دام و طیور

اصول امنیت زیستی در مرغداری ها

به مجموعه ای از اقدمات محدود کننده رشد و تکثیر ارگانیسم های بیماریزا در مزرعه ها اطلاق می شود، که در صورت عدم توجه به آن، علاوه بر ضررهای اقتصادی بر سلامت جامعه نیز تاثیر گذار است.

مشاهده ادامه...

تشریح تصویری دستگاه عصبی طیور

از سری مقالات آموزشی بخش دام و طیور این بار با مطلب تشریح تصویری دستگاه عصبی طیور ، با هم همراه می شویم تا به صورت تصویری با اجزای مختلف اندام عصبی طیور به ویژه مرغ آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

تشریح تصویری دستگاه ادراری طیور

از سری مقالات آموزشی بخش دام و طیور این بار با مطلب تشریح تصویری دستگاه ادراری طیور ، با هم همراه می شویم تا به صورت تصویری با اجزای مختلف اندام ادرار طیور به ویژه مرغ آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

تشریح تصویری دستگاه تنفس طیور

از سری مقالات آموزشی بخش دام و طیور این بار با مطلب تشریح تصویری دستگاه تنفس طیور ، با هم همراه می شویم تا به صورت تصویری با اجزای مختلف اندام تنفسی طیور به ویژه مرغ آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp