آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کتری برقی با ترموستات بخار داغ

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی، این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کتری برقی با ترموستات بخار داغ با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن اجزا و تعمیر کتری آشنا شویم. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کتری برقی با ترموستات بخار آب

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی سایت، این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کتری برقی با ترموستات بخار آب با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن اجزا و تعمیر کتری آشنا شویم. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

آشنایی با اجزای و مدار الکتریکی کتری برقی

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی، این بار مرحله به مرحله با مطلب آشنایی با اجزای و مدار الکتریکی کتری برقی با هم همراه می شویم تا با ساختمان و مدار الکتریکی کتری آشنا شویم. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp