پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی
تبلیغات
معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی
از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار با معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی با هم همراه می شویم تا با ساختمان داخلی این دستگاه بیشتر آشنا شویم.

  ساختمان جاروبرقی و اجزای آن

  برای آشنایی شما با ساختمان جاروبرقی، ابتدا قطعات و اجزای تشکیل دهنده ی چند دستگاه جاروبرقی ارائه می شود. سپس بعضی از اجزای مدار الکتریکی و الکترونیکی ان را شرح می دهیم.

  اجزا و قطعات جاروبرقی با کنترل و تغییر سرعت به روش الکترونیکی

  اجزا و قطعات جاروبرقی تصویر زیر که کنترل و تغییر سرعت آن به روش الکترونیکی و به وسیله ی یک پتانسیومتر با دسته ی کشویی از روی دستگاه انجام می شود در تصویر های زیر نشان داده می شود.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی


  اجزا و قطعات جاروبرقی ۴ سرعته و تغییر سرعت به روش تغییر شار مغناطیسی

  در تصویر زیر یک دستگاه جاروبرقی ۴ سرعته را که تغییر سرعت آن به روش تغییر شارژ مغناطیسی انجام می شود مشاهده می کنید. تصویر بعد اجزا و قطعات این جاروبرقی را نشان می دهد.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  • اجزا و قطعات الکتریکی، الکترونیکی و الکترومکانیکی این جارو به طور جداگانه در تصویر زیر نشان داده می شود.
  • این تصویر اجزای الکتریکی، الکترونیکی و الکترومکانیکی جاروبرقی تصویر بعدی را همراه با لاستیک های لرزه گیر و نگهدارنده ی موتور آن نشان می دهد.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی


  اجزا و قطعات جاروبرقی یک سرعته

  تصویر زیر یک دستگاه جاروبرقی یک سرعته را نشان می دهد. اجزا و قطعات این جارو را در تصویر بعد مشاهده می کنید.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی


  اجزا و قطعات موتور های جاروبرقی

  به طورکلی در جارو های برقی سه نوع موتور یونیورسال به کار می رود که عبارت اند از:

  • موتور های با سرعت متغیر که سرعت شان به وسیله ی برد الکترونیکی تغییر می کند.
  • موتور های چند سرعته که به وسیله ی کلید ها و سری و موازی شدن سیم پیچی استاتورشان و استفاده از دیود ها چهار سرعت مختلف دارند.

  موتور های سرعت متغیر با برد الکترونیک

  تصویر زیر موتور یونیورسال جاروبرقی تصویر بالا را همراه با برد الکترونیکی کنترل سرعت، سیم جمع کن و قاب ها یا محفظه ی نگهدارنده ی موتور نشان می دهد.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  در تصویر زیر موتور یونیورسال جاروبرقی را همراه با قاب های پلاستیکی نگهدارنده ی موتور، محل نصب فیلتر هوای خروجی، محل نصب برد کنترل سرعت، محل خار نگهدارنده ی سیم جمع کن و محل قرار گرفتن سیم جمع کن را مشاهده می کنید.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  تصویر زیر موتور یونیورسال، قاب های پلاستیکی، لاستیک های لرزه گیر و نگهدارنده ی موتور را نشان می دهد.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  در تصویر زیر موتور یونیورسال جاروبرقی را همراه با لاستیک لرزه گیر و نگهدارنده ی موتور مشاهده می کنید.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  تصویر زیر اجزا و قطعات موتور یونیورسال جاروبرقی را همراه با لاستیک های لرزه گیر و نگهدارنده ی موتور نشان می دهد.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی


  موتورهای یک سرعته

  موتور های یک سرعته ی یونیورسال در جاروبرقی ها به وسیله ی کلید روشن و خاموش کنترل می شوند. در تصویر زیر یک نوع از این موتور را مشاهده می کنید. اجزا و قطعات این موتور در تصویر بعدی نشان داده می شود. این موتور به وسیله ی برد الکترونیکی هم قابل کنترل است و برای تغییر سرعت جاروبرقی از آن استفاده می شود.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  IMG-632-17

  تصویر زیر اجزا و قطعات ظاهری، لاستیک های نگهدارنده و لرزه گیر موتور یک سرعته ی جاروبرقی تصویر بعدی را به همراه جاروبک ها، فنر های پشت جاروبک ها و جاروبک نگهدار ها نشان می دهد.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی


  موتورهای چهار سرعته

  در تصویر زیر یک موتور یونیورسال چهار سرعته را با اجزا و قطعات آن مشاهده می کنید. در این موتور به وسیله ی ۴ کلید سیم پیچ های استاتور با یکدیگر سری و موازی شده و مجموعه ی آن ها با آرمیچر سری می شوند. در مدار الکتریکی این موتور دو دیود برای کاهش سرعت به طور موازی قرار دارد.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی


  کلید های روشن و خاموش و تغییر سرعت جاروبرقی

  کلید های اصلی روشن و خاموش و تغییر سرعت جاروبرقی دو وضعیتی است. تصویر زیر دو نوع کلید روشن و خاموش جاروبرقی را نشان می دهد. این کلید ها زیر شستی کلید قرار دارند و به وسیله ی شستی از روی بدنه ی جاروبرقی با یک فشارکلید، وصل شده و جارو به کار می افتد و با فشار دیگر روی شستی، کلید قطع می شود و جارو از کار می افتد.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  نکته
  در اکثر جاروبرقی ها کلید اصلی (( روشن - خاموش )) دو وضعیتی و فشاری است. با هر بار فشار روی شستی کلید، وضعیت آن تغییر می کند یعنی از حالت روشن به خاموش یا از خاموش به روشن می رود.

  در جاروبرقی تصویر زیر شستی کلید روشن و خاموش را مشاهده می کنید. کلید این جارو از نوع کلید های تصویر بالا است.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  تصویر زیر دو طرف کلید اصلی روشن و خاموش جاروبرقی جاروبرقی تصویر بعدی را نشان می دهد. این کلید در ولتاژ های ۱۲۵ و ۲۵۰ به ترتیب تحمل عبور جریان الکتریکی ۱۰ و ۵ آمپر را دارد.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  در تصویر زیر شستی کلید روشن و خاموش دستگاه را مشاهده می کنید. با فشار روی شستی کلید، اهرم کلید در تصویر بالا سبب وصل یا قطع کلید می شود.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  در تصویر زیر چهار کلید تغییر سرعت جاروبرقی تصویر بعدی را همراه دو دیود کاهش سرعت مشاهده می کنید. نقش این مجموعه کلید، سری و موازی کردن بوبین های استاتور و در مدار قرار دادن دیود ها برای کاهش و یا افزایش شار مغناطیسی است تا سرعت های مختلف را برای موتور ایجاد کند.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  تصویر زیر شستی کلید اصلی روشن و خاموش و کلید های تغییر سرعت جاروبرقی را نشان می دهد.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  تصویر زیر کلید اصلی روشن و خاموش جاروبرقی تصویر بعد را نشان می دهد.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  در تصویر زیر اهرم کلید روشن و خاموش و رابط اهرم کلید و شستی کلید را مشاهده می کنید.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  در این جاروبرقی کلید اصلی (( خاموش روشن )) فشاری است. فشار روی شستی کلید طبق تصویر زیر از طریق یک رابط میله ای به اهرم کلید صورت می گیرد. با هر بار فشار روی شستی کلید، وضعیت کلید تغییر می کند، یعنی از حالت روشن به خاموش یا از خاموش به روشن می رود.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  تصویر زیر یک نوع کلید جاروربرقی بدون چراغ نشان دهنده ی وضعیت روشن و خاموش را نشان می دهد.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  در تصویر زیر یک نوع کلید جاروبرقی را با چراغ نشان دهنده ی وضعیت روشن و خاموش کلید مشاهده می کنید.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  در تصویر زیر یک کلید روشن و خاموش ساده و بدون چراغ نشان دهنده را روی بدنه ی جاروبرقی مشاهده می کنید.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  در تصویر زیر یک کلید روشن و خاموش جاروبرقی را مشاهده می کنید. تغییر وضعیت این کلید به وسیله ی فشار روی شستی کلید انجام می شود و با هر بار فشار روی کلید، وضعیت آن تغییر می کند، یعنی از حالت روشن به خاموش یا از خاموش به روشن می رود.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  تصویر زیر یک جاروبرقی با جاروکشی مواد خشک و تر را نشان می دهد که دو کلید فشاری و دو وضعیتی از نوع کلید تصویر بالا بر روی قاب های بدنه ی آن نصب شده است.

  معرفی اجزا و قطعات جاروبرقی

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  عیب یابی ابگرمکن گازی مخزنی
  آشنایی با اجزا و قطعات آب گرمکن مخزنی گازسوز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه