دام و طیور

بیماری سل گاوی و روش مقابله با آن

بیماری سل در گاو با ایجاد توبرکل های پیشرونده در اندام های مختلف بدن مشخص می گردد. انسان، بز و خوک نیز نسبت به آلودگی با عامل مسبب سل گاوی حساس اند. گوسفند و اسب نوعی مقاومت طبیعی نشان می دهند. در گاو منشا اصلی آلودگی گاوهای آلوده هستند. [...]

مشاهده ادامه...

عوامل موثر بر کیفیت شیر

افزایش روز افزون مصرف شیر و فرآورده های لبنی و شکوفایی صنایع شیر در کشور نیازمند افزایش کیفیت شیر تولیدی است، عوامل زیادی در بهبود کیفیت شیر (از لحاظ میزان بار میکروبی، طعم و …) دخیل هستند، که از آن جمله می توان به جایگاه نگهداری دام، نحوه تغذیه، [...]

مشاهده ادامه...

مدیریت تغذیه گاو خشک

هدف از خشک کردن گاو، استراحت دام به منظور شروع دوره شیردهی بعدی است. این دوره به گاو اجازه می دهد تا مقداری از مواد غذایی مورد احتیاج بدن خود را ذخیره کرده و غده پستان نیز برای تولید شیر آماده شود. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

اصول امنیت زیستی در مرغداری ها

به مجموعه ای از اقدمات محدود کننده رشد و تکثیر ارگانیسم های بیماریزا در مزرعه ها اطلاق می شود، که در صورت عدم توجه به آن، علاوه بر ضررهای اقتصادی بر سلامت جامعه نیز تاثیر گذار است.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp