دوره آموزشی تعمیر کنسول پلی استیشن ۳ PlayStation

ویژگی این دوره، آموزش مرحله به مرحله تعویض هر قطعه از دستگاه پلی استیشن ۳ و ذکر نکات لازم و ضروری، به همراه تصاویر واضح و با کیفیت هر مرحله است، که شما را از داشتن دانش فنی پیشین بی نیاز می کند. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

دوره آموزشی تعمیر کنسول پلی استیشن ۳ [بورد Wi-Fi/Bluetooth]

در دوره آموزشی تعمیر پلی استیشن ۳ این بار مرحله به مرحله به آموزش تعویض بورد Wi-Fi/Bluetooth این کنسول می پردازیم تا به صورت کاملا تصویری و با آگاهی از نکات لازم و ضروری، لذت تعمیر دستگاه PlayStation خود را تجربه کنید. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

دوره آموزشی تعمیر کنسول پلی استیشن ۳ [آنتن WiFi]

در دوره آموزشی تعمیر پلی استیشن ۳ این بار مرحله به مرحله به آموزش تعویض آنتن WiFi این کنسول می پردازیم تا به صورت کاملا تصویری و با آگاهی از نکات لازم و ضروری، لذت تعمیر دستگاه PlayStation خود را تجربه کنید. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

دوره آموزشی تعمیر کنسول پلی استیشن ۳ [کاور بالا]

در دوره آموزشی تعمیر پلی استیشن ۳ این بار مرحله به مرحله به آموزش باز کردن کاور بالا این کنسول می پردازیم تا به صورت کاملا تصویری و با آگاهی از نکات لازم و ضروری، لذت تعمیر دستگاه PlayStation خود را تجربه کنید. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

دوره آموزشی تعمیر کنسول پلی استیشن ۳ [صفحه هوشمند]

در دوره آموزشی تعمیر پلی استیشن ۳ این بار مرحله به مرحله به آموزش تعویض صفحه هوشمند این کنسول می پردازیم تا به صورت کاملا تصویری و با آگاهی از نکات لازم و ضروری، لذت تعمیر دستگاه PlayStation خود را تجربه کنید. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

دوره آموزشی تعمیر کنسول پلی استیشن ۳ [قاب پشت]

در دوره آموزشی تعمیر پلی استیشن ۳ این بار مرحله به مرحله به آموزش باز کردن قاب پشت این کنسول می پردازیم تا به صورت کاملا تصویری و با آگاهی از نکات لازم و ضروری، لذت تعمیر دستگاه PlayStation خود را تجربه کنید. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

دوره آموزشی تعمیر کنسول پلی استیشن ۳ [باتری PRAM]

در دوره آموزشی تعمیر پلی استیشن ۳ این بار مرحله به مرحله به آموزش تعویض باتری PRAM این کنسول می پردازیم تا به صورت کاملا تصویری و با آگاهی از نکات لازم و ضروری، لذت تعمیر دستگاه PlayStation خود را تجربه کنید. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

دوره آموزشی تعمیر کنسول پلی استیشن ۳ [مادربورد]

در دوره آموزشی تعمیر پلی استیشن ۳ این بار مرحله به مرحله به آموزش تعویض مادربورد این کنسول می پردازیم تا به صورت کاملا تصویری و با آگاهی از نکات لازم و ضروری، لذت تعمیر دستگاه PlayStation خود را تجربه کنید. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

دوره آموزشی تعمیر کنسول پلی استیشن ۳ [هارد دیسک]

در دوره آموزشی تعمیر پلی استیشن ۳ این بار مرحله به مرحله به آموزش تعویض هارد دیسک این کنسول می پردازیم تا به صورت کاملا تصویری و با آگاهی از نکات لازم و ضروری، لذت تعمیر دستگاه PlayStation خود را تجربه کنید. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

دوره آموزشی تعمیر کنسول پلی استیشن ۳ [بورد کنترل]

در دوره آموزشی تعمیر پلی استیشن ۳ این بار مرحله به مرحله به آموزش تعویض بورد کنترل این کنسول می پردازیم تا به صورت کاملا تصویری و با آگاهی از نکات لازم و ضروری، لذت تعمیر دستگاه PlayStation خود را تجربه کنید. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

دوره آموزشی تعمیر کنسول پلی استیشن ۳ [کارت خوان]

در دوره آموزشی تعمیر پلی استیشن ۳ این بار مرحله به مرحله به آموزش تعویض کارت حافظه خوان این کنسول می پردازیم تا به صورت کاملا تصویری و با آگاهی از نکات لازم و ضروری، لذت تعمیر دستگاه PlayStation خود را تجربه کنید. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp