پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
راهنمای استفاده از کارکردهای مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
راهنمای استفاده از کارکردهای مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه

راهنمای استفاده از کارکردهای مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه

تبلیغات
راهنمای استفاده از کارکردهای مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با راهنمای استفاده از کارکردهای مختلف دستگاه چندکاره آشپزخانه با هم همراه می شویم تا با نحوه اعمال تغییرات و تنظیمات جهت استفاده از کارکردهای مختلف این دستگاه آشنا شویم.

  آشنایی با نحوه کار کردن یک نمونه چند کاره

  این دستگاه با تغییر ابزاره ای مختلف می تواند چهار کارکرد کامل را داشته باشد. در تصویر زیر نشان داده شده است.

  ۱. رنده ۲. همزن ۳. سبزی خردکن ۴. مخلوط کن
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  دکمه کارکرد لحظه ای دستگاه در وسط و حلقه کنترل سرعت در اطراف آن قرار دارد که با طرز کار آن آشنا می شوید. طبق تصویر زیر هر گاه شاخک حلقه ی کنترل سرعت روی این علامت قرار گرفته باشد، دکمه قفل کننده به داخل دستگاه رفته و محفظه بالا را می توان از جای خود خارج کرد. این محفظه محل قرار گرفتن الکتروموتور و گیربکس اصلی می باشد.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  مطابق تصویر زیر شاخک حلقه ی کنترل سرعت را روی علامت M/O قرار دهید. در این حالت با فشار دادن روی دکمه وسط، موتور به صورت لحظه ای کار می کند و با برداشتن دست نیز متوقف می شود.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  مطابق تصویر زیر شاخص حلقه کنترل سرعت می تواند روی یکی از شماره های ۱ تا ۵ قرار گیرد و سرعت دستگاه نیز متناسب با آن شماره تنظیم شود. در تصویر زیر سرعت دستگاه روی شماره ۳ تنظیم شده است.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه

  کارکرد اول: طریقه رنده کردن و تولید چیپس با دیسک دو طرفه

  مطابق تصویر زیر ابتدا کوپلینگ و دیسک دو طرفه را روی هم قرار دهید. البته می توانید به صورت دیگری نیز عمل کنید یعنی ابتدا کوپلینگ را داخل کاسه و در جای خود قرار داده و سپس دیسک دو طرفه را روی کوپلینگ قرار دهید.

  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  مانند تصویر زیر پس از قرار دادن دیسک دو طرفه روی کوپلینگ، این مجموعه را در محل مخصوص داخل کاسه اصلی قرار دهید.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  مطابق تصویر زیر پس از قرار گرفتن مجموعه دیسک و کوپلینگ در داخل کاسه اصلی، محفظه حاوی الکتروموتور با گیربکس اصلی را روی کاسه اصلی قرار دهید. البته می توانید این دیسک را در دو حالت پشت و رو مورد استفاده قرار دهید که در هر حالت کارآیی آن متفاوت می باشد.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  طبق تصویر زیر محفظه حاوی الکتروموتور با گیربکس اصلی را در جای خود قرار دهید و حلقه کنترل سرعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا ضامن قفل کننده به طرف بیرون آمده و دستگاه قفل شود.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  مطابق تصویر زیر حلقه کنترل سرعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا دستگاه روشن شود. سرعت شماره ۴ یا ۵ برای چیپس کردن و سرعت ۵ برای رنده کردن به کار برده می شود.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  مانند تصویر زیر فشار دهنده مواد غذایی را در داخل کانال ورودی میوه قرار دهید.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  مطابق تصویر زیر فشار دهنده مواد غذایی را روی میوه جات قرار داده و به آرامی و به صورت یکنواخت فشار دهید.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه

  کارکرد دوم: طریقه کار کردن با تیغه برنده برای سبزی خردکن

  تصویر زیر تیغه استیل مربوط به سبزی خردکن را نشان می دهد که دارای لبه ی بسیار تیزی می باشد و فقط باید قبل استفاده از دستگاه، غلاف محافظ آن را جدا کرد. همیشه برای جا به جایی تیغه ی بدون غلاف، از قسمت دسته پلاستیکی استفاده کنید.

  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  در تصویر زیر یک تیغه استیل را مشاهده می کنید که از داخل غلاف محافظ خارج شده است. می توان از روی جهت قوس تیغه جهت گردش موتور و تیغه را مشخص کرد که در این دستگاه باید راستگرد باشد.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  مطابق تصویر زیر ابتدا کوپلینگ و تیغه را روی یکدیگر قرار دهید. همچنین می توانید کوپلینگ را داخل کاسه قرار دهید و سپس تیغه را روی آن قرار دهید.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  مطابق تصویر زیر کوپلینگ و تیغه را به آرامی در محل مخصوص خود در کاسه اصلی قرار دهید.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  مطابق تصویر زیر محفظه حاوی الکتروموتور با گیربکس اصلی را به آرامی و با دقت روی کاسه اصلی قرار دهید تا نوک کوپلینگ وارد سوراخ شش شیار کف محفظه الکتروموتور و گیربکس شود.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  مطابق تصویر زیر پس از درگیر شدن محفظه ی حاوی الکتروموتور و گیربکس با کاسه اصلی و قرار گرفتن ضامن قفل کننده در جای خود، حلقه کنترل سرعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا شاخک در مقابل O/M قرار گرفته و در دستگاه قفل شود. در این حالت می توانید با فشار دکمه وسط، دستگاه را به صورت لحظه ای روشن کنید و یا با انتخاب سرعت مناسب، از دستگاه به طور دائمی استفاده کنید.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه

  کارکرد سوم: طریقه هم زدن مواد غذایی

  مطابق تصویر زیر چرخ دنده انتهایی پره های همزن را در گیربکس اضافی قرار دهید.

  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  طبق تصویر زیر پس از قرار دادن پره های همزن در گیربکس اضافی آن را محکم کنید. از این ابزار برای هم زدن زرده تخم مرغ و سر شیر یا ساخت دوغ استفاده می شود.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  مطابق تصویر زیر کوپلینگ و لوله محافظ آن را در گیربکس اضافی قرار داده و این مجموعه را در داخل کاسه اصلی قرار دهید.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  مانند تصویر زیر محفظه الکتروموتور و گیربکس اصلی را طوری روی گیربکس اضافی قرار دهید که چرخ دنده نوک کوپلینگ که از گیربکس اضافی خارج شده در سوراخ شش شیار وسط محفظه حاوی موتور و گیربکس اصلی قرار گیرد.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  مطابق تصویر زیر محفظه حاوی الکتروموتور و گیربکس اصلی را روی کاسه اصلی قرار دهید به گونه ای که ضامن قفل کننده در مقابل سوراخ کاسه اصلی قرار گیرد.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  مطابق تصویر زیر پس از قرار گرفتن کامل محفظه حاوی الکتروموتور و گیربکس اصلی در روی کاسه اصلی، ضامن قفل کننده در داخل سوراخ بدنه قرار می گیرد. در این حالت حلقه کنترل سرعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا شاخص آن مقابل O/M قرار گرفته و در دستگاه قفل شود.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه

  کارکرد چهارم: طریقه ورز دادن خمیر مخلوط کن

  مطابق تصویر زیر چرخ دنده انتهایی ابزار ورز دهنده خمیر را در گیربکس اضافی قرار دهید.

  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  در تصویر زیر ابزار ورز دادن خمیر را مشاهده می کنید که پس از قرار دادن ورز دهنده خمیر در داخل گیربکس اضافی، آن را محکم کنید.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  مطابق تصویر زیر لوله محافظ کوپلینگ را روی کوپلینگ قرار داده و این مجموعه کامل را در داخل کاسه اصلی قرار دهید.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  مانند تصویر زیر پس از قرار دادن مجموعه در داخل کاسه اصلی، محفظه حاوی الکتروموتور و گیربکس اصلی را طوری روی گیربکس اضافی قرار دهید که چرخ دنده ی روی گیربکس اضافی در سوراخ شش شیار وسط محفظه ی حاوی الکتروموتور و گیربکس اصلی قرار گیرد.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  مطابق تصویر زیر پس از قرار گرفتن محفظه حاوی الکتروموتور و گیربکس اصلی روی کاسه ی اصلی، دقت کنید که ضامن قفل کننده دقیقاً مقابل سوراخ کاسه ی اصلی قرار گرفته باشد و آن گاه حلقه ی کنترل سرعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا شاخص مقابل O/M قرار گیرد تا در دستگاه قفل شود. برای انتخاب سرعت در کارکرد های سوم و چهارم همیشه از سرعت ۲ یا ۳ شروع کرده و سپس می توانید سرعت را به ۴ یا ۵ افزایش دهید.
  راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه
  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  عیب یابی ابگرمکن گازی مخزنی
  آشنایی با اجزا و قطعات آب گرمکن مخزنی گازسوز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه