آموزش تعمیر پلی استیشن PlayStation 3 | تعویض بورد Wi-Fi/Bluetooth

از سری آموزش های تعمیر پلی استیشن این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض بورد Wi-Fi/Bluetooth در کنسول پلی استیشن PlayStation 3 با هم همراه می شویم تا به صورت کاملا تصویری با نحوه صحیح انجام این عملیات آشنا شویم. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعمیر پلی استیشن PlayStation 3 | تعویض آنتن WiFi

از سری آموزش های تعمیر پلی استیشن این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض آنتن Wi-Fi در کنسول پلی استیشن PlayStation 3 با هم همراه می شویم تا به صورت کاملا تصویری با نحوه صحیح انجام این عملیات آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعمیر پلی استیشن PlayStation 3 | تعویض کاور بالا

از سری آموزش های تعمیر پلی استیشن این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض کاور بالایی در کنسول پلی استیشن PlayStation 3 با هم همراه می شویم تا به صورت کاملا تصویری با نحوه صحیح انجام این عملیات آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعمیر پلی استیشن PlayStation 3 | تعویض صفحه هوشمند

از سری آموزش های تعمیر پلی استیشن این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض صفحه هوشمند در کنسول پلی استیشن PlayStation 3 با هم همراه می شویم تا به صورت کاملا تصویری با نحوه صحیح انجام این عملیات آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعمیر پلی استیشن PlayStation 3 | تعویض قاب پشت

از سری آموزش های تعمیر پلی استیشن این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض قاب پشت در کنسول پلی استیشن PlayStation 3 با هم همراه می شویم تا به صورت کاملا تصویری با نحوه صحیح انجام این عملیات آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعمیر پلی استیشن PlayStation 3 | تعویض باتری PRAM

از سری آموزش های تعمیر پلی استیشن این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض باتری PRAM در کنسول پلی استیشن PlayStation 3 با هم همراه می شویم تا به صورت کاملا تصویری با نحوه صحیح انجام این عملیات آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعمیر پلی استیشن PlayStation 3 | تعویض منبع تغذیه

از سری آموزش های تعمیر پلی استیشن این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض منبع تغذیه در کنسول پلی استیشن PlayStation 3 با هم همراه می شویم تا به صورت کاملا تصویری با نحوه صحیح انجام این عملیات آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعمیر پلی استیشن PlayStation 3 | تعویض مادربورد

از سری آموزش های تعمیر پلی استیشن این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض مادربورد پلی استیشن PlayStation 3 با هم همراه می شویم تا به صورت کاملا تصویری با نحوه صحیح انجام این عملیات آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعمیر پلی استیشن PlayStation 3 | تعویض هارد دیسک

از سری آموزش های تعمیر پلی استیشن این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض هارد دیسک پلی استیشن PlayStation 3 با هم همراه می شویم تا به صورت کاملا تصویری با نحوه صحیح انجام این عملیات آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعمیر پلی استیشن PlayStation 3 | تعویض بورد کنترل

از سری آموزش های تعمیر پلی استیشن این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض بورد کنترل پلی استیشن PlayStation 3 با هم همراه می شویم تا به صورت کاملا تصویری با نحوه صحیح انجام این عملیات آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعمیر پلی استیشن PlayStation 3 | تعویض کارت ریدر

از سری آموزش های تعمیر پلی استیشن این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض کارت ریدر در کنسول پلی استیشن PlayStation 3 با هم همراه می شویم تا به صورت کاملا تصویری با نحوه صحیح انجام این عملیات آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام