پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار
معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

تبلیغات
معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار
از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی این بار با معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار با هم همراه می شویم تا ضمن معرفی مدارها با عملکرد آن ها نیز آشنا شویم.

  مدار الکتریکی سشوار بر حسب نوع موتور تقسیم بندی می شود:


  مدار الکتریکی سشوار با موتور DC، دو کلید سه حالته و دو دیود  مدار الکتریکی مونتاژ شده ی سشوار تصویر زیر مشابه تصویر بعدی آن است.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  این سشوار دو کلید سه حالته، دو دیود D1 و D2، یک موتور DC و دو المنت R1 و R2 دارد. در شکل زیر نقشه ی فنی مدار را مشاهده می کنید.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  برق DC موتور توسط چهار دیود که به صورت پل بسته شده است تامین می شود. دیود های D1 و D2 توسط کلید S1 در مدار قرار می گیرد و برای کاهش مقدار مؤثر ولتاژ ورودی به کار می رود. سرعت موتور و گرمای تولیدی توسط المنت ها در این حالت کم است. با وصل کلید S2 و حالت های مختلف آن، سرعت موتور و گرمای تولیدی المنت ها زیاد می شود و در این حالت دیود های D1 و D2 در مدار قرار ندارند. شماره ی فنی دیود های D1 و D2 که کاهنده ی ولتاژ هستند N539 و دیود های موتور ۳A157 است. فیوز F1 برای حفاظت مدار استفاده می شود. در این مدار فیوز F1 فیوز ۱۶ آمپری خط تغذیه کننده ی پریزی است که دو شاخه سیم رابط سشوار به آن وصل است.

  شرح مدار به همراه نقشه تفکیکی :

  حالت اول : با وصل کلید S1 (حالت I) موتور، مقاومت R1 المنت، فیوز F1 و دیود D1 در مدار قرار می گیرند. با قرار گرفتن دیود D1 در مدار مقدار ولتاژ مؤثری که به مدار می رسد کاهش می یابد. در این حالت سرعت پروانه ی دمنده ی هوا و گرمای تولید شده توسط المنت R1 کم است. مدار الکتریکی تفکیکی مربوط به وضعیت I کلید S1 را در مدار زیر ملاحظه می کنید.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  حالت دوم : با قرار دادن کلید S1 در وضعیت II مطابق مدار زیر، دیود D2 و مقاومت R2 به طور سری قرار می گیرند. این مجموعه با مجموعه ی سری شده ی D1، R1 و موتور DC به طور موازی بسته می شود. در این وضعیت، سرعت پروانه ی دمنده ی هوا مانند سرعت پروانه ی دمنده ی هوا در مدار قبل است اما گرمای تولید شده توسط سشوار به علت قرار گرفتن المنت R2 و دیود D2 در مدار، افزایش می یابد. حداکثر توان مصرفی این سشوار در این وضعیت ۹۰۰ وات است.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  حالت سوم : با قطع کردن کلید S1 و قرار دادن کلید S2 در وضعیت I، موتور DC، فیوز F1 و المنت R1 هم به طور سری در مدار قرار می گیرند. در این شرایط ولتاژ V 220 به مدار اعمال می شود. با ایجاد این وضعیت، سرعت پروانه ی دمنده ی هوا و گرمای تولیدی المنت R1 بیشتر از گرمای تولیدی آن نسبت به مدار حالت اول است. مدار تفکیک شده ی این حالت در شکل زیر مشاهده می شود.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  حالت چهارم : با قرار دادن کلید S2 در وضعیت II مقاومت R2 با مجموعه ی سری موتور DC و مقاومت R1 به طور موازی قرار می گیرد. در این شرایط سرعت پروانه ی دمنده ی هوا نسبت به وضعیت I کلید S2 تغییر نمی کند اما گرمای تولید شده توسط سشوار به علت در مدار قرار گرفتن المنت R2، به حداکثر خود می رسد. مدار تفکیکی را در این حالت در شکل زیر ملاحظه می کنید.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  حالت پنجم : با وصل هم زمان کلید های S1 در وضعیت I و S2 در وضعیت I، دیود D1 به وسیله ی کلید S2 اتصال کوتاه می شود و جریان مدار، سرعت پروانه ی دمنده ی هوا و گرمای تولیدی المنت R1 مانند مدار حالت سوم است. مدار تفکیکی این حالت در شکل زیر مشاهده می شود. این حالت مشابه حالتی است که کلید S1 در وضعیت قطع و کلید S2 در وضعیت I قرار دارد.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  حالت ششم : مدار الکتریکی حالتی که کلید S1 در وضعیت II و کلید S2 در وضعیت I قرار دارد مطابق مدار زیر است. سرعت پروانه ی دمنده ی هوا در این حالت مانند حالت مدار حالت دوم می شود. اما چون دیود D2 و المنت R2 نیز در مدار قرار دارند، گرمای تولیدی سشوار در این حالت بیشتر از گرمای تولیدی سشوار در حالت مربوط به شکل حالت دوم است.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  حالت هفتم : در مدار شکل زیر دیود D1 توسط بازوی سمت چپ کلید S2 اتصال کوتاه شده است. در این شرایط سرعت پروانه ی دمنده ی هوا و گرمای تولیدی سشوار مانند مدار حالت دوم می شود.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  حالت هشتم : در حالتی که کلید های S1 و S2 هر دو در وضعیت II قرار دارند، دیود D1 به وسیله ی بازوی سمت چپ کلید S1 و دیود D2 توسط بازوی سمت راست کلید S2 اتصال کوتاه می شود. سرعت پروانه ی دمنده ی هوا و مقدار گرمای تولید شده توسط المنت سشوار مشابه مدار حالت ششم است.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار  مدار الکتریکی سشوار با موتور DC، سه کلید و یک دیود

  تصویر زیر مدار الکتریکی مونتاژ شده ی سشوار تصویر بعدی را نشان می دهد.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  در این شکل سه کلید دو حالته مشاهده می شود. کلید مشکی را با S1، کلید قرمز رنگ را با S2، و کلید آبی رنگ را با S3 مشخص می کنیم.

  تصویر زیر سمت دیگر مجموعه کلید ها را نشان می دهد. دیود D با شماره ی ۱N4004 با دو سر کلید S3 موازی شده است و نقش آن در مدار کاهش مقدار مؤثر مونتاژ است که در اثر آن سرعت موتور و گرمای تولید شده توسط المنت کاهش می یابد.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  تصویر زیر اتصال المنت به موتور DC را نشان می دهد. برای یک سو سازی ولتاژ AC، چهار دیود ۱N4004 به صورت پل بسته شده اند و تغذیه ی ولتاژ DC موتور را تامین می کنند.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  مدار زیر نقشه ی فنی مدار الکتریکی سشوار تصویر زیر را نشان می دهد.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  دیود های D، D1، D2، D3، D4 همه از نوع ۱N4004 و ولتاژ معکوس و جریان آن به ترتیب ۴۰۰ ولت و ۱ آمپر است.

  مقاومت المنت R1 و R2 به ترتیب ۲۰٫۷ و ۸۹٫۴ اهم و فیوز F1، فیوز خط تغذیه کننده ی پریزی است که دو شاخه ی سیم رابط سشوار به آن اتصال داده می شود.

  شرح مدار به همراه نقشه ی تفکیکی

  در حالت ۱، کلید S1 وصل و کلید های S2 و S3 قطع است. در این حالت دیود D، موتور DC، المنت های R1 و R2 و فیوز F1 به طور سری قرار می گیرند و به خاطر سری شدن مقاومت المنت ها و کاهش مقدار مؤثر ولتاژ مدار توسط دیود D، سرعت پروانه دمنده و گرمای هوا در خروجی در سشوار کم است مانند مدار زیر.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  در حالت دوم دیود D به وسیله کلید S2 از مدار خارج می شود. در این شرایط سرعت چرخش پروانه دمنده ی هوا و گرمای هوای خروجی سشوار بیشتر از حالت اول است ( مدار بالا )

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  در حالت سوم مطابق مدار زیر کلید های S1 و S3 وصل و کلید S2 قطع است. به خاطر وجود دیود D، مقدار مؤثر ولتاژ مدار کم می شود. در این شرایط چون مقاومت R1 به وسیله ی کلید S3 از مدار خارج شده است، سرعت پروانه ی دمنده ی هوا و گرمای هوای خروجی بیشتر از حالت اول در مدار حالت اول می شود.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  در حالت چهارم مطابق مدار زیر کلید های S1، S2 و S3 وصل هستند. در این حالت دیود D و مقاومت R1 از مدار خارج می شود و سرعت پروانه ی دمنده ی هوا و گرمای هوای خروجی زیاد و بیش تر از حالت های دیگر مدار است. قدرت مصرفی سشوار در این حالت به حداکثر مقدار خود می رسد.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار  مدار الکتریکی سشوار با موتور DC، کلید سه حالته و دیود

  مدار زیر نقشه ی فنی مدار الکتریکی سشوار متشکل از المنت دو سیمه (تکی)، موتور DC، کلید سه حالته دیود D برای کاهش مقدار مؤثر ولتاژ تغذیه و فیوز F1 را نشان می دهد.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  شرح مدار به همراه نقشه تفکیکی

  حالت اول : مدار زیر کلید S در وضعیت I قرار گرفته است. دیود D ولتاژ مؤثر مدار را کاهش می دهد. در این حالت سرعت پروانه دمنده ی هوا و دمای هوای گرم خروجی کم است.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  حالت دوم : در شکل زیر کلید در وضعیت II قرار دارد و دیود D به وسیله ی کلید، اتصال کوتاه شده است. در این حالت سرعت پروانه ی دمنده ی هوا و دمای هوای گرم خروجی زیاد است و سشوار حداکثر قدرت را مصرف می کند.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار
  مدار الکتریکی سشوار با موتور یک فاز قطب چاکدار و کلید سه وضعیتی  شکل زیر مدار الکتریکی سشوار تصویر زیر را نشان می دهد.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  این مدار متشکل از ترموستات بی متالی با تنظیم ثابت برای حفاظت مدار در زمان افزایش دمای المنت، کلید سه حالته، موتور القایی یک فاز قطب چاکدار و فیوز حفاظتی F1 در برابر اتصال کوتاه مدار است. مقاومت اهمی این المنت ۱۴۴٫۲ اهم و مقاومت اهمی موتور قطب چاکدار این سشوار ۴۰۸ اهم است. تصویر زیر مدار الکتریکی مونتاژ شده این سشوار را نشان می دهد.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  شرح و نقشه ی تفکیکی مدار حالت اول : مطابق مدار زیر کلید S در وضعیت I قرار دارد. در این حالت فقط موتور القایی یک فاز قطب چاکدار در مدار است و پروانه ی دمنده ی هوا، هوای سرد را از سر متمرکز کننده سشوار خارج می کند.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  حالت دوم : مطابق مدار زیر کلید S در وضعیت II قرار دارد و المنت و موتور به طور موازی در مدار قرار می گیرند. در این حالت هوای خروجی سشوار گرم است و حداکثر توان مصرفی در این سشوار به ۳۵۰ وات می رسد.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار


  مدار الکتریکی سشوار با موتور یونیورسال و کلید سه حالته  تصویر زیر مدار الکتریکی مونتاژ شده ی یک سشوار با موتور یونیورسال، دو شاخه ارت دار، المنت با عایق سرامیکی و بدنه ی استیل را نشان می دهد. سرعت پروانه ی دمنده ی هوا در این سشوار ثابت است اما دمای هوای خروجی آن دو حالت کم و زیاد را دارد.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  نقشه فنی نشان داده شده ی شکل زیر مربوط به نقشه ی مونتاژ شده ی تصویر قبل است.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  شرح و نقشه ی تفکیکی مدار حالت اول : مطابق نقشه ی شکل زیر کلید S در وضعیت I قرار دارد و مقاومت المنت R1 با موتور یونیورسال سری شده است. در این حالت دمای هوای گرم خروجی کم است.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  حالت دوم : مطابق شکل زیر کلید S در وضعیت II قرار دارد. در این حالت المنت R2 نیز با مجموعه ی سری R1 و موتور M موازی می شود. در این شرایط سرعت پروانه ی دمنده ی هوا نسبت به حالت قبل تغییر نمی کند اما به علت عبور جریان از المنت R2 دمای هوای خروجی سشوار زیادتر از حالت قبل می شود.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار


  مدار الکتریکی سشوار با موتور یونیورسال با دو کلید سه حالته و یک دیود  تصاویر زیر اجزای الکتریکی، الکترومکانیکی و الکترونیکی سشوار دیگری ایت که مدار الکتریکی آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  نقشه ی مونتاژ الکتریکی این سشوار را در شکل زیر مشاهده می کنید.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  خازن C نقش پارازیت گیر مدار را به عهده دارد و با ترمینال ورودی موازی است. این خازن جریان های ناشی از ولتاژ القایی با فرکانس خیلی زیاد را که توسط جاروبک ها، کلکتور و قطع و وصل کلید تولید می شود از خازن عبور می دهد. رنگ سیم های رابط در نقشه ی مونتاژ هم رنگ سیم رابط در سشوار است. مدار الکتریکی سشوار شکل بالا مشابه مدار الکتریکی شکل پایین است. برای تغییر سرعت موتور یونیورسال از یک دیود استفاده شده است. مقاومت های المنت R1 و R2 در مراحل مختلف با موتور موازی می شوند و هوای دمیده شده را گرم می کنند. ترموستات بی متالی با تنظیم ثابت ( ترموستات حدی ) برای حفاظت سشوار در برابر حرارت اضافی در نظر گرفته شده است.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  شرح و نقشه ی تفکیکی مدار حالت اول : در مدار شکل زیر کلید S1 در وضعیت I و کلید S2 در حالت قطع قرار دارد.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  در این حالت دیود D به طور سری با موتور یونیورسال قرار گرفته است و به علت یک سو سازی، ولتاز تغذیه مدار کاهش می یابد. کاهش ولتاژ اعمال شده به موتور باعث می شود که پروانه ی دمنده ی هوا با سرعت کم بچرخد. چون هیچ یک از المنت های R1 و R2 در مدار قرار ندارند، سشوار باد سرد می زند.

  حالت دوم : در نقشه ی فنی مدار شکل زیر کلید S1 در وضعیت II و کلید S2 در حالت قطع قرار دارد. مطابق شکل، المنت R1 با ولتاژ شبکه تغذیه شده است و موتور یونیورسال با دیود D به طور سری قرار دارد و با سرعت کم می چرخد. در این حالت پروانه ی دمنده ی هوا، هوای گرم را با سرعت کم از سشوار خارج می کند.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  حالت سوم : در شکل زیر کلید S1 قطع و کلید S2 در وضعیت I قرار دارد. در این حالت مطابق شکل فقط موتور یونیورسال در مدار قرار می گیرد و توسط پروانه ی دمنده ی هوا، هوای سرد را با سرعت زیاد از داخل سشوار به خارج هدایت می کند.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  حالت چهارم : در مدار شکل زیر، کلید S1 قطع و کلید S2 در وضعیت II قرار دارد. در این حالت پروانه ی دمنده ی هوا، هوای گرم تولید شده توسط المنت R2 را با سرعت زیاد از سشوار به خارج هدایت می کند.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  حالت پنجم : در مدار شکل زیر کلید S1 و S2 هر دو در وضعیت قرار دارند. در این حالت دیود D توسط کلید S2 اتصال کوتاه می شود و فقط موتور یونیورسال در مدار قرار می گیرد. با توجه به شرایط ایجاد شده، پروانه ی دمنده ی هوا، باد سرد را با سرعت زیاد از سشوار خارج می کند.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  حالت ششم : مطابق مدار شکل زیر S1 در وضعیت I و کلید S2 در وضعیت II قرار دارد. در این حالت پروانه ی دمنده ی هوا، هوای گرم شده توسط المنت R2 را با سرعت زیاد از سشوار خارج می کند.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  حالت هفتم : مطابق شکل زیر کلید S1 در وضعیت II و کلید S2 در وضعیت I قرار دارد و پروانه ی دمنده ی هوا، هوای گرم تولید شده توسط المنت R1 را جا به جا می کند. در این شرایط دیود توسط کلید S2 اتصال کوتاه می شود.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  حالت هشتم : در مدار شکل زیر کلید های S1 و S2 هر دو در وضعیت II قرار دارند. در این حالت موتور و المنت های R1 و R2 به طور موازی در مدار هستند و پروانه ی دمنده ی هوا، سرعت زیاد هوای گرم شده توسط المنت ها را با سرعت زیاد جا به جا می کند.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  نتیجه

  • این سشوار با دو سرعت کم و زیاد کار می کند.
  • چهار حالت مدار ها دو به دو مشابه هستند. (سوم با پنجم و چهارم با ششم).
  • یک حالت باد سرد با سرعت کم می زند.
  • دو حالت باد سرد با سرعت زیاد می زند.
  • چهار حالت مختلف باد گرم با سرعت کم و زیاد می زند.
  • حداکثر قدرت مصرفی توسط سشوار در حالت هشتم اتفاق می افتد. در این شرایط پروانه ی دمنده ی هوا باد گرم تولید شده توسط المنت های R1 و R2 را جا به جا می کند.
  • کم ترین قدرت مصرفی توسط سشوار در حالت اول اتفاق می افتد.
  مدار الکتریکی سشوار با موتور DC و تغذیه ی دو ولتاژ AC  شکل زیر مدار الکتریکی یک دستگاه سشوار مسافرتی که با دو ولتاژ ۱۰۰_۱۲۰ V AC و ۲۰۰_۲۴۰ V کار می کند را نشان می دهد.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  نقشه ی فنی این سشوار را در شکل بعدی مشاهده می کنید.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  خازن های C1 و C3 به عنوان خازن پارازیت گیر و خازن C2 به عنوان خازن صافی است. ظرفیت الکتریکی هر یک از خازن ها، ۰/۰۳۳ میکروفاراد است. ترموستات A از نوع بی متالی با تنظیم ثابت است که در دمای ۵ plusmn;۱۱۰ درجه سانتی گراد مدار را قطع می کند. دیود D برای کاهش ولتاژ مؤثر مدار و تغییر سرعت پروانه ی دمنده ی هوا و دمای هوای خروجی استفاده شده است. مقدار مقاومت های المنت ها حدوداً برابر با مقادیر زیر است :

  R1 = 8.2 plusmn; ۰٫۲۵ Omega; , R2 = 16.05 plusmn; ۰٫۵ Omega;

  R3 = 23.3 plusmn; ۰٫۷ Omega; , R4 = 20 Omega;

  دیود های D1، D2، D3 و D4 برابر یک سو سازی ولتاژ AC به منظور تغذیه ی موتور DC است. theta;۱ یک نوع فیوز حرارتی است که حداکثر دمای عملکرد آن در این مدار ۱۸۳ درجه ی سانتی گراد است.

  در جدول زیر وضعیت کلید انتخاب ولتاژ S2 مشخص شده است.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  جدول زیر وضعیت مختلف کلید S1 برای عملکرد دستگاه سشوار را نشان می دهد.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  شرح و نقشه ی تفکیکی مدار

  حالت اول : در این حالت، در کلید S2، پلاتین های ۱ به ۳ و ۲ به ۴ وصل شده است. کلید S1 در وضعیت I قرار دارد. اتصال مدار برای تغذیه ی ولتاژ ۱۰۰_۱۲۰ V است. دیود D مقدار ولتاژ مؤثر مدار را کاهش می دهد. در این حالت پروانه ی دمنده ی هوا با سرعت کم می چرخد و دمای هوای خروجی هم کم است. مسیر جریان در سیکل مثبت ولتاژ در شکل زیر رسم شده است.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  توجه
  در نیم سیکل منفی دیود مانع عبور جریان می شود.


  حالت دوم : در شکل زیر کلید S2 دارای همان وضعیت قبلی است. دیود D به وسیله ی پلاتین های کلید S1 که در وضعیت II قرار دارد، عملا از مدار خارج می شود. در این شرایط پروانه ی دمنده ی هوا با سرعت زیاد می چرخد. دمای هوای خروجی سشوار در این شرایط بیش تر از حالت قبل است.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  حالت سوم : در این مدار، کلید S2 در وضعیت ۲۰۰_۲۴۰ ولت قرار دارد. در این شرایط پلاتین های ۱ و ۲ کلید به هم وصل می شوند و کلید S1 در وضعیت I قرار دارد. مطابق شکل زیر چون دیود D در مدار است، دمای هوای خروجی و سرعت پروانه ی دمنده ی هوا کاهش می یابد.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  حالت چهارم : در شکل زیر تغییر وضعیت کلید S1 باعث می شود که دیود D به صورت اتصال کوتاه درآید.

  معرفی مدار الکتریکی انواع سشوار

  در این حالت سرعت پروانه ی دمنده ی هوا و درجه ی حرارت هوای خروجی نسبت به حالت قبل زیاد تر می شود.

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  باز شدن بدنه کولرهای ابی
  آموزش روش نصب کولر آبی هوایی | قسمت اول
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه