آموزش تصویری باز کردن و تعمیر اتو بخار

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی، این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری باز کردن و تعمیر اتو بخار با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن اجزا و تعمیر اتو آشنا شویم. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

آشنایی با ساختمان و مدار الکتریکی اتو بخار

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی، این بار مرحله به مرحله با مطلب آشنایی با ساختمان و مدار الکتریکی اتو بخار با هم همراه می شویم تا با اجزا و مدار الکتریکی اتو بخار آشنا شویم. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

معرفی انواع اتو بخار و کاربرد آن ها

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی، این بار مرحله به مرحله با معرفی انواع اتو بخار و کاربرد آن ها با هم همراه می شویم تا با مدل های مختلف اتو بخار و کاربرد آن ها آشنا شویم. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری باز کردن و تعمیر اتو خشک

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی، این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری باز کردن و تعمیر اتو خشک با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن اجزا و تعمیر اتو آشنا شویم. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

آشنایی با ساختمان و مدار الکتریکی اتو خشک

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی، این بار مرحله به مرحله با مطلب آشنایی با ساختمان و مدار الکتریکی اتو خشک با هم همراه می شویم تا با اجزا و مدار الکتریکی اتوی خشک آشنا شویم. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp