار دارد، تمام سیم پیچی (U1 تا U4) در مدار قرار می گیرد و موتور با دور کم کار می کند. با وصل شدن کلید S1 دو لامپ ۶۰ وات ۲۲۰ ولت نیز روشن می شود و روشنایی روی دستگاه اجاق را تامین می کند. هنگامی که کلید S4 در وضعیت (۲به۵)، کلید S3 در وضعیت (۱به۲) و S2 در وضعیت وصل قرار دارد موتور هواکش با دور متوسط کار می کند. با قرار دادن کلید S3 در وضعیت (۱به۳) موتور هواکش با دور زیاد کار می کند و هوای بیشتری را به بیرون از آشپزخانه جا به جا می کند.

  IMG-430-7

  مدار الکتریکی هواکش آشپزخانه سه سرعته و با موتور تک فاز قطب چاکدار با محافظ حرارتی

  با وصل فیوز مینیاتوری F و کلید S1 موتور قطب چاکدار M شروع به کار می کند. چنان چه کلید S2 در وضعیت (۰) قرار گیرد به علت سری شدن مقاومت های R1 و R2 با موتور، موتور کمترین سرعت را دارد. با قرار دادن کلید S2 در وضعیت (۱) و (۲) به ترتیب پروانه ی هواکش با دور متوسط و دور زیاد می چرخد. در هر یک از حالت ها چنان چه کلید S3 وصل شود و دو لامپ ۶۰ وات ۲۲۰ ولت یا دو لامپ کم مصرف ۱۵ وات روشنایی اجاق را تامین می کند. با افزایش دمای موتور به علت اشکال الکترومکانیکی و کارکرد طولانی، فیوز حرارتی F2 مدار الکتریکی موتور را باز می کند.

  مدار الکتریکی هواکش آشپزخانه سه سرعته و با موتور تک فاز قطب چاکدار با محافظ حرارتی

  مدار الکتریکی هواکش آشپزخانه دو سرعته با موتور تک فاز و خازن دائم کار

  شکل زیر یک دستگاه هواکش آشپزخانه را نشان می دهد. موتور این هواکش از نوع تک فاز با خازن دائم کار است. سرعت این موتور را می توان با مقاومت ۳۳ وات، ۲۵۰ اهم کاهش داد تا با دور آرام کار کند.

  مدار الکتریکی هواکش آشپزخانه دو سرعته با موتور تک فاز و خازن دائم کار

  کلید های این هود ۲۵۰ ولت ۶ آمپر هستند. فیوز مینیاتوری F حفاظت مدار را در برابر اتصال کوتاه به عهده دارد. با وصل کردن کلید S1 موتور با سرعت زیاد کار می کند. در صورتی که کلید S2 وصل شود کلید S1 قطع می شود و مقاومت ۳۳ وات ۲۵۰ اهم را با موتور سری می کند و سرعت موتور هواکش را کاهش می دهد چنان چه کلید S0 فشار داده شود کلید S1 یا S2 قطع می شود و موتور هواکش توقف می کند. کلید S4 لامپ های روشنایی هود را فعال می کند.

  مدار الکتریکی هواکش آشپزخانه دو سرعته با موتور تک فاز و خازن دائم کار

  مدار الکتریکی هواکش آشپزخانه سه سرعته با موتور تک فاز و خازن دائم کار

  در مدار شکل زیر کلید S1 دارای چهار وضعیت مختلف است و شکل بعدی وضعیت های چهارگانه کلید S1 را نشان می دهد.

  مدار الکتریکی هواکش آشپزخانه سه سرعته با موتور تک فاز و خازن دائم کار

  در وضعیت (I)، هر دو مقاومت ۲۸۰ اهم و ۱۰۰ اهم با موتور M که از نوع تک فاز با خازن دائم کار است به طور سری قرار می گیرند و سرعت پروانه ی مکنده ی هوا کمترین مقدار خود را دارد. در وضعیت (II)، مقاومت ۱۰۰ اهم با موتور سری می شود و سرعت موتور متوسط است. در وضعیت (III)، کلید S1 فقط موتور با ولتاژ ۲۲۰ ولت تغذیه می شود و سرعت آن زیاد است. روشنایی اجاق به وسیله ی کلید S2 و دو لامپ ۶۰ وات، ۲۲۰ ولت یا دو لامپ کم مصرف ۱۵ وات تامین می شود.

  مدار الکتریکی هواکش آشپزخانه سه سرعته با موتور تک فاز و خازن دائم کار

  مدار الکتریکی هواکش آشپزخانه دو سرعته با دو موتور تک فاز و خازن دائم کار

  در مدار شکل زیر فیوز F برای حفاظت مدار، کلید S1 برای تغییر سرعت هواکش استفاده می شود. وقتی که کلید S1 در وضعیت (I) است، مقاومت ۱۲۵ اهم، ۵۰ وات به طور سری با هر دو موتور قرار می گیرد و سرعت هر دو موتور کم است. هنگامی که کلید در وضعیت (II) است مقاومت ۱۲۵ اهم از مدار خارج می شود و هر دو موتور با بیشترین توان و سرعت می چرخند. کلید S2 برای تامین روشنایی اجاق استفاده می شود H1 و H2 هر دو لامپ ۶۰ وات ۲۲۰ ولت یا دو لامپ کم مصرف ۱۵ وات ۲۲۰ ولت هستند.

  مدار الکتریکی هواکش آشپزخانه دو سرعته با دو موتور تک فاز و خازن دائم کار

  مدار الکتریکی هواکش آشپزخانه چهار سرعته با دو موتور تک فاز قطب چاکدار

  در مدار شکل زیر فیوز مینیاتوری F برای حفاظت مدار استفاده شده است. موتور های M1 و M2 هر دو با قدرت مساوی، دو قطب و از نوع قطب چاکدار هستند. با وصل کلید S1 دو لامپ ۶۰ وات، ۲۲۰ ولت یا دو لامپ کم مصرف ۱۵ وات روشن می شوند و روشنایی روی اجاق را تامین می کنند. این هواکش در صورت که موتور و پروانه های آن ها یکی باشد دارای چهار سرعت مکندگی است. وقتی کلید S3 در وضعیت (۱به۲) و کلید S2 در حالت وصل قرار می گیرد، موتور M1 با سرعت و دور کم کار می کند. هنگامی که کلید S3 در وضعیت (۱به۳) قرار می گیرد با وصل کلید S2 موتور M1 با سرعت زیاد کار می کند. هنگامی که کلید S5 در وضعیت (۱به۲) و کلید S4 در وضعیت وصل قرار دارد موتور M2 با دور کم کار می کند. با وصل شدن کلید S4 و قرار گرفتن کلید S5 در وضعیت (۱به۳) موتور M2 با سرعت زیاد کار می کند. در حالتی که موتور M1 و M2 هر دو با سرعت زیاد کار می کنند سرعت مکش هواکش بیشترین مقدار خود را دارد.

  مدار الکتریکی هواکش آشپزخانه چهار سرعته با دو موتور تک فاز قطب چاکدار

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  باز شدن بدنه کولرهای ابی
  آموزش روش نصب کولر آبی هوایی | قسمت اول
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه