Tag - آدامس

نکات مهم خانه داری | از بین بردن لکه آدامس

برای از بین بردن آدامس بر روی لباس می توانید یک تکه یخ روی آن قرار دهید و چند مرتبه روی آن بکشید تا آدامس از روی لباس جدا شود. اگر آدامس جدا نشد می توانید از بنزین استفاده کنید

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام