چندکاره آشپزخانه

راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه

از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با راهنمای باز و بسته کردن قطعات دستگاه چندکاره آشپزخانه با هم همراه می شویم تا با نحوه باز کردن قطعات و تعمیر این نوع دستگاه آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای استفاده از کارکردهای مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه

از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با راهنمای استفاده از کارکرد های مختلف دستگاه چند کاره آشپزخانه با هم همراه می شویم تا با نحوه اعمال تغییرات و تنظیمات جهت استفاده از کارکردهای مختلف این دستگاه آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

معرفی و نکات ضروری استفاده از دستگاه چند کاره آشپزخانه

از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار با معرفی و نکات ضروری استفاده از دستگاه چند کاره آشپزخانه با هم همراه می شویم تا با نکاتی که در هنگام استفاده و پس از استفاده از این دستگاه ها باید رعایت کنیم، آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp