لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

آشنایی با رشته های تولید سیما، کارگردانی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی

از سری مقالات علمی و دانشگاهی این بار با معرفی رشته های تولید سیما، کارگردانی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی ، با هم همراه می شویم تا جنبه های مختلف هنری، آکادمیک و بازار کار، این رشته را بهتر بشناسیم.

مشاهده ادامه...

معرفی رشته های نمایش، نمایش عروسکی، ادبیات نمایشی

از سری مقالات علمی و دانشگاهی این بار با معرفی رشته های نمایش، نمایش عروسکی، ادبیات نمایشی ، با هم همراه می شویم تا جنبه های مختلف هنری، آکادمیک و بازار کار، این رشته را بهتر بشناسیم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp