پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
خشکسالی و مدیریت آبیاری در خشکه کاری برنج
خشکسالی و مدیریت آبیاری در خشکه کاری برنج

خشکسالی و مدیریت آبیاری در خشکه کاری برنج

تبلیغات
خشکسالی و مدیریت آبیاری در خشکه کاری برنج
ترویج استفاده از روش های نوین کشت و آبیاری برای جبران کم آبی در بخش کشاورزی و مقابله با خشکسالی بسیار ضروری است. در این مطلب به نکات تدریجی و توصیه های فنی شیوه خشکه کاری برنج پرداخته شده است.

  یکی از ویژگی های مثبت و بسیار ارزشمند این روش، کاهش چشمگیر مصرف آب می باشد. از آن جا که آب ( گنج هزاره سوم ) نامگذاری شده است باید برای حفاظت از این گنجینه ارزشمند کوشید و در مواقع خشکسالی با دقت نظر بیشتر و اعمال مدیریت های لازم، این پدیده را مهار نمود. به نظر می رسد خشکه کاری برنج می تواند یکی از راه های رسیدن به این هدف باشد.

  خشکسالی و مدیریت آبیاری در خشکه کاری برنج

  خشکه کاری

  1. برای اولین بار در استان خوزستان ( پس از انجام تحقیقات در این زمینه ) در سال ۸۴ در شرایط زارعین خشکه کاری برنج در سطح ۲۲ هکتار انجام شد و پس از آن در سال های ۸۵ و ۸۶ سطح زیر کشت آن افزایش یافت.
  2. افزایش سطح زیر کشت همگام با اجرای طرح های تحقیقی-ترویجی و استقبال زارعین از این شیوه با توجه به محاسن متعدد آن بوده است.
  3. در کشت مستقیم برنج به شیوه سنتی پس از عملیات تهیه زمین، کرت بندی، گل خرابی و غرقاب نمودن کرت ها کشت انجام شده و بذور به صورت دستی با صرف زمان نسبتاً طولانی و با مشقات فراوان، مصرف بیش از حد آب و تلفات زیاد بذر کشت می شوند.
  4. در روش خشکه کاری تهیه زمین با حداقل عملیات بوده ( مثلاً فقط دو دیسک عمود برهم ) و ضمن حفظ کلش محصول قبل، پس از ماله کشی، کود پاشی و کرت بندی بذور بدون جوانه برنج با انواع کارنده های گندم در حداقل زمان کشت می شوند.
  5. تاریخ مناسب کاشت برای ارقام محلی نیمه اول خرداد، برای ارقام پر محصول و اصلاح شده متوسط رس، نیمه دوم خرداد و برای ارقام زودرس نیمه اول تیر ماه می باشد.
  6. میزان مناسب بذر ۸۰ کیلوگرم در هکتار و عمق مناسب آن به میزان ۴ سانتی متر توصیه می شود.
  7. برای کنترل علف های هرز علاوه بر سمپاشی می توان ۱ تا ۲ نوبت اقدام به وجین نمود.
  8. نحوه استفاده از کود ها مانند شیوه ی سنتی است ( لازم است کود ازته پایه به میزان توصیه شده ۲۰ الی ۲۵ روز پس از کاشت استفاده گردد زیرا قبل از آن بذر از ذخایر درونی خود استفاده می کند ).
  9. میزان کود مطابق نتایج آزمون خاک می باشد اما به طور کلی برای ارقام محلی ۲۵۰ و برای ارقام پر محصول ۳۵۰ کیلوگرم در هکتار استفاده می شود. ضمن این که کود فسفاته به میزان ۵۰، از منبع فسفات آمونیوم، کود روی و پتاس نیز به میزان ۴۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات به صورت خاک کاربرد در هنگام تهیه زمین توصیه می شود.
  10. کود سرک در سه مرحله شکل گیری جوانه اولیه خوشه، ابتدای آبستنی و زمان ظهور ۵۰ درصد خوشه با سه تقسیط مساوی به کار می رود.

  خشکسالی و مدیریت آبیاری در خشکه کاری برنج

  مدیریت آبیاری

  1. ویژگی های خاص خشکه کاری، کاهش حجم آب مصرفی نسبت به شیوه ی سنتی به میزان ۴۰ درصد می باشد.
  2. پس از کاشت بلافاصله آبیاری انجام می شود و تا مرحله ۴-۳ برگی آبیاری مزرعه هر ۴-۳ روز یکبار ( در صورت حفظ کلش هر ۵-۴ روز یکبار ) و تا پوشش کامل مزرعه هر روزه و پس از آن یک روز در میان و هر روز به مدت ۸ ساعت انجام می گردد به طوری که ارتفاع آب پای بوته ۳ تا ۵ سانتی متری ثابت باشد. ضمن این که قطع آب به مدت ۴ تا ۵ روز در زمان پنجه زنی و ۷ تا ۱۰ روز قبل از برداشت اعمال می گردد. به طوری که کنترل علف های هرز ( در صورت لزوم ) با سمپاش پشت تراکتوری قابل انجام است.
  3. اعمال شیوه آبیاری یک روز در میان هیچ تاثیر منفی بر عملکرد نداشته بلکه باعث بهبود تهویه ی خاک و رشد گیاه برنج می گردد.

  خشکسالی و مدیریت آبیاری در خشکه کاری برنج

  توجه: بنابراین اعمال خشکه کاری و رژیم آبیاری مورد نظر به ویژه در مواقع بحران آب باعث استفاده بهینه و خردمندانه از منابع آب شده و اقدامی اساسی و ارزشمند برای حفظ ذخایر آبی قلمداد می شود.


  مزایای نسبی شیوه ی خشکه کاری برنج نسبت به روش سنتی زارعین

  1. انعطاف پذیری زیاد شیوه خشکه کاری، مثلاً قابلیت کشت با انواع دستگاه های کارنده گندم.
  2. کاهش چشمگیر میزان بذر مصرفی.
  3. انجام حداقل عملیات خاک ورزی.
  4. کشت در زمان بسیار کم ( کشت یک هکتار طی ۳۵ الی ۴۰ دقیقه )
  5. ساده شدن کنترل غیر شیمیایی علف های هرز ( وجین دستی ) به دلیل ردیفی بودن کشت و همچنین کنترل شیمیایی.
  6. عدم نیاز به پدل نمودن خاک، جوانه زنی بهتر و سریع تر بذور، کمک به حفظ ساختمان خاک و در نتیجه افزایش تولید و بازدهی گندم.
  7. ساده شدن اعمال مدیریت مزرعه.
  8. افزایش بهره وری در استفاده از نهاده ها به علت رعایت تراکم و عمق مطلوب و یکنواخت کشت.
  9. یکنواختی در سطح سبز مزرعه، رسیدگی و خشک شدن همزمان محصول و در نتیجه برداشت و سفید کردن محصول با میزان افت کمتر.
  10. صرفه جویی در حجم آب مصرفی به میزان ۴۰ درصد.
  11. امکان استفاده از کلش سال قبل که در واقع اعمال مدیریت بقایای گیاهی بوده و راهی است برای رسیدن به اهداف زیست محیطی و توسعه پایدار کشاورزی.

  مقایسه ی شیوه سنتی کشت برنج با روش خشکه کاری

  مورد مقایسه

  شیوه سنتی

  خشکه کاری

  مدیریت بقایای گیاهی

  اعمال نمی شود

  اعمال می شود

  میزان بذر

  بیش از میزان توصیه شده

  مطابق توصیه ترویجی و کمتر از شیوه سنتی

  تهیه زمین

  شخم، دیسک، ماله، کود پاشی، کرت بندی-گل خرابی، غرقاب نمودن کرت ها

  حداقل عملیات ( دو دیسک عمود بر هم ) کود پاشی، ماله کشی

  مصرف آب

  زیاد و غیر منطقی

  ۴۰ درصد کمتر از روش سنتی و منطقی

  ساختمان خاک

  به مرور ضعیف می شود

  بهبود می یابد

  همخوانی با اهداف زیست محیطی و توسعه پایدار

  ندارد

  دارد

  بذر

  جوانه دار

  خشک و فاقد جوانه

  عمق بذر

  غیر یکنواخت

  یکنواخت

  سبز محصول

  غیر یکنواخت

  یکنواخت

  روش کاشت

  دستی، طولانی و بامشقات

  مکانیزه-سریع و راحت

  هزینه ها

  مقرون به صرفه

  سود بیشتر

  کنترل علف های هرز

  قابل انجام

  ساده تر از شیوه سنتی

  اعمال کود سرک

  قابل انجام

  ساده تر از شیوه سنتی

  مدیریت مزرعه

  قابل انجام

  ساده تر از شیوه سنتی

  خشک شدن محصول هنگام برداشت

  غیر یکنواخت

  یکنواخت

  سفید کردن شلتوک همراه با افت

  افت بسیار کم

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های کشاورزی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه