ماشین اصلاح

راهنمای تصویری باز کردن و تعمیر ماشین اصلاح برقی قابل شارژ

از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری باز کردن و تعمیر ماشین اصلاح برقی قابل شارژ ، با هم همراه می شویم تا با نحوه باز کردن قطعات و تعمیر این نوع ماشین اصلاح آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری روش تمیز کردن تیغ ماشین اصلاح برقی با موتور یونیورسال

از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری روش تمیز کردن تیغ ماشین اصلاح برقی با موتور یونیورسال با هم همراه می شویم تا ضمن آشنایی با روش تمیز کردن تیغ، با نحوه تمیز کردن شبکه آن نیز آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری روش باز کردن ماشین اصلاح برقی با موتور یونیورسال

از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری رروش باز کردن ماشین اصلاح برقی با موتور یونیورسال با هم همراه می شویم تا با نحوه تعمیر این نوع ماشین اصلاح آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

روش روغن کاری تیغ های ماشین اصلاح

از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری روش روغن کاری تیغ های ماشین اصلاح با هم همراه می شویم تا با نحوه استفاده این نوع ماشین اصلاح آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

روش تنظیم تیغ ماشین اصلاح برای کوتاه کردن موی صورت

از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با روش تنظیم تیغ ماشین اصلاح برای کوتاه کردن موی صورت با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح تنظیم کردن تیغه های آن برای اصلاح موی صورت آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری روش باز کردن ماشین اصلاح برقی با مکانیزم لرزشی و تیغ ثابت و متحرک

از سری آموزش های بخش خودرو این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری روش باز کردن ماشین اصلاح برقی با مکانیزم لرزشی و تیغ ثابت و متحرک با هم همراه می شویم تا با نحوه تعمیر این نوع ماشین اصلاح آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

مدار الکتریکی انواع ماشین اصلاح سر و صورت

از سری مقالات اطلاعات پایه بخش لوازم خانگی این بار با مطلب مدار الکتریکی انواع ماشین اصلاح سر و صورت ، با هم همراه می شویم تا با انواع مدارهای الکتریکی و الکترونیکی ماشین های اصلاح موهای سر و صورت آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

سیستم محرک و مکانیزم کار ماشین اصلاح سر و صورت

از سری مقالات اطلاعات پایه بخش لوازم خانگی این بار با مطلب سیستم محرک و مکانیزم کار ماشین اصلاح سر و صورت ، با هم همراه می شویم تا ضمن آشنایی با اجزا و قطعات موتور ماشین اصلاح برقی، با نحوه عملکرد و کار این دستگاه نیز آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

انواع تیغ ماشین اصلاح سر و صورت و تنظیم آن

از سری مقالات اطلاعات پایه بخش لوازم خانگی این بار با مطلب آشنایی با انواع تیغ ماشین اصلاح سر و صورت و تنظیم آن ، با هم همراه می شویم تا ضمن آشنایی با مدل های مختلف تیغ ماشین اصلاح برقی با نحوه تنظیم آن ها نیز آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

آشنایی با قطعات و ساختمان ماشین اصلاح سر و صورت

از سری مقالات اطلاعات پایه بخش لوازم خانگی این بار با مطلب آشنایی با قطعات و ساختمان ماشین اصلاح سر و صورت ، با هم همراه می شویم تا با اجزا و قطعات و همچنین ساختمان کلی انواع ماشین های اصلاح برقی آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

معرفی انواع ماشین اصلاح موهای سر و صورت

از سری مقالات اطلاعات پایه بخش لوازم خانگی این بار با معرفی انواع ماشین اصلاح موهای سر و صورت ، با هم همراه می شویم تا با انواع، ویژگی ها و کاربرد ماشین های اصلاح آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp